DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı

advertisement
Dersin Kodu
MBT101
Dersin Adı
Moleküler
Biyolojiye
Giriş
Dersin Türü
Zorunlu
Yıl
1
Yarıyıl
1
AKTS
3
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Nükleik asitlerin yapısı, işlevi, biyosentezi ve bunların bileşenleriyle ilgili temel bir anlayış
geliştirmek. Depolama ve genetik bilginin iletimi için temel oluşturmak. Ağırlıklı olarak
prokaryotlardaki gen ekspresyonunun gelişmiş mekanizmalarını incelemek ve hem
transkripsiyonu hem de sonrasında translasyonla regülasyonunu öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi / Görevlileri
Öğretim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaşamın biyokimyasal tanımı: • Karmaşıklık • Enerji dönüşümü • Kendini eşleme
Nükleik asitlerin keşif tarihi, yapı ve işlevleri
DNA yapısı ve özellikleri: çift sarmal yapısı, çift sarmal, çeşitli formlarda (A, B, Z), yapı stabilize
etkileşimleri, stabilite ve denatürasyon, topoloji, topoizomerazlar
Prokaryotlarda DNA replikasyonu: DNA polimerazlarının inşası, pol I, III holoenzimi, işlenebilme, hata
düzeltme, helikazlar, ligaz, kökenli bir replikasyon ve replikasyonun sonlandırılması
DNA onarım: mutasyon tipleri mutasyonlar, doğrudan tamir, eksizyon onarım, yanlış eşleşme onarım,
tamir mekanizmaları kusurlara neden; prokaryotlarda DNA metilasyonu
Restriksiyon enzimleri, plazmidler, kimyasal ve enzimatik DNA dizi analizi, polimeraz zincir reaksiyonu:
genetik mühendisliği temelleri
RNA yapısı ve özellikleri , RNA sınıfları
Prokaryotlarda Transkripsiyon: RNA polimeraz holoenzim promotörler, transkripsiyon başlatma ve
sonlandırma prokaryotik transkripsiyon (antibiyotikler) inhibitörleri inşaatı; RNA işleme; ters
transkripsiyon
Prokaryotlarda transkripsiyonel düzenleme: kurucu ve uyarılabilir enzimler
Genetik kod ve tRNA: Şifre çözme ve genetik kodun yapısı, tRNA yapısı
tRNA, yapı ve aminoasil-tRNA sentetazlar işlevine amino asitlerin bağlanması,
Translasyon: ribozomlar, rRNA ve ribozomal protein yapısı, prokaryotlarda ve ökaryotlarda translasyon
başlatma, polizom
Ders Kitabı/ Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:



1. Voet, Donald / Voet, Judith G. / Pratt, Charlotte W. Lehrbuch der Biochemie,
Herausgegeben von Beck-Sickinger, Annette / Hahn, Ulrich
2. Bruce Alberts, u.a.: Molekularbiologie der Zelle. 4. Auflage. Wiley-VCH., Weinheim
2003, ISBN 3-527-30492-4
3. Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition 4th Edition by David L. Nelson
(Author), Michael M. Cox (Author)
Değerlendirme
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
Download