Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Konu: Bitki hücresinin yapısı

advertisement
Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
Konu: Bitki hücresinin yapısı, kromozomlar, DNA, RNA, gen, protein sentezi kavramlarının
açıklanması
Bitki Hücresinin Tanımı:
Prokaryotik Hücreler - Ökaryotik Hücreler
Kromozomlar: Hücre çekirdeği içinde bulunan DNA ve histon proteinlerinden oluşna ipliksi yapıdır.
DNA (Deoksiribonükleik Asit) molekülü:
kodlanmıştır.
tedir. Her bir nükleotid ise bir baz (A,
T, G, C), deoksiriboz şekeri, ve bir fosfat grubundan meydana gelmektedir.
gelmektedir.
ında DNA replike olur ve taşıdığı bilgileri kopyalar.
zincirler bir kalıp görevi görmektedir. Bu kalıp zincirlerden yeni zincir oluşumu DNA polimeraz
enzimi yardımı ile replikasyon orijini adı verilen bir noktadan başlayarak devam etmektedir.
omlarda okunarak (translasyon) protein sentezi gerçekleşir.
RNA (Ribonukleik asit) molekülü: DNA molekülünde bulunan genetik bilgilerin proteine
dönüştürülmesindeki ilk adım, bilgilerin RNA molekülüne aktarılmasıdır (trankripsiyon). DNA
molekülü gibi RNA molekülü de nükleotidlerden oluşmaktadır. Ancak DNA molekülünde bulunan
deoksiriboz şekeri yerine RNA yapısında bulunan nükleotidlerde riboz şekeri bulunmaktadır. DNA
molekülünde bulunan timin bazı yerine RNA molekülünde urasil bazı bulunmaktadır.
Gen:
DNA parçasıdır.
meydana gelmektedir. DNA üzerinde saklanan gen bilgilerinin diğer bir nükleik asit olan RNA
(Ribonükleik asit)’e aktarılması sırasında intronlar kesilip atılmakta sadece ekzonik bölgeler RNA’da
yer almaktadır.
Download