Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I

advertisement
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Kodu ve Adı
FTR1112 - Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I (3+0)
Bölüm / Program
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Esra ÇİKLER
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Nilüfer ULAŞ
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Çarşamba 14:00 – 16:00
Dersin Amacı
Hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri
konularında bilgilendirmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili
kavramları tanımlayabilecektir.
1.1.Hücrenin organelleri ve bunların işlevlerini
açıklar.
1.2.Bu yapılarda meydana gelebilecek fonksiyon
bozukluklarını tanımlar.
1.3.Hücre tiplerinin özelliklerini açıklar ve
birbirleriyle kıyaslar.
Öğrenme çıktıları ve alt
beceriler
2. Genetik materyal ile ilgili temel kavramları
tanımlayabilecek, bunların işlevlerini, olası hataları ve
sonuçlarını tartışabilecektir.
2.1.Gen, kromozom, DNA ve RNA tanımlarını yapar,
bu kavramların özelliklerini açıklar.
2.2.DNA’nın
replikasyonunu,
onarımını
ve
regülasyonunu açıklar, görevli molekülleri
tanımlar.
2.3.RNA sentezini açıklar ve görevli molekülleri
tanımlar.
2.4.Protein sentezi ve translasyonunu açıklar, görevli
molekülleri tanımlar.
3. Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını
açıklayabilecek, bunların genotip ve fenotipe etkilerini
tartışabilecektir.
1
3.1.Hücre döngüsünün aşamalarını ve kontrol
noktalarını tanımlar.
3.2.Mitoz ve mayoz bölünmeleri açıklar.
3.3.Kromozom anomalilerini sınıflandırır.
4. Kanserin oluşum mekanizmalarını açıklayabilecektir.
4.1.Kanseri ve kanserle ilgili terimleri tanımlar.
4.2.Kanserin nedenlerini ve oluşum mekanizmalarını
yorumlar.
4.3.Kanserden korunma ve tedavi yöntemlerini tartışır.
Genel Yeterlilikler
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
Öğretim Yöntem ve
Teknikleri
Dersin Koşulları
KAYNAKLAR
Üretken, özdeğerlerine saygılı, sorgulayan, anadilini etkili
kullanma, çevre duyarlılığı, bir yabancı dili kullanma,
eleştirel düşünebilme.
1. Hücre, hücre iskeleti
2. Hücrenin organelleri
3. Hücrenin organelleri(devam)
4. Genler, kromozomlar
5. Genomik DNA’nın replikasyonu
6. Genomik DNA’nın onarımı
7. Genomik DNA’nın regülasyonu
8. RNA
9. Protein sentezi
10. Hücre döngüsü
11. Hücre bölünmeleri
12. Hücre bölünmeleri(devam)
13. Kromozom anomalileri
14. Kanser ve moleküler mekanizması
Anlatım, gösterme, beyin fırtınası, ödev hazırlama
ve/veya sunma
Öğrenciler
düzenli
olarak
derslere
katılmakla,
tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla
ve zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
1. Sakızlı M, Atabey N. (Eds.). Hücre
Moleküler Yaklaşım, İzmir Tıp
Kitabevi, İzmir 2006.
2. Alberts B, Bray A, Lewis J. Molecular
Biology of Cell, Garland Publishing,
Inc., New York 1989.
1. Kiziroğlu İ. Genel Biyoloji, Desen
Yayınları, Ankara.
2. Çarin M.N (ed). Tıbbi Biyoloji, Nobel
Tıp Kitabevleri.
3. Başaran A. Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı,
Pelikan Yayıncılık, Ankara.
Ders Notu
Önerilen
Kaynaklar
2
3
Download