DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl

advertisement
DERS PLANI VE AKTS FORMU
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
Saat (T-U)
Kredi
AKTS
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
KMÜ
208
4
4-0
4
6
Dersin Dili
TÜRKÇE
Dersin Seviyesi
LİSANS
Dersin Türü
ZORUNLU
Dersin Koordinatörü
YRD.DOÇ.DR.BELMA SOYDAŞ SÖZER
Dersi Verenler
YRD.DOÇ.DR.BELMA SOYDAŞ SÖZER
Dersin Yardımcıları
ARAŞ.GÖR.FİGEN KAYAR
Bu dersin amacı öğrencinin;
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Akışkan tanımını yapabilmesini, akışkanların genel özelliklerini, akışkan statiği ve akış
ile ilgili temel kavramları, laminer ve türbülent akım farkını, genel mekanik enerji
denkliğinin dayandığı temel prensipleri, akış hatlarında kullanılan ekipmanlar ile ilgili
temel kavramları bilmesini sağlamak ve boru hattı tasarımına yönelik olarak temel
bilgiyi uygulamalarda kullandırabilmektir.
Akışkanlar statiği ve uygulamaları. Akışkanlar dinamiği. Viskozite, hız gradyantı,
laminar ve türbülant akım, sınır tabaka. Mekanik enerji denkliği, Bernoulli denklemi.
Sürtünme kayıpları. Sıkıştırılabilen akışkanlar. Akış ölçerler. Daldırılmış katı
cisimler çevresinden akış. Dolgulu kolonlarda akış. Sıvıların karıştırılması. Vana ve
bağlantılar. Pompalar ve kompresörler.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1) Akışkanların ayırt edici özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri bilir Ders/Problem Çözme
Ödev/Sınav
2) Durgun ve hareket halindeki akışkanların kendilerini
çevreleyen yüzeylere yaptığı etkileri bilir
Ders/Problem Çözme
Ödev/Sınav
3) Akış sistemlerinin kütle, momentum ve enerji dengesi
yönünden analizinin yapar
Ders/Problem Çözme
4) Akış hatlarında meydana gelen sürtünme kayıplarını hesaplar
Ders/Problem Çözme
5) Akış hatlarında kullanılan temel ekipmanları tanır
Ders/Problem Çözme
Öğretim Yöntemleri:
Ders, Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sınav
Ödev/Sınav
Ödev/Sınav
Ödev/Sınav
DERSİN İÇERİĞİ - DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş. Birim sistemleri ve boyut analizi. Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar.
Akışkanlar mekaniğinin amaçları.
2-3
Akışkanlar statiği, basınç, kuvvet denkliği, hidrostatik denge. Dekantörler,
santrifüjler, manometreler.
4
Akışkan akış, moleküler seviyede aktarım, hız gradyantı, viskozite, akışkan
tipleri. Sınır tabakası. Sınır tabaka ayrılması, eşdeğer çap, akış tipleri ve
Reynolds sayısı.
5-6
Laminar akış, türbülent akış. Toplam kütle denkliği ve uygulamaları., momentum
ve enerji denklikleri.
7
Genel Enerji Denklemi ve Uygulamaları
8-9
Sıkıştırılamaz akışkanlar, basınç düşmesi, mekanik enerji denkliği, sürtünme
faktörü
10
Bernoulli denkliği ve uygulamaları.
11
Borularda sürtünme kaybı hesaplamaları, Pompalar ve kompresörler, pompalar
ve net pozitif emme yüksekliği
12
Daldırılmış cisimlerin etrafından akış, sürükleme katsayısı, cisimlerin akışkan
içerisindeki hareketleri. Dolgulu yataklarda ve akışkan yataklarda akış.
13
Akış ölçerler, pitot tüpü, ventüri metre, orifis metre
14
Karıştırıcılar, karıştırıcı tipleri.
KAYNAKLAR
Ders Notu
 Çengel, Y.A. and Cimbala, J.M, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, McGrawHill, 2006: Türkçesi: Engin, T. (Çeviri Editörü) Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları,
Güven Bilimsel, 2007.
Diğer Kaynaklar
 McCabe, J.H, Smith, C.J., Harriot, H, “Unit Operations of Chemical Engineering”, McGraw Hill
Book Co., 7th Edition, Boston, 2005.
 J. C. Geankoplis, Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit
Operations), Prentice Hall, 4th Edition, 2003.
 R.B. Bird, W.E. Stewart and E.N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, Second Edition, 2002.
 Uysal, B.Z., “Akışkanlar Mekaniği”, 2. Baskı, Alp Yayınevi, 2006.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ödev
10
15
Ara Sınav
1
25
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam
100
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Sınıf İçi Ders Çalışma Süresi (ara sınav dahil)
14
4
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ödevler ve okuma)
10
8
80
Final
1
2
2
Toplam İş Yükü
25
14
138
Etkinlik
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
138/25
6
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards