Slayt 1

advertisement
BİTKİLER
ATLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
5-B SINIFI
HAZIRLAYANLAR
OSMAN ASLAN
FİRDEVS ARUN
TUĞBA SAĞLAM
ESRA KUNDUZ
CEMİLE BÜŞRA DUYMUŞ
MUHAMMET KÜÇÜK
BİTKİLER YERYÜZÜNDEKİ YAŞAMIN TEMELİNİ OLUŞTURUR.
BİTKİLERİN YARARLARI




BİTKİLER
Soluk alıp vermemiz için gerekli
oksijeni üretirler.
İnsanların ve hayvanların en
önemli besin kaynağıdır.
Çevremizi güzelleştirirler.
BİTKİLER NASIL GRUPLANDIRILIR?
1-ÇİÇEKSİZ BİTKİLER





Bazı bitkilerin çiçekleri
yoktur.Bu bitkiler:
Göllerde
Bataklıklarda
Nemli topraklarda
Ağaç gövdelerinde
yaşar.
ATKUYRUĞU
EĞRELTİ OTU
KARA YOSUNU



Ağaç kabuklarında,kayaların üzerinde
yaşayan küçük yeşil renkli bitkilere
kara yosunu denir.
BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
Bu yosunlar ağaçların kuzey yönünde
oluştuğu için,yön bulmamıza yardımcı
olur.
ÇİÇEKSİZ BİTKİLERE EĞRELTİ OTU,ATKUYRUĞU,KİBRİT OTU VE YOSUNLARI ÖRNEK
OLARAK VEREBİLİRİZ.
EĞRELTİ OTU DİĞER ÇİÇEKSİZ BİTKİLERE GÖRE DAHA GELİŞMİŞTİR.EĞRELTİ OTUNDA
KÖK,GÖVDE VE YAPRAK GİBİ YAPILAR BULUNUR.NEHİR VE GÖL GİBİ NEMLİ YERLERDE
YAŞARLAR.
ATKUYRUĞU
EĞRELTİ OTU
KURT PENÇESİ
SU YOSUNU
2-ÇİÇEKLİ BİTKİLER






ÇİÇEKLİ BİTKİLER
KÖK
GÖVDE
YAPRAK
ÇİÇEK
GİBİ KISIMLARDAN
OLUŞUR.
ÇİÇEKLİ BİTKİLER,EN GELİŞMİŞ BİTKİ GRUBUDUR.ÇİÇEKLER
HOŞ KOKULARI,DEĞİŞİK RENKLERİ VE BİÇİMLERİYLE
DOĞAYI GÜZELLEŞTİRİRLER.İNSANLARDAN BÖCEKLERE
KADAR TÜM CANLILARIN HAYATINI ETKİLERLER.
A-KÖK
Kök, bitkiyi toprağa bağlayan bitkinin toprak altındaki kısmıdır.
.








Görevleri:
Topraktan su ve mineralleri almak
Bitkiyi toprağa bağlar
Bazı bitkilerde besin depo eder.
(havuç, turp gibi)
Kökün Bölümleri:
Kök, ana kök, yan kökler ve emici
tüyler olmak üzere 3 kısımdan oluşur.
Ana kök: Her bitkide bir tane
bulunur. Bitkinin toprağa sıkıca
bağlanmasını sağlar.
Yan kökler: Ana kökten yanlara
doğru uzanan çok sayıdaki köklerdir.
Bitkinin topraktan çıkmasını önler. Yan
kökler suyun olduğu yöne doğru
ilerleyerek bitkinin suyu almasına
yardımcı olur.
Emici tüyler: Yan köklerin uç
kısımlarındaki tüysü yapılardır.
Topraktan su ve madensel tuzları
emerler. Ayrıca salgıladıkları asitli
maddelerle kökün önüne gelen taş,
kaya gibi sert engelleri parçalayarak
eritirler.
KÖK ÇEŞİTLERİ
Başlıca 3 türlü kök vardır.
1) kazık kök
2) saçak kök
3) depo kök




Kazık Kök: Köklerden biri çok gelişmiş
ve uzamıştır. Ana köke bağlı diğer
kökler ince ve zayıftır. Domates, biber,
fasulye ve ağaçların kökleri kazık kök
biçimindedir.
Saçak Kök: Ana kök yerine yan kökler
gelişmiştir. Bu yan kökler püskül
biçimde toprağa yayılır. Çayırlarda
yetişen otlar, buğday, arpa, mısır,
soğan gibi bitkilerin kökleri saçak
köktür.
Depo Kök: Kimi bitkilerin kökleri besin
biriktirir. Şeker pancarı, havuç, turp
gibi bitkilerin kökleri depo köktür.
KÖK ÖRNEKLERİ
B-GÖVDE
Toprak üstünde bulunan dal, yaprak, çiçek, meyve gibi
kısımları üzerinde taşıyan bölümdür

.Çok yıllık bitkilerde bulunan
sert ve sağlam yapılı gövdeler
odunsu gövde, mevsimlik
veya birkaç yıllık bitkilerde
görülen gövdelere ise otsu
gövde denir.
GÖVDENİN GÖREVLERİ




Suyu ve suda çözünmüş
maddeleri köklerden
yapraklara taşırlar.
Yapraklarda üretilen
besini bitkinin diğer
bölümlerine iletirler.
Çiçeği,meyveyi ve yaprağı
taşırlar.
Bitkinin dik durmasını
sağlarlar.
BİTKİDE SU TAŞIMA
AĞAÇLARIN NASIL
BESLENDİĞİNİ
BİLİYOR MUSUNUZ?
C-YAPRAK
Yüzeyleri geniş, zengin damarlanma gösteren organdır

Büyümeleri sınırlıdır.
Fotosentez organıdır.
YAPRAĞIN BÖLÜMLERİ

Normal yaprak olarak tanımlanan, yani
değişime uğramamış yapraklar genel anlamda
dört bölümden oluşur. Bunlar;
1 - Yaprak Ayası
2 - Sap
3 - Kın
4 - Kulakçık
Tabi bütün yapraklar hep bu bölümlerden
oluşur diye bir kural yok... Birçok yaprak
sadece sap ve aya bölümlerinden meydana
gelen bir yapı gösterir. Yaprak ayasında
besin maddelerini taşıyan iletim boruları
vardır. Bunlar yaprak damarı olarak ta
adlandırılır. Yaprak sapı; yaprağın ışık
almasını kolaylaştıracak şekilde yaprak
ayasına yön verir. Bir çok birçenekli
bitkilerde yaprak sapı yoktur...
Yaprak kını; tomurcukları korumaya
yarayan bir bölümdür. Kulakçık ise; yaprak
sapının yada yaprağın iki yanında bulunur.
Çeşitli biçimlerde olabilirler ve genellikle
yaprak ayasından daha sade olup, erken
dökülürler...
YAPRAĞIN GÖREVLERİ
Yaprağın bitkide üç önemli
görevi vardır.
1-Besin yapmak-fotosentez
2-Solunum yapmak-gaz
alışverişi
3-Terleme
Ç-ÇİÇEK
Çiçekli bitkilerde eşeyli üremenin gerçekleştiği organdır.

Erkek ve dişi organların beraber bulunduğu çiçeğe tam çiçek,
eşey organlarından birine sahip olan çiçeğe eksik çiçek denir. Erkek
organlar bir çiçeğin üzerinde çok sayıda bulunurlar.Sapçık ve başçık
kısımlarından oluşur. Başçık kısmında polen keseleri bulunur.Polen
keselerinde polen ana hücreleri bulunur.Polen ana hücrelerinden
polenler oluşur. Dişi organlar, çiçeğin tam ortasında bulunur.Dişi
organ; yumurtalık,dişicik borusu, dişicik tepesinden oluşur. Üreme
hücreleri döllenerek tohum ve meyvayı oluşturur.
ÇİÇEĞİN BÖLÜMLERİ






Çiçek dört bölümden oluşur:
1-Çanak yaprak
2-Taç yaprak
3-Dişi üreme organı
4-Erkek üreme organı
Parlak renkli,güzel kokulu
yapraklara taç yaprak denir.Taç
yaprağın altındaki yeşil renkli
bölüm ise çanak yapraktır.Çiçeğin
ortasındaki ince,uzun yapılar erkek
organlardır.Erkek organın
çevrelediği şişkin yapı ise dişi
organdır.Dişi organ tohumun
oluştuğu bölümdür.
BİTKİLER DE İNSANLAR GİBİ
TERLER Mİ?

Bitkiler topraktan
emdikleri suyun tamamını
kullanmazlar.Fazla suyu
yapraklardaki
gözeneklerden dışarı
atarlar.Bu olaya terleme
denir.Terleme hava
sıcaklığının etkisiyle
gerçekleşir.Güneş ışığı
almak terlemeyi
hızlandırır.
BİTKİLERİN BAZI KISIMLARINI BESİN OLARAK
KULLANIRIZ.
PATATES-GÖVDE
PANCAR-KÖK
HAVUÇ-KÖK
MAYDONOZ-YAPRAK
SOĞAN-KÖK ve YAPRAK
MARUL-YAPRAK
BAZI GÖVDELERİN İSE GÖVDESİ OLDUKÇA SERT VE
KALINDIR.GENELLİKLE YEŞİL RENKLİ DEĞİLLERDİR.ÇEVREMİZDE
GÖRDÜĞÜMÜZ AĞAÇLARODUNSU GÖVDEYE SAHİPTİR.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download