Akım ve Direnç

advertisement
BÖLÜM
27
Akım ve Direnç
Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR
Bölüm27 Akım ve Direnç
1
Yasal Uyarı !!!
Bu ders notları kapsamında içerikte sunulacak olan bilgiler, örnekler
ve anatım sıralamaları Serway&Beichner’ in Fen ve Mühendislik İçin
Fizik kitabının II. Cildi olan Elektrik ve Manyetizma Kısmından
alınmıştır. Ayrıntılı bilgiler için bu kitaba başvurulmalıdır.
Bölüm27 Akım ve Direnç
2
27.1 ELEKTRİK AKIMI
dQ iletkenin kesitinden dt zaman aralığında geçen yük miktarı olmak üzere bir
iletkendeki elektrik akımı aşağıdaki gibi tanımlanır.
SI birim sisteminde birimi Ampere (A) = 1 C/s
n birim hacimdeki yük taşıyıcılarının sayısı, q bunların yükü, s sürüklenme hızı ve A
iletkenin kesit alanı olmak üze oralama akım yük taşıyıcılarının hareketine aşağıdaki
şekilde bağlıdır.
Örnek 27.1
Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 843) irdelenmelidir.
27.2 DİRENÇ ve OHM KANUNU
Akım Yoğunluğu ve  maddenin iletkenlik sabiti olmak üzere
Akım yoğunluğu elektrik alanla orantılıdır (OHM KANUNU)
Şeklinde öz direnci uygulanan alandan bağımsız olan madde ohm
kanununa uyar.
Bölüm27 Akım ve Direnç
3
Bir iletkenin direnci iletkenin geometrisi ve uçları arasındaki potansiyel farka
bağlıdır. Silindirik bir tel parçası için bu direnç aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
Örnek 27.2
Örnek 27.3
Örnek 27.4
Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 849-850) irdelenmelidir.
27.3 ELEKTRİKSEL İLETKENLİK İÇİN BİR MODEL
Bu modelde elektronlar bir gazın molekülleri gibi düşünülür. Elektrik alan yokken
elektronların ortalama hızı sıfırdır ve elektrik alan uygulandığında elektronlar bir
sürüklenme hızıyla elektrik alanın tersi yönde hareket ederler.  metalin atomları ile
iletkenlik elektronları arasındaki çarpışmalarda ortalama zaman ve m elektronların
kütlesi olmak üzere
Örnek 27.5
Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 852) irdelenmelidir.
Bölüm27 Akım ve Direnç
4
27.4 DİRENÇ ve SICAKLIK
Bir iletkenn özdirenci sıcaklıkla yaklaşık lineer bir şekilde değişir. α özdirencin
sıcaklık katsayısı, ρoise herhangi bir To referans sıcaklığındaki öz direnç olmak üzere
Örnek 27.6
Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 853) irdelenmelidir.
27.6 ELEKTRİK ENERJİSİ ve GÜÇ
Bir R direncinin uçları arasına V potasiyel farkı uygulandığına direnç
üzerinde harcanan güç aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
Örnek 27.7
Örnek 27.8
Örnek 27.9
Örneklerin kitaptaki çözümleri (sayfa 858-860) irdelenmelidir.
Bölüm27 Akım ve Direnç
5
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards