elektr*k devreler

advertisement
SEMRA BOZ
132007060
FEN BİLĞİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK
DEVRELERİ
•
Elektrik yüklerinin üretecin bir kutbundan
çıkarak diğer kutba gitmesi için oluşturulan
düzeneğe elektrik devresi denir.
Bir Elektrik Devresinde Devre
Elemanları :
İletken teller , üreteç , lamba , direnç ,
reosta , anahtar ,ampermetre , voltmetre ,
elektrik tüketiciler , sigorta , transformatör
, kondansatörler , diod , transistör , devre
elemanlarından bazılarıdır.
Üreteç : Elektrik devresinde
potansiyel farkı oluşturarak yük
geçişini sağlayan elemanlardır.
şekilde gösterilir.
Anahtar :
İstenildiğinde akım geçişini
sağlayan veya kesen
elemanlardır.
Aşağıdaki şekilde gösterilir.
Direnç :
Elektrik devresinde akımın
geçişine karşı koyan elemanlardır.
Şeklinde gösterilir.
Elektrik Akımı:
Elektrik akımı iletken bir cismin
kesitinden geçen serbest elektron
miktarıdır. Başka bir deyişle elektrik
akımı serbest elektronların iletken
madde içinden akmasıdır.
Elektrik akım şiddet birimine Amper
denir.
Reosta :
Elektrik akımının şiddetini değiştirmek
için kullanılır.
Şekillerinden biriyle gösterilir.
Elektrik Tüketiciler ( Almaç ) :
Elektrik enerjisini değişik enerjilere
dönüştürür.
AmpermetreS. AKÇAY : Akım şiddetini
ölçer. Devreye seri bağlanır.
Şeklinde gösterilir
VoltmetreS. AKÇAY : Potansiyel
Farkını ölçer devreye paralel
bağlanır.
Şeklinde gösterilir.
b) Potansiyel Farkının Ölçülmesi:
iki nokta arasındaki potansiyel farkı (
gerilim ) voltmetre ile ölçülür. Potansiyel
farkı V ile gösterilir. Birimi Volt tur.
NOT: Seri bir devrede bütün
noktalardaki akım şiddetleri eşittir. Paralel
devrede bütün kollardaki potansiyel
farkları eşittir.
Direnç ve Ölçülmesi :
Elektrik devrelerinde akımın geçişini zorlaştıran
etkiye direnç denir. Direnç R ile gösterilir. Birimi Ohm ( )
dir. Direnç Ohmmetre ile de ölçülebilir.
Akım , Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (
OHM Kanunu ):
Bir iletkenin potansiyel farkını akım şiddetine oranı
sabittir. Bu sabit oran dirence eşittir. Potansiyel farkını
akım şiddetine oranına OHM kanunu denir.
Potansiyel Farkı / Akım Şiddeti = Direnç V / İ = R
Örnek : İki ucu arasındaki potansiyel
farkı 220 Volt olan bir iletkenden 4
amperlik akım geçerse
a) Direnç ne kadar olur?
b) Güç ne kadar olur?
Çözüm :
a) R= V / i = 220 / 4 =55 Ohm
b) P = V. i = 220. 4 = 880 Watt
İletkenin Direncinin Bağlı Olduğu
Faktörler ve Öz Direnç:
1- Bir iletkenin direnci boyu( uzunluğu )
ile doğru orantılıdır. R & L
2- İletkenin direnci kesiti (Alanı ) ile ters
orantılıdır. R & 1 / A
3- İletkenin direnci yapıldığı maddeye
göre değişir.
Öz direnç ( p) : Bir iletkenin birim
uzunluk ve birim kesitinin direncine
öz direnç denir.
Direnç = Özdirenç . Uzunluk/ Alan R
= p. L /A
Elektrik Devrelerinde Akım
1-Seri Devrede Akım
Devre elemanlarının aynı sırada ard arda
bağlanarak oluşturulan devreye seri devre
adı verilir. Seri bir devrede tüm noktalardan
geçen akım şiddetleri birbirine eşittir.
Potansiyel farkları değişebilir.
• i = i1 = i2 =i3
V= V1 + V2 + V3
Seri bir devrede eşdeğer veya toplam direnç
şu şekilde bulunur.
RT = R1 + R2 + R3
Paralel Devrede Akım
•
Paralel bir devrede bütün kollardaki
potansiyel farkları birbirine eşittir. Akım
şiddetleri değişebilir.
Paralel devrede akım şu şekilde bulunur:
i = i1 + i2 + i3
V = V1 = V2 = V3
Paralel devrede eşdeğer direnç veya toplam direnç şu yolla
bulunur.
NEDEN KUŞLAR ELEKTRİK TELİNDE
AKIMA YAKALANMAZLAR ?
BİRAZDA
GÜLELİM:D
TEŞEKKÜRLER
Download