Atriyal fibrilasyondaki şikayetlerin çoğu, kalbin ventrikül dediğimiz alt

advertisement
ATRİYAL FİBRİLASYONDA ATRİYOVENTRİKÜLER DÜĞÜM ABLASYONU VE KALICI KALP PİLİ
TAKILMASI
Atriyal fibrilasyondaki şikayetlerin çoğu, kalbin ventrikül dediğimiz alt kısımlarının düzensiz
ve hızlı çalışması nedeniyle olur. Normalde kalbin atriyumlar dediğimiz üst kesimleri ile
ventriküller dediğimiz alt kesimleri arasında elektriksel ilişiki atriyoventriküler düğüm adı
verilen bir kavşak ile sağlanır. Atriyal fibrilasyonda üst kısımlardan bu kavşağa çok hızlı ve
düzensiz uyarılar geldiği için kalp de hızlı ve düzensiz çalışır. Hastalarda ilaçlarla bu
kavşaktan geçiş hızı azaltılmaya çalışılır. Ancak bazı hastalarda ilaçlarla yeterli yavaşlama
sağlanamayabilir ya da ilaçlar çeşitli yan etkileri nedeniyle kullanılamayabilir. Bazı hastalarda
ise ilaçlara rağmen kavşakta iletim bazen çok hızlı bazen de çok yavaş olabilir. Bazı
hastalarda ise uygun hız kontrolü sağlanmasına rağmen kalbin düzensiz çalışması hastada
yakınmalara yol açabilir.
Bu hastalarda ilaç tedavisine alternatif olarak ilaç dışı bir tedavi yöntemi de mevcuttur. Özel
yöntemlerle bu kavşak yakılarak etkisiz hale getirilebilir. Böylece kalbin üst kısımlarından
kaynaklanan düzensiz ve hızlı aktivitelerin hiçbiri ventriküllere iletilmeyecektir.
Ventriküllerin uygun ve düzenli çalışmasını sağlamak için de hastaya kalıcı kalp pili takılarak
hastanın kalbinin sürekli uygun hızda ve ritmik çalışması sağlanabilir. Bu tedavide hastada
atriyal fibrilasyon devam edecektir ancak kalp hızı düzenli olacaktır.
Aşağıdaki durumlardaki hastalar günümüzde bu tedaviye aday hastalardır:
• Ciddi semptomları olan hastalar
• Kalp hızı kontrolünde ilaçlarla başarı sağlanamayan hastalar
• Atriyal fibrilasyonun sık tekrarladığı ya da kalıcı olduğu hastalar
• Başka nedenle takılmış kalıcı kalp pili olan hastalar
Bu Tedavinin Avantajları
• Tedavi sonrası kalp sürekli olarak uygun hızda ve düzenli çalışır
• Kalp hızı kalıcı kalp piline komut verilerek istenilen şekilde ayarlanabilir
• Nispeten basit bir işlemdir
• Hız kontrolü için ilaç kullanılmasına gerek kalmaz
Bu Tedavinin Sakıncaları
• Atriyoventriküler düğüm tamamen harap edilmiş olacağı için hastalar kalıcı kalp piline
bağımlı hale gelir
• Atriyal fibrilasyon hastalarda devam eder
• Kan sulandırıcı tedavilerin kesilmesi sözkonusu değildir.
İşlem
Her iki işlem de genellikle aynı seansta yapılır. Önce kasıktan ilerletilen özel bir elektrod (tel)
atriyoventriküler düğümün olduğu yere yerleştirilir. Daha sonra bu bölgelere radyofrekans
enerjisi uygulanarak düğüm harap edilir. Bu işlem yüksek başarı oranı ile yapılabilen bir
işlemdir.
www.afd.org.tr | [email protected]
Bu Tedavinin Atriyal Fibrilasyon Tedavisindeki Yeri
Bu işlem genellikle son çare olarak uygulanan bir tedavidir. Kalpte kalıcı bozukluğa yol
açtığından ilk aşamalarda bu tedaviden kaçınmak gerekir. Ancak tedaviye rağmen
yakınmaları devam eden hastalarda yüz güldürücü bir tedavidir. Unutulmamalıdır ki bu
tedaviyle atriyal fibrilasyon ortadan kaldırılmaz. Hasta bu nedenle işlemden sonra uygun kan
sulandırıcı tedavilere devam etmelidir.
Dr. Bülent ÖZİN
Dr. Erdem DİKER
www.afd.org.tr | [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards