8.SINIF FEN BİLİMLERİ DNA VE GENETİK KOD KAZANIM

advertisement
8.SINIF FEN BİLİMLERİ DNA VE GENETİK KOD KAZANIM KAVRAMA SORULARI
SORU1:
SORU3:
İnsan:46, kedi:38,köpek:78, moli balığı:46
A
G
X
Y
Yukarıda bazı canlılara ait kromozom sayıları
verilmiştir. Kromozom sayılarına bakarak
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Z
K
C
A
A) kromozom sayısı aynı olan canlıların genetik
yapıları birbirine benzemektedir
Yukarıdaki DNA kesitinin doğrubir şekilde
tamamlanması için X,Y,Z ,K sırasıyla hangi
nükleotid olmadır?
X
Y
Z
K
A)
G
T
T
C
C) kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği
arasında bir ilişki yoktur
B)
C
T
A
A
C)
G
T
C
C
D) kromozom sayısı az olan canlılar ilkel
canlılar grubundadır
D)
C
A
A
G
B) kromozom sayısı arttıkça canlının vücut
büyüklüğü artar
SORU4:
SORU2:
AYŞE: DNA hücrenin çekirdeğinde bulunan ve
hayatsal faaliyetleri yöneten moleküldür
1600 Nükleotidli bir DNA zincirinde 250 Timin
nükleotid olduğu bilindiğine göre ;
aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
I- sitozin sayısı
MURAT: Kalıtsal özelliklerimizi belirleyen
‘Genler’ bir araya gelerek kromozomları
oluşturur
ll- fosfat sayısı
CAN: Nükleotidler DNA molekülünün yapısını
oluşturmaktadır
lV- şeker sayısı
Kalıtım ile ilgili yukarıdaki bilgileri veren
öğrencilerden hangisi veya hangileri doğru
bilgi vermiştir?
A) AYŞE, MURAT
B) MURAT, CAN
C) CAN, AYŞE
D)AYŞE,MURAT,CAN
lll- adenin sayısı
A) l – ll B) l – lll C) ll – lV
D) l-ll-lll-lV
SORU5:
Kalıtım yapılarının basitten karmaşığa
sıralanması aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) GEN , NÜKLEOTİD , DNA, KROMOZOM
B) NÜKLEOTİD, GEN, DNA ,KROMOZOM
C) KROMOZOM, DNA, GEN, NÜKLEOTİD
D) DNA, KROMOZOM, GEN, NÜKLEOTİD
Download