1. Lineer Cebir`e Giriş 2. Lineer Denklem Sistemleri 3. Lineer

advertisement
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
I. GENEL BİLGİLER
Ders Adı
MM103 Lineer Cebir
DERS SAATİ:2
Dönemi
Güz
Bölümü
Makina Mühendisliği
KREDİSİ:2
Ders Sorumlusu
Prof. Dr. Sedat Özden
II. DERS BİLGİLERİ
DERSİN İÇERİĞİ: Temel kavramlar; matrisler, vektörler, determinantlar, bir matrisin transposesi; Matrislerin
toplanması ve çarpılması. Lineer denklem sistemleri; Gauss yok etme yöntemi, Gauss-Jordan metodu, LU
ayrıştırma yöntemi Katsayılar matrisi ve genişletilmiş matris. Lineer bağımsızlık ve bir matrisin rankı. Homojen
ve homojen olmayan sistemler. Bir matrisin tersini alma. Determinantlar ve Cramer kuralı. Özdeğerler ve
özvektörler.
DERSİN AMAÇLARI: Öğrencilerin mekanik, mukavemet, akışkanlar, titreşim, malzemem bilimi gibi alanlarda
karşılaşacakları problemleri tanımlayarak çözmek için gerekli donanımlara sahip olması amaçlanmaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI:
Bu dersin sonunda öğrenciler vektör ve matrisleri kullanarak problemleri tanımlamak ve gerektiğinde bilgisayar
modellemelerini yaparak çözmek becerilerine sahip olacaktır.
DERSDÖKÜMANLARI:
Elementary Linear Algebra,, Howard Anton, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994.
Genel Matematik, İlhan Öztürk, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Turkey, 2000.
ÖNERİLEN KAYNAKLAR:
DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:
Kapalı notlarla, bir yazılı arasınav, bir yazılı yarıyılsonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyılsonu sınav
puanının % 60'ıne, ara sınavlar puan ortalamasının % 40'ının eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı
notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB,CC şartsız başarılı notlardır. DC ve DD ise
şartlı başarılı notlardır.
DİĞER BİLGİLER:
Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70’ine devam etmek zorundadır.
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lineer Cebir’e Giriş
Lineer Denklem Sistemleri
Lineer Denklem Sistemlerinin çözümü
Matrisler
Determinantlar
Cramer Kuralı
Gauss Jordan Çözüm Metodu
Homojen Lineer Denklem Sistemleri
Sınav
Vektörler
Koordinat Sistemleri
Problemlerin Analitik ve Vektörel Çözümleri
13. Özdeğerler ve Özdeğer Vektörleri
14. LU Çözüm Metodu
Kodu: MM103
Dersin Adı: MM103 LİNEER CEBİR
Yürütücü
Prof. Dr. Sedat ÖZDEN
Oda No
Z05
E-posta
[email protected]
Web Adresi
http://me.erciyes.edu.tr/ozden
Ders Saati ve Yeri
Salı 10:00 – 12:00
Grup : ABCD
Z7
1. Hafta
Lineer Cebir’e Giriş
2. Hafta
Lineer Denklem Sistemleri
3. Hafta
Matrisler
4. Hafta
Lineer Denklem Sistemlerinin çözümü
5. Hafta
Determinantlar
6. Hafta
Cramer Kuralı
7. Hafta
Gauss Jordan Çözüm Metodu
8. Hafta
Homojen Lineer Denklem Sistemleri
9. Hafta
YIL İÇİ SINAVI
10. Hafta
Vektörler
11. Hafta
Koordinat Sistemleri
12. Hafta
Problemlerin Analitik ve Vektörel Çözümleri
13. Hafta
Özdeğerler ve Özdeğer Vektörleri
14. Hafta
LU Çözüm Metodu
Download