ÇÖZÜM

advertisement
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ_GUZ-17_metinyazgi
16.10.2017
ÇÖZÜM
S1 Bir devrenin çözümü denildiğinde;
Elemanların gerilim ve akımlarının bulunması kastedilmektedir. (Doğru)
S2 Toplu parametreli devrelerde herhangi bir anda elemanların güçleri toplamı her zaman 1 olur. (Yanlış)
Doğrusu: Toplu parametreli devrelerde herhangi bir anda elemanların güçleri toplamı her zaman 0 olur.
S3 Lineer bir elemanda güç ile akım arasında lineer bir ilişki vardır. (Yanlış)
Doğrusu: Lineer bir elemanda gerilim ile akım arasında lineer bir ilişki vardır.
S4 Yük ile Gerilim arasında doğru orantılı ilişkiye sahip eleman lineer kapasitedir. (Doğru)
S5 Kirschoff’un akım yasası;
“düğümlere giren ve çıkan akımların işaretli toplamı sıfırdır” şeklinde verilir. (Yanlış)
Doğrusu: Kirschoff’un akım yasası “kapalı Gauss yüzeylerine giren ve çıkan akımların işaretli toplamı sıfırdır”
şeklinde verilir.
S6 Lineer bir devrede zamanla değişen eleman olamaz (Yanlış)
Doğrusu: Lineer bir devrede parametreleri gerilim ya da akımla değişen elemanlar olamaz.
S7 Şekil’deki devrede ? işareti ile gösterilen akımı şekil üzerinde
uygun bir Gauss yüzeyi çizerek bulunuz.(10P)
-100uA-1000uA+10uA+1010uA+?=0  ?=80uA
S8 Şekildeki devrenin düğüm gerilimleri yöntemine dair
denklemlerini veriniz (ek denklemleri de veriniz). (30P)
Not: Düğüm numaraları şekilde verilmiştir. Alt düğümü referans alınız.
G1(Vd1-Vd2)+IG=0
G1(Vd2-Vd1)+G2(Vd2-Vd5)+G3(Vd2-Vd3)=0
G3(Vd3-Vd2)+G4(Vd3-Vd4)- IB=0
G4(Vd4-Vd3)+G5Vd4=0
G2(Vd5-Vd2)+IB=-2A
EK Denklemler;
Vd1=VG=5V
IB=10xIR2=10xG2(Vd2-Vd5)
S9 S8’deki devrenin çevre akımları matris-denklem sistemini veriniz. Not: Çevre akımları şekilde verilmiştir.(30P)
Bilinmeyenler: IÇ1, IÇ2, IÇ3 ve VA, VB
R1+R2
-R2
0
-R2
R2+R3
0
0
0
R4+R5
+1
0
-1
0
-1
+1
1
10
0
-9
-1
-1
0
0
0
0
Ek Denklemler
1- IA=2A  IA=IÇ1-IÇ3=2A
2- IB=10xIR2
IÇ3-IÇ2=10x(IÇ1-IÇ2)  10xIÇ1-9xIÇ2-IÇ3=0
X
IÇ1
IÇ2
IÇ3
VA
VB
=
5
0
0
2
0
Download