File

advertisement
Tablo İşlemci Sınavı – Lütfen her soruyu bir sayfaya cevaplayınız. Çalışma kitabını kendi adınız ve soyadınız ile
kaydediniz.
1.
a. Prim miktarı; Aylık Satış Miktarı kotadan büyükse 250 TL, değilse 0 TL olacak şekilde Maaş+Prim
miktarlarını hesaplayın.
b. Ortalama Aylık Satış miktarı ve Prim+Maaş ı ilgili sütunların altına hesaplayın.
c. Emeklilik alanına yaşı 45’den büyük ve en az 20 senedir çalışanlara Emekli Olabilir, diğerlerine devam
yazsın.
d. Emelki Olabilir yazan hücrelerin dolgu rengi mavi olsun.
e. En yüksek Maaş+Prim nedir?
f. En düşük Maaş+Prim nedir?
g. En yaşlı 3. Kişinin doğum tarihi nedir?
h. İşe en geç başlayan 2. Kişinin işe giriş tarihi nedir?
i. Kaç tane kadın vardır?
j. Kaç tane erkek vardır?
k. Üniversite mezunu olanların maaşları toplamı nedir?
l. Lise mezunu olanların aylık yaptıkları satışların toplamı nedir?
m. Erkek ve Lise mezunu olanların Aylık satış miktarları toplamı nedir?
n. Üniversite mezunu ve Bekar olanların aldıkları maaş toplamı nedir?
o. Açılır liste ekleyerek Cinsiyet, Öğrenim Durumu, Medeni Hali seçildiğince Aylık Satış Miktarı Toplamını ve
Prim+Maaş Toplamını hesaplayan formülü yazınız.
p. Aylık Satış Miktarı 45 den az olanları kırmızı daire içine alsın.
q. Listeyi yaşlıdan gence doğru sıralayın.
r. Kişilerin Aylık Satış Miktarlarının ve Prim+Maaşlarının grafiğini ekleyiniz.
s. Kadınları filtreleyin ve ayrı bir alana kopyalayın.
t. Erkekleri filtreleyin ve ayrı bir alana kopyalayın.
2.
a. Yukarıdaki tabloyu hazırlayın ve Ünvan Ad Soyad şeklinde D sütununa yazın.
b. E Sütununa D sütunundaki birleştirilen metnin uzunluğunu yazın
3.
a. Yukarıdaki tabloda; Öğrenci No bölümnde “Öğrenci no sadece rakamdan oluşmaktadır.” Uyarısı olsun.
b. TC No girilecek hücreye 11 den az rakam girildiğinde “TC NO 11 karakterden oluşmalıdır!” şeklinde bir
uyarı versin.
c. Doğum Tarihi girilecek hücrede “Doğum tarihinizi GG/AA/YYYY olarak giriniz” uyarısı olsun.
d. Cinsiyet açılır liste ile Kadın, Erkek olarak seçilebilsin.
Tablo İşlemci Sınavı – Lütfen her soruyu bir sayfaya cevaplayınız. Çalışma kitabını kendi adınız ve soyadınız ile
kaydediniz.
4.
a.
b.
c.
d.
Tabloyu hazırlayın Tutar bölümün hesaplayın.
Ortalama Tutar ve Miktarı ilgili sütunun altına hesaplayın.
Açılır liste ile Marka ve Satış Elemanlarını seçerek; Toplam Miktar ve Tutarın hesaplanmasını sağlayın.
Aşağıdaki soruları ayrı bir alanda cevaplayın.
i.
Toplam Sıvı Yağ miktarı?
ii.
Toplam Süt Miktarı?
iii.
Toplam Şekerleme Miktarı?
iv.
Ahmet Demirler’in toplam yaptığı satış tutarı?
v.
Zeynep Örnek’in toplam yaptığı satış tutarı?
vi.
Kemal Altın’ın toplam yaptığı satış tutarı?
vii.
Kaç kere sıvı yağ satışı olmuştur?
viii.
Kaç kere süt satışı olmuştur?
ix.
Kaç kere şekerleme satışı olmuştur?
x.
En yüksek tutar nedir?
xi.
En düşük tutar nedir?
xii.
En yüksek üçüncü tutar nedir?
xiii.
En düşük ikinci tutar nedir?
e. Tutar alanının yanına Yorum isimli bir sütunda; tutar miktarı 50 eurodan az ise Kötü, 50 -100 arasında ise
Orta, 100 -200 arasında ise İyi, 200 üstü için Çok İyi yazsın.
f. Çok İyi yazan hücreler arkaplanı mavi olarak biçimlendirilsin.
g. Ahmet Demirler’in yaptığı satışları filtreleyin ve ayrı bir alana kopyalayın.
h. Zeynep Örnek’in yaptığı satışları filtreleyin ve ayrı bir alana kopyalayın.
Download