TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sayı : 13421922-869
Konu : Maaş ve Yük Hesabı
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
: Maliye Bakanlığı’nın 26.04.2017 tarih ve 3981 sayılı yazısı.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgi yazısına
istinaden, Kurumumuz genel bütçesinden yapılan maaş ödemelerine ilişkin bilgilerin e-bütçe
sistemi içinde yer alan maaş ve yük modülüne girişlerinin merkez ve tüm taşra birimleri
düzeyinde yapılması gerekmektedir.
İlgili yazıya istinaden istenilen bilgilerin, Maaş ve Yük Hesabı Modülüne girişlerinin
tamamlanabilmesi için, Excel formatındaki formların (Nisan 2017 maaş verilerine göre)
eksiksiz olarak Genel Sekreterliğinizce, bağlı her bir sağlık tesisinden anılıp toplamda bir tane
(MAAŞ VE YÜK HESABI 2017) doldurularak 25/05/2017 tarihine kadar Daire
Başkanlığımızın [email protected] e-mail adresine ivedilikle gönderilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ramazan NAZ
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı
EKLER:
1- Maaş ve Yük Hesabı 2017 ( Doldurulacak Formlar)
2- Maaş ve Yük Hesabı 2017 (Örnek ve Açıklamalar )
DAĞITIM:
(Gereği)
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İrtibat: Mali Hiz. Uzm. Ali Yasin BAYRAKTAR
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak No: 4 Balgat-Çankaya 06520 ANKARA Tel: (0312) 705 17 78
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden f99958de-802e-44f7-9d40-b646be90e4a0 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download