kırgızistan-türkiye manas üniversitesi uluslararası bilimsel

advertisement
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM BİLGİ FORMU
Katılımcının Adı, Soyadı
Osman ARICAN
ve Ünvanı:
Türkçe Okutmanı
Akademik Birimi:
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Toplantıyı Düzenleyen
Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kurum:
Toplantının Konusu ve
Süresi:
Toplantının Amacı:
"Örnek İnsan, Sonsuz Miras" Doğumunun 110. Yılında Hüseyin Karasayev
29 Şubat 2012 (1Gün)
Hüseyin Karasayevin Kırgızcaya yaptığı hizmetlerin ortaya çıkarılması, Dil, edebiyat,
dilbilim sahalarında yeni çalışmaların ortaya konması amaçlanmıştır.
Katılımcının Bildiri
Yazılı Anlatım ve Değerlendirilmesi
Başlığı:
Katılımcının Bildiri
Özet
Özeti:
Dil öğretiminde dört temel beceriden biri olan yazılı anlatım (kompozisyon) çalışmalarının
değerlendirilmesinde objektiflik ve standartlaşma adına yeni bakış açıları sunulmuştur.
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi hazırlık sınıflarında 2011-2012 Eğitim – Öğretim
yılında uygulamaya konulan yazılı anlatım değerlendirme ölçütleri Kırgızcayla paralel olarak
uygulandığı ve dil öğretimde model teşkil ettiği vurgulanmıştır. Böylece hem Türkçenin hem
de Kırgızcanın yazılı anlatım bazında yabancılara öğretiminde standartlaşma adına bir şablon
sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yazılı anlatım, Yabancılara dil öğretimi, Kırgızistan – Türkiye Manas
Üniversitesi, Standartlaşma
Katılımcının Kişisel ve
Kurumsal Temaslar:
Görüş ve Önerileri:
Üniversitemizde uygulana dil öğretim metodu etraflıca tanıtılmış daha sonra bu metodun
objektifliği anlatılmıştır. Diğer dil öğretim kurum ve merkezlerinde de bizde uygulanan
sistemin uygulanabilineceği, ölçütlerin kullanılabileceği belirtilmiştir. Katılımcılar ve
araştırmacılar da bu görüşlere destek vermişlerdir.
Dil öğretiminde iyi mesafeler alan ve yeterli tecrübeye sahip üniversitemiz Yabancı Diller
Yüksek Okulunun deneyimleri diğer dil öğretim kurumlarıyla da paylaşılmıştır. Bilginin
paylaşılarak değerlendiği günümüzde özellille Kırgızcanın öğretimine önemli katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir.
Açıklama:
1.Lütfen doldurduğunuz bu formu, [email protected] adresine gönderiniz.
2.Formda yer alan bilgilere ilişkin tüm sorumluluk, formu dolduran kişiye aittir.
Download