matrix

advertisement
Matrix hakkında temel kaynaklar
 Divine matrix
 Gregg Braden
 Hepimiz enerjiyiz. O
kadar hızlı titreşiyoruzki
madde gibi algılıyoruz.
 Hepimiz matrix denen
bir ağ ile birbirimize
bağlıyız.
 Düşüncelerimizi
matrikse gönderiyoruz.
 Bu düşünceler bize geri
yansıyor.
 Bu yansımalar yaşam
deneyimlerimizi
belirliyor.
 Matrix’deki resimleri
değiştirerek yaşamı
yaşama şeklimizi
değiştirebiliriz.
 Kuantum öncesi madde
katıdır inancı vardı.
 Kuantum sonrası: katı
dünya bir illüzyondur.
 Titreşen bir dünyanın
yansımasıdır.
 Bizi oluşturan atomlar
titreşince ayrı bir varlık
gibi algılanıyoruz.
 Ama aslında hepimiz
hareket halindeki
enerjiyiz.
 Energy in motion
 E-motion
 Emotion
 Duygu….
 Bu kadar boşluk varsa
 Elektromanyetik dalgalar
nasıl yayılıyor?
 Sudaki dalgaların
yayılması için suyun
olması gerekiyor.
 Yaşamda odaklandığımız
şeyleri gerçekleştiririz.
 Kendi gerçeğimizin
yaratıcılarıyız.
 Bize benzer frekansları
yaşamımıza çekeriz.
 Hangi frekansı
gönderirsek o frekans
bize geri döner.
 Matrixdeki negatif
frekansları ortadan
kaldırarak geleceğimiz
değiştirebiliriz.
 Etrafımızda düşünce ve
davrranışlarımızla lokal
enerji alanları
oluşturuyoruz.
 Morfik alanlar
tekrarlandıkça
güçlenirler.
 Morfik rezonans alanı
güçlendirir.
 Organlar morfik
rezonans sayesinde
birbirine benzer.
 Her davranışın kendi
alanı vardır.
 Bu alan değişmeden
davranış değişmez.
 Davranışları değiştirmek
geçmişin titreşen morfik
rezonansının frekansını
değiştirmek demektir.
 Bilinçaltı ve matrix alanı
birdir.
 Eğer yarattıysanız
geleceklerdir.
 Böyle de gelebilir
 Böyle de
Hafıza nerede?
Emotional field
 Duygular enerjidir.
 Her duygunun bir enerji
alanı vardır.
 Hastalıkların da alanları
vardır.
 Meridyenler enerji
alanları ile fiziksel beden
arasındaki arakesitlerdir.
Download