1 ORTODONTİ - DentEuropa

advertisement
ORTODONTİ:
Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek; mevcut
bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek;bununla birlikte iyi bir estetik ve
fonksiyon (ısırma,çiğneme,konuşma,gülme) sağlamayı hedefleyen bilim dalıdır. Bu konularda
uzmanlaşmış diş hekimine ortodontist denilmektedir.
ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR?
1- Koruyucu hekimliğin hastalara sunduğu olanaklardan yararlanılmamış olabilir; mesela süt
dişlerindeki çürükler "nasıl olsa değişecek" mantığıyla tedavi edilmemiş, zamanından önce
dişler çekilmiş, flourlama ve fissür koruyucu uygulamaları gözardı edilmiş olabilir.
2- Genetik faktörler: Özellikle iskeletsel bozukluğu olan bireylerde soy geçmişte benzer bir
anomalinin olup olmadığı önemlidir. Kalıtımsal diş eksiklikleri, dar üst çene, çapraşıklık
1
problemleri de kalıtımsal olarak çocuğa geçebilmektedir. Bu durumda ortodontik sorunların
ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Yapılması gereken ise; çocuğu süt dişlenme
döneminden başlayarak düzenli diş hekimi kontrolüne götürmektir.
3- Kulak-burun-boğaz problemleri: (Bademcik iltihabı, burun ve geniz eti varlığı; sürekli ağzı
solunumu gibi) çene kemiklerinin şekillenmesinde engel oluşturabilir ve diş sürme
bozuklukları yaratabilirler.
4- Kötü alışkanlıklar: Parmak emme, uzun süre yalancı emzik veya biberon kullanma, dil
emme, dudak emme, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar da diş ve çene yapılarında
ortodontik bozukluklara neden olabilmektedir.
5- Diş gıcırdatma veya düşme,çarpma gibi travmalar nedeniyle olabilmektedir.
6- Bazı kas bozuklukları da ortodontik problemlere neden olabilir.
NEDEN ORTODONTİK TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYARIZ?
Çapraşık ve kötü konumlanmış dişler, ne kadar fırçalanırsa fırçalansın, tam olarak
temizlenmesi zordur. Mutlaka diş aralarında gıda artığı kalır ve bu nedenle genellikle diş
aralarında çürükler ve diş eti hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu tür diş eti
problemlerinde kemik kaybı ve dişlerin erken yaşta kaybedilme riski vardır.
Ayrıca kapanış bozuklukları, çene kaslarında daha fazla baskıya neden olarak;
Temporomandibular eklem problemlerine ve böylece baş ağrısına, sırtta ve omuzda ağrıya
neden olabilirler. Çapraşık dişler, estetik olarak istenmeyen bir görünüme sebep olurlar. Bu
nedenle gülerken ağzın kapatılması çok karşılaşılan bir sonuçtur.
Çenelerde meydana gelen gelişimsel ve doğumsal problemlerde yüz estetiği çok fazla
etkilenir ve hastalarda psikolojik problemlere neden olabilir. Ayrıca bu tür malokluzyonlu
bireyler ağızlarını tam olarak kapatamayıp ısırma, çiğneme, solunum problemleri yaşarlar. Bu
problemler vücudun çeşitli bölgelerinde (mide, kalp...vs.) pek çok soruna yol açabilirler.
Ortodonti, ayrıca kulak-burun-boğaz uzmanları ile birlikte çalışarak hastanın burun solunumu
yapabilmesine katkıda bulunabilmektedir. Plastik cerrahlar veya çene cerrahları ile de erişkin
hastalardaki iskeletsel sorunların çözümünde, dudak-damak yarıklı bebeklerin ve çocukların
tedavisinde ortak çalışmaktadır.
Temelde ortodontik tedavinin asıl hedefleri; çiğneme fonksiyonunun düzeltilmesi, konuşma
fonksiyonunun düzeltilmesi, ağız hijyeninin daha iyi sağlanmasına yardımcı olunması,
2
estetiğin sağlanması ve hastanın toplum içinde kendine olan güvenini artırarak psikolojik
destek sağlamaktır.
Ortodontik tedavi ihtiyacınızı sadece diş hekimi veya ortodontist belirleyebilir. Kapsamlı
medikal ve dental özgeçmişiniz , ağız ve diş muayenesi , çene modellerinizin oluşturulması ve
özel bazı röntgen filmleri ve fotoğrafınızın çekilmesi gibi birçok tanı yöntemini içeren bir
muayeneden sonra, ortodontik tedaviye ihtiyacınızın olup olmadığı ve yapılacak tedavinin
türü belirlenebilir.
Özellikle geç kalınmaması gereken durumlar;
Dengeli olmayan yüz ve çene yapısı
Ağızdan solunum
Parmak emme, tırnak yeme, yanak – dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar
Uzun süre emzik ve biberon kullanma
Çiğneme ve konuşmada zorlanma
Aşırı ileride veya geride konumlanan çene yapıları
Önde konumlanmış dişler (fırlak)
Çapraşık, yanlış yerde konumlanmış dişler veya ağız içinde hiç yer almayan (gömük)
dişler
Süt dişlerin erken veya geç kayıpları
ORTODONTİK TEDAVİ HANGİ YAŞTA YAPILMALIDIR?
Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Ancak özellikle çeneleri de ilgilendiren sorunlar
varsa, büyüme-gelişmeden de yararlanabilmek için çocukların tam buluğ çağına girmeden
önce (10-12 yaş) muayeneye getirilmesi gerekmektedir.
5-6 yaşlarındaki çocuklarda ise büyüme ve gelişimi bozabilecek sorunların erkenden
saptanabilmesi için ortodontik muayene çok yararlıdır. bazı durumlarda da sorun erkenden
belirlendiği halde,ortodonti uzmanı çocuğu belirli aralıklarla kontrole çağırarak tedavi için en
uygun zamanı bekleyebilir.Bu yaşlarda uygulanabilen koruyucu ve önleyici ortodontik
tedaviler sayesinde ileride kapsamlı tedavileri gerektirecek bozukluklar, görece basit ve kısa
girişimlerle önlenebilir. çene bozuklukları erken dönemde tedavi edilmezse, 18 yaşından
sonra ortognatik cerrahi ile kombine edilen ortodontik tedaviyle düzeltilebilirler.
3
Koruyucu Ortodontik Tedavi
Koruyucu tedavilerde amaç daimi dişlerin düzgün sürebilmeleri için yeterli yeri
hazırlamaktadır. bu amaçta erken kaybedilen süt dişlerinin yerini koruyan yer tutucular
hazırlanmaktadır. Ayrıca diş çürüklerine yatkın çocukların pedodontist tarafından takibi
önerilmektedir.
Önleyici Ortodontik Tedavi
Kötü alışkanlıklar; parmak emme, anormal yutkunma gibi faktörlere bağlı gelişebilecek
sorunları önlemek veya daimi dişlere yer açmak amacıyla çok çeşitli hareketli aygıtlar
hazırlanabilmektedir.
Hareketli aygıtlar genellikle erken dönemde ergenlik öncesinde uygulanan tedavilerde
kullanılmaktadır. Tek diş düzensizlikleri, parmak emme, dil emme, infantil yutkunma
(bebeklik yutkunması), üst veya alt çene darlığı... gibi problemlerin düzeltilmesinde genellikle
tek çene için uygulanan hareketli apareylerden yararlanmaktayız. Hem alt hem üst çene
genişletilmesi için uygulanan genişletme tedavileri yaklaşık 1 yıl sürmekte olup sırasıyla alt
ve üst çene için ayrı olmak üzere, hareketli apareylerden yararlanılarak uygulanmaktadır. Diş
boyutlarının, çenelerin boyutları ile uyumsuzluğunu erken yaşta (8-10) giderebilmek amacıyla
uygulanmakta
olup,
rutin
kontrol
zamanı
1-1.5
aydır.
Yeni doğan dudak-damak yarığı olan bebeklerin en önemli ihtiyacı beslenme fonksiyonunu
sağlamak amacıyla, doğduktan hemen sonra yapılan, belli aralıklarla yenilenmesi gereken
bebek plakları, yarıklı bebeklerin ileride geçireceği ameliyatların başarısı içinde oldukça
önemlidir.
Hem çeneler hem de dişlerle ilgili bir tedavi planı oluştururken; hastamızın yaşı ve
anomalinin şiddeti son derece önemlidir. Eğer hastamız büyüme gelişim döneminde bize
başvurmuş ise ve alt ve üst çenenin konumları arasında uyumsuzluk varsa, hastanın büyüme
gelişimini, kullanılacak bazı aygıtlar ile yönlendirerek, yüz gelişiminde oluşacak bazı
problemlerin çözümünü sağlayabilmekteyiz.
Alt veya üst çenenin önde veya geride olduğu iskeletsel problemlerde de tek çeneyi veya iki
çeneyi ilgilendiren apareylerden yaralanmaktayız. Bazı durumlarda bu apareylerle birlikte,
ağız dışından uygulanan bazı apareyleri de kullanmamız gerekmektedir.
ORTODONTİK AÇIDAN SÜT DİŞLERİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Süt dişlerindeki çürüklerin ve süt dişlerinin zamanından önce çekilmesinin; ortodontik
bozukluklara, daimi dişlerin çene kemiği içerisinde gömük kalmasına neden olduğu
kanıtlanmış bir gerçektir.
4
-
Süt dişleri, doğumdan sonraki 6. aydan itibaren belirli bir sırayla sürmeye başlarlar ve
yaklaşık 2,5 yaşındaki bir çocukta tüm süt dişleri sürmüş olur. Alt ve üst çenede
toplam 20 tane süt dişi, 6 yaşına kadar ağızda kalmaya devam eder. Bu dönemden 12
yaşına kadar tüm süt dişleri, sırayla yerlerini daimi dişlere bırakır. Bu değişim
döneminde süt dişlerinde oluşan büyük çürükler ve erken süt dişi kayıpları, daha
arkada bulunan dişlerin bu boşluklara doğru hareketi sonucu çapraşıklıklara ve daimi
dişlerin süremeyerek gömük kalmalarına neden olabilir. Bu nedenle, süt dişlerinin
sağlıklı bir şekilde ağızda kalmaları oldukça önemlidir.
- Ortodontik bozuklukların oluşumunda süt dişlenme dönemindeki durumlar, tek başına
sorumlu değildir. Ortodontik sorunlar, genetik olarak da anne-baba veya daha büyük aile
üyelerinden çocuklara geçebilmektedir. Bunun dışında, bebeklik döneminde anne sütüyle
yetersiz beslenerek veya biberon ve yalancı emzik kullanımına yönelik yapılan yanlışlıklar;
çocukluk dönemindeki parmak emme, dudak emme, dil itimi ve ağızdan solunum gibi kötü
alışkanlıklar da ortodontik sorunlara yol açabilmektedir. Ağızdan solunum durumunda burun
solunumunu önleyen sorunlar varsa, bunları gidermeye yönelik olarak kulak-burun-boğaz
uzmanlarıyla ortak çalışılmaktadır.
SABİT ORTODONTİK TEDAVİ:
Daimi dişler sürdükten sonra ortodontik tedavi artık dişlerin üzerine yapışan ve tedavi
süresince çıkarılmayan braketler ve bu braketlerin içinden geçen tellerle yapılmaktadır. Bu
teller dişlere kuvvet uygularlar. Böylece dişler kademeli olarak hareket ettirilerek düzgün
konumlandırılmaları sağlanır. Tedavi birkaç ay ya da birkaç yıl sürebilir ve her ay ayarlamalar
yapılarak dişlerdeki düzelmenin istenilen şekilde olması sağlanır. Günümüzde kullanılan
braketler, daha hafif ve daha az metal içermektedir. Çocukları motive amacıyla çeşitli
renklerde ve yetişkinler için şeffaf olarak üretilmektedir. Ayrıca lingual teknik olarak
adlandırılan ve dişlerin damak ve dil tarafındaki yüzeylerine uygulanan braket sistemleri de
vardır. Braketler takıldıktan sonra birkaç gün rahatsızlık duymak normaldir. Dişleriniz
sızlayabilir ve teller dil ve dudaklarınızı kaşındırabilir. Çoğu rahatsızlık 1-2 haftaya
geçmesine rağmen teller değişirken veya ayarlanırken gene hafif ağrı olabilir. Ağrıyı
geçirmek için doktorunuzun tavsiye edeceği herhangi bir ağrıkesici kullanabilirsiniz.
LİNGUAL TEDAVİ
Sabit tedavi yöntemlerinden biridir. Bu tedavi de hastalar için en büyük avantaj, tedavimiz
için kullanılan dişlerin üzerine yapıştırılan sabit apareylerin, dudak tarafında değil dil
tarafında olmasıdır. Böylelikle dişlerin üzerinde hiçbir şey gözükmez.
Oldukça estetik olan bu tedavi yönteminde tedavi süresi, vestibülden uygulanan sabit
tedavilere göre biraz daha uzun sürmekte olup, hastaların karşılaştığı en büyük problem
konuşma bozukluğudur. Apareyler dil tarafında olduğundan, sesler çıkarken bu apareylere
çarparak çıkacağı için ‘’t’’ ‘’s’’ ‘’d’’ gibi bazı harflerin fonasyonu çok güç olacaktır. Ayrıca
5
dil ucunda hafif tahrişler de olabilmektedir. Hastaların bunlara alışması 6 aylık bir süreyi
kapsayabilmektedir.
Bu yöntem diğerlerine göre biraz daha pahalı bir yöntemdir.
Ortodontik tedavide hastaların uyması zorunlu kurallar nelerdir?
1- Ortodontik tedaviye başlamadan önce çürük dişlerin tedavi edilmesi ve diş etinin tam
sağlıklı duruma getirilmesi gerekir.
2- Tedavide ortodonti uzmanı, koyduğu tanıya göre hastaya bir aparey uygular. Bu
apareyler ya takıp çıkarılabilir veya sabit türde olmaktadır.
Uygulanan aparey takıp çıkarılabilen türde ise yemekler haricinde gece ve gündüz
düzenli olarak takılması (uyku dahil) gerekmektedir. Takıp çıkarılan apareyler
dişlerimiz gibi her yemekten sonra diş fırçası ve diş macunu ile iyice fırçalanıp
temizlenmelidir. Apareyler kesinlikle kaybedilmemelidir aksi halde tedavi aksayacak
hatta geri gidecektir.
Uygulama sabit olarak nitelendirilen ve çıkmayan apareyler (braket) yapılmış ise yine
aynı şekilde dişler her yemekten sonra güzelce fırçalanmalıdır. Düzenli diş fırçalama
çok önemlidir. Ortodontik tedavi gören hastalarda çürük görülme sıklığı artmakta ve
yeterli temizlik sağlanmazsa braketlerin etrafında beyaz renkli lekeler
oluşabilmektedir. Fırçalama işlemi braketlerin etrafında birikinti kalmayana kadar
devam ettirilmelidir. Diş etlerinizin sağlığı da diş fırçalamanızın doğru yapılmasına
bağlıdır.
3- Çok asitli içeceklerden (Kola, Fanta, Gazoz v.b.) mutlaka uzak durunuz çünkü bu tarz
içecekler hem tellerinize hem de dişlerinize zarar vererek çürük oluşma riskini artıracaktır.
4- Çok yapışkan ve çok şekerli (sakız, lokum, karamel, jelibon v.b.) gıdalar tüketmeyiniz.
Bu tarz gıdalar braketlerin arasında kalacağı ve iyi temizlenemeyeceği için dişlerinizin
daha kolay çürümesine ve diş eti büyümelerine neden olabilecektir.
5- Çok sert gıdaların tüketilmesinde de uyulması gereken kurallar söz konusudur. Örneğin
elma, armut benzeri meyve ve havuç, salatalık benzeri sert gıdalarda tüketim şeklini
değiştirip ısırarak değil küçük parçalar halinde arka dişleriniz ile ya da rendeleyerek
yemelisiniz. Kabuklu kuruyemiş, cips v.b. türde sert gıdaları ise tüketmemeniz
gerekmektedir. Sağlıklı gıdalarda tüketim şekli değişirken, abur-cubur olarak
nitelendirilebilecek gıdalardan uzak durulmalıdır.
6- Dişler mutlaka Ortodontik fırçalar ve arayüz fırçaları ile fırçalanmalı, gerekli
6
durumlarda diş ipi kullanılmalıdır. Diş fırçalarınızı gittiğiniz her yere götürün, bu sayede
evde olmadığınız zamanlarda da dişlerinizi temizleyebilirsiniz.
7- Braketler uygulandıktan sonra dişlerde hassasiyet ve ağrı, yanak içlerinde hafif
yaralanmalar (pamukcuk ya da diğer adı ile aft) olabilir. Bu şikayetler bir hafta en fazla on
gün süre içinde kaybolacaktır. Şikayetlerinizi azaltmak ağrı kesici alabilir ve size verilen
özel mumları kullanabilirsiniz.
8- Hekimin kontroller sırasındaki tavsiyelerine dikkatle uymalısınız.
9- Tedavi süresince 4-5 haftada bir kontrolleriniz olacaktır. Tedavinizin amacına
ulaşabilmesi için randevularınızı aksatmamanız gerekmektedir.
10- Apareylerde kırılma, kopma veya ağıza yapışan düzeneklerde çıkma varsa tedavi
kesintiye uğrar. Böyle durumlarda hekiminize başvurmalısınız.
11- Pekiştirme tedavisinde bıkkınlık gösterilmemeli; uygulanan aygıt korunmalıdır.
PEKİŞTİRME TEDAVİSİ
Ortodontik aktif ve pasif tedavi olarak iki aşamadır;
a) Aktif Tedavi; Mevcut bozuklukların giderilmesi amacıyla kullanılan hareketli veya sabit
apareylerle elde edilen, diş ve çenelerin düzeltilme aşamasıdır.
b) Pasif Tedavi; Aktif tedavi ile elde edilen durumun korunması gereken aşamadır.
Pasif tedavide amaç, düzgün konuma getirilen diş ve çenelerin konumlarının tekrar eski
konumuna dönmemesi için dişlerin etrafında yeni kemik oluşumu ve kasların yeni konuma
adaptasyonu için geçirilmesi gereken sürede düzgün konumları korumaktır. En az 6 ay veya
1yıl
olup,
ömür
boyu
pekiştirme
gerektiren
tedaviler
olabilmektedir.
1. Hawley Plakları
En eski pekiştirme plaklarıdır. Bu plaklarda damakta akrilik bir kısım ve dişlerin üzerinde
kalın bir tel bulunmaktadır. Tedaviye göre aktif ortodontik tedavi sonrasında doktor
tarafından belirlenen süre içerisinde takılmalıdır. Süresi azaltılarak bıraktırılır.
2. Essix Plakları
7
Günümüzde daha ince, rahat, şeffaf ve estetik olan Essix plakları tercih edilmektedir. Hasta
kooperasyonu son derece iyidir. Belli olmadıkları ve fonasyonu etkilemedikleri için gün
içinde de rahatça kullanılabilmektedir.
3. Sabit Retainerlar
Dişlerin iç yüzeyine yapıştırılan çok ince özel tel ile dişler birbirine bağlanır ve aktif
ortodontik tedavi sonrasında dişlerin getirildiği yeni konumlarında yeni kemik oluşuncaya
kadar çıkartılmaz. Hasta bu telden rahatsız olmaz. Çünkü hem dışardan gözükmez hem de
içerden dili rahatsız etmez. Bu telin kalma süresi tedaviye göre değişmektedir.
8
Download