ç.ü. diş hekimliği fakültesi ortodonti hasta

advertisement
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTODONTİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
DOKÜMAN NO: KLN-YD-4 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
MALOKLÜZYONLARIN OLASI NEDENLERİ NELERDİR?
Süt dişlerinin erken yaşta kaybedilmesi
Kötü alışkanlıklar: Parmak emme, uzun süre yalancı
emzik veya biberon kullanma, dil emme, dudak
emme, kalem ısırma
 Genetik faktörler
Kulak-burun-boğaz problemleri: Bademcik iltihabı,
burun ve geniz eti varlığı; sürekli ağız solunumu
Bazı kas bozuklukları da ortodontik problemlere
neden olabilir.
Açık kapanış – dişler kapatıldığında ön veya yan dişler
arasında boşluk olmasıdır.
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 1/1
Çapraşıklık – hastanın çenesi darsa, dişlerin yerleşmesi için
yeterli yer olmayabilir. Bazı durumlarda ortodontist yer
sağlamak için bir ya da daha fazla dişi çekmek durumunda
olabilir.
MALOKLÜZYON NEDİR?
Derin kapanış – dişler kapatıldığında üst ön dişlerin alt ön
dişleri fazlasıyla kapatmasıdır.
Eksik dişler – sık görülen bir ortodontik bozukluktur.
Çürük, travma gibi sebeplerle diş çekimi nedeniyle diş
kaybı görülebildiği gibi doğuştan da diş eksikliği mevcut
olabilir.
Çapraz kapanış – en az bir dişte üst dişin alt dişe göre
içeride olmasıdır. Kesici dişlerde olduğu gibi arka dişlerde
de çapraz kapanış görülebilir.
NEDEN ORTODONTİK TEDAVİ GÖRÜLMELİDİR?
Çapraşık dişlerin temizlenmesi zordur. Kötü
kapanış diş yüzeylerinde aşınmalara, çiğneme,
konuşma gibi fonksiyonlarda zorluklara ve dişleri
destekleyen kemik ve diş eti yapılarında aşırı
strese sebep olabilir. Tedavi edilmediğinde, bir
çok problem zamanla daha ciddi hale dönüşerek
ileri zamanda daha komplike tedavi gereksinimi
doğurabilir.
BRAKETLERLE AĞIZ HİJYENİ NASIL SAĞLANIR?
Ortodontik tedavi sırasında dişler ekstra bakıma
ihtiyaç duyarlar. Yemek artıkları braketler, teller,
bantlar ve diğer apareyler üzerinde birikir ve bu
yüzden temizliği daha zordur. Bu dönemde diş
çürüklerinin ve diş eti hastalıklarının önlenmesinin
tek yolu, her ana öğün ve atıştırma sonrası diş
fırçalamaktır.
Ortodontik tedavi sırasında ağız hijyenin sağlanması
için yapılabilecek işlemler şunlardır:
Her öğün ve atıştırma sonrası diş fırçalamalı
Sıkışmış besin artıkları çıkarmak için her gün diş ipi
kullanılmalı
Ağız içindeki bakterileri azaltmak için her yemek
sonrası gargara kullanılmalı
Floridli diş macunu ve yumuşak kıllı diş macunu
kullanılmalı
Diş arası fırçası kullanılmalı
Tedavi boyunca genel diş hekimiyle rutin kontrollere
devam edilmeli
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ
ANABİLİM DALI
HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
Gömülü diş – dişin yerine süremeyip çene kemiğinde
gömülü kalması durumudur.
4. Ağız dışı apareyler
Bu apareyler, ağız dışından destek alan ortodontik tedavi
gereçleridir. Hem dişleri hareket ettirmek amaçlı hem de
çenelerin gelişiminin yönlendirilmesinde kullanılabilirler.
Diastema – dişler arasında boşluklar olmasıdır. Diş
eksikliğinden ya da dişlerin çeneyi tamamen
doldurabilecek büyüklükte olmamasından
kaynaklabilir.
2. Hareketli apareyler
Hareketli apareyler, ağızda tutuculuğu kroşeler
yardımıyla sağlanan, dişlere yapıştırılmadan kullanılan,
hasta tarafından kolaylıkla takılıp çıkarılabilen
apareylerdir. Hafif çapraşıklıklarda, bazı çene genişletme
işlemlerinde, basit diş hareketlerinin sağlanmasında, yer
tutucu olarak ya da pekiştirme apareyi olarak
kullanılabilirler.
Maloklüzyon literatürde “kötü kapanış” olarak
tanımlanmaktadır. Bazı çocukların çene ve dişleri düzgün
olarak gelişemezler. Bu da düzgün olarak sıralanmamış,
karşı çenedeki dişlerle iyi uyumda olmayan ilişkiye neden
olur.
Genel olarak maloklüzyon sağlığı etkilemez, bir hastalık
değildir. Maloklüzyon sadece dişlerin normal
pozisyonlarında olmamasıdır. Ancak bu durum, bireyin yüz
şeklini, dişlerin görünümlerini etkileyerek kişide
utangaçlık, kendine güvende eksiklik ve hatta depresyona
sebep olabilir. İleri derecedeki maloklüzyonlar yeme,
konuşma gibi fonksiyonları etkileyebilir ve dişlerin
temizlenmesini zorlaştırabilir.
TEDAVİDEN
ÖNCE
TEDAVİDEN
SONRA
Bireyler
değişik
maloklüzyonlara sahip
olabilir.
Bazıları
şunlardır:
İleride konumlanmış ön dişler – tedavi sadece bireyin
görünüşünü düzeltmekle kalmaz, ayrıca dişleri olası
hasardan da korur. Ön dişleri ileride konumlanan
bireylerde, spor ya da düşme esnasında dişlerinde kırık,
çatlak meydana gelme ihtimali daha fazladır.
KİMLER ORTODONTİK TEDAVİ GÖREBİLİR?
Geçmişte ortodontik tedavinin sadece çocuklar için
olduğu görüşü hakimdi. Günümüzde ise ortodontik
hastaların yaklaşık yüzde otuzu erişkin bireylerden
oluşmaktadır. Sağlıklı bir kapanış, 16 yaşında olduğu
kadar 60 yaşında da aynı öneme sahiptir. Yaş, ortodontik
tedavi için değerlendirilecek bir kriter değildir. Sağlıklı
dişler her yaşta hareket ettirilebilir.
ORTODONTİDE KULLANILAN AYGITLAR NELERDİR?
5. Şeffaf plaklar
Hafif ortodontik bozukluklarda ya da aktif ortodontik
tedavi sonrası elde edilen durumun korunması amacıyla
kullanılabilir. Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen şeffaf
3. Fonksiyonel apareyler
Fonksiyonel apareyler hastanın konuşma, yemek
yeme, yutkunma gibi fonksiyonları sırasında oluşan kas
hareketlerini kullanarak oluşan kuvvetlerle dişleri ve
çeneleri hareket ettirerek düzgün bir ilişki
sağlanmasına yardımcı olur. Takılıp çıkarılabilir tipleri
olduğu gibi dişlere sabitlenen tipleri de mevcuttur.
1. Sabit ortodontik aygıtlar
Ortodontistlerin tedavide en sık kullandıkları yöntem
dişlerin üzerine braket yerleştirmektir.
Braketler dişler üzerine özel bir materyalle yapıştırılır.
Üzerine yerleştirilen tellerle dişlere kuvvet uygulanır
ve böylece dişlerin hareket etmesi ve düzgün
sıralanması sağlanır.
Günümüzde metal ya da diş rengi materyallerden
yapılan çeşitli braket çeşitleri bulunmaktadır.
Genellikle dişlerin ön yüzeylerine yerleştirilir ama
dişlerin arka yüzeylerine yerleştirilen tipleri de
mevcuttur.
.
plaklardır
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Download