Slayt 1 - Dindersi.tk

advertisement
7. SINIF
3. ÜNİTE
BİR İNSAN VE BİR
PEYGAMBER OLARAK
HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
HANGİ HZ.MUHAMMET?
1.DOĞDUĞU ZAMAN BİRÇOK
OLAĞANÜSTÜ OLAYLARIN OLDUĞU
2.MELEKLERİN KALBİNİ YARIP
AMELİYAT ETTİĞİ
3.ÜZERİNDE BULUTLAR DOLAŞAN
4.AĞAÇLARIN EĞİLEREK SELAM
VERDİĞİ
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
5.PARMAKLARINDAN SU AKAN
6.BİR KAP YEMEKLE BİNLERCE KİŞİYİ
DOYURAN
7.GELECEKTE OLAN OLAYLARI BİLEN
8.ALEMLERİN KENDİSİ İÇİN
YARATILDIĞI HZ. MUHAMMET Mİ?
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
YOKSA
1.HER İNSAN GİBİ DOĞUP,BÜYÜYEN
2.GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞAN
3.DİNİ YAYMAK İÇİN MÜCADELE EDEN
4.BAZEN AÇ KALAN
5.AĞLAYAN,ÜZÜLEN,HEYECANLANAN,
SEVİNEN
6.ALIŞVERİŞİNİ KENDİ
YAPAN,İNSANLAR ARASINDA
DOLAŞAN
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
7.ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATAN,DİŞİ
KIRILAN,YÜZÜ YARALANAN
8.EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI SEVEN
9.GELECEĞİ BİLMEYEN SADECE
ALLAH’IN BİLDİRDİKLERİNİ BİLEN
10. GÜZEL DAVRANIŞLARA SAHİP
OLAN HZ. MUHAMMET Mİ?
1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Kazanım
: Hz. Muhammed’in bizler
gibi bir insan olduğuna ayetlerden
örnekler vererek açıklar.
Ayet
:
"(Ey Muhammed!) De ki: Ben
de ancak sizin gibi bir insanım.
Ancak bana İlahınızın tek bir
İlah olduğu vahyolunuyor..."
(18/Kehf suresi, 110)
Hz. Muhammed hem Allah'ın seçkin bir peygamberi
hem de bir insandır. O da bir anne ve babadan dünyaya
gelmiştir. Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da
olmuştur.Evlenmiş, eş ve çocuk sahibi olmuştur. Herkes
gibi o da acıkmış ve susamıştır.
Tüm ihtiyaçlarını da diğer insanlar gibi karşılamaya
çalışmıştır. Bizden tek farkı Allah’tan vahiy almış
olmasıdır.Her peygamber gibi Hz. Muhammed de gelip
peygamberlik görevini yapmış ve her insan gibi Ömrü
tamamlanınca dünyaya gözlerini yummuştur.
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Kazanım: Hz. Muhammed’i diğer
insanlardan ayıran en önemli özelliğin,
Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
Kazanım: Hz. Muhammed’in
peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine
ayetlerden örnekler verir.
"Ey Peygamber! Biz seni tanık,
müjdeci, bir uyarıcı,
Allah'ın izniyle ona çağıran
ve aydınlatan
bir ışık olarak gönderdik."
(33/Ahzab suresi, 45-46)
Hz. Muhammed'in diğer insanlardan en
önemli farkı peygamber olarak
görevlendirilmesidir. İnsanüstü bir
güce sahip değildir. Allah'ın insanlar
arasından seçtiği bir peygamberdir.
Hz. Muhammed Allah'tan aldıklarını
insanlara bildiren, onları uyaran ve
onların doğru yolu bulmalarına
yardımcı olan, yol gösteren Allah'ın
elçisidir.
Ona uymak Kuran’a uymak demektir.
Bizler de ona uyabildiğimiz
ölçüde kazançlı sayılırız.
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
"O (Muhammed), Allah'ın
elçisi ve peygamberlerin
sonuncusudur." (33/Ahzab
suresi, 40)
Kuran’ın tamamlanmasıyla birlikte
vahiy sona ermiştir.
Artık vahiy gelmeyecektir;
dolayısıyla peygamberlik de
Hz. Muhammed’le birlikte
sona ermiştir. Onun vefatından sonra
vahiy de gelmeyecektir,
peygamber de gönderilmeyecektir.
Kur’an-ı Kerim Kıyamete kadar
Değişmeyeceği için bir peygamberin
Gelmesine de gerek yoktur.
2.2. Hz. Muhammed Kuran’ı
Açıklayıcıdır
• "İnsanlara, kendilerine indirileni
açıklaman için ve düşünüp
anlasınlar diye sana bu Kuran’ı
indirdik”
• Peygamberimizin görevi Allah’tan aldığını
insanlara aktarmak ve Allah’ın neyi
amaçladığını insanlara açıklamaktır.
Müminlerin anlayamadığı konuları açıklamış,
namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl
yapılacağı gibi konulara ışık tutmuştur.
Uygulamalarıyla yol göstermiştir.
Çevresindeki insanlara anlatabilmesi için
Kuran kendi halkının diliyle gönderilmiştir.
Peygamberimizin açıklamalarıyla Kuran’ı
daha iyi anlarız.
• Kur’an-ı açıklarken çoğu zaman başka
ayetleri örnek olarak göstermiştir
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin
Bir Uyarıcıdır
• Kazanım
: Hz. Muhammed’in baskı ve
zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma
görevinin olduğunu fark eder.
"Biz seni ancak bütün insanlara
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”
• Peygamberimizin en önemli görevlerinden
biri de uyarıcı olmasıdır. İnsanları sadece
Allah’a inanmaları konusunda uyarmıştır.
Allah’ın çizdiği sınırların korunması
gerektiğini vurgulamışlar, dünya ve ahiret
mutluluğunun ancak dosdoğru yolu
izlemekle olabileceği konusunda insanları
uyarmışlardır. Uyarılara dikkat etmemenin
getireceği sonuçlara işaret
etmişlerdir.Allah’ın emrine aykırı hareket
edenlerin ahirette nelerle karşılaşacağı
konusunda insanları ikaz etmiştir.
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir
Rahmettir
• Kazanım
: Hz. Muhammed’in insanlık
için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini
fark eder.Ayet
:
• "(Resulüm!) Biz seni alemlere ancak
rahmet olarak gönderdik. ”Yorum :
• Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani
değerleri savunmuştur. Onun getirdiği
değerler insanlık için bir rahmet
olmuştur. Tüm insanlara ve tüm
canlılara karşı merhamet göstermiştir.
Davranışlarıyla merhametin nasıl
olması gerektiğini göstermiş,
merhametin nasıl güzel sonuçlar
verdiğini ispatlamıştır.
2.5. Hz. Muhammed Güzel
Ahlakın Tamamlayıcısıdır
• Kazanım
: Hz. Muhammed’in
tutumlarından hareketle kendi
davranışlarını değerlendirir.Hadis:
• “Ben güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim”Yorum :
• Peygamberimiz üstün ahlak sahibi idi.
Doğruluğun yanında yer alır, kötülüğün
karşısında dururdu. Söz ve
davranışlarıyla tüm insanlık için örnek
olmuştur. Olumsuz davranış
gösterenleri güzel bir tavırla uyarmıştır.
Allah’ın çizdiği sınırları korumanın
önemini anlatmış, doğruluğun
kurtuluşa vesile olacağını
vurgulamıştır.
PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ BAZI
YANLIŞ İNANÇLAR
• 1. Her şeyin peygamberimizin hürmetine
yaratıldığı inancı: Bu inanç Müslümanlara
Hıristiyanlardan geçmiştir. Aynı şeyi Hıristiyanlar
İsa aleyhisselam hakkında söylerler. (Bk. Katolik
Kilisesi Din Ve Ahlak İlkeleri, par. 2634) Bu
şekilde inananlar Allah adına şöyle bir söz bile
uydurmuşlardır: “Ey Muhammed! Sen
olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım” Böyle bir
inancı ne Kur’an’da ne de peygamberimizin
hadislerinde bulabiliriz. (Zaten bu söz mantık
olarak da yanlıştır.) İnsanların bu tür hatalara
düşeceklerini tahmin eden Peygamberimiz
ümmetine şu uyarıları yapmıştır:
• "Hıristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı
övdükleri gibi, sakın sizler de aşırı gitmeyiniz.
Şüphesiz ki, ben bir kulum. Onun için bana
(sadece) Allah'ın kulu ve resûlü deyiniz.” (Buhari
isimli hadis kitabı)
• “Ey insanlar! Allah’a karşı olan
sorumluluğunuzun bilincinde olun ki şeytan sizi
aldatmasın. Ben Abdullah’ın oğlu
Muhammed’im. Allah’ın kulu ve resulüyüm.
Allah’a yemin ederim ki beni, Allah’ın bana
verdiği makamın (peygamberlik makamının)
üstüne çıkarmanızı sevmiyorum.” (Müsned isimli
hadis kitabı)
• “De ki: Fesubhanallah! Ben peygamber olan bir
insandan başkası mıyım? (İsra 17/93)
• 2. Peygamberimizin maneviyatının bize
yardım edeceği inancı:
Dinimizde manevi yardım sadece yüce
Allah’tan istenir. Başkalarından olağan dışı
yollarla medet umulmaz. İnsanların doğru
yoldan sapmalarının başında Allah’tan
başka varlıklardan manevi yardım
istemeleri ve yüce Allah ile kendi aralarına
aracılar koymaları gelir.
• 3. Yanlış şefaat anlayışı: Bazı insanlar
peygamberimizin ahirette insanların
günahlarını bağışlatacağına inanırlar. Bu
da yanlış bir inanıştır. Bu konuda ayrıntılı
bir çalışma yapacağımız için burada
sadece iki ayet meali vereceğiz: ■
• “Allah’ın izni olmadan, onun katında
şefaat edecek olan da kimmiş.” (Bakara
2/255) ■
• “Hesap gününün tek hakimi (söz sahibi)
Allah’tır.” (Fatiha 1/4)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 1) Emri ulaştırır (tebliğ): "Ey Elçi!
Rabbinden sana geleni tebliğ et, bunu
yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun"
(Maide 5/67)
• 2) Emri açıklar (beyân): "Biz her elçiyi
kendi halkının diliyle gönderdik ki, onlara
açık açık anlatsın." (İbrahim 14/4)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 3) Müjdeler ve uyarır:
• "Biz elçileri sadece müjdeciler ve
uyarıcılar olarak göndeririz. Kim inanır ve
kendini düzeltirse onlara korku yoktur ve
onlar üzülmeyeceklerdir." (En'am 6/48)
• 4) Peygamber görevine karşılık ücret
istemez:
“Ben bu davetime karşılık sizden bir ücret
istemiyorum. Benim ücretim alemlerin
Rabbi olan Allah’a aittir. (Şuara 26/109)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 5) Elçinin vekillik görevi yoktur. Ne insanlara
karşı Allah'ın vekilliğini, ne de Allah'a karşı
insanların vekilliğini yapar. O Allah’ın vekili değil
Allah’ın elçisidir. (Vekil ile elçi arasındaki fark
şudur: Vekil; biri adına konuşan kimsedir. Onun
haberi olmasa da onun adına konuşabilir. Elçi
ise; birinin görevlendirmesiyle konuşan kimsedir.
Kendiliğinden konuşmaz, kendine söylenenleri
iletir.)
• "Sen onların vekili değilsin." (En'am 6/107)
• "Sen sadece bir uyarıcısın. Her şeyin vekili
Allah'tır." (Hud 11/12)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 6) Elçi kimseyi yola getiremez.
• "Sen, sevdiğini doğru yola getiremezsin,
ama Allah, dilediğini doğru yola getirir.
Doğru yola girecekleri en iyi o bilir."
(Kasas 28/56)
• 7) Peygamber kendi kafasından
konuşmaz:
• “Arkadaşınız Muhammed şaşırmadı,
sapmadı. O kendiliğinden konuşmuyor.
Söyledikleri kendisine indirilen bir
vahiydir.” (Necm 53/2,3,4)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 8) Elçi koruyucu değildir, baskı da yapamaz.
Cezayı hak edenleri Allah’ın azabından
koruyucu, kurtarıcı değildir. İyilik için de
zorlamaz.
• "Biz seni onlara bekçi göndermedik." (Şura
42/48)
• “Biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik.”
(Nisa 4/80)
• "Sen öğüt ver! Sen sadece bir öğütçüsün.
Onların tepelerinde bir zorba değilsin." (Ğaşiye
88/21-22)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 9) Peygamber kalpten geçeni bilmez.
"Münafıklığa iyice alışmış olanlar vardır. Sen
onları bilmezsin, onları biz biliriz." (Tevbe 9/101)
• 10) Elçi gaybı (gizliyi, geleceği) bilmez, O
sadece Allah'ın kendine bildirdiği şeyleri bilir.
"De ki: "Ben size, Allah'ın hazineleri yanımdadır,
demiyorum. Gaybı da bilmem. Size, "Ben bir
meleğim." de demiyorum. Ben Kur’an’dan
başkasına uymam." (En'am 6/50)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 11) Pek yüce bir ahlaka sahiptir:
“Şüphesiz sen, pek yüce bir ahlaka
sahipsin”. (Kalem 68/4)
• 12) Peygamber bir insandır: “De ki, ben
de tıpkı sizin gibi bir insanım. Yalnız bana,
ilahınızın bir tek ilah olduğu bildiriliyor.
Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa
hemen iyi bir iş yapsın veRabbine kullukta
kimseyi ortak etmesin. (Kehf, 18/110)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 13) Elçi görevini canı pahasına yapar: “Bazı
insanlar inanmıyor diye (üzüntüden) neredeyse
kendini tüketeceksin!” (Şuara 26/3)
• 14) Ondan önce de elçiler geldi geçti:
“Muhammed, sadece bir elçidir. Ondan önce de
nice elçiler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân, 3/144)
• 15) Çok şefkatlidir: "Andolsun size içinizden
öyle bir elçi gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona
çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün,
mü'minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir."
(Tevbe 9/128)
YÜCE ALLAH PEYGAMBERİMİZİ
NASIL TANITIYOR?
• 16) Onun peygamberliği herkese rahmet
olmuştur: "(Ey rasulum) Biz seni, ancak
âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ
21/107)
• 17) O son peygamberdir: "Muhammed Allah'ın
elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzâb
33/40)
• 18) Aydınlık saçan bir ışıktır: "Ey Peygamber!
Biz seni insanlara bir tanık, bir müjdeci, bir
uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir dâvetçi
ve aydınlık saçan bir ışık olarak gönderdik."
(Ahzâb 33/45,46)
UNUTMAYALIM
PEYGAMBER EFENDİMİZİ
BÜYÜTEN,DEĞERLİ YAPAN;
ÜZERİNDE BULUTLARIN
DOLAŞMASI, BİR ELİNDEN SU
DİĞERİNDEN SÜT AKMASI, BİR
HAREKETİYLE HERKESİ HİZAYA
GETİRMESİ,AĞAÇLARIN ONA
EĞİLEREK SELAM VERMESİ DEĞİL,
ONUN GÜZEL AHLAKI,
MÜCADELESİ, SABRI,
ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMASI VE
DAVASINI YAYMA KONUSUNDA
GÖSTERDİĞİ KARARLILIKTIR.
SALAT VE SELAM ONUN VE
ARKADAŞLARININ ÜZERİNE
OLSUN
SORULAR
1-Hz. Muhammed nasıl bir insandı?
2-Hz. Muhammed’i diğer insanlardan farklı
kılan özellikleri nelerdir?
3-Hz. Muhammed ruhbanca yaşamayı niçin
reddetmiştir?
4-Peygamberimiz nasıl bir karakter yapısına
sahipti?
5-Peygamberimiz vefat edince arkadaşları
niçin aşırı bir tepki göstermiştir?
SORULAR
6-Peygamberimizin vefatına Hz. Ömer ve
Hz. Ebu Bekir’in tavrı nasıl olmuştur?
7-Hz. Muhammed’in peygamber seçildiğini
hangi yollarla anlayabiliriz?
8-Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerle
ortak ve farklı yönleri nelerdir?
9- Peygamber efendimiz insanları hak yola
davet ederken onlardan beklentileri
nelerdi?
10-Allah tarafından gönderilen vahyin artık
tamamlandığını hangi ayetten anlıyoruz?
SORULAR
11-Hz. Muhammed’ten sonra niçin vahiy
gönderilmeyecektir?
12-İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları
peygamberimiz hangi esaslara bağlı
kalarak çözümlemiştir?
13-Peygamber efendimiz insanları hangi
konularda uyarmıştır?
14-Peygamber efendimiz uyarılarını
yaparken hangi metotları kullanmıştır.
SORULAR
15-Peygamber efendimizin değişik ülkelere
davet mektubu göndermesi neyin
sonucudur?
16-Rahman ve rahim ne demektir?
17-Hz. Muhammed’i rahmet peygamberi
yapan temel özellikleri nelerdir?
18- Yağmura niçin rahmet denir?
19-Hz. Muhammed’in öne çıkan kişilik
özellikleri nelerdir?
20-Hz. Aişe peygamberimizin ahlakını nasıl
tanımlamıştır?niçin?
21-Rahmet,tebliğ,şefkat,Tevhit,şirk, hak,
adalet, Beşer,gayb, insanüstü, beyan,
ihtilaf kelimelerinin anlamları .
EZBERLENECEK AYET, HADİS
1-Ben ruhbanlıkla…………
2-De ki: Ben de sizin gibi bir insanım…….
3-De ki : Ben size’’ Allah’ın hazineleri……
4-Deki: Ben peygamberlerin ilki değilim…..
5-O (Muhammed) Allah’ın resulü ve nebi…...
6-Bugün sizin için dininizi……….
7-İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman..
8-Ey Peygamber! Biz seni bir şahit……
EZBERLENECEK AYET, HADİS
9-Benim insanlarla olan durumum şuna
benzer…….
10- Andolsun içinizden öyle bir peygamber
gelmiştir ki…..
11-(Resulüm) Biz seni alemlere ancak……
12- Ve sen elbette ……
13-Andolsun ki; Rasulullah sizin için……
14-Bir gün bir sahabi Hz.Muhammed’in eşi
Hz. Aişe’ye…..
15-Ben güzel ahlakı……….
TEŞEKKÜRLER
TALİP ORHAN
HASAN POLATKAN İOÖ.
2009
Download