Türkiye 2016 GSYH File

advertisement
Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde %3.5,
2016 yılında %2.9 büyüdü
Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen
yıllık GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre %2,9 arttı.
• Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir
önceki yıla göre %10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517
milyon TL oldu.
• 2016 GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde;
- tarım sektörünün toplam katma değeri, %4,1 azaldı,
- sanayi sektörünün toplam katma değeri %4,5 arttı,
- inşaat sektörünün toplam katma değeri %7,2 arttı
- hizmetler sektörünün toplam katma değeri %0,8 azaldı.
Kişi başı GSYH 2016 yılında 32 676 TL oldu
• 2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL,
• ABD doları cinsinden 10 807 Dolar olarak hesaplandı.
GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı
• Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; endeksi olarak (2009=100), 2016
yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
% 3,5 arttı.
• Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının
dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 734 milyar 393 milyon TL oldu.
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında %2,3
arttı
• Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl endeksine
göre %2,3 arttı.
• Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %59,5 oldu.
• Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,7 olurken,
• Sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 oldu.
• Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim
harcamaları %7,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %3 artış gösterdi.
Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılında bir önceki yıl endeksine göre
%2 azalırken, ithalatı %3,9 arttı
• Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı, ithalatı ise %3,3 arttı.
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret
verilerine göre, Martta ihracat 14 milyar 504 milyon dolar, ithalat
ise 19 milyar 9 milyon dolar oldu.
• Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 13,68 artarak
14 milyar 504 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7 artarak 19 milyar
9 milyon dolara ulaştı.
• Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 10,02 azalarak 4 milyar
505 milyon dolar olarak gerçekleşti.
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret
verilerine göre, martta en çok ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 298
milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.
• 1 milyar 181 milyon dolar ile "kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar parçaları" ve
• 1 milyar 178 milyon dolar ile "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,
kıymetli metaller, inciler" olarak belirlendi
Ülkelere göre ihracat ve ithalat
• Mart ayında en fazla ihracat 1 milyar 321 milyon dolarla Almanyaya
yapıldı.
• Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolarla Birleşik Arap
Emirlikleri ve 906 milyon dolarla Irak izledi.
• En fazla ithalat ise 1 milyar 783 milyon dolar ile Almanyadan
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 769 milyon dolarla Çin
ve 1 milyar 598 milyon dolarla Rusya takip etti.
• Gümrük idareleri tarafından mart ayında tahsil edilen vergiler 9 milyar
471 milyon lira oldu.
Şirket verileri
• Mart ayında 5 bin 36 limited şirket, 4 bin 861 ticari işletme, bin 625
şube, bin 40 anonim şirket, 75 kooperatif, 4 konsorsiyum kuruldu.
• Türkiye genelinde mart itibarıyla toplam 1 milyon 702 bin 712 esnaf
ve sanatkar bulunuyor.
• Martta Türkiye genelinde toplam 26 bin 804 esnaf ve sanatkar
işletmesi kuruldu, 9 bin 635 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.
Download