Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) RUSYA İKİLİ GİRİŞLİ GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA
Bilindiği üzere; Rusya’ya yönelik taşımalarımızın aksamadan devam edebilmesi için 500
adet Rusya ikili geçiş belgesinin genel kullanıma açılması ve talep eden firmalara en fazla 2 adet
Rus taşıtı yüklemeyi taahhüt etmesi halinde her yükleme için 3 adet Rusya ikili geçiş belgesinin
avans olarak tahsis edilmesi hususları daha önceki sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.
Bu defa konu ile ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün
bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden aldığımız yazıda; söz konusu Bakanlıkça
yapılan yeni değerlendirmede, geçen yılın aynı dönemine göre Rusya’ya yapılan taşımalarda artış
olmasına rağmen Rus taşıtı yüklemelerinin son derece yavaş ilerlediği ve bu şekilde devam ettiği
takdirde 2011 yılı içerisinde yüklenen Rus araç sayısı bakımından taahhütlerini yerine
getiremeyeceklerinin anlaşıldığı, 1 Ocak 2011 tarihinde kullanıma sunulan 6.000 adet ikili geçiş
belgesinden 09.06.2011 tarihi itibariyle 1.730 adet geçiş belgesinin kaldığı ve şu ana kadar Rusya
belgelerinin %71’nini kullanıldığı halde, Rus taşıt yüklemelerinin %37 düzeyinde kaldığı ifade
edilmektedir.
Yazıda devamla, bu çerçevede,
- Rusya ikili geçiş belgesi tahsisi konusunda Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel
Müdürlüğü’nün anılan yazısı gereği; başlatılan uygulamanın 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren
durdurulması,
- Bu kapsamda Rusya ikili geçiş belgesi alan firmaların mevcut taahhütlerini 1 Temmuz
2011 tarihine kadar kapatmaları,
- Bu tarihe kadar taahhüdünü yerine getiremeyen firmalara taahhüdünü yerine getirinceye
kadar Rusya ikili/3.ülke geçiş belgesi tahsis edilmemesi,
- 10 Haziran 2011 tarihinden itibaren de yüklenen her bir Rus plakalı taşıt için 2 adet
Rusya ikili hak ediş geçiş belgesi tahsis edilmesi,
hususlarının 09.06.2011 tarih ve 9085 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.
**************************************************
2) LİBYA’YA TİCARİ AMAÇLI SEFER YAPAN GEMİLER
HAKKINDA YAPILACAK BİLDİRİMLER
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
aldığımız bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atıfla; Libya’da ticari sefer
gerçekleştirmekte olan gemiler için NATO askeri makamlarınca “deconfliction” uygulamasına son
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
verildiği ve bu kapsamda, bir örneği ekte yer alan SHAPE Stratejik Harekat Merkezi’nin e-posta
yazısının incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, gönderen ülke/uluslararası kuruluş/STK/NATO
tarafından doğrulanması şartıyla, insani yardım amaçlı taşımacılık faaliyetleri için “deconfliction”
numarasının sağlandığı insani yardım maksatlı gemilerin engelsiz geçiş (umhampered passage; no
hailing, no boarding requierd) yapabilecekleri, ayrıca ticari seferler dahil, bu sınıflandırma dışındaki
seferlerin ise “Navwarn- system” prosedürlerine tabi olacakları ve bu gemiler için “deconfliction”
numarası sağlanmayacağının kaydedildiği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, Libya’da uygulanmakta olan silah ambargosu kapsamında ve “Navwarnsystem” prosedürleri gereği, Libya limanlarına ulaşmak amacıyla NATO Harekat Bölgesi’ne giriş
yapan ve insani yardım kategorisi dışında kalan gemiler, NATO askeri makamlarına bildirimde
bulunmuş olsalar dahi, NATO savaş gemilerince durdurularak arandığının belirtildiği ve ayrıca,
NATO Daimi Temsilciliğimizin konuya dair Napoli’deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı’yla (JFC)
gerçekleştirdiği temas neticesinde, ticari amaçlı seferler için gemicilik şirketleri tarafından aşağıda
yer alan e-posta adreslerine doğrudan bildirimde bulunulmasının yeterli olacağı ve sözkonusu
bildirimlerin, bölgedeki deniz hareketlerinin NATO tarafından izlenmesini kolaylaştıracağının
kaydedildiği ifade edilmekte olup, Libya’ya yönelik insani yardım ve resmi gemi seferleri
kapsamının dışında kalan ticari amaçlı gemi seferleri için denizcilik firmalarımız tarafından
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected]; e-posta adreslerine bildirimde bulunulmasının uygun olacağı
belirtilmektedir.
**************************************************
3) İİB TARAFINDAN "SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ YATIRIM
TEŞVİK UYGULAMALARI" SEMİNERİ YAPILACAKTIR
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) aldığımız bir yazıda; Birliklerince 16 Haziran 2011
tarihinde 14.00-17.30 saatleri arasında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde katılım ücreti 50-TL olan
“Son Değişikliklerle Yeni Yatırım Teşvik Uygulamaları” konulu bir seminer düzenleneceği
bildirilmektedir.
Ayrıca yazıda, son başvuru tarihi 15 Haziran 2011 olan seminerle ilgili detaylara İİB’nin
http://www.iib.org.tr/IIB.Portal/UI/Sirkuler/SirkulerMain2.aspx?SirkulerId=3683
adresinden
erişilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.
Başvuru için İrtibat ve Seminer Yeri Bilgileri:
İrtibat Kişisi : Necati KORKMAZ, Harika OKUR
Tel : 0.212.454 06 98 – 0.212.454 06 92
E-mail : [email protected]
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
4) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’ndan aldığımız bir yazıda;
2007 yılında başlatılan ve KOBİ projelerinin avantajlı bir şekilde desteklendiği 1507-KOBİ
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilave olarak, üniversite ve kamu araştırma kurumlarında
oluşturulan bilgi birikimini KOBİ’lerin yararına sunulacak yeni bir destek programı
başlatıldığı ve Üniversite ve kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerde
ürüne ya da sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla, “1505- KOBİ
Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı” başlatıldığı bildirilmektedir,
Bahse konu yazıda; anılan programa, üniversiteler yürütücü kuruluş, KOBİ’lerin müşteri
kuruluş olarak ortak proje başvurusu yapacağı ve projenin Ar-Ge faaliyetleri üniversiteler veya
kamu araştırma kurumlarındaki araştırmacılar tarafından yürütüleceği, KOBİ’nin projede ArGe faaliyeti yapması beklenmemekte sadece proje çıktılarını uygulamaya geçirerek
ticarileştirmesi koşulunun arandığı ifade edilmektedir.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde
yürütülecek programa ilişkin ayrıntılı bilgi www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yer
almaktadır.
***************************
4
Download