Örnek

advertisement
CANLI ALEMLERİ
HAYVANLAR ALEMİ
HAYVANLAR ALEMİ
→Çok hücreli canlılardır.
→Süngerler hariç, hepsinde sinir sistemi bulunur
ve aktif olarak yer değiştirebilirler.
→Heterotrof beslenirler.
→Besinlerini glikojen şeklinde depolarlar.
→ Hayvanlar alemi;
omurgasız ve kordalılar olmak üzere
iki şube altında incelenirler.
►Omurgasız hayvanlar :
→Sinir sistemi varsa, sinir ipi karın kısmından geçer.
→Dolaşım sistemi varsa, genellikle açık dolaşım taşır.
→Bazılarında kapalı dolaşım bulunur.
(toprak solucanı, ahtopod, mürekkep balığı)
→İskelet varsa, genellikle dış iskelet bulunur.
→Bazılarında iç iskelet bulunur.
(süngerler, mürekkep balığı, derisi dikenliler)
→Kas varsa, düz kas şeklindedir.
→Sadece eklem bacaklılarda çizgili kaslar bulunur.
►►Süngerler:
→Hepsi sularda yaşar.
→Tek bir ana açıklıkları vardır.
→Vücutlarında por adı verilen delikler bulunur.
→Su porlardan girer ve ana açıklıktan dışarı verilir.
→Hiçbir sistemleri bulunmaz.
→Sadece tuzlardan oluşmuş basit bir iç iskelet vardır. (Si ve
CaCO3 yapılı)
→Vücutları endoderm ve ektodermden oluşmuştur. (Mezoderm
oluşmaz)
→Hücre içi sindirim görülür.
→Eşeysiz tomurcuklanarak, eşeyli metagenez ile çoğalırlar.
→Üreme organları, vücudun belirli bir bölgesinde bulunmaz.
►►Sölenterler:
→Hepsi sularda yaşar.
→Ağız ve anüs görevi yapan tek bir açıklık vardır.
→Vücutları endoderm ve ektodermden oluşmuştur.
(Mezoderm oluşmaz)
→Gastrovasküler boşluk adı verilen
sindirim kanalları bulunur. (ilk sindirim boşluğu)
→Eşeysiz tomurcuklanarak, eşeyli metagenez ile çoğalırlar.
Örnek: Hidra, mercan, deniz anası, deniz şakayığı, deniz kalemi,
→Hidrada ilk sinir ağı görülür.
→Hidra ve deniz anasının, zemine yapışık olarak yaşayan polip
ve serbest haraket edebilen medüz formları bulunur.
►►Sölenterler:
►►Sölenterler:
►►Solucanlar:
→Vücutları; ektoderm, endoderm ve mezodermden oluşmuştur.
→Solucanlardan itibaren, geri kalan tüm hayvanlar;
bu üç embriyonik tabakadan oluşur.
Solucanlar; yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.
►►►Yassı solucanlar:
→Ağız ve anüs görevi yapan tek bir açıklık vardır.
→Gastrovasküler boşluk adı verilen sindirim kanalları bulunur.
→İlk mezoderm kökenli kaslar bulunur.
→Genellikle iç parazit olarak beslenirler.
→Hermafrodit canlılardır.
Örnek: Planarya, karaciğer kelebeği, tenyalar
(domuz tenyası, sığır tenyası, balık tenyası, köpek tenyası)
→Planaryada ilk merkezi sinir sistemi görülür.
→Karaciğer kelebeği ve tenyalar kendi kendini dölleyebilir.
►►►Yuvarlak solucanlar:
→Vücut boşlularında ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık bulunur.
→Yuvarlak solucanlardan, itibaren geri kalan tüm hayvanlarda ağız ve anüs ayrıdır.
→Karada, deniz ve göllerde yaşar.
→Bazıları iç parazit olarak yaşar.
→Ayrı eşeylidirler.
Örnek: Bağırsak solucanı, kıl kurdu, trişin, fil hastalığı kurdu…
►►►Halkalı solucanlar:
→Vücutları halkalı yapıdadır.
→Hidrostatik iskelet taşır.
→Hermafrodit canlılardır.
→Kendi kendilerini dölleyemezler.
Örnek: toprak solucanı, sülük
→Toprak solucanında ilk kapalı dolaşım sistemi görülür.
►►Yumuşakçalar:
→Vücutları yumuşak yapıda olup, bazılarında dış iskelet bulunur.
→Mürekkep balığında iç iskelet bulunur. (CaCO3 yapılı)
→Sularda yaşayanları solungaç solunumu yaparlar.
→Karada yaşayanları vücut yüzeyi ile solunum yapar.
→Ahtopod ve mürekkep balığında kapalı dolaşım, geri
kalanlarında açık dolaşım görülür.
Örnek: Midye, salyangoz, ahtopod,
mürekkep balığı, sümüklü böcek…
→Sümüklü böcekte dış iskelet yoktur.
►►Eklem bacaklılar:
→Eklemli üyelere sahiptir.
→Çizgili kaslar taşır.
→Dış iskelet taşırlar. (kitin yapılı)
→Karada yaşayanları, trake solunumu;
suda yaşayanları, basit solungaç solunumu yapar.
→Hayvanlar aleminde en fazla tür sayısına sahip şubedir.
Eklem bacaklılar;
kabuklular, Arachnitler, çok ayaklılar ve böcekler
olmak üzere 4 sınıfa ayrılırlar.
►►►Kabuklular:
→Genellikle sularda yaşarlar.
Örnek: karides, ıstakoz, yengeç, su piresi, tesbih böceği
►►►Arachnitler (örümcekler):
→Vücutları göğüs ve karın olmak üzere iki segmentten oluşmuştur.
→Başları, göğüs segmenti ile kaynaşmıştır.
→Göğüs segmentinden 4 çift bacak çıkar.
→Çoğu zehirlidir.
→Özel bir trake solunum türü olan, kitapsı akciğer bulunur.
Örnek: Akrep, örümcek, kene
►►►Çok ayaklılar:
→Bazıları zehirlidir.
Örnek: Kırkayak, çiyan
►►►Böcekler:
→Vücutları, baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 segmentten oluşmuştur.
→Göğüs bölümünden üç çift bacak çıkar.
→Genellikle göğüs bölümünden 2 çift kanat çıkar.
→Bazıları zehirlidir.
→Başkalaşım geçirirler.
→Azotlu boşaltım atıkları ürik asittir.
Örnek: Arı, sinek, kelebek, karınca, bit, pire, çekirge,
yusufçuk, hamam böceği, dana burnu…
►►Derisi dikenliler:
→Hepsi sularda yaşar.
→Solungaç solunumu yapar.
→İç iskelet taşırlar. (CaCO3 yapılı)
→Vücutları dikenlerle kaplıdır.
→Tüp kanal ayaklar bulunur.
Örnek: Deniz yıldızı, yılan yıldızı, deniz kestanesi,
deniz lalesi, deniz hıyarı…
→Deniz kestanesinin ağız bölgesinde,
mekanik sindirim yapan aristo feneri bulunur.
Mustafa AYAR
Biyoloji Öğretmeni
Uzm. Öğret.
-----------------------------------------------
..................... SON .....................
Download