PowerPoint Sunusu

advertisement
Her sistemin kendine özgü görevleri olmasına karşın bu görevleri
diğer sistemlerden bağımsız olarak gerçekleştiremez.
Egzersizle yukarıdaki açıklamanın bağlantısı nedir?
Sinir Sistemi
- Sinir sistemi vücuttaki tüm faaliyetleri kontrol eden iki
sistemden biridir.
- Sinir sistemi faaliyetleri istemli ya da istemsiz yolla kontrol
eder.
- Diğer sistemlerle işbirliği içerisinde egzersizin veya hastalığın
meydana getirdiği stresle başa çıkar/çıkmaya çalışır.
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi
- Sistemin işleyişinin kolay anlaşılabilmesi için merkezi ve
periferik sistem olmak üzere ikiye ayrılır.
Merkezi sistem:
Periferik sistem:
Beyin ve omurilik içerisinde bulunan
kısım olarak tanımlanır.
Bunun dışında kalan kısım olarak
tanımlanır.
Sinir Sistemi
Periferik sistem:
Aferent (sensor) ve eferent (motor) sinirlerden, kaslar üzerinde
bulunan motor son plakalardan ve duyu organları üzerinde
bulunan özelleşmiş duyu reseptörlerinden oluşur.
Eferent sinirler somatik ve otonomik sinirler olarak ikiye ayrılır.
Sinir Sistemi
Periferik sinir sistemi:
Otonomik sinirler:
Sempatik sinirler: Hedef bölgedeki aktiviteyi
arttıran sinirleridir.
Parasempatik sinirler: Hedef bölgedeki aktiviteyi
azaltan sinirleridir.
Sinir Sistemi
Egzersiz açısından bakıldığında,
- İskelet kasları vasıtasıyla hareketin oluşumunu sağlamak.
- Yüksek beyin merkezleri aracığı ile egzersiz sırasındaki kararları
vermek ve hareketi kontrol etmek.
Sinir Sistemi
Aerobik (dayanıklılık) egzersizleri: Otonomik sinir sisteminin
fonksiyonlarını düzenleyerek daha verimli çalışmasını sağlar.
Örneğin parasempatik sinir sisteminin aktivitesini arttırarak aynı
şiddette yapılan egzersizlerde kalp atım hızını düşürür.
- Daha fazla dolum zamanı.
- Daha fazla atım hacmi.
- Daha fazla kardiyak çıktı.
- Dokulara daha fazla oksijenli kanın taşınması
Kas Sistemi
- Sinir sistemi ve iskelet sistemi ile birlikte hareketi oluşturur.
- Sinir sisteminin uyarıları ile kasılır ve kuvvet üretir.
- Enerji ve ısı üretme kabiliyeti sayesinde vücudun uygun
sıcaklıkta kalmasını sağlar.
- İç organların kasılma yoluyla görevlerini gerçekleştirmelerini
sağlar.
- Damar ve tüp (bağırsak) yapılarda içlerindeki maddenin
geçişini sağlar…...
Kas Sistemi
- İskelet kasları (çizgili kaslar) Hareketin oluşumu, enerji
tüketimi
- Düz kaslar: İç organların çalışması (Akciğerde solunum
gazlarının değişimi)
- Kalp kası: Oksijen ve besinlerin egzersiz sırasında dokulara
taşınması ve artık ürünlerin uzaklaştırılması
Kas Sistemi
Egzersiz açısından bakıldığında,
Yüksek şiddetli direnç antrenmanları kas hacminde ve kuvvetinde
artış (hipertrofi ve hiperplazi) getirmektedir.
Bağ dokuların kalınlaşması ve esnekliğinin artması
İskelet Sistemi
- Vücudun yapısal şeklini oluşturur.
- Özellikle hayati organları darbelerden korur.
- Kas sistemi ile birlikte hareketin gerçekleşmesini sağlar.
- Mineraller için depo görevi görür
- Kemik iliği vasıtasıyla kan hücreleri üretimi yapar.
İskelet Sistemi
Egzersiz açısından bakıldığında,
- Osteoporoz riski düşer.
- Kırmızı kan hücresi üretimi artar.
- İhtiyaç duyulan kemik mineral yoğunluğuna ulaşılır.
İskelet Sistemi
Normal
Kemik
Dokusu
Osteoporotik
kemik dokusu
Kardiyo-vasküler Sistem
- Dokulara oksijen besin maddesi ve gerekli maddeleri (hormon
elektrolit vs.) taşımak
- Dokulardan karbondioksit ve diğer atık maddeleri
uzaklaştırmak.
- Vücut ısısının düzenler.
Kardiyovasküler Sistem
Egzersiz açısından bakıldığında,
- 3-5 dakikadan uzun süren egzersizlerde performans ağırlıklı
olarak aerobik enerji sistemine yani oksijene bağlıdır. Yapılan
araştırmalar kardiyovasküler sistemin bu anlamda performansı
(VO2maks) belirleyici rol üstlendiğini göstermektedir.
Solunum Sistemi
- Oksijenin vücuda alınması
- Karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması
- Asit-baz dengesinin korunması
Solunum Sistemi
Egzersiz açısından bakıldığında,
- Laktik asidin uzaklaştırılması
Üriner Sistem
- Zararlı atık maddelerin uzaklaştırılması
- Elektrolit miktarının ayarlanması
- Sıvı hacminin ayarlanması
- Ph düzeyinin ayarlanması
Üriner Sistem
Egzersiz açısından bakıldığında,
- Kan basıncının ayarlanması
- Termoregulasyon
Sindirim Sistemi
- Makro besinlerin, mikro besinlerin, elektrolitlerin ve suyun
besin maddelerinden alımı.
Sindirim Sistemi
Egzersiz açısından bakıldığında,
- Egzersiz sırasında ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanması
- Egzersiz sonrasında toparlanma ve onarım için gereken
besinlerin sağlanması.
- Egzersiz sırasında kan şekerinin korunması
Hormonal Sistem
- Vücuttaki faaliyetleri sinir sistemi ile birlikte sürdürmek.
- Homeostatisi sağlamak.
Homeostatis = Denge durumu
Hormonal Sistem
Egzersiz açısından bakıldığında,
- Epinefrin, Norepinefrin (adrenalin, noradrenalin) yoluyla kalp
atım hızını ve kan basıncını kontrol eder
- İnsülin ve glukagon yoluyla kan şekerini ve enerji seviyesini
kontrol eder.
- Anabolik hormonlar kas yapımını ve onarımını arttırır.
- Büyüme hormonu vasıtasıyla tüm dokularda büyüme sağlanır.
Bağışıklık Sistemi
- Hastalık, sakatlık ve anormal doku büyümelerinde vücudun
iyileşmesini sağlar.
Bağışıklık Sistemi
Egzersiz açısından bakıldığında,
- Egzersizi engelleyecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması
- Egzersiz kaynaklı olumsuzlukların ortadan kaldırılması.
Bağışıklık Sistemi
Download