Spor yapmanın insan sağlığına ve bedenine yararları Spor, bedeni

advertisement
Spor yapmanın insan sağlığına ve bedenine yararları
Spor, bedeni geliştirme,Kas ve eklemleri çalıştırma,Dolaşımı
hızlandırma yönlerinden sağlığa yarar sağladığı gibi, ruhsal
gerginliklerive bellek yorgunluklarını giderme açısından da yararlıdır.
Bedensel ve ruhsal yarar sağlamak için yapılmasının yanı sıra, zevk için
spor yapanlara “amatör” adı verilir.Genel olarak spor, bedene sağlık ve
sağlamlık kazandırmak amacıyla yapılır. “Spor”u bir geçim aracı olarak
benimseyen ve bunu meslek edinmiş olanlar “profesyonel” olarak
adlandırılır.
Spor yapan kişinin kemikleri güçlenir ve bu da birçok sağlık sorununa
yakalanma riskinin azalması anlamına gelir. Spor yapan kişiler dayanıklı
olurlar. Spor yapmayan kişilerde görülen yorgunluk gibi sorunlar spor
yapan kişiler de pek rastlanmaz. Spor yapan kişi yaptığı işte daha
verimli olarak çalışabilir.
Spor yapan kişi kendisini daha uzun süre genç hisseder. Kişinin kendini
hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan daha genç hissetmesi, sahip
olduğu spor bilinci ile doğru orantılıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi
fiziksel faaliyetlerde bulunmak yaşlanmayı geciktirir. Formda ve daha
biçimli bir vücuda sahip olmak için spor yapmak gerekir.
Spor yapan kişilerin vücutları, yapmayanların vücutlarına oranla çok
daha güzel görünmektedir. Ayrıca fiziksel faaliyetlerle sürekli ilgilenen
kişilerin kiloları ile ilgili bir sıkıntıları da olmamaktadır.
Download