6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 3. Yazılı

advertisement
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF 3. ÜNİTE GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1. Aynı çeşit atomlardan oluşan moleküler ya da atomik yapıda olan maddelere ……………….. denir
2. Sıcak bir ortamda balonun şişmesi gazların …………………..…. özelliğindendir.
3. Maddenin boşluklarının en fazla olduğu hal ……………….… halidir
4. Pamuğun çok fazla su çekmesinin nedeni yapısında ………….
…………..….olmasındandır
5. Top ve bisiklet lastiği şişirilirken gazların …………………..özelliğinden yararlanılır
6. Farklı maddelerin atomlarının büyüklükleri ……………….…..
7. Farklı cins atomların oluşturduğu saf olmayan maddelere ………….. denir
8. Mutfakta pişen yemeğin kokusunun tüm eve yayılmasının nedeni ……….… ………..…. ….….… dir
9. Element ve bileşikler ……….…. maddelerdir
10. Farklı sayıda atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere ……………..….. denir
11. Fiziksel değişmelerde maddenin ………. yapısı değişirken, kimyasal değişmelerde maddenin hem
………….. hem de ……….…… yapısı değişir
12. Yemeğin yanması, yumurtanın bozulması………….. ………….…… örnek verilebilir.
13. Hal değiştirme, kırılma, erime …………….
………..….. örnek verilebilir.
14. Sıvı maddeler ısıtıldığı zaman moleküller arası boşluk ………….... soğutulduğu zaman ise …………..…..
15. Küp şekerin toz haline gelmesi ve kağıdın yırtılması ……………
…………….. örneğidir
16. ……………..….. değişmelerle elementlerden bileşik, bileşiklerden element oluşabilir
17. Bazı karışımlarda farklı tanecikler birbirinden ayrı durur, bu tür karışımlar ……………….… yapıdadır
18. Katı maddeyi oluşturan tanecikler sadece oldukları yerde ……………..…. hareketi yaparlar
19. …………… halindeki maddeleri oluşturan tanecikler bağımsız hareket eder
20. Saf maddeler ……………….… ve …………..… olmak üzere ikiye ayrılır
21. Gaz maddeler, konuldukları kabın her tarafına yayılarak kabın …………..… alırlar
22. Suyun buharlaşarak gaz hale geçmesi sırasında suyun …………….… değişmez
23. Elementler, hem …………………..… hem de ………………………… yapıda bulunabilir
24. Tek cins yapı taşı (atom ya da molekül) içeren maddelere ………….. ….maddeler denir
25. Maddenin en düzensiz hali ………………….. halidir
26. Sıvı bir maddenin gaz haline geçmesine ………………………..…denir
27. Katı bir maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine ………………………... denir
28. Kaynama olayının tersine ……………………...denir
29. İyot, katı karbondioksit ve naftalin gibi maddelerin …. ………….. hali yoktur
30. Sıvı bir maddenin soğuyarak (ısı kaybederek) katı hale geçmesine ………………….… denir
31. Gazın sıvı hale geçtiği sıcaklığa …………………………… sıcaklığı denir
32. Belli bir basınçta sıvıların gaz haline geçtiği sıcaklık derecesine ………………..… sıcaklığı denir
33. Sindirim, paslanma, yanma, solunum olayları ……………….… değişimdir
34. Yalnızca fiziksel değişime uğrayan maddelerin …….…. yapısı değişmez
35. Sıcaklığı artırmak taneciklerin daha çok …………….… etmesini sağlar
36. Gazlar, katı ve sıvılara göre daha ……………….…. haldedir
37. ………………….… tanecikler arası çekim kuvveti azdır
38. Erime ve kaynama noktaları maddenin ……………………… özelliğidir.
39. Isıtılan maddelerin ………………….. artar
40. Metallerin asitte çözünmesi…. …………………… bir değişimdir
41. Ağaç yapraklarının sararması …………………..… bir değişimdir
42. Maddenin kimlik değiştirmediği türden bir değişim ………………... değişim olarak adlandırılır
43. Sıvı maddelerin tanecikleri hem ……………..… hem de ……………….. hareketi yapar
44. Gazların sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilmelerinin nedeni ………………....arasındaki boşluklardır
45. Aynı ya da faklı tür atomların birleşmesiyle oluşan yapılara ………………..… denir
46. Birbiri içerisinde eşit dağılan karışımlara …………….... karışım denir
47. Sıkıştırılan gazlar …………..… hale geçerler
48. Katıdan gaza doğru gidildikçe tanecikler arasındaki …………….... ve …………….... artar
49. Gazdan katıya doğru gidildikçe tanecikler arasındaki ……………... ve …………….... azalır
50. Maddenin bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluştuğunu ilk söyleyen bilim adamı………………… dur
51. Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesine … ………….... denir
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF 3. ÜNİTE GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1. Aynı çeşit atomlardan oluşan moleküler ya da atomik yapıda olan maddelere …ELEMENT.. denir
2. Sıcak bir ortamda balonun şişmesi gazların …GENLEŞME…. özelliğindendir.
3. Maddenin boşluklarının en fazla olduğu hal …GAZ… halidir
4. Pamuğun çok fazla su çekmesinin nedeni yapısında …HAVA BOŞLUĞU….olmasındandır
5. Top ve bisiklet lastiği şişirilirken gazların ……YAYILMA…..özelliğinden yararlanılır
6. Farklı maddelerin atomlarının büyüklükleri …FARKLIDIR…..
7. Farklı cins atomların oluşturduğu saf olmayan maddelere …KARIŞIM.. denir
8. Mutfakta pişen yemeğin kokusunun tüm eve yayılmasının nedeni …GAZLARIN YAYILMA ÖZELLİĞİDİR… dır
9. Element ve bileşikler …SAF…. Maddelerdir
10. Farklı sayıda atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere …BİLEŞİK….. denir
11. Fiziksel değişmelerde maddenin …DIŞ…. yapısı değişirken, kimyasal değişmelerde maddenin hem
…İÇ….. hem de …DIŞ…… yapısı değişir
12. Yemeğin yanması, yumurtanın bozulması…KİMYASAL DEĞİŞİME…… örnek verilebilir.
13. Hal değiştirme, kırılma, erime …FİZİKSEL DEĞİŞİME….. örnek verilebilir.
14. Sıvı maddeler ısıtıldığı zaman moleküller arası boşluk …ARTAR.. soğutulduğu zaman ise …AZALIR…..
15. Küp şekerin toz haline gelmesi ve kağıdın yırtılması …FİZİKSEL DEĞİŞME.. örneğidir
16. …KİMYASAL….. değişmelerle elementlerden bileşik, bileşiklerden element oluşabilir
17. Bazı karışımlarda farklı tanecikler birbirinden ayrı durur, bu tür karışımlar …HETEROJEN… yapıdadır
18. Katı maddeyi oluşturan tanecikler sadece oldukları yerde …TİTREŞİM…. hareketi yaparlar
19. …GAZ… halindeki maddeleri oluşturan tanecikler bağımsız hareket eder
20. Saf maddeler …ELEMENT… ve …BİLEŞİK… olmak üzere ikiye ayrılır
21. Gaz maddeler, konuldukları kabın her tarafına yayılarak kabın …ŞEKLİNİ… alırlar
22. Suyun buharlaşarak gaz hale geçmesi sırasında suyun …KÜTLESİ… değişmez
23. Elementler, hem …ATOMİK… hem de …MOLEKÜLLER… yapıda bulunabilir
24. Tek cins yapı taşı (atom ya da molekül) içeren maddelere ..SAF (arı) ….meddeler denir
25. Maddenin en düzensiz hali ..GAZ.. halidir
26. Sıvı bir maddenin gaz haline geçmesine …BUHARLAŞMA…denir
27. Katı bir maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine ..SÜBLİMLEŞME.. denir
28. Kaynama olayının tersine ..YOĞUNLAŞMA..denir
29. İyot, katı karbondioksit ve naftalin gibi maddelerin …. SIVI.. hali yoktur
30. Sıvı bir maddenin soğuyarak (ısı kaybederek) katı hale geçmesine ….DONMA… denir
31. Gazın sıvı hale geçtiği sıcaklığa ….YOĞUNLAŞMA… sıcaklığı denir
32. Belli bir basınçta sıvıların gaz haline geçtiği sıcaklık derecesine ..KAYNAMA… sıcaklığı denir
33. Sindirim, paslanma, yanma, solunum olayları …KİMYASAL… değişimdir
34. Yalnızca fiziksel değişime uğrayan maddelerin …İÇ…. yapısı değişmez
35. Sıcaklığı artırmak taneciklerin daha çok …HAREKET… etmesini sağlar
36. Gazlar, katı ve sıvılara göre daha …DÜZENSİZ…. haldedir
37. …GAZLARDA… tanecikler arası çekim kuvveti azdır
38. Erime ve kaynama noktaları maddenin …FİZİKSEL… özelliğidir.
39. Isıtılan maddelerin …HACİMLERİ.. artar
40. Metallerin asitte çözünmesi…. KİMYASAL… bir değişimdir
41. Ağaç yapraklarının sararması ….KİMYASAL… bir değişimdir
42. Maddenin kimlik değiştirmediği türden bir değişim …FİZİKSEL.. değişim olarak adlandırılır
43. Sıvı maddelerin tanecikleri hem …TİTREŞİM… hem de …ÖTELEME. Hareketi yapar
44. Gazların sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilmelerinin nedeni ..TANECİKLER..arasındaki boşluklardır
45. Aynı ya da faklı tür atomların birleşmesiyle oluşan yapılara ….MOLEKÜL… denir
46. Birbiri içerisinde eşit dağılan karışımlara ..HOMOJEN.. karışım denir
47. Sıkıştırılan gazlar ..SIVI… hale geçerler
48. Katıdan gaza doğru gidildikçe tanecikler arasındaki …BOŞLUK.. ve ..HAREKETLİLİK.. artar
49. Gazdan katıya doğru gidildikçe tanecikler arasındaki ..BOŞLUK.. ve ..HAREKETLİLİK.. azalır
50. Maddenin bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluştuğunu ilk söyleyen bilim adamı..DEMOCRITUS dur
51. Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesine … KARIŞIM.. denir
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF 3. ÜNİTE GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” işareti koyunuz.
1. ( ) Bütün maddeler atom, molekül veya iyon olacak şekilde tanecikli yapıdadırlar
2. ( ) Aynı veya farklı cins birden fazla atomun kimyasal bağlarla bağlanarak, oluşturdukları tanecikler
kimyasaldır.
3. ( ) Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler, fiziksel değişmeler diye bilinir.
4. ( ) Suyun donması, şekerin suda çözünmesi, bakır telin elektrik akımını iletmesi fiziksel değişmelerdir
5. ( ) Kimyasal değişme, maddelerin dış yapıları ile iç yapılarında olan değişikliklerdir.
6. ( ) Sütün ekşimesi fiziksel değişmedir.
7. ( ) Odunun yanması, suyun elektrolizi kimyasal değişmelerdir.
8. ( ) Yanıcı gaz olan hidrojen ( 2H), yakıcı gaz olan oksijen ( O2 ) söndürücü özelliği olan suyu (H2O)
oluştururlar
9. ( ) Bileşikler en az iki elementten oluşur.
10. ( ) Su (H2O), karbondioksit ( CO2 ) birer bileşiktir
11. ( ) Bileşikler saf madde değildir
12. ( ) Bileşiklerin tanecikleri, aynı cins moleküllerdir
13. ( ) Bileşiği oluşturan maddeler, eski özelliğini taşımazlar.
14. ( ) Aynı tür atomlardan oluşan moleküller bileşik değildir.
15. ( ) Bileşik en az farklı iki elementin kimyasal bağlarla oluşan saf maddelere denir
16. ( ) Elementler saf madde, bileşikler saf madde değildir.
17. ( ) Elementlerin yapıtaşı atomdur
18. ( ) Elementler doğada katı halinde bulunurlar
19. ( ) Bardak kırıldığı zaman camın kimliği değişir
20. ( ) Erime sırasında fiziksel değişme olur
21. ( ) Soyulmuş patates bekletildiğinde kimyasal değişme gözlenir
22. ( ) Saf maddelerde aynı birimler yan yana bulunur
23. ( ) Tuzlu su saf maddedir
24. ( ) Özellikleri her yerinde aynı görünen maddeler heterojen olarak adlandırılır
25. ( ) Element ve bileşikler saf maddelerdir
26. ( ) Katı maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz
27. ( ) Taneciklerin en dağınık bulunduğu maddeler, sıvı haldeki maddelerdir
28. ( ) Elementler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler
29. ( ) Bütün bileşiklerin en küçük yapı birimi moleküldür
30. ( ) Sıvı ve gazlara göre katı tanecikleri arası boşluk en fazladır
31. ( ) Atomlar ve moleküller gazlarda en hareketli ve en düzensiz haldedir
32. ( ) Katılar sıvılara göre daha düzensizdir
33. ( ) Maddenin tanecikler arası boşluğu en az olan hali katı halidir
34. ( ) Titreşim hareketi yapma katı, sıvı ve gazlar için ortak bir özelliktir
35. ( ) Akışkanlık sadece gazlara ait bir özelliktir.
36. ( ) Elementler sadece moleküler yapıda bulunur
37. ( ) Sünger pamuk gibi katı maddelerin sıkıştırılabilmelerinin nedeni yapılarında hava boşluğu
olmasındandır
38. ( ) İyot katısının alkolü renklendirmesinin nedeni iyodun taneciklerden oluşmasının bir sonucudur
39. ( ) Farklı elementlerin atomları farklı büyüklüktedir
40. ( ) Küp şeker ile toz şekeri oluşturan atomların türü ve sayısı farklıdır
41. ( ) Canlı hücrelerdin de en küçük yapı taşı atomdur
42. ( ) Elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilir
43. ( ) Maddeler hal değiştirirken tanecikler arasındaki boşluk artabilir
44. ( ) Katı ve sıvı maddelere ısı vererek daha düzensiz bir yapıya gelmeleri sağlanır
45. ( ) Bozunma, çürüme ve yanma maddenin iç yapısını değiştirir
46. ( ) Bütün karışımlar, maddenin her yerinde aynı özelliği gösterir
47. ( ) Sıvıların akışkan olmalarının nedeni sadece öteleme hareketi yapmalarıdır
48. ( ) Aynı iki atom kümesi molekül olarak adlandırılır
49. ( ) Belirli sayıdaki atomların birleşerek oluşturduğu atom kümesine moleküler yapılı bileşik denir
50. ( ) Bileşikler, farklı tür atomların bir araya gelmesi ile oluşur
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF 3. ÜNİTE GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların kutusuna “D”, yanlış olanların kutusuna “Y” işareti koyunuz.
1. ( D ) Bütün maddeler atom, molekül veya iyon olacak şekilde tanecikli yapıdadırlar
2. ( D ) Aynı veya farklı cins birden fazla atomun kimyasal bağlarla bağlanarak, oluşturdukları tanecikler
kimyasaldır.
3. ( Y ) Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler, fiziksel değişmeler diye bilinir.
4. ( D ) Suyun donması, şekerin suda çözünmesi, bakır telin elektrik akımını iletmesi fiziksel değişmelerdir
5. ( D ) Kimyasal değişme, maddelerin dış yapıları ile iç yapılarında olan değişikliklerdir.
6. ( Y ) Sütün ekşimesi fiziksel değişmedir.
7. ( D ) Odunun yanması, suyun elektrolizi kimyasal değişmelerdir.
8. ( D ) Yanıcı gaz olan hidrojen ( 2H), yakıcı gaz olan oksijen ( O2 ) söndürücü özelliği olan suyu (H2O)
oluştururlar
9. ( D ) Bileşikler en az iki elementten oluşur.
10. ( D ) Su (H2O), karbondioksit ( CO2 ) birer bileşiktir
11. ( D ) Bileşikler saf madde değildir
12. ( D ) Bileşiklerin tanecikleri, aynı cins moleküllerdir
13. ( D ) Bileşiği oluşturan maddeler, eski özelliğini taşımazlar.
14. ( D ) Aynı tür atomlardan oluşan moleküller bileşik değildir.
15. ( D ) Bileşik en az farklı iki elementin kimyasal bağlarla oluşan saf maddelere denir
16. ( Y ) Elementler saf madde, bileşikler saf madde değildir.
17. ( D ) Elementlerin yapıtaşı atomdur
18. ( Y ) Elementler doğada katı halinde bulunurlar
19. ( Y ) Bardak kırıldığı zaman camın kimliği değişir
20. ( D ) Erime sırasında fiziksel değişme olur
21. ( D ) Soyulmuş patates bekletildiğinde kimyasal değişme gözlenir
22. ( D ) Saf maddelerde aynı birimler yan yana bulunur
23. ( Y ) Tuzlu su saf maddedir
24. ( Y ) Özellikleri her yerinde aynı görünen maddeler heterojen olarak adlandırılır
25. ( D ) Element ve bileşikler saf maddelerdir
26. ( D ) Katı maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz
27. ( Y ) Taneciklerin en dağınık bulunduğu maddeler, sıvı haldeki maddelerdir
28. ( D ) Elementler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler
29. ( D ) Bütün bileşiklerin en küçük yapı birimi moleküldür
30. ( Y ) Sıvı ve gazlara göre katı tanecikleri arası boşluk en fazladır
31. ( D ) Atomlar ve moleküller gazlarda en hareketli ve en düzensiz haldedir
32. ( Y ) Katılar sıvılara göre daha düzensizdir
33. ( D ) Maddenin tanecikler arası boşluğu en az olan hali katı halidir
34. ( D ) Titreşim hareketi yapma katı, sıvı ve gazlar için ortak bir özelliktir
35. ( Y ) Akışkanlık sadece gazlara ait bir özelliktir.
36. ( Y ) Elementler sadece moleküler yapıda bulunur
37. ( D ) Sünger pamuk gibi katı maddelerin sıkıştırılabilmelerinin nedeni yapılarında hava boşluğu
olmasındandır
38. ( D ) İyot katısının alkolü renklendirmesinin nedeni iyodun taneciklerden oluşmasının bir sonucudur
39. ( D ) Farklı elementlerin atomları farklı büyüklüktedir
40. ( Y ) Küp şeker ile toz şekeri oluşturan atomların türü ve sayısı farklıdır
41. ( D ) Canlı hücrelerdin de en küçük yapı taşı atomdur
42. ( D ) Elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilir
43. ( D ) Maddeler hal değiştirirken tanecikler arasındaki boşluk artabilir
44. ( D ) Katı ve sıvı maddelere ısı vererek daha düzensiz bir yapıya gelmeleri sağlanır
45. ( D ) Bozunma, çürüme ve yanma maddenin iç yapısını değiştirir
46. ( Y ) Bütün karışımlar, maddenin her yerinde aynı özelliği gösterir
47. ( Y ) Sıvıların akışkan olmalarının nedeni sadece öteleme hareketi yapmalarıdır
48. ( D ) Aynı iki atom kümesi molekül olarak adlandırılır
49. ( D ) Belirli sayıdaki atomların birleşerek oluşturduğu atom kümesine moleküler yapılı bileşik denir
50. ( D ) Bileşikler, farklı tür atomların bir araya gelmesi ile oluşur
Download