atomun yapısı

advertisement
Elementlerin tüm özelliğini gösteren en
küçük parçasına atom denir.
* Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan
negatif yüklü elektron,
* Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda
ama pozitif yüklü olan proton,
* Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık
nötron.
NÖTRON SAYISI+ATOM NUMARASI=KÜTLE NUMARASI
ATOM NUMARASI=PROTON SAYISI=ÇEKİRDEK YÜKÜ
1. Dalton Atom Modeli
Dalton’ a göre;
• Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
(Maddeler çok küçük, bölünemez, yok edilemez berk
taneciklerden oluşur.)
• Atom parçalanamaz.
• Atom içi dolu küre şeklindedir.
• Bütün maddeler farklı tür atomlardan
oluşmuştur.
2.Thomson Atom Modeli
• Thomson atom modeli bir karpuza ya da
üzümlü keke benzer. Thomson’ a göre;
• Atom küre şeklindedir. (Çapı 10–8 cm)
• Atomda (+) ve (–) yüklü tanecikler bulunur.
elektron
Pozitif yükler
Thamson atom modeli
3. Rutherford Atom Modeli
Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu
merkeze çekirdek denir.
Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden
çok büyüktür.
Atomdaki pozitif yüklere proton denir.
çekirdek
elektron
Rutherfort atom modeli
Gezegensel yörüngeler
Rutherfort’un altın levha deneyi
4.Bohr Atom Modeli
Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma
spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre;
Elektronlar çekirdek etrafında belirli
uzaklıklardaki katmanlarda dönerler, rasgele
dolanmazlar.
Kuantulaşmış
bölgeler
elektronlar
Bohr atom modeli
çekirdek
De Broglie Atom Teorisi :
Bu modele göre farklı elektron yörüngeleri çekirdeğin
etrafında kapalı dalga halkalarıoluşturmaktaydı.
çekirdek
elektron
Elektrona eşlik eden dalga
De broglie’un atom modeli
3.Elektronların Dizilimi ve Kimyasal
Özellikler
ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI:
Helyum(2), neon (10), argon (18)in elektron
dağılımları incelendiğinde
4.Kimyasal Bağlar
Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan
kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde
farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana
gelmiştir
Atomların son yörüngelerini 8 elektrona
tamamlamalarına oktete ulaşma adı verilir. İki
elektronlu helyuma benzemeye ise dublete ulaşma
adı verilir.
İyonik bağ
(+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel
çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir. İyonik
bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü,
elektron alan (–) yüklü iyon olur.
Yemek tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir
ve kristal yapıdadır
Kovalent Bağ
Elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşan bağa
denir.
Hidrojen gibi bir çok ametal başka ametallerle
birleşerek ametal bileşik oluştururlar. CO, H2O, NO2,
CO2 bunlardan bazılarıdır.
5.BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
Elementler farklı sayıda ve şekilde
birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal
özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani
bileşik oluştururlar.Bu maddeye bileşik adı
verilir.
Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin
özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan
elementlerden tamamen farklı fiziksel ve
kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir
Karışım
Birden çok element veya bileşiğin kimyasal
özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle
oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Solduğumuz hava; içtiğimiz gazoz, süt, çorba,
şerbet, karışık meyve suları, çay; yeraltındaki petrol;
deniz suyu; kireçli su, zeytinyağlı su, böcek ilaçları,
deodorant, lehim, sel suyu, kolonya, çelik… günlük
hayatta karşılaştığımız birkaç karışımdır.
madde
Saf
madde
element
karışımlar
bileşik
homojen
heterojen
Homojen karışımlar
Her tarafında aynı özelliği gösteren,tek bir madde
gibi olan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel
olarak çözeltiler de denir.
Tuzlu su,hava,kolonya,24 ayar altın
örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan
homojen karışımlara ise alaşım denir. Pirinç, lehim,
tunç, bilezik, çelik…
Heterojen (Adi) karışım:
• Maddeler karışımın her yerine eşit olarak
dağılmamasına Heterojen (Adi) karışım
denir.Her yerinde aynı özelliği
göstermezler.Kum su karışımı örnek olarak
gösterilir.
Çözücü: karşımı oluşturan maddelerden miktarı
çok olana denir.
Çözünen: karışımı oluşturan maddelerden miktarı
az olana denir.
Seyreltik: bir çözeltide çözünen madde miktarı,
diğer bir çözeltide bulunan çözünen madde
miktarından daha az ise seyreltik denir.
Derişik: bir çözeltide çözünen madde miktarı
diğer bir çözeltide bulunan çözünen madde
miktarından daha fazla ise derişik denir.
Çözünürlüğe
Etki Eden
FaktörlerFaktörler
Çözünürlüğe
Etki
Eden
1.Çözücü ve çözünen maddenin iç yapısı
2.Sıcaklık
3.Basınç
4.Ortak iyon etkisi
Download