5. Hafta

advertisement
9. SINIF KİMYA
10-14 MART
3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Konu Başlıkları
1. Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
a) Kimyasal Bağ Nedir?
b) Bağların Sınıflandırılması
- Bağ Enerjisinin Büyüklüğüne Göre
(Güçlü ve Zayıf Etkileşimler)
- Bağın Oluşum Mekanizmasına Göre
(İyonik, Kovalent, Metalik Bağlar)
2. Güçlü Etkileşimler
Bu ünitede kavrayacaklarınız














Kimyasal tür
Elektrostatik çekim
Bağ enerjisi
İyonik bağ
Orbital örtüşmesi
Kovalent bağ
Koordinasyon bağı
Polarlık
Dipol moment
Metalik bağ
Van der Walls bağı
Dipol-dipol bağı
İndüklenmiş dipol
Hidrojen bağı
Konu Başlıkları
1. Kimyasal Türler
2. Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler
3. Kimyasal Bağların Oluşum Mekanizması
4. Güçlü ve Zayıf Bağların Oluşması ve Kopması
ATOM :
Atom : Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük birimine atom
denir. Veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine
ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir.
Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece
taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile
incelenebilir. Ortalama çapları 10 -8 cm civarındadır.
MOLEKÜL :
Genel olarak molekül,
Saf kimyasal maddenin (Element ya da bileşik) kendi başına bütün
kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşıyan, en küçük parçasıdır.
Atomik Moleküller; O2, N2, F2 , Cl2 , P4, S8 … gibi.
Bileşik Moleküller: CO2, NO2, SO2...gibi.
Not: NaCl, AlCl3, NaNO3 gibi iyonik bileşikler gerçekte molekül değil iyonik kristaller olarak
bilinirler.
İYON :
Bir atom, elektron verdiğinde verdiği elektron sayısı kadar + yükle
yüklenir. Elektron aldığında, aldığı elektron sayısı kadar -yükle
yüklenir.
İşte bu + ve - yüklü atomlara İYON denir.
+ yüklü iyonlara KATYON, - yüklü iyonlara da ANYON denir.
ANYON
-
: Nitrat
SO3
=
: Sülfit
SO4
=
: Sülfat
=
: Karbonat
NO3
CO3
CrO4
=
: Kromat
KATYON
H+
: Proton
Na+
: Sodyum
Mg+2
: Magnezyum
Ca+2
: Kalsiyum
Al+ 3
: Alüminyum
Download