30 Nisan 2003

advertisement
Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
1948 Yılında Buldan-Denizli’de doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni
1968-1969 öğretim yılında sınıf birincisi olarak bitiren Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK,
1970-1975 yılları arasında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde AB – Türkiye ilişkileri konusunda doktora
çalışması yaparken birçok ulusal ve uluslararası şirketlerde denetim ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
Doktora çalışmasını 1974 yılının sonunda bitirerek yurda dönen Atila BAĞRIAÇIK 1975-1980 döneminde
İstanbul Ticaret Odası’nda Uzman; Etüd ve Araştırma Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. 1980-2006
döneminde Marmara Üniversitesi’nde kadrolu olarak öğretim üyeliği yapan Atila BAĞRIAÇIK bu dönemlerde
ayrıca Yeditepe Üniversitesi, Beykent Üniversitesi’nde de dersler verdi. Halen Marmara Üniversitesi’nde
Yüksek Lisans, uluslararası ticaret, ulusal ve uluslararası proje yönetimi konusunda öğretim üyeliği
yapmaktadır. Ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik ve bağımsız denetim hizmetleri yanında, ekibiyle birlikte halen
100 ün üzerindeki sanayi ve yazılım şirketinin TUBİTAK, Euroka ve AB 7.Çerçeve PROGRAMLARI Ar-Ge
Hibe Fonları ve finansal yönetim uygulamaları danışmanlığı yapmaktadır.Bu kapsamda Varyap Sağlık
grubuna yapılan ar-ge projesi 2010 Aralık ayında Türkiye’nin en büyük teknoloji ödülünü almıştır.
Atila BAĞRIAÇIK, evlidir. Ayrıca; Almanca ve İngilizce bilmektedir.
YAYINLAR
 Maliyet Muhasebesi Ar-Ge Destekleri ve Uygulama Örnekleri (Kitap)
 Dış Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları (Kitap)
 Etkin İhracat Yönetimi (Kitap)
 Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri (Kitap)
 Uygulamalı Akreditif İşlemleri (Kitap)
 Dış Ticarette KDV İşlemleri (Kitap)
 ISO 9000 (Kitap)
 Distribütörlük ve Servis Teşkilatı (Kitap)
 Küçük ve Orta Boy İşletmeler (Kitap)
 Pazar Hakimiyeti (Kitap)
 Kalite El Kitabı (Kitap)
 Dış Ticarette Tek İdari Belge (Kitap)
 Hizmette Kalite (Kitap)
 Serbest Bölgeler (Kitap)
 Türkiye'de CE ve Uygulaması (Kitap)
 Yatırım Teşvikleri (Kitap)
 Transit Ticaret-Reeksport İşlemleri (Kitap)
 Çok sayıda makale ve tebliğ
UZMANLIK ALANLARI
 Girişimcilik ve Proje Yönetimi
 TUBİTAK AB ve AR-GE Destekleri Proje Danışmanlığı
 Ar-Ge Muhasebesi ve Maliyet Muhasebesi
 Organizasyonel / Pazarlama Yenilik Tasarımları ve Destekleri
 Dış Ticaret Mevzuatı ve Muhasebesi
 İhracat ve Pazarlama Destekleri
 Vergi Uygulamaları
 Pazarlama Teknikleri
 Akreditif Uygulamaları
 ISO 9001, 14001, 18001, 22000 ve CE Standartları Uzmanı
Download