MAKİNE TANITIM GRUBU

advertisement
MAKİNE TANITIM GRUBU
ADNAN DALGAKIRAN
MAKİNE TANITIM GRUBU BAŞKANI
MAKİNE VE AKSAMLARI
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI
15 ARALIK 2009
ANKARA
Türkiye her alanda büyük bir
dönüşümün içerisindedir.
Sosyal, siyasal, ekonomik bu
dönüşümün ekonomi ayağına
önümüzdeki 10 yılda makine sektörü,
dolayısıyla teknoloji damgasını
vurmalıdır.
NEDEN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜ?
2008 yılında;
Dünya ticareti 31 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Makine Sektörü;
Dünya ihracatının %12,4’ünü oluşturarak
“Petrol” ürün grubundan sonra 2. sırada yer almaktadır.
Dünyada
Dünya
da küresel güç olmak makineden geçiyor.
geçiyor.
Makine
Sektörü/Ülkenin
Toplam İhracatı
(%)
Makine İhracatı
(milyar dolar)
Makine İthalatı
(milyar dolar)
Makine
Sektöründe Dış
Ticaret Dengesi
(milyar dolar)
Almanya
18
264
144
120
Japonya
19
151
59
92
Çin
19
269
139
130
Türkiye
8
10
23
-13
Ülke
Çin 1992 yılında 3 milyar dolar makine ihraç ederken
2008 yılında 269 milyar dolar makine ihraç eder duruma gelmiştir.
Almanya ise 1991 yılında 80 milyar dolar olan makine ihracatını 264 milyar dolara
çıkarmıştır.
Kaynak: Comtrade, 2009
ÜLKEMİZ MAKİNE SEKTÖRÜNÜN HEDEFİ
Gelişmiş ülkelerin ihracatının ortalama % 20’lik
bölümü makine ihracatıdır.
Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 8 olan makine
payını % 20’ye çıkartmak ilk hedefimizdir.
Bu bağlamda; 2023’te 500 milyar $ toplam ihracat ve
100 milyar $ makine ihracatı hedeflenmektedir.
Bu da mevcut ihracatımızın 10 kat arttırılması
demektir.
TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATI VE ARAR-GE HARCAMALARI
2008 verilerine göre
Türkiye’nin
makine ihracatı 10 milyar $
makine ithalatı 23 milyar $
13 milyar dolarla cari açığın
ikinci en büyük kalemi
makine ithalatıdır.
Kilogram Başına İhracat Değeri ($/Kg)
Hububat
0,3
Seramik Mamulleri
1,5
Plastik ve Plastikten Mamul Eşya
2,3
Halılar, Dokunmuş Yer Kaplamaları
3,2
Demir ve Çelik
0,5
Makine
Rulman
11
Gıda Makineleri
25
Büro Makineleri
37
Buhar Türbinleri
75
Hava Taşıtları Aksam ve Parçaları
52.000
Türkiye’nin zenginleşmesi
Türkiye 10.000 $ kişi başı milli gelir
seviyesinden 20.000 $’lık kişi başı milli
gelir seviyesine hangi sektörlerle
ulaşacaktır?
Makine sektöründe 2005-2008 yılları arasında
Ar-Ge personeli (TZE) 1,6 kat ; Ar-Ge Personeli (kişi) 1,7 kat artmıştır
35
30
25
20
15
10
5
0
Makine Sektöründeki Đstihdam ve Ar-Ge Personeli Sayısı
Kişi Sayısı (x1000)
Milyar TL (2008 sabit fiyatlarıyla)
Makine Sektöründeki Ciro ve Ar-Ge Harcaması
200
180
160
120
100
80
60
40
20
0
Makine sektörünün son yıllardaki ihracat artış hızında,
yapılan Ar-Ge çalışmalarının payı olduğu görülmektedir.
AB Makine Üreticilerinin 2006 yılı Ar-Ge Harcamaları 2,8 Milyar €
Sıra * Şirket Adı
Ülke
Ar-Ge
Harcaması
(milyon €)
Net satışları Oran
(milyar €)
(%)
1
MAN
Almanya
362
15
2,4
2
Sandvik
Đsveç
201
8
2,5
3
Atlas Copco
Đsveç
159
7
2,3
4
SKF
Đsveç
100
6
1,7
5
GEA
Almanya
48
5
1,0
* Net satışlara göre ilk 5 üretici firma
Türkiye küresel bir güç olmak
istiyorsa ;
satın aldığı teknoloji ile üretim
yapan ülke konumundan
kendi teknolojisi ile üretim
yapan ülke konumuna gelmelidir
Vizyonumuz
yüksek teknolojiye sahip bir
makine sanayi yaratmak ve
2023’te dünyada ilk 5 makine ihracatçısı ülke
arasına girmektir.
Teşekkürler
Download