MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul
Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr.
Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
MBG 2304/ HÜCRE BİYOLOJİSİ I
2 / Güz
Türkçe
Lisans
Zorunlu
Temel bilimler
Teori Uygulama Laboratuvar
AKTS Kredisi
3
3
0
0
5
Yüz yüze
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖRTÜCÜ
Yok
Yok
Gündüz: Pazartesi : 10-12, Perşembe: 09-10 / Gece: Salı: 20-21, Cuma:
19-21
Değerlendirme Ölçütleri
Dersin Amacı
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Sınavı Barajı
ETKİNLİK
Adet
Ara Sınav
2
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
1
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuvar
Diğer
1
Dönem Sonu Sınavı
35
40
Yüzde (%)
40
60
Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin temelini oluşturan kimyasal ve fiziksel
yapıyı; moleküler hücre biyolojisinde sıkça kullanılan proteomik,
transcriptomik ve genomik gibi geniş kapsamlı verileri konu alan moleküler
teknikleri; hücrelerin devamlılıklarını ve çoğalmalarını sağlamak için nasıl
enerji ürettiğini ve kullanıldığını; genomun yapısını, organizasyonu ve yine
proteinlerin oluşturduğu fonksiyonel yapıları anlatmak, hücre farklılaşması,
çoğalması, protein, DNA ve RNA sentezi ve olgunlaşması gibi birçok farklı
karmaşık biyolojik süreçleri anlar.
Öğrenim
Çıktıları
Hücresel organizasyon, iletişim, ve temel genetik düzenlenme
mekanizmaları hakkındaki ileri düzeydeki bilgisini kanser, genetik ve
metabolik hastalıklar ve gelişim gibi ilgili araştırma alnlarındaki güncel
bilimsel sorunların çözmek için kullanır.
Program Çıktılarına Katkıları
 Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri
tanımlamak
 Bilimsel düşüncenin doğası ve geçmişini anlamak
 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale
yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
Değerlendirme Tipi
Yazılı sınav
Moleküler hücre biyolojisi ve ilgili disiplinlereki orjinal makaleleri analiz
eder ve eleştiri getirir.
Program Çıktılarına Katkıları
 Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
 Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak
 Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri
tanımlamak
 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
Değerlendirme Tipi
Ödev
Hücre dışı ve içi sinyal iletim mekanizmalarının hücresel genlerin
ifadelerini, anabolik ve katabolik yolakları nasıl aktive etiğini veya
baskıladığını açıklar.
Program Çıktılarına Katkıları
 Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
 Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak
 Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri
tanımlamak
 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
Değerlendirme Tipi
Yazılı sınav
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar Konular
Hücre Kimyası ve biyosentez;
1
Hücre Biyolojisinde Kullanılan Temel Yöntemler: Hücrelerin ayrıştırılması,
kültürde çoğaltılması, kesimlenmesi, DNA’nın ayrıştırılması, Proteinlerin yapı ve
2
işlevlerinin incelenmesi, Hücrelerin görüntülenmesi, mikroskobi, Canlı hücrede
moleküllerin görüntülenmesi
Hücre Biyolojisinde Kullanılan Temel Yöntemler
3
Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar ve Nükleik Asitler
4
DNA Replikasyonu, Tamir ve Rekombinasyon: DNA sekanslarının korunması ve
5
Genetik Rekombinasyon
DNA’dan Proteine: Gen ifadesinin Kontrolü; Gen kontrolüne genel bakış
6
Kromozomal DNA ve kromatin yapıda paketlenme; Kromozomların genel yapısal
7
özellikleri
Ara Sınav
Hücre İçi Organizasyon, Hücre zarının yapısı, lipit çift katmanı ve zar proteinleri
Hücre İçi Organizasyon, Hücre zarının yapısı, lipit çift katmanı ve zar proteinleri
Küçük moleküllerin hücre zarından taşınması ve hücre zarının elektriksel
özellikleri
Hücrelerin bölmelenmesi, çekirdek ve sitozol arasında taşınma, proteinlerin
mitokondri ve kloroplastlara taşınması
Hücrelerin bölmelenmesi, çekirdek ve sitozol arasında taşınma, proteinlerin
mitokondri ve kloroplastlara taşınması
Organeller, peroksizom, endoplazmik retikulum, golgi, Proteinlerin iş adreslerine
gönderilmesi,
Hücre içi kesecikli trafik, endositoz ve eksositoz
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders Kitapları
Hücre Biyolojisi / Prof. Dr. İsmet Hasenekoğlu
ve/veya
Cell and Molecular Biology by Gerald Karp. 2007. John Wiley Inc.
Kaynakları
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
Katkı
Katkı
Yaptığı
ÖÇ
Düzeyi b
Ders Öğrenim Çıktısı
No
Prog.Y 1 2 3 4 5
Ö.
Y. c
a
Bilimsel düşüncenin doğası ve geçmişini anlamak
1
2
Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini
tanımlamak
Hücre dışı ve içi sinyal iletim mekanizmalarının
hücresel genlerin ifadelerini, anabolik ve katabolik
3
yolakları nasıl aktive etiğini veya baskıladığını
açıklar.
b Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
1, 2, 3,
4, 5,
9,10
1, 2, 3,
4, 5, 8,
10, 11
1, 2, 3,
4, 5, 8,
10,11
4: Yüksek
x
1,3,
5
x
1,3
x
1, 3
5: Mükemmel)
c
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması /
Sınavı, 5: Seminer / Sunum )
PY. No
1234-
a Program
Yeterlilikleri
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi
getirebilme
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip
takım çalışması yapabilme
56789101112
13
14
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi
olabilme
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel
sorumluluk farkındalığı kazanabilme
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne
alarak sorgulayabilme
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme,
bunlarda aktif olarak rol alabilme
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek
yorumlayabilme bilme
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile
iletişim kurabilme
Download