Fuar Tanıtımı

advertisement
“Innotek Expo Kırım”
Uluslararası Yeni Teknoloji Urünleri ve Hizmetleri Fuarı
(14-16 Nisan 2011, Simferopol)
Adres: “Respublikanskiy Fuar Merkezi”, Geroy Stalingrada 2, Simferopol, Ukrayna.
“Türkiye Cumhuriyeti
himayelerinde”
Kiev
Büyükelçisi
Sayın
Ahmet
Bülent
Meriç’in
Fuar Organizatörleri:
 Kırım Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
 Kırım Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Kurumu
 Kırım Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı
 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
 Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği Kırım Temsilciliği (TUİD)
 Alaşehir Ticaret Borsası (ATB)
 RIA “Vtoraya Polovina” LTD.
FIRSATLAR:
 Global ekonomik krizin etkilerinin azalmaya başladığı bir dönemde Türk ve
Ukrayna resmi ve özel sektör kuruluşlarının Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde ilk üst
düzey buluşması
 Krizden sonraki döneme hazırlık ve fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli
tanıtım ve tanışma ortamı
 Devlet kuruluşları yöneticileri ile tanışma olanağı
 Tarım alanındaki ekipman ve ürünlerle ilgili son teknolojik gelişmeler hakkında
bilgi edinme fırsatı
 Katılımcı ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve firmalar arasında
karşılıklı iş görüşmeleri yapma imkanları
 Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Belarus’tan gelen firma yetkilileri ile ikili
görüşmeler
1
FUAR ÇERÇEVESINDE DÜZENLENECEK “TÜRK-UKRAYNA TİCARİ – EKONOMİK
İŞBIRLIĞI VE UKRAYNA’DA YATIRIM İMKANLARI” KONFERANSI”:
Moderatör : Tahsin Erman, DEİK Türk – Ukrayna İş Konseyi Başdanışmanı
Üst Düzey Katılımcılar:
 T.C Kiev Büyükelçisi Sayın Ahmet Bülent Meriç
 T.C. Kiev Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Sayın M. Ali Erkan
 T.C. Odesa Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Sayın Necdet Eser
 Kırım Özerk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı
 Türk – Ukrayna İş Konseyi Başkanı Sayın Ruşen Çetin
Konferans Konuları:
 Sorunların ortak çözümleri
 Kırım Özerk Cumhuriyeti yetkilileri ve Ukrayna işadamları ile ortak yatırım ve
işbirliği imkanları
 Kırım Özerk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından bölgenin ticari imkanlarının
tanıtımı
 Yatırım konularında ilgili yöneticinin açıklamaları
 Gümrük konularında ilgili yöneticinin açıklamaları
 Emniyet konularında ilgili yöneticinin açıklamaları
 Depolama- sertifikasyon ve vergi konularında bilgilendirme
.
FUARIN TEMASI:
 Türk ürünlerinin tanıtımı
 Tarım ürünü yetiştiriciliğinde yeni teknolojik gelişmeler
 Ürünlerin depolanması, uzun vadeli korunması ve işlenmesi
 GDO’suz ürün yetiştiriciliği
 Kaplıca kompleksleri, lokanta işletmeleri ve hizmet sektörü ürünleri.
2
FUAR KATALOĞUNDA YER ALMA KOŞULLARI:
Fuar kataloğunda yer almak isteyen firmaların aşağıdaki bilgileri yazılı olarak fuar
organizatörüne önceden vermesi gerekmektedir.
 Firma unvanı
 Firma irtibat bilgileri. (Telefon, faks, e-posta ve web site adresleri)
 50 kelimeyi aşmayacak Rusça ve İngilizce olarak firma hakkında bilgi. (İştigal
sahaları ve faaliyeti hakkında özet bilgi).
TÜRKİYE FUAR KOORDİNASYONU:
Ant Turizm Organizasyon Seyahat Acentesi
Adres: Cumhuriyet Caddesi, Surp Agop Binası, No:57 Elmadağ, Şişli 34373, İstanbul
Telefon : +90 212 247 34 44
Fax : +90 212 247 79 88
Uçak biletleri için:
Seda Özsarıkaya ve Hasan İlhan
Vize işlemleri için:
Şevki Kürkçü, Ramazan Şenses, Doğan Aksoy, Caner Yıldırım
Stand yeri ve ücretleri hakkında bilgi için:
Ceren Avşar ve Nihan Aydıner
Çalışma saatleri:
Hafta içi 08.30 - 19.30
0554 748 26 29 Ofis Bilet Hattı,
0533 737 64 62 Doğan Aksoy - vize işlemleri,
0555 742 56 43 Ramazan Şenses - vize işlemleri.
3
Download