osmanlıda mimari - Türkiye Kaynakçası

advertisement
Karadeniz Kaynakçası
Yılmaz, S. (2007). "Karadeniz'de Değişen Dengeler ve Türkiye". Karadeniz
Araştırmaları Dergisi, (15), 47-68,
Ayan, E. (2011). "Moğol Devri Avrupalı Seyyahlara Göre Karadeniz'in Kuzeyi".
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (30), 43-73,
Ekinci, İ. (2007). "Karadeniz'de Bîr Serbest Liman Denemesi: Batum
(1878-1886)". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (14), 63-77,
Tellioğlu, İ. (2005). "Doğu Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Etnik Yapısına Tesir
Eden Göçler". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (5), 1-10,
Ekinci, D. (2014). "Çatışan Küresel Güçler ve Karadeniz Güvenliği: Abhazya
Üzerine Bir Değerlendirme". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (40), 1-16 ,
Nemlioğlu Koca, Y. (2016). "19. Yüzyılda Trabzon Limanı: Seferler, Tüccarlar,
Mallar". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (49), 442-481,
Acar, S. (2013). "Kırım Hanı Devlet Giray'ın 1571 Rusya Seferi ve Moskova
Yangını". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (39), 95-110,
Albayrak, H. (2005). "Doğu Karadeniz Bölgesinde İlk Matbaa, İlk Gazete ve İlk
Salname". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (4), 39-52,
Soy, B. (2015). "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan NATO Üyeliğine: Boğazlar
Sorunu ve Türkiye'nin Batı ile 'İttifakı'". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (45),
181-210,
Öztürk, Y. (2007). "Osmanlı Karadenizi Hakkında Bir Risale". Karadeniz
Araştırmaları Dergisi, (13), 65-92,
Atacan, V. (2005). "Rize Hemşin Yöresi Osmanlı Mezar Taşları ve Kitabeleri".
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (5), 88-98,
Aydınyılmaz, E. S. (2013). "AB'nin Güvenlik Politikası ve Karadeniz Bölgesi ile
İlişkileri". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (39), 1-14 ,
Atar, Z., & Demirkol, K. (2015). "Azerbaycan Topraklarında Rus - Ermeni
İşbirliğine Karşı Yükselen Bir Ses: Difâi Fırkası". Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, (45), 167-180,
Stetsyuk, V. (2006). "Kürtlerin Karadeniz'in Kuzeyindeki Anayurtları".
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (8), 1-11,
Veli, T. (2008). "Karadeniz'deki Son Gelişmeler ve Türkiye-Moldova İlişkileri
Işığında Moldova'daki Parlamento Seçimleri". Karadeniz Araştırmaları Dergisi,
(19), 31-39,
Korkmaz, N. (2016). "Bulgaristan'ın Karadeniz Politikası ve Avrupa Birliği'nin
Etkileri". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (49), 33-46,
Bozkurt, S. G. (2011). "Security Policy of Turkey and Russia in the Black Sea
Basin/Karadeniz Havzasında Türkiye ve Rusya'nın Güvenlik Politikası".
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (30), 1-13,
Sertkaya, O. F. (2006). "Kırım'ın Rusya'ya ilhakına Knez Grigori Potemkin
İmzalı ve Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman". Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, (11), 13-18,
Özkan, S. H. (2007). "XVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyılın Başlarında
Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi". Karadeniz
Araştırmaları Dergisi, (14), 47-62,
Özcan, K. (2005). "II. Dünya Savaşı Sırasında Kırım Türklerinin Almanlarla
İlişkileri Meselesi Üzerine". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (4), 65-78,
Çomak, İ. (2015). "19. yy. Sonunda Rusya'nın Osmanlı Devleti Politikası ve
Rusya Karadeniz Donanması Kaptanı Lev Brusilov'un Gözüyle Rusya'nın
İstanbul Büyükelçisi A. İ. Nelidov". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (47), 39-52,
Ak, M. (2015). "Misyonerlik ve Karadeniz Bölgesindeki Faaliyetleri: Pontuscu
Misyonerlik". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (44), 15-31,
Gürseler, C. (2015). "Rusya Federasyonu'nda Azınlık Politikaları ve Kırım
Tatarları". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (46), 61-77,
Kochubey, Y. (2007). "The Black Sea And Turkey In Ukrainian Geopolitical
Thought Of The XXth Century". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (13), 93-98,
Okur, M. (2007). "Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi'nde
Pontusçu Faaliyetler". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (14), 1-28,
Öksüz, M. (2005). "18. Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon Kadı Sicillerinde Aile
Kurumunun Oluşumuna Yönelik Kayıtlar". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (7),
45-59,
Öksüz, M. (2005). "Kuruluşundan 19. Yüzyıla Kadar Trabzon Tarihine Kısa Bir
Bakış II". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (6), 97-107,
Ağacan, K. (2004). "Gürcistan Türklerinin Mevcut Durumu, Siyasi ve İktisadi
Sorunları". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (1), 90-101,
Güneş, Z. (2006). "16. Yüzyılda Kırım'da Köle Ticareti". Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, (8), 12-30,
Ekinci, İ. (2013). "Karadeniz'de Âyanlar ve Denizcilik". Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, (37), 15-49,
Aygün, N. (2009). "Osmanlı Devleti'nin Son Zamanlarında Karadeniz'in Güney
Kesiminde İktisadî Faaliyetler". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (23), 41-76,
Tellioğlu, İ. (2015). "Doğu Karadeniz Kıpçakları". Karadeniz Araştırmaları
Dergisi, (48), 59-78,
Genç, A., & Karataş, Ö. (2015). "Kafkasya'da Moğol İstilası ve Alanların Göçü".
Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (43), 59-69,
Özkan, G. (2010). ""Yeni Büyük Oyunun" Karadeniz Boyutu Bağlamında
Gürcistan'ın NATO Üyeliği". Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (27), 1-22,
Download