Slayt 1 - Sosyal Bilgiler

advertisement
İstanbul’un Fethi’nin Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozuyordu.
Osmanlı ordusunun İstanbul Boğazı
üzerinden Rumeli’ye geçişlerini
engelliyorlardı.
Bizanslılar, Osmanlı ordusunun İstanbul Boğazı
üzerinden Rumeli’ye geçişlerini engelliyorlardı.
KARŞIKLIK ÇIKARIYORDU.
İstanbul, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan kara ve
deniz ticaret yolları üzerinde bulunuyordu.
İstanbul’un Fetih İçin Türklerin Yaptığı
Hazırlıklar
 1.Anadolu Hisarı’nın
(Güzelcehisar) karşısına
 Rumeli Hisarı (Boğazkesen)
yaptırıldı.
 3.Surları yıkabilecek
büyüklükte toplar döktürüldü
(bu topların en büyüğüne
“şahi” denirdi).
 4.400 parçalık güçlü bir
donanma oluşturuldu.
 5.Balkan devletleriyle
saldırmazlık antlaşması
imzalandı
SAVAŞ’IN ANLATIMI
 6 Nisan 1453’te savaş başladı.
80,000 ile 200,000 arası değişen bir
orduyla İstanbul'a hareket etmiştir.
Şehir 2,000'i yabancı olmak üzere
toplamda 7,000 kişilik bir orduyla
savunulmuştur. Kuşatma bir kısım
Osmanlı kuvvetlerinin çevrede kalan
Bizans kalelerini ele geçirirken ağır
Osmanlı toplarının da İstanbul
surlarına ateş etmesiyle başlamıştır.
Bizans'ın Haliç'e zincir çekti
Osmanlılar başta şehre girememişler
bu yüzden şehri tamamen abluka
altına almaya başladılar ayrıca şehre
Fatih Sultan Mehmet'in bizzat gözleri
önünde Avrupa'dan yardım gemileri
gelmiştir. Fatih bu olaya sinirlenerek
atını denize koştudu. Fatih bunların
üzerine gemileri Haliç'e karadan yağlı
kazıkların üzerinde yürüttüler ve
Bizans Osmanlı gemilerini yanan
gemileriyle yok etmeye çalışsa da
başarılı olamamıştır.
SAVAŞ BİTMEDİ
 Türklerin surlara ilk saldırıları
Bizanslılara ağır kayıplar
verdirmiştir ve Türklerin
surların altına kazdığı lağımlar
Bizanslılar tarafından yok
edilmiş böylece Türkler bu
plandan vazgeçmişlerdir.
Bizans, Vededik'ten yardım
gemilerinin gelmeyeceğini
haber almıştır. 29 Mayıs
Gecesi Osmanlı ordusu
surlara saldırmıştır.
Bizans kulesine ilk Osmanlı bayrağını diken asker
ULU BATTAL HASAN DIR.
FATİH SULTAN MEHMETİN SÖYLEDİĞİ
SÖZ …
Ya İstanbul
beni alır ya da
ben İstanbul’u!
OSMANLI DEVLETİ İÇİN İSTANBULUN
FETİH SONUÇLARI
1. 1058 yıllık Bizans yıkılmış,
arada engel kalmamıştır.
 2. Müslüman dünyasında
Osmanlı Devleti daha
saygın bir hale gelmişti.
 3. II. Mehmet, Fatih ünvanını
aldı.
 4. Karadeniz'i Akdeniz'e
bağlayan ticaret yolları ele
geçirildi.
 5. İstanbul başkent yapıldı.
 6. Osmanlı'nın yükselme
dönemi başladı
İSTANBULUN DÜNYA’YA GÖRE
SONUÇLARI
 1. İstanbul'dan İtalya'ya kaçan
sanatkârlar ve bilim adamları,
rönesans ve reform hareketlerini
hızlandırmışlardı.
 2. Dünyanın en büyük
imparatorluklarından olan Doğu
Roma İmparatorluğu tamamen yok
olmuştu.
 3. Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ
başlamıştı.
 4. Ticaret yollarının birer birer
Türklerin eline geçmesi
Avrupalıları yeni ticaret yolları
bulmaya zorladı ve coğrafi keşifler
ortaya çıktı
TRABZON’UN FETHİ
 Fatih Sultan Mehmet
Trabzon’u karadan ve
denizden kuşattı. Karşı
koymayacağını anlayan
Trabzon imparator
1461’de şehri teslim
etmek zorunda
kaldı.Trabzon’un
alınmasıyla Osmanlı
devleti, İpek Yolu’nun
önemli bir limanını daha
ele geçirmiş oldu.
KIRIM’IN FETHİ
 Kırım yarımadasında yeni
kurulmuş bir Türk devleti
olan kırım hanlığı ve yarım
adasının kıyı kesimlerinde
de Ceneviz kolonileri
vardı.Kırım Hanın yardım
istemesi üzerine fatih,
gedik Ahmet Paşa
komutasında güçlü ir
donanmayı,Kırım fethi için
görevlendirdi. 1477’de
Kırım Osmanlı devletine
bağlandı.
MISIR’IN FETHİ
 Mısır’a hakim olan Memlüklülerle
Osmanlıların ilişkileri Fatih
döneminde
bozulmuştu.memlüklülerle çeşitli
sebeplerle Osmanlıya düşman
gibi hareket ediyordu.İslam
Halifesi’nin Mısırda oturması
Mekke ve Medine’nin Memluklere
bağlı olması onlara üstünlük
sağlıyordu. Yavuz Sultan Selim
Çaldıran Seferinden sonra
mercıdabık’ta (1516) Memluk
ordusunu yenerek Suriye’yi
fethetti. 1517’de Ridaniyede
Memluk ordusunu yenerek Mısır’ı
Osmanlı topraklarına kattı. Yavuz
fetihten sonra halifeliği
Osmanoğullarına devredilmesiyle
islam dünyasının liderliğini aldı.
Baharat yolu’nun ele geçirdi.
MACARİSTAN’IN FETHİ
 Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Avrupa’da fetihlere
önem verilmiştir. Alman imparatoru
Şarlken’in Fransız Kralı
I.Fransuva’ya esir alması üzerine
fransa kanuni’den yardım
istedi.Bunun üzerine Macaristana
sefer düzenledi. İki ordu Mohaç’ta
karşı karşıya geldiler. 1526’daki
savaşta macar ordusu büyük bir
yenilgiye uğradı. Kanuni
macaristan’ı fethedince
burayıosmalı’ya bağlı bir krallık
haline getirdi.Furansuva
tutsaklıktan kurtardı. Osmalı
böylece Avrupa’da tek büyük güç
olmasını engelledi.
Download