KONGRE FUAR ORGANİZASYONU 3.Hafta

advertisement
KONGRE FUAR ORGANİZASYONU
3.Hafta
Başlıklar
 Kongre Turizminin Gelişme Nedenleri
 Kongre Turizminin Etkileri
 Ekonomik Etkileri
 Sosyal ve Kültürel Etkileri
 Diğer Etkiler
2
Kongre Turizminin Gelişme Nedenleri







Seyahat formalitelerinin basitleşmesi,
Kişilerin boş zamanlarının artması,
Kişi ve ülkelerin zenginleşmesi,
Süratli seyahat imkanları
Bilim ve tek.gelişmeler,
Bilimsel çalışmalar ve yeni tek.öğrenme isteği
Sponsor bulmada kolaylık
3
Kongre Turizminin Etkileri
 Bir turizm türü olması nedeniyle, turizmden beklenen
tüm etkiler görülür.
 1.Sosyal ve Kültürel etkiler,
 2.Ekonomik etkiler,
 3.Diğer etkiler
4
1.Ekonomik Etkileri
 Kongre turizminin esas amacı,ekonomik nedenlere
dayanmaktadır.Ülke ekonomisine katkıları yadsınamaz
büyüklüktedir.
 Kongrenin hazırlık aşamasında;İnşaat,ulaşım ve teknik
hizmetler sektörleri,
5
 Kongre esnasında;Yiyecek-içecek,kiralık
oto,pasta,telefon,halıcılık,dericilik,hediyelik
eşya,ulaşım,konaklama,tercümanlık gibi sektörlerin
gelişmesine katkı sağlamaktadır.
6
 Faaliyetlere katılan delegeler,normal turiste göre 2
belki 3 kat fazla para ödemektedirler.Bu yüzden
ekonomiye katkıları da fazladır.
 Bu katılımcılar,çoğunlukla eşleriyle de katılmakta ve
bu yüzden ekonomik etki yükselmektedir
7
 2 tür harcama vardır,
 Katılımcı harcamaları,
 kongre Organizatörlerince yapılan harcamalar
8
Kongre Organizatörlerince yapılan harcamalar,
Dökümantasyon,
Kira harcamaları,
Tercüman vs,
İkramlar,
Uzmanlar(ücretler, ulaşım, transfer, konaklama, şehir turu
vs)
9
Katılımcılar tarafından yapılan
harcamalar






Ulaşım ve konaklama
Kongre kayıt ücreti
Eğlence ve alışveriş
Kongre öncesi ve sonrası turlar
Fazla gecelemeler
Refakatçilerin yaptığı harcamalar
10
 Bu harcamanın büyük kısmı konaklamaya
ayrılmaktadır. Sırasıyla restoran ve alış-veriş önemli
harcamalardır.
11
 Kongre Harcamaları değişik faktörlere bağımlıdır:
*Kongrenin türü,
*toplantının ulusal veya uluslar arası olması,
*düzenlendiği yerin fiyat seviyesi,
*katılımcının kongre konusuna yakınlık derecesi
12
Sosyal ve Kültürel Etkileri
 Bu turizmde iki yönlü etkileşim söz konusudur.
 Delegeler gittikleri yerdeki, insan, çevre, sosyalkültürel çevreden etkilenirken; gittikleri sosyal
kültürel çevreyi de etkileyebilmektedir.
13
Diğer Etkiler
 Sezon dışı zamanlarda da turizm faaliyetlerinde
bulunulması,
 İstihdamın sürekliliği,
14
Download