NEWTON`UN HAREKET YASALARI YGS TESTLER İ ÇÖZÜMLERİ

advertisement
NEWTON’UN HAREKET YASALARI
YGS TESTLERİ
TESTLER ÇÖZÜMLERİ
ÇÖZÜMLER
5. K ile L arasındaki ip gerilme kuvveti;
F
T = = 3mg
2
K ye etki eden kuvvetler için;
T > mg
YGS TESTİ 9
1. Kişinin vagonu itmesi ve vagonun kişiyi itmesi, etkitepki kuvvet çifti oluşturur. Bu kuvvetler, iç kuvvet
olduğundan sisteme etki eden bileşke kuvvet sıfır olur.
Vagon hareket etmez.
olduğundan K yukarı çıkar.
Doğru cevap C
L ye etki eden kuvvetler için;
T > 2mg
olduğundan L yukarı çıkar.
2. Cismin yavaşlamasına sebep olan ivme sürtünme
kuvvetinden kaynaklanır.
Fs = ma ⇒ fmg = ma
Doğru cevap D
a = fg
Bu ivme kütleden bağımsızdır.
6. Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
Bir cisme verilen hız ne kadar büyük ise durma mesafesi
o kadar büyük olur.
Doğru cevap E
Doğru cevap A
3. Sistemin hareket denklemi;
50 − 0,25.20 − 30 = 5.a
a = 3 m/s2
İpteki gerilme kuvveti;
T − 30 = 3.3
T = 39 N olur.
R&Y yayıncılık
7. Asansör yukarıya doğru hızlanarak hareket ederse
tepki kuvveti cismin ağırlığından büyük olur.
Asansör aşağıya doğru yavaşlayarak hareket ederse
tepki kuvveti cismin ağırlığından büyük olur.
Asansör sabit hızla hareket ederse tepki kuvveti cismin
ağırlık kuvvetine eşittir.
Doğru cevap C
Doğru cevap E
4. Cisim yolun sürtünmesiz kısmında ivmelenir, sürtünmeli kısmında ise daha küçük ivmeyle ya da sabit hızla
hareket eder.
KL mesafesi LM mesafesine eşit olduğundan grafiğin altındaki alanlar birbirine eşit olur. Bu şartları sağlayan
grafik D şıkkındadır.
8. Kütlesi ihmal edilen ip veya halat ideal kabul edilir.
Böyle bir halatın her noktasında gerilme kuvveti aynıdır.
TK = TL
K vagonunun hareket denklemini yazalım;
TK = mK a
Sistemin hareket denklemini yazalım;
F = ( mK + mL ) a
F > TK olur.
Doğru cevap D
Doğru cevap A
1
NEWTON’UN HAREKET YASALARI
YGS TESTLERİ
TESTLER ÇÖZÜMLERİ
ÇÖZÜMLER
9. (0-t) arasında cisim sabit ivmesiyle düzgün hızlanır.
(t-2t) arasında sabit hızla hareket eder
(2t-3t) arasında aynı ivmeyle düzgün yavaşlar.
Doğru cevap E
10. Hızı değişen cisimler ivmeli hareket yapar. X in hızı
yerçekimi kuvvetinden dolayı azalır.
Y nin hızı yerçekimi kuvvetinden dolayı artar.
Z cismi, yatay düzlemde hızlanır bu yüzden yerçekimi
kuvvetinin hızlanmasında etkisi yoktur.
11. Kovanın dibi delinirse sistemi çeken ağırlık kuvveti
azalır. Bu yüzden ivme azalır.
Sistemin ivmesi, cisimlerin hızı ile aynı yönlü olduğundan cisimler hızlanmaya devam eder.
Doğru cevap E
12. (0-t) aralığında cisim yavaşlıyor. Uygulanan kuvvet
ve sürtünme kuvveti aynı yönlü olup, yönleri cismin hareket yönü ile zıt yönlü ise cisim yavaşlar. Bu yüzden I kesin doğru değildir.
(t-3t) aralığında cisim hızlanıyor. Bu durumda uygulanan
kuvvet sürtünme kuvveti ile zıt yönde olmalıdır ve sürtünme kuvvetinden büyük olmalıdır.
Doğru cevap D
2
R&Y yayıncılık
Doğru cevap D
Download