dosyayı indir

advertisement
SULTANBEYLİ FATİH CAMİ 2013 KUTLU DOĞUM HAFTASI
ETKİNLİĞİ ÖDÜLLÜ YARIŞMA SINAVI 5.SINIF SORULARI
A)namaz kılmak
C)dua etmek
1.Camilerin bahçesinde abdest alınan yere ne denir?
A) Minare
B) Şerefe
C) Şadırvan D) Mahfil
10.Aşağıdakilerden hangisi namaz kılacak kişide aranan
özelliklerden bir değildir?
A)Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Ergenlik çağına gelmiş olmak
D) Zengin olmak
2. Camilerde müezzinin kamet getirdiği genellikle
caminin geri tarafında bulunan bölmeye ne ad verilir?
A) Rahle
B) Minber
C) Kürsü
D) Mahfil
3.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal alanlardan olan
camilerde yapılması uygun olmayan bir davranıştır?
A) Yüksek sesle konuşmak
B) Camilerin çevresini temiz tutmak
C) Camiye temiz giysili olarak gelmek
D) Camilerin içini temiz tutmak
4.Aşağıdakilerden hangisi sevap kazandırmaz?
A) camiye giderken attığımız her adım
B)camide namaz kılanlara selam vermek
C)abdest alıp camiye girip oturarak namaz vaktini
beklemek
D) ezanı dinlemek ve sözlerini tekrar etmek
5.Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki
yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sadak B) Hac C) Zekat
D) Fitre
6. Aklımızdan geçirdiklerimizi bilen, her yaptığımızı
gören ve her söylediğimizi duyan Yüce Allah kuşkusuz
bizimle beraberdir. Bu inanç bizi ahlaklı olmaya zorlar.
Sürekli iyilik yapmamızı sağlar.
Verilen bu bilgilerden aşağıdaki hangi sonuç
çıkarılamaz?
A) Allah bizimle beraberdir.
B) Allah herşeyi görür.
C) Allah’ın sürekli bizi gördüğünü bilen insan
davranışlarına dikkat eder.
D)Aklımızdan geçenleri kimse bilemez.
7.Camilerde imamların namaz kıldırdıkları yer
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mihrap B) Kürsü
C) Minare
D) Minber
8. Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar
bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup
gitmişti…” (Enbiya suresi, 22. ayet)
Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?
A) Evrendeki hiçbir şeyin kendiliğinden var olmadığı
B) Allah’ın dualarımızı işittiği
C) Allah’tan başka tanrı olmadığı
D) Allah’ın her şeyi bildiği
9.Günde beş defa kılınarak yapılan ibadete ne ad
verilir?
B)oruç tutmak
D)kurban kesmek
11.Tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya
kadar, bir şey yemeden, içmeden yapılan ibadete ne ad
verilir?
A) Namaz
B) Oruç
C) Hac
D) Zekat
12.Zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının kırkta
birini ihtiyaç sahiplerine vermesine ne ad verilir?
A)Hac B)Sadaka C)Zekat
D)Yardım
13.Günlük namazların sırası aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Sabah – öğle – yatsı – ikindi - akşam
B) Cuma – öğle – ikindi – akşam - yatsı
C) Sabah – öğle – ikindi – akşam – yatsı
D) Vitir – sabah – öğle – ikindi – yatsı
14.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın özelliklerinden biri
değildir?
A) Allah her şeyi görür
B) Allah her şeyi işitir
C) Allah her şeyi bilir
D) Allah her şeye muhtaçtır
15.Başarmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Önce çalışırım, sonra Allah’a güvenirim ve başarırım
B)aşarmak çalışmayla olmaz
C) Hiç çalışmadan başarırım
D) Hiç çalışmadan Allah’a güvenirim
16.Duanın sonunda söylenen “amin” sözcüğü ne
anlama gelir?
A) Yarabbi çok şükür
B)Allah’ım beni affet
C) Elhamdülillah
D) Allah’ım duamı kabul et
17.Aşağıdakilerden hangisi belli zamanlarda yerine
getirilen başlıca ibadetlerden değildir?
A)Dua
B) Oruç
C)Hac
D)Namaz
18.Aşağıdakilerden hangisi salih amel(güzel iş)değildir?
A)Yoksullara yardım etmek
B)Büyüklere saygılı olmak
C)Kötü söz söylemek
D)Çevreyi temiz tutmak
19.Ramazan ayında yatsı namazından sonra çoğunlukla
yirmi rekât olarak kılınan namaz, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vitir namazı
B) Nafile namazı
C) Teravih namazı
D) Seferî namazı
20- “Allah katında komşuların en hayırlısı
komşusuna en hayırlı olandır.”
Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan
kişi yukarıda verilen hadise göre hayırlı bir komşu
sayılmaz?
a) Komşularına yardım eden kişi
b) Komşularına güler yüz gösteren kişi
c) Gürültü yaparak komşularını rahatsız eden kişi
d) Komşularını ziyaret eden kişi
21- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin
çocuklarından biri değildir?
a) Zeynep b) Abdullah c) Ümmü Gülsüm
d) Aişe
22- Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Abdullah – Hazma
b) Abdülmuttalip - Ebu Talip
c) Abdullah – Ebu Talip d) Abdullah – Abdülmuttalip
23- Hz. Peygamber’in dedesi vefat edince hangi
amcasının yanında kalmıştır?
a) Ebu Talip b) Hamza c) Abbas d) Ebu Leheb
24- Peygamberimizin ailesiyle ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi söylenemez?
a) Peygamberimiz komşularına nazik ve kibar
davranırdı
b) O’nun ailesi komşuları hastalandığında ziyaret
ederlerdi
c) O’nun ailesi yemeği olmayan komşularına yemek
gönderirlerdi
d)O’nun ailesi komşularının sıkıntılarıyla
ilgilenmezlerdi.
25- “ Hz. Hatice Mekke’nin soylu bir hanımefendisiydi.
Üstün ahlakından dolayı kendisine ………….lakabı
verilmiştir. ” Yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelecektir?
a) Zahire
b) Kübra
c) Tahire
d) Hafsa
26- Peygamberimizin evliliği ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
b) Hz. Hatice önceden iki defa evlenmiş bir kadındır.
c) Peygamberimizin Hz. Hatice’den yedi çocuğu oldu.
d) Hz. Hatice ile evliyken bir başkasıyla evlenmedi
27- Peygamberimiz Hz. Hatice’nin vefatından sonra
Mariye isimli cariye ile evlenmiştir. Bu evlilikten
Peygamberimizin hangi çocuğu dünyaya gelmiştir?
a) Kasım
b) Fatıma
c) Zeynep
d) İbrahim
28- Peygamberimizin neredeyse bütün çocukları
kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu
kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç etmiştir. Bu
çocuğu kimdir?
a) Fatıma
b) Kasım
c) İbrahim
d) Abdullah
29- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ( sav ) için
söylenemez?
a) Peygamberimiz bir kimseyi kırmaktan hoşlanmazdı.
b) Torunlarını çok sever ve onları kucağından
indirmezdi.
c) Güler yüz göstermenin bile bir sadaka olduğunu
söylerdi.
d) Kız çocuklarını erkek çocuklarından daha çok
severdi.
30- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
ailesinin örnek davranışlarından birisi değildir?
a) Hz. Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başak
kalkılırdı.
b) Hz. Muhammed’in ailesinde sevinçler ve sıkıntılar
paylaşılırdı.
c) Hz. Muhammed’in ailesinde misafire cömert
davranılırdı.
d) Hz. Muhammed’in ailesinde komşu hakkı gözetilirdi
ve onlarla iyi geçinilirdi.
31- Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane
dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu
hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri
çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak
istemiştir?
a) Cömert olmak
b) Lüks yaşamak
c) israftan kaçınmak
d) çocukların dediğini yapmak
32- Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu
üzerindeki haklarından birisi değildir?
a) Taziyesine gidip, cenazesine katılmak
b) Borç istediği zaman borç vermek
c) Hastalandığında ziyaret etmek(bilgi yelpazesi.net)
d) Bayramdan bayrama yanına uğramak
33- “Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının
yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine
götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler
giydirmiştir.”
Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadis-i şerif
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir
b) Güzel söz de bir sadakadır.
c) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
d) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik yapılan evdir.
34- Hz. Peygambere bağlılığımızı, sevgimizi ve
saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir?
a) Fatiha
b) Kunut
c) Salâvat
d) Amentü
35-Aşağıdakilerden hangisinde Hz Muhammed’in
sırasıyla dedesi,amcası ve ilk eşinin isimleri doğru
verilmiştir?
a-Abdulmuttalip – Ebu Talip – Hatice
b-Abdullah - Abdulmuttalip – Hatice
c-Abdullah – Hatice– Abdulmuttalip
d-Abdulmuttalip – Hatice - Abdullah
36-Yüce Allah ’ın yapılmasını açık ve kesin olarak
emrettiği iş ve davranışlara ne denir?
a) Sünnet
b) Vacip
c) farz
d)ayet
37- Aşağıdakilerden hangisi için dua etmek İslâm
Dini’ne göre uygun düşmez?
a) Derslerimizde başarılı olmak
b) Rızkımızın bollaşması
c) Güzel bir bisiklete sahip olmak
d) Çaba harcamadan zengin olmak
38- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (SAV)
için söylenemez?
a-Aile büyüklerini sever ve sayardı.
b-Dürüst ve güvenilirdi.
c-Çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi.
d-Peygamber olmadan önce çocukları sevmezdi.
39- Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in
ailesinin seçkin özelliklerinden değildir?
a- Hz. Muhammed’in ailesinde misafire cömert
davranılırdı.
b- Hz. Muhammed’in ailesinde komşuluk ilişkilerine
önem verilirdi.
c- Hz. Muhammed’in ailesinde tasarruftan kaçınılırdı.
d- Hz. Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başa
kakılmazdı.
40-Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin
genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Toplumda mutsuzluk ve huzursuzluk hakimdi.
b) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.
c) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.
d) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.
41-Peygamber efendimizin örnek aldığımız
davranışları ne ad verilir?
a)Farz
b)Vacip
c)Hadis
d)Sünnet
42-Hz. Muhammed "Büyüğüne saygı göstermeyen,
küçüğünü sevmeyen bizden değildir" buyurmuştur.
Bu sözden çıkarılacak yargı hangisidir?
a) Dinimiz büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi
emreder.
b) Büyüklerimize kibar ve anlayışlı olmalıyız.
c) Küçüklerimize iyi örnek olmamız gerekir.
d) Gerektiğinde küçüklerimizi dövebiliriz.
43-"Ben okulumun düzenli ve temiz tutulması için
üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm."
Böyle söyleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini
yapmaz?
a) Okula ait eşyaları özenli kullanır.
b) Okulu kirletenleri uyarmaz.
c) Sınıfta, koridorlarda, bahçede temizlik kurallarına
uyar
d) Okul eşyalarına zarar vermez ve onları korur.
44-Müslümanlar hac için aşağıdaki şehirlerden
hangisine giderler?
a) Mekke
b) Kudüs
c) Bağdat
d) İstanbul
45-”Ağır bir hastalığa yakalandı.Yataktan kalkamaz
ve iş yapamaz oldu.Yine de sabretti.Onun tek isteği
Allah’a kulluk görevini yapabilmekti.Hastalığı
nedeniyle kulluk görevini yapamaz hale gelmiş,Allah’a
dua etmeye başladı….”
Paragrafta sözü edilen peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. İbrahim
b) Hz. İsmail
c) Hz. Yusuf
d) Hz. Eyüp
46-Kuran’ı Kerim’de geçmişte yaşamış topluluklar ve
peygamberler hakkında anlatılan ibret verici
hikayelere ne denir?
a) Hikaye
b) Kıssa
c) Kısas
d) Masal
47-Kuranıkerim’de geçmiş döneme ait ibret verici
hikayelerin anlatılış amacı nedir?
a) Tarihi olayları sıralı bir şekilde anlatmak
b) Hoşça vakit geçirtmek
c) İnsanların öğüt almasını sağlamak
d) Çocukların ilgisini çekmek
48-“Toplumsal hayat ___________ üzerine
kuruludur. ___________ yı sevmeyen insanlar
gittikçe yalnızlaşır.”
Yukarıdaki boşluklara hangi kelime gelmelidir?
a) Kardeşlik
b) Paylaşma
c) Cesaret
d) İyilik
49-Peygamberimizin 571 yılında doğduğu gecenin
anısına kutlanan geceye ne denir?
a) Regaip Kandili
b) Mevlit Kandili
c) Miraç Kandili
d) Berat Kandili
50-Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın
özelliklerinden biri değildir?
a)Üzerine düşen görevleri yapar
b)Emanete ihanet etmez
c)Başkalarını hor görür
d)Kötülüğe yaklaşmaz
NOT:HER SORU 2(İKİ)PUANDIR.
BAŞARILAR DİLERİZ.
FATİH CAMİİ İMAMI:ADEM PALA
www.Sultanbeylifatihcami.com
Download