43. Dönem Çalışma Raporu - Mimarlar Odası Ankara Şubesi

advertisement
43. DÖNEM 1. YIL FAALİYET RAPORU
MÜCADELEDE BİR YIL, BİR ÖMÜR
“ülkemize demokrasi ve özgürlük
gelene kadar mücadelede bir yıl”
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
43. DÖNEM ÇALIŞMA ve EYLEM PROGRAMI
“TARTIŞMA METNİ”
“Ülkemize Demokrasi Özgürlük ve Barış Gelene Kadar Mücadeleye Devam”
(2014–2016)
Zorlu bir coğrafyada, yanıbaşımızda bir savaşın sürdüğü, Roboski’de bombalarla
insanların öldürürüldüğü tarihsel bir dönemden geçen bir ülkenin mimarları olarak
sorumluluklarımızın farkındayız. TMMOB’nin ve Mimarlar Odası’nın tarihine ve
geleneklerine yakışır bir mücadele sürecini öngörerek 42.Dönemde ,“Direniş ve Umudun
Başkenti” sloganı ile direnişi ve umudu büyütmeye aday olmuştuk. Kesintisiz mücadele,
hızlı hareket ve fikri takip bu sürecin karakteristik unsurlarını oluşturdu. Her karanlık kendi
bağrında aydınlığın umudunu büyütür derler, öyle de oldu. İnsanlık tarihinin zora ve
kuşatılmışlığa karşı isyanı, tarihin derinliklerinden bir kez daha doğrularak, “kent hakkı” ile
somutlaşıp bu ülkenin sokaklarına ve meydanlarına uğradı. Özgürlük, demokrasi ve
barışa olan inancımız kent mekanlarında yankılandı. En çok ihtiyacımız olan şeydi
dayanışma. Bu küresel kuşatılmışlıkta, küresel dayanışmayla yankılandı dünya sokakları.
Gezi direnişi ile başka bir yaşama olan inancımız sınırları aştı, çoğaldık. TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2014–2016 yılını kapsayacak 43. Dönem, her alanda
adalete, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız olduğu, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin
yaşanacağı, tarihsel bir dönem olacak. Mimarlar Odası’nın geleneği ile 42.Dönemde
biriktirdiğimiz karakteristik çalışma tarzı ile 43.Dönemin çalışma ve eylem programı
“Ülkemize Demokrasi Özgürlük ve Barış Gelene Kadar Mücadeleye Devam”
sloganıyla şekillendi.
GENEL DEĞERLENDİRME
2013 Haziranında tüm ülkeye yayılan Gezi direnişinin filizlendirdiği umutlarımızla
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2014–2016 tarihlerini kapsayacak 43. Döneminin
sorumluluğunu üstlendik. 43. Dönem, yerel seçimlerin hemen sonrasında,
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimleri bir arada kapsayacak, Neoliberalizmin
yarattığı krize karşı küresel bir isyanın sürgün verdiği dünya-tarihsel süreç, ülkemizin
özgürlük ve demokrasi mücadelesi ile kentlerimize sahip çıkma mücadelesinin birbirine
kopmaz bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. 17 Aralık 2013 tarihinde deşifre
olan yolsuzluk yumağı, neoliberal kentin altyapısını oluşturan ve kentsel ranta el koyma
yoluyla işleyen sömürü mekanizmasının tüm pisliğini görünür kıldı; sürdürdüğümüz kentsel
mücadelenin meşruiyetini bir kez daha kanıtladı. Bunun içindir ki Mimarlar Odası ve
mimarlık ortamı hedef halinde. Bu yolsuzluk ve talan sürecinde telif haklarımız bunun için
kaldırıldı, Şubemize dinleme cihazı bunun için koyuldu, yayın depomuz bunun için basıldı,
açık ve örtülü tehditler bunun için yapıldı.
Hukuk bir kurallar bütünü ise, kuralların kişilere göre belirlendiği yerde demokrasiden ve
hukuktan söz etmek mümkün değil. Bugün ülkenin her alanında yaşanan hukuksuzluk,
yaşam alanımızla birlikte meslek alanımızın en vahim sorunu haline gelmiş durumda.
İstenilen şey, denetimsiz, hukuktan yoksun, tek adam iktidarında bir ülke,
sorgusuz sömürülen kentler ve teslim alınmış bir meslek alanı; bunun adı
faşizmdir. Böylesi bir süreçte yaşamak ne kadar zorsa, mimarlık yapmak o
kadar zor, direnmek ise o kadar meşrudur. Ülke ve meslek gündeminin iç içe
geçtiği bu süreçte, mimarlık hiç olmadığı kadar bir savaşın ortamı haline gelmiş
bulunuyor. Neoliberalizmin sermaye birikimi aracı haline gelen yapı üretim süreci, kent
topraklarının, doğal çevrenin ve kültürel mirasın talanı ile yoğunlaşırken, siyasal İslamın
mimari ifadesi olduğu düşünülen biçimlerin kentlere ve mimarlara dayatılması ile ideolojik
bir boyut da kazanan bu mimari savaş hali artık kendini sürdüremez hale gelmiş
görünüyor.
Bir gecede telif haklarını kaldıranlarla, internet erişimimizi kısıtlayanlar; sokaklarda
çocuklarımız için ölüm fermanı çıkarıp katliamları destan olarak niteleyenler; Cumhuriyet
dönemi mimari mirasını bir gecede yıkanlarla evlerimize ve geleceğimize el koyanlar;
Atatürk Orman Çiftliği katliamına parmak kaldıranlarla, çocuklarımızın geleceğini
karartanlar aynı kişiler. Buna karşılık, adaletsizliğin, yolsuzluğun, talanın kol gezdiği, kişisel
hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı, çocuklarımızın sokak ortasında katledildiği totaliter ve
baskıcı bir rejimle karşı karşıya kaldığımız şu günler ne kadar renksiz ve kasvetliyse,
özgürlük ve demokrasi mücadelesinde direncimiz ve umudumuz bir o kadar
renkli ve Haziran isyanı kadar ateşli.
Haziran İsyanı; bugünden bakınca sanki hepimizin, gelmeden önce geleceğini bildiğimiz;
tarihe tanıklık etmenin coşkusu ile hep beklenen müjdeli bir haberin ferahlığını aynı anda
hissettiren; hem çok doğal, hem akıl dışı; hem tarihin tunçtan yasalarının sonucu, hem de
imkansızın ete kemiğe bürünüşü gibi görünen bir şeydi yaşadığımız. Bugün toprağın altına
çekilmiş, bir nabız gibi atmayı sürdüren o şey; hepimizin aklıyla kavramaya çalıştığı,
kendine rehber edinmek istediği, kendi irademizden öğrenmeye çalıştığımız, biz olan şey.
Şimdi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 43.Döneminin eylem
programı, 42.dönemde “Direnişin ve 3 Umudun Başkenti Ankara” eylem planı ile
Gezi İsyanı’nın hemen öncesinde söylediklerimizin 43.Dönem eylem programında
altını bir kez daha çiziyoruz.
Her isyan süreci vazgeçmeyi reddettiğimiz bir hakikatle başlar. “Mimarlık insan
içindir”: İşte vazgeçmemizi istedikleri ve vazgeçmeyi reddettiğimiz hakikat budur.
Zihinlerimize saplanmış bir kıymık gibi bilincimizde sızlayan ve bizi nisyan ile isyan
arasında seçime zorlayan işte bu hakikattir. Bu noktada yapmamız gereken şey
basittir: örgütlenmeliyiz. Örgütlenmek, her şeyden önce bağ kurmaktır... Birbirimize
dokunabileceğimiz geniş bir toplumsal tabana sahibiz. Mimarlar Odası meslektaş
olmanın politik yanından vazgeçmeyen bir örgütlülüğün, bir mirasın ve bitmemiş
bir deneyimin adıdır. Ve bazı adlar savaş alanı gibidir; bazen sizden çok
düşmanlarınızın ağzındadır. İşte bu gerçeklik hepimize ağır sorumluklar
yüklemekte, bizi Direnişin ve Umudun Türkiye’sinin mimarı olmaya çağırmaktadır.
Ya bize verilenle yetineceğiz, ya da bu ülkede demokrasi ve özgürlükler
mücadelesinin mimarı olacağız. Ya kardeşliğin inşasını muktedirlerin lütfuna
bırakacağız, ya da bütün savaş duvarlarını bilincimizle yıkıp parçalayacağız. Ya
mimarlığımızdan vazgeçeceğiz, ya da bizi, mesleğimizi, odalarımızı,
özgürlüğümüzü, asla vazgeçmeyeceklerimizi yok etmek isteyenlere karşı isyan
edeceğiz.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi böylesi bir ortamda 2014-2016 yılını
kapsayacak eylem programını; Demokratik bir Türkiye’nin, barış içerisinde
yaşanan bir coğrafyanın mücadelesi içerisinde yer almak için 42. dönemden devr
aldığı ‘Direnişin ve Umudun Başkenti Ankara’ söylemini tüm coğrafyaya yayma perspektifi
ile ‘Ülkemize Barış ve Demokrasi Gelene Kadar Mücadeleye Devam’ şiarına
taşıyacaktır.
Bu şiar gücünü Mimarlar Odası’nın 60.yıllık geleneğinde, her bir yapı taşına
yazılmış,”Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde” sloganından alarak, mimarlığın yaratıcı ve
dönüştürücü gücüyle deneyimlerini TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinden
başlayarak, Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne, TMMOB’ye, ulusal ve uluslar arası
ortamlara taşıyarak 43.dönemde de kentsel toplumsal muhalefetin aktif bir bileşeni
olacaktır.
43.DÖNEM ÇALIŞMA TARZI VE AKSLARI
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42. Dönemin, azaltılmış bürokrasi ve çoğaltılmış
politik- pratiklerle, hızlı hareket eden, çalışma alanını genişleten, kendi araştırma
faaliyetini yürüten, kendi medyasını oluşturan, örgütlenmesini geliştiren ve genişleten,
üyeleriyle ve toplumla bütünleşen, her türlü meşru mücadele alanında var olan örgütsel
yapısını geliştiren çalışma tarzını geliştirerek sürdürecektir. Bu koşullarda TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 43.Dönemi, gündelik hayatımızın demokratik
kılınması, adalet özgürlük demokrasi ve barış mücadelesinin hâkim olacağı mesleğimize,
kentimize, hayatımıza yönelik yaptırımlara karşı, yürütülen direniş mücadelesinin
sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanması süreci olarak görülmelidir.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi;42.dönemde yürüttüğü mücadele tarzı yaratıcı
fikirlerle eylemlilik ve süreklilik alanında yeni dinamiklerin oluşmasına olanak sağlamış ve
tüm toplumsal kesimlerin 4 yararlanabileceği deneyimleri ortaya çıkartarak toplumsal
etkinliği güçlü bir örgütlenme sürecini oluşturmuştur. Buradan hareketle Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nin toplumla bütünleşme alanında sürdürdüğü etki gücü yüksek kentsel
mücadele deneyimi, 43.dönemde tersten örgütlenme yoluyla mimarlığın iç dinamiklerinide
harekete geçirecek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin hem kendi çevresini örgütleyen
hem kendi ortamını harekete geçiren hem de ulusal ve uluslararası deneyimlerle buluşan
güçlü bir oda yapılanmasına dönüştürülmesi kaçınılmazdır. Böylesine çoklu dinamikleri ve
deneyimleri bir arada bulunduran özgün süreçte;
• Kendi örgütlenmesini geliştirmeyen,
• Kendi medyasını ve iletişimini güçlendirmeyen,
• Kendi bilgisini üretmeyen,
• Kendi kaynağını yaratmayan,
bir yapılanmanın sürekliliğini sağlaması mümkün görünmemektedir. TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi’nin 43.Dönem çalışma aksları 42. dönemin, birikimi, mimarlığın
yaratıcılığı ile
1.Örgütlenmenin geliştirilmesi
2.Medyanın ve iletişimin güçlendirilmesi
3.Bilginin üretilmesi
4.Kaynak yaratılması
olan dört yapı taşı üzerinde şekillenecektir.
KENTSEL MÜCADELESİNİ KALICILAŞTIRAN VE ŞEKİLLENDİREN BİR ŞUBE
Hükümetin uyguladığı kentsel rant politikaları, meslek alanlarının yok edilmesi ve yaşam
alanlarının daraltılmasına karşı yürütülen mücadelede elde edilen deneyimler ve
kazanımların 43.Dönemde sürekliliğini sağlanarak kalıcı örgütlenmeler haline getirilmesi
önemlidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası’nın 60.yıllık geleneği birikimi,
toplumsal süreçlerdeki mücadele pratikleri ,Gezi direnişi ile birlikte bir potansiyel olarak
var olan doğrudan demokrasi nüveleriyle, Başkent Ankara’nın kentsel mücadelesinde
kaynak oda olarak önemli bir aktör olarak öne çıkmış görünür olmuş, toplumsal
duyarlılığı güçlü kesimler nezdinde önemli bir başarı elde etmiştir. Hukuksal mücadele ile
birlikte toplumsal eylem ağırlıklı, etki gücü yüksek, gelişen teknolojinin gereklerini yerine
getirerek, hızlı, güvenilir, kaynak olarak kullanılabilir, ısrarcı, yaratıcı ,diyalogu
yadsımayan, işbirliğini ilkesel düzeylerde kuran bu “yeni nesil örgütlenme” pratikleri
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 43.dönem çalışmalarında örgütlenmenin
geliştirilmesinde itki gücü olacaktır. Buradan hareketle 43. Dönemde TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi, kent çalışmlalarının bilimsel bilgisini ve araştırmalarını oluşturan ve
kentsel mücadelenin, startejik yönelimini belirleyen Kent İzleme Merkezi;
•
•
•
Sorun alanlarını önceden belirleyerek, üniversitelerle, alanında uzman
akademisyenlerle raporlarını oluşturan ve gündem belirleme sürecinde hızlı hareket
eden,
Yasal düzenlemeleri ve her ölçekte planlama kararlarını yerinde izleyen,haberdar
olan,
Kent mücadelesinin siyasetini,TBMM, Yerel yönetimler,Belediye Meclisleri,Siyasal
yapılarla paylaşarak genişleten ve siyaseti kentleştirebilen,
•
•
Kentsel sorunların yaşandığı alanlarda halkla buluşan ve doğru bilgiyi paylaşan,
Kentsel süreçlerde bilginin paylaşımından, sürece müdaheleye sorun çözmeye
kadara geniş bir perspektifle “ Kent Acil Servisi” hizmetini verebilen,
• Hukuksal sürecide toplumsal bir eylemlilikle destekleyerek yeni bir hukukun
yaratılması sürecinin önünü açan,
• Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kentsel mücadelede önemli bir dinamiği olan
semt/mahalle temsilcilklerini yaygınlaştırarak, TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri,
mahalle ölçeğindeki yerel dernekler, inisiyatifler ve mahalle forumları ile yeniden
yapılandıran,
• Mahallelerde yerel yönetimler, muhtarlar ve apartman yöneticilerini de içerisine
alan kentlilik bilinci eğitimlerinide içerisine alan “Yaşam ve Mimarlık” projesini
başlatan,
• Afet yasası, kentsel dönüşüm yerinden edilmeler ve barınma hakkı mücadelesini
destekleyen teknik destek sağlayan, başvuru örgütü işlevi üstlenen,
• Kentsel muhalefet ölçeğinde önemli bir görsel ve yazılı medya aracı olan Gazete
Sobe ve Kentin sesi tv.yi kent mücadelesinin sesi haline getiren,
• Toplumsal muhaleftin diğer bileşenleriyle birlikte kent mücadelesi üzerinden bir
cephe örgütlenmesi hedefiyle kurulan, yaratıcı eylemlilikleriyle kamuyounda yer
eden “Başkent Dayanışması”nın kentleşme oranının %93 lere ulaştığı bir süreçte
kentlilik kültürü bilincinin yayılması kapsamında, bileşenlerin kendi kaynaklarını
kentsel mücadelede harmanlamasına olanak sağlamasını geliştiren, kent
enstitüsü/akademisi oluşturan, tiyatrosu, korosu, eylem müzesi v.b yapılanmaları ile
kurumsallaştırarak, dayanışmacı kültür ve sosyal yaşamı ören, deneyimlerini ulusal
ve uluslararası ölçekte paylaşan,
• Kent siyasetinin toplumsal muhalefet bünyesinde varlığını güçlendirmek için “Kent
ve Siyaset” tartışmaları örgütleyen,
• Temsilcilikleri ile birlikte kentsel mücadeleyi büyüten ve Başkent Ankara’nın
kaynağındaki değerlerini, saldırı altında olan, Cumhuriyet dönemi mimari mirasının
korunmasını sağlayan,
• Ankara’nın başkent kimliğinin kazandırılması, tarihsel birikimi ile değerlerinin
korunması AOÇ, AKM alanları,Ulus Tarihi Kent Merkezi,Kızılay Kent Merkezinin
kentlilerle bütünleşmesi , Ankara’nın ve değerlerinin yerel ve merkezi baskılar
altında içeriğinin boşaltılmasına karşı başkent kimliğinin korunmasını sağlayan ve
çözüm önermeleri geliştiren,
tüm bu süreçlerde, hızlı hareket eden, kendi bilgisini üreterek toplumla buluşabilen,
hukuksal mücadelenin yanında ,kent bilinci ve kültürü ile birlikte sokaklarda aktif bir
mücadele sürecini örerek, toplumun değişik kesimleriyle Meslek Örgütünün birlikteliğini
arttıran bir örgütlenme sürecini geliştirecektir.
MIMARLIK DENEYİMLERİNİ VE KENT MÜCADELESİNİ ULUSLARARASI ORTAMLARDA
BULUŞTURAN ŞUBE
Hem kamu kurumu niteliğinde bir düzenleme örgütü hemde bir mücadele örgütü olarak
özgün bir örgütlenme modeli olan Mimarlar Odası dünya ölçeğinde biriktirdikleri ile
önemli bir model olarak durmaktadır. Bu noktada Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin
sahip olduğu deneyim, fikri yapı, mücadele pratikleri kendi sınırlarını aşan ve ilk defa
deneyimlenen örnekleri bulup çıkartan bir 6 yaratcılığı içerisinde barındırmakta ve
uluslararası örgütler tarafından dikkat çekmektedir. Buradan hareketle Mimarlar Odası
Ankara Şubesi, Ankara ölçeğinde yürüttüğü kentsel mücadelede, hem mekansal olarak
evrensel mimarlık eserlerinin bulunması, hemde başkentin yönetim ve temsiliyet merkezi ile
birlikte büyükelçiliklerin Ankara’da olması nedeniyle, 42.dönemde önemli Uluslararası
ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler mimarlık ve kent ortamına zenginlik katacak şekilde
43.dönemde yeniden işlevlendirilecek, büyükelçilikler, UIA, ACE,UNDP,Dünya Sosyal
Forumu,Avrupa Sosyal Forumu ve aktivist mimarlık örgütleri, yerel yönetimler ve
inisiyatiflerle birlikte, kent hakkı kavramını gündeme getirerek ,ülke sınırlarını aşan bir
deneyim ve dayanışma ortamının sağlanmasını kurumsallaşmasını hedefleyecektir.
Topyekün bir saldırının ortasında, içe kapalı bir muhalefetin aşılmasında, Uluslararası
kentsel toplumsal muhalefetle dayanışma içerisinde olan, hızlı haberleşecek bir iletişim
ağını kurabilen, aynı zamanda Ankara ölçeğinde yürütülen mimarlık ve kentsel
çalışmaların uluslararası ayağının güçlendiren bir Şube , 43. Dönemde etkin olacaktır. 42.
dönemde Atatürk Orman Çiftliği Mücadelesi, Gezi Direnişi, Mimarlığın Sosyal
Forumu,Konut hakkı sempozyumu ile ile birlikte açığa çıkan Uluslararası dinamiklerin
sürekliliğini 43. dönemde yapısal bir ağ olarak örgütleyecektir. Bu kapsamda 43.
dönemde;
• Şube ölçeğinde uluslararası ilişkilerin güçlendirmesini sağlayacak, dış ilişkiler
birimini oluşturan
• Erişilebilirlik, Telif hakları konusunda Uluslararası kongreler düzenleyebilen,
• Mimarlığın Sosyal Forumu’nun üçüncüsünü hedefleyen,
• Deneyimlerini ve Mücadelesini uluslararası ortamlarla paylaşan, UIA Durban
Kongresine taşıyan
• UIA çalışma gruplarındaki temsiliyetini güçlendiren,
• Ülkelerin mimarlık kültürünü üyeleriyle buluşturan, bir yaklaşımla Uluslararası
ilişkileri geliştirecektir.
MIMARLIK EYLEMİNİ TOPLUMSAL TEMELLİ ÖRGÜTLEYEN ŞUBE
Hükümetin rant eksenli yapılı çevre politikaları, yapılı çevrenin ideolojik olarak şekillenmesi
yaklaşımıyla tasarım özgürlüğüne müdahelesi, ihale süreçlerinin adil olmadığı, yarışmalar
sürecinin, neoliberal politikaların kentsel ölçekteki yansımalarının “aklanma”süreçlerine
dönüştürüldüğü mimarlık meslek ortamımız, hiç olmadığı kadar baskı altındadır. Yapı
üretim sürecinin her türlü denetimden yoksunlaştırılarak tek elden yürütüldüğü, 17 Aralık
yolsuzluk operasyonun merkezine oturan, planlama emsal artışları, arazi pazarlıkları,
doğal ve kültürel mirasımızın talanı, meslek alanımızı doğrudan kesmektedir. Böylesi bir
süreçte, serbest mimarlık hizmeti veren meslektaşlarımızdan ihale süreçlerinde telif
haklarının devretmelerinin istenmesi, usulsüz işlerde işdağıtımı ile tehdit edilmeleri, hak
edişlerinin geciktirilmesi, tasarım özgürlüğüne müdahele edilerek mimarlık ortamında biat
kültürünün zorlanması kabul edilemez bir hal almıştır. Oda ile üye arasındaki bağın
kopartılarak taahütname ile yapılan mimarlık hizmetlerinde aslolan hükümetin denetimsiz
ve örgütsüz bir meslek ortamı hedeflemesidir. Mimarın yalnızlaştırılarak ekonomik
dayatmalarla teslim alınması ile sonuçlanan bu süreçte kaybolan toplum yararına hizmet
vermek için ideallerimizle yapmaya çalıştığımız mesleğimiz ve etik değerlerimizidir.
Öte yandan mimarlık üretim sürecine, idealleriyle giren genç meslekaşlarımız ise, rant
temelli bu projelerin üretildiği ofislerde, çalışma koşulları, sözleşme koşulları, müelliflik
durumları tanımsız bir şekilde , bir nevi köle düzeni içerisinde idealleriyle, kalemlerinin
arasında arafta bir durumda mimarlık yapmakta, örgütsüz bir şekilde emeklerini
kiralamaktadırlar. Kentsel rantın azami düzeyde sermaye birikimi olarak kullanıldığı
Neoliberal Politikalarda,ekonomiyi 7 doğrudan etkileyen inşaat sektörü ve dolayısıyla
meslek alanımızı doğrudan belirleyen mimarlık hizmetlerinin üretim sürecindeki yasal
düzenlemelerle farklılaşması, giderek sınıf eksenli bir üretim sürecine dönüşmektedir.
Küçük ölçekli ofislerin büyük şirketlerin taşeronluğunu yapan işçi ofisler haline
dönüşmesi, orta ölçekli ofislerin ayakta kalamaması, büyük ölçekli ofislerin, projeden
denetime, taahütten müşavirliğe kadar çoklu işlev üstlenen sermaye ve iktidar kesimi ile
yakından ilişki içerisinde , Gayri menkul yatırım ortaklıklarına hizmet veren konumda
olamsı ,mimarlık alanında bir hizmet dönüşümünü ortaya çıkartmıştır. Bu süreçte hem
ücretli çalışan mimarlar, hemde küçük ofislerinde taşeronluk yapan ofisler
güvencesizleştirilirek, işçileşmektedirler. Bu alandaki yaşanan kriz, mimarın kendisini işçi
olarak kabul edememesinden kaynaklanan bir statü krizine neden olmaktadır.
Neoliberalizm mimarı işçileştirirken mimarlığı ise kentsel rantın üretimini aracı haline
getirerek, mesleğin toplumsallığını yok ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43.
dönemde mimarlık eylemini toplumsal temelli hak arama mücadelesinin bir parçası olarak
görmektedir. Bu kapsamda 43.Dönemde;
•
•
•
•
•
•
Mimarlık üretim sürecindeki değişimler, mekan üretimi, üretim sürecinde mimarın
rolü, üye oda ilişkisinin güçlendirilmesi, sektörel farklıaşmalar, koruma alanları ve
konut üretimi üzerine üniversitelerle işbirliği içerisinde kendi bilgisi üreten,
Mimarlık alanındaki işçileşme süreçlerine ilişkin farkındalık yaratan,
Mimarlık hizmet sürecinde toplumsal temelli mimarlık eylemi için “dayanışma
ofislerini” oluşturulmasını hedefleyen,
Telif haklarının devredilemeyeceğinin mücadelesini veren,
İhaleleri takip eden,ihale süreçlerindeki baskı süreçlerini üyeleri ile birlikte
göğüsleyen,
Mimarın kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen eğitimler düzenleyen,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ücretli çalışan/işçi mimarların güvenceli ve çalışma koşullarını takip eden,tip
sözleşme ve asgari ücret uygulamasını denetleyen,yeni örgütlenme yöntemlerini
geliştiren,
Mesleki denetim uygulamasını; mimarlar için telif haklarının korunması hizmet
kalitesinin artırılması, projenin toplumsal temelli denetimini yapıldığı, güvenli,
engelliler için ulaşılabilir, çocuk dostu, doğa dostu, kadın dostu ve enerji etkin
yapılarda yaşam talebinin denetimini yeniden düzenleyen
Toplumsal içerikli mesleki talepleri öne çıkartarak dezavantajlı kullanıcı grupları
için (engelliler, çocuklar, yaşlılar, vb) farkındalık yaratan, mekânsal adaptasyon
sağlayacak mimarlık hizmetlerini yaratan,
Bilrkişilik çalışmaları ile hak arama mücadelesini adil raporlarla destekleyen,
toplumda bozulan adalet duygusunu meslek alanından doğru ören ve güvenilir bir
kurum imajını güçlendiren
Mimarlığı yadsıyan rant odaklı projelerde mimarlığında bir direniş alanı olduğunu
savunan,
Mimarlığına baskı altında olduğu bir süreçte Mimarın topluma karşı görev ve
sorumluluklarını gündeme taşıyan “Mimarlık ve Etik”, “Mimarlık ve İdeoloji”
tartışmalarını gündeme getiren,
Mimari proje üretim sürecindeki tekelden, belirlenen piyasa koşullarına karşı, proje
üretiminin, kullanıcılarınında aktif olarak katıldığı bir ortak akıl ve üretim sürecine
dönüşen yarışma yoluyla elde edilmesinin mücadelesini veren,
Hareketli katılımın ve kentsel alternatifler üretmenin ortamı olan ve mimarlık
öğrencileri ve mimarlara yönelik düzenlenen Kent Düşleri Proje fikir
Yarışmaları’nın sürekliliğini sağlayan,
Projelerini yarışma ile elden kurumlara “yarışma dostu sertifikası” verilerek,
yarışmaların çoğalmasını sağlayan, kampanyalar örgütleyen,
katılımcı, ısrarcı, diyaloga açık, alternatifler üreten, sonuç alan bir mimarlık
anlayışıyla mimarlık mesleğinin meşruiyetini güçlendirecektir.
PROJELERLE MIMARLIK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRAN DENEYİMLERİ BULUŞTURAN BİR
ŞUBE
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mimarlık kültürünün yaygınlaşması, mimarlığa ait
değerlerin, kaynak olarak paylaşılması kapsamında, mimarlık ortamını zenginleştiren,
mimarlık kültürünün birkimini sağlayarak toplumla mimarlık arasında deneyim köprüleri
kuran projelerini artırarak sürdürecektir. Bu kapsamda 43. Dönemde;
•
Okullarından mezun olduktan sonra 5 yıl içerisinde yarışmalara girerek ödül alan
gençleri teşvik etmek, yarışmalar sürecine dair deneyimlerin tartışılmasını,
arşivlenmesini, sergilenmesini öngören “Genç Yarışanlar Projesi” ikinci etabının
katılımcılarını, mezuniyletlerinden sonra 10 yıl içerinde yarışmalara katılıp ödül
alan meslektaşlarımızın deneyimleri ile zenginleştirecektir.
•
•
•
•
•
Mimarlık alanında bir belgeleme ve mimarlık kültürünün belleklerde yerini alması
ve Cumhuriyet Dönemi Mimari mirasına, arşivleme, söyleşiler sergiler, kataloglar
olarak ürün vererek devam eden “Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi” çalışmaları,
kapsamında devam eden çalışmalara ek olarak modern mimarlık eserlerinin tescil
edilmesini sağlayacak, proje kapsamında tespit edilmiş yapılara monte edilmek
üzere plaket tasarımı yarışması açarak, plaketlerin montajlarının yapılmasını
sağlayacak, Cumhuriyet Dönemi mimari mirasının korunması için koruma alanında
“Cumhuriyet SİT”i, Atatürk Orman Çiftliği alanında deneyimlenen “Kültürel Peyzaj”
çalışmasını sürdürerrek, tüm bu çalışmaların ulaşılabilir olması için web tabanlı
kaynak arşivle birlikte sanal müze oluşturacak, modern mimarlık eserlerinin,
tescillenmesi için toplu tescil başvuruları yapacaktır.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk kültürü ile Mimarlık kültürünü
buluşturan, çocuğun yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığını harmanlayan “Çocuk ve
Mimarlık Projesi”kapsamında Okullarda,[email protected] çalışmasını
yaygınlaştıran, okul dışlarında atölyeler, yaz okullarını yaygınlaştıran kalıcılaştıran,
Çocuklar için yarışma yoluyla kitap, çizgi film ve tiyatro eseri üreten, çocukların
kent ve mimarlık kültürünü yarışmalar yoluyla kendisini ifade eden, Çocuk dostu
kavramını UNİCEF ve Ankara Valiliği ile hayata geçiren çalışmalarına 43.
dönemde devam edecek, Çocuk ve Mimarlık projesinin kalıcı bir okul olması için
yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütecek, çocuk dostu mekansal
çalışmalara ilişkin rehber kılavuzlar sergiler hazırlayacak, “Çocuklar İçin Kent Tarihi
Ofisi” oluşturarak, Ankara’nın mimarlık ve kent arihini mimarlık öğrencilerinin
rehberliğinde hayata geçirecek, Çocuk ve Mimarlık çalışmalarındaki deneyimlerini,
Mimarlar Odası Ankara Şubesine bağlı temsilcilikler, Mimarlar Odası Şubeleri, 9
Üniversiteler ,inisiyatifler, dernekler, UIA ve Uluslararası ortamlara taşıyarak
geliştirecektir.
Türkiye ile bağı olan ve değişik ülkelere yerleşmiş meslektaşlarımızın, kültürel
birkiminin mimarlık kültürüna yansımalarının açığa çıkartılması için 42.dönemde
projelendirilen “Sınır Ötesi Mimarlığa Tanıklık Projesi” ni elçiliklerle, işbirliği
içerisinde hayata geçirecektir.
Kamu kurumlarındaki mimarlık birkimini, mimarlık ortamı ile buluşturan, kamu
işyeri ve belediye işyeri tesmilcilkleri aracılığı ile yürütülen “Kamu Hizmetinde
Mimarlığa Tanıklık Projesi”nin ikinci etabını, “Okullar, Hastaneler, Parklar ve yeşil
alanlar ” teması ile devam ettirecektir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 43. dönem içerisinde kutlanacak 60.kuruluş
yılını, söyleşiler, sergiler, sözlü tarihlerin yapılacağı ve 60 yıla damga vuran,
olaylar, karakterler, politikalar deneyimlerle birlikte “60 yılın Hikâyesi Projesi”
olarak mimarlık ortamı ve toplumla paylaşacaktır.
BİLGİ
BİRİKİMİNİN
YAYGINLAŞMASI
VE
TOPLUMSALLAŞMASINDA
ÇAĞıN
GEREKLİLİGİNİ YERINE GETİREN BİR ŞUBE
Mimarlık ortamının ürettiği basılı ve görsel yayınlar aracılığı ile, mimarlık ve kent
farkındalığını tüm toplumla buluşmasını hedefleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi, mevcut yayınlarını yeni ileitşim ortmalarını kullanarak gelişltirmiş, kamuoyunda
görünürlüğünü arttırmış ve kentsel mücadelede toplum nezdinde güvenilir bir kurum
olarak öne çıkmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu anlamda, toplumun değşik
kesimleri ile kurduğu ilişki ile doğal bilgi akışını sağlamış, bireylerin ,kurumların kentsel
sorunları takip ederek mimarlar Odası ile paylşamasını sağlamıştır.Yazılı basın ve görsel
medyayı kentsel mcüadelede etkin kullanma, kentsel toplumsal muhaledet harketleri ile
eylemler örgütleme, halk buluşmalarının sonuçlarından birisi olan bu süreçte kendi arşivini
ve eylemliliğini paylaşan, sosyal medyanın kullanımını arttıran,görsel ve yazılı basınla
ilişkilerini ulusal düzeye yükselten , kendi medyasının alternatif bir araç olarak
toplumla buluşturan, bir çalışma tarzı içerisinde olacaktır.Bu kapsamda 43.dönemde;
•
•
•
•
•
Toplumun mimarlık sektörü ve kent üzerindeki gelişmeleri görmesi açısından,
yürüttüğümüz mücadele sürecinin görünürlüğünü arttıran ve Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’nin toplumla kurduğu ilişkinin yazılı ve görsel kaynağını oluşturan,
haftalık basın toplantıları devam edecek, güncel kent siyaseti ile birlikte, kent
gündemi oluşturacak konulara değinen tematik basın toplantıları kurgulanacak,
köşe yazarları ile iletişime geçilecek, ulusal basınla iletişimler güçlendirilecek,
görsel medyada, programlar, belgeseller, mimarlığın kaynak olarak kullanılmasının
ortamı sağlanacaktır.
Mimari ve kente dair bilginin toplumsallaşması için depolanan entelektüel bilgi,
Başkent Dayanışması kapsamında sanatın değişik disiplinleri ile kurulan
birlikteliklerle birleştirilerek topluma ulaştırılacak yendi dönem kaynakları
yaratacak, kentsel ve mekânsal mücadelenin görsel medya aracılığı ile buluşması
için, belgesellerin oluşturulması, müzik, tiyatro ve sinemanın mesleki pratiklerin
toplumsallaşma sürecinde kaynak olarak kullanılması hedeflenecektir.
Mesleki pratiklerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde üyeler ve halkla
paylaşılması adına Bülten yayınının, çağın gereksinimleriyle bağlantılı olarak
geliştirilerek internet ortamında 10 moblogankara şeklinde yapılanmıştır. Bu dijital
yayın, interaktif bir şekilde , mimarlık tartışmalarının odak noktası olarak
geliştirilecektir.
Mesleki bilgi birikiminin akademiyle buluştuğu Dosya, Mimarlık kent gündemi ve
Oda politikaları ile gündeme oluşturmaya ilişkin konulara dair mimari bir bakış
açısını geliştirecek, bunun yaygınlaşması hedefini büyütecektir.
Kent Mücadelesinin toplumsal bir dille anlatıldığı Gazete Sobe, kent mücadelesinin
sesi olarak yeniden yapılandırılacak, ulusal ve uluslarası ölçekte bir medya aracı
olarak internet üzerinden yayınını katılımcı, köşeyazarları desteğiyle genişleterek,
kaynak haber olarak gösterilecek bir gelişim sağlayacaktır.
•
•
Dönemimizin en aktif haberleşme ağı olarak kullanılan ve yazılı medyanın yerini
alan sosyal medya kapsamında, Facebook ve Twitter’da bulunacak kurumsal
sayfalarımız aktif haber paylaşım sürecini içselleştirecek, sosyal medyada kente dair
güvenilir bir kaynak oluşturulmasını sağlayıp bilginin kolektif bir şekilde üretimi
sürecini üstlenecektir.
İnternet üzerinden yayın yapan görsel medyamız kentinsesi.tv düzenli yayın akışı ile
üyelerimizin, mimarlık örgütlerinin , üniversitelerin, kent mücadelesinin, kentsel
toplumsal hareketlerin ,halkın kendisini ifade edeceği bir paylaşım ortamına
dönüşecektir.
ÜNİVERSİTE ODA KÖPRÜSÜNÜ KURAN, MIMARLIK EĞİTİMİ SÜRECINDE İKİNCİ BİR
EĞİTİM ALANI OLAN ŞUBE
Üniversitenin bilgi birikimi ile Mimarlar Odası’nın pratik süreçlerinin buluşturulması, Oda
ile Üniversite arasında bilimsel bilgi ve deneyim köprüsünün kurulması, üniversitelerdeki
mimarlık eğitim süreçlerine, katkı sağlanması, deneyimleme yoluyla tasarım süreçlerinin
paylaşılmasını Mimarlar Odası Ankara Şubesi aktif rol üstlenecektir. Bu kapsamda
43.dönemde,
•
•
•
•
Üniversitelerdeki mimarlık bölümleri ile ortak bir yapı oluşturularak, üniversite oda
gündemi ortaklaştırılarak, proje konuları belirlenmesi, öğrencilerin staj süreçlerinin
ortaklaştırılması, master ve doktora tezlerinin mimarlık ve kentin sorun odaklarında
belirlenmesi, etkinliklerin birlikte planlanması organize edilecektir.
Mimarlık öğrencilerinin nitelikli staj yapması için Oda bünyesinde staj yerleştirme
programını hayata geçirecek, Mimarlar Odası bünyesinde büro stajı yapılmasını
yaygınlaştıracaktır.
Mimarlık öğrencilerine yönelik, öğrenci temsilcilikleri ile birlikte, kaymakamlıklar,
yerel yönetimler ile birlikte yaz ve güz okulları düzenlenerek, Mimarlar Odası’nın
ikinci bir eğitim alanı olarak işlev üstlenmesi sağlanacaktır.
Mezuniyet sonrası ,mimarlık iş yaşamı,ve meslek örgütü konusunda Üniversitelerde
seminerler düzenlenecek, öğrencilerin mimarlar odasında kendi programları ile
varolma ortamları sağlanacak, sorunlarına alternatif çözümler üretmeyi
hedefleyecektir.
ÖĞRENCİLERİN, GENÇLERİN, KADINLARIN, ÜYELERİNİN ODA ORTAMLARINDA
ÇALIŞMALARININ ÖNÜNÜ AÇAN BİRİKİMLERİNİ PAYLAŞAN BİR ŞUBE
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve ülkenin her
yanına yayılan Haziran direnişinin açığa çıkarttığı yeni dinamikler ve yeni
örgütlenmelerinden deneyimleyerek , 11 gençlerin ve kadınların Oda bünyesinde daha
aktif bir rol üstlenmelerinin önünü açacak, ortak bir üretim sürecini hedefleyecek bir
program çizerek gelecek projesi oluşturacaktır. Üyelerinin oda ortamlarında projeleriyle
birlikte varolmalarının önünün açılması, üyelerimizin mimarlık ortamına dair birikimlerinin
ortamla buluşmasının sağlanması bu gelecek projesi içerisinde önemli bir köprü görevi
üstlenecektir. Bu kapsamda 43. dönemde;
•
•
•
•
Gençlerin ve kadınların meslek ortamının ve ülke gündeminin sorunlarına dair
çözüm platformları oluşturmasına olanak sağlayacak, eğitim programları, tartışma
platformları, söyleşi, panel ve forumlar düzenleyecektir.
Yeni mezun mimarların, mezuniyet sonrası çalışma yaşamına dair, bilgilendirilmesi,
bu süreçte yol gösterici ve destekleyici programların oluşturulması sağlanacaktır.
Genç Mimarlar örgütlenmesi kurularak, oda çalışmalarında, komisyonlarında, aktif
katılımlarını sağlayacak programlarla, Mimarlar Odası, Oda yönetimlerine
hazırlanacak bir okul işlevi üstlenecektir.
Ankara’nın yapılı çevresinin şekillenmesine emek veren mimarların birikmlerinin
açığa çıkartılarak, mimarlık deneyimlerinin ve eserlerinin gelecek kuşaklara
aktarılacak bir birikim köprüsü oluşturulmasını sağlayacak “deneyim köprüsü”
projesi başlatılacak, sözlütarih kentinsesi.tv programları ile “meslekte bir ömür”
çalışması geliştirilecektir.
ÖRGÜTSEL BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİREN KATILIMCI SÜREÇ ÖRGÜTLEYEN ŞUBE
TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 15 temsilciliği ,temsilciliklerinin yayıldığı coğrafya,
başkent olma özelliği ile örgütlenme iletişim kurma, bilgiye ulaşma, bürokrasiyi ve siyaseti
harekete geçirme noktasında önemli bir potansiyeli içerisinde barındırmaktadır. Bu
potansiyelerin, örgütsel bütünlüğü güçlendirecek bir programla ele alınması katılımcı bir
yapılanma ile örgütlenme deneyimlerinin zenginleşmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi
çalışmaları 43. dönem örgütlenme çalışmalarının geliştirlmesine olanak sağlayacaktır.
Bilginin üretiminde teknolojik ortamların kullanılarak zamana bağlı olmadan katılımın
arttırlması, bilginin paylaşımında, sosyal ortamların yaratılması, hareketli bir katılım süreci
tanımlanarak, katılımın bir modelden çok sürece dönüşmesi sağlanacaktır. Bu yaklaşımla
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43.Dönemde;
•
•
•
•
Meslektaşlarının sektörel olarak kendi sorunları etrafında toplanmasına
sağlayacak, sektörel danışma kurulları ve atölye çalışmaları örgütlenecektir
Meslek ve ülke gündemli üye danışma kurulları, periyodik olarak
gerçekleştirilecektir.
Üyelere ve toplumun tüm kesimlerine açık olarak yapılan yönetim kurulu
toplantıları, hareketli hale getirilecek, Oda gündemi, temsilciliklere, semt
temsilciliklerine, mahallelere taşınarak doğrudan demokrasi kanalları yaratılacak
ve karar süreçleri herkesle paylaşılacaktır.
Temsilciliklerin gündemi ile Şubenin gündemi ve mücacelesini ortaklaştırmak ve
yerel ölçekte yeni bir dinamik yaratmak üzere, temsilcilik hinterlandında bölge
toplantıları ile dayanışma süreçleri örülecektir.
•
•
•
•
•
•
Temsilciliklerin kendi kaynağındaki mimarlık ve kültürel birikimlerini paylaşacakları,
Ankara Şubenin deneyimlerinin ve çalışmalarının temsilciliklerin enerjisiyle
sürekliliğinin sağlanması için, kültürel 12 miras, bina kimlikleri, çocuk ve mimarlık,
kentsel mücadele pratikleri konusunda ortak etkinlikler, düzenlenecektir.
Üyelerin ilgi alanları, uzmanlıkları, çalışma alanlarına ilişkin “üye veri bankası”
oluşturularak komisyon ve çalışma gruplarında yer almaları sağlanacaktır.
Teknolojini sağladığı olanaklarla, internet üzerinden sosyal medya üzerinden,
kentinsesi.tv üzerinden dijital ve görsel danışma kurulları, yuvarlak masa
toplantıları, sanal katılım platformları düzenlenecektir.
“Nerede Mimar varsa Oda Ordadır” anlayışıla mimarların bulunduğu her ortamda
mimarlar Odasının varlığını sağlamak amacıyla, kamu işyerlerine, serbest mimarlık
ofislerine, şantiyelere, yapı denetim firmalarına, üniversitelere, mahallelere
ziyaretler gerçekleştirilerek, üye ile yerinde buluşma toplantıları yapılarak işyeri
temsilcilikleri, semt/mahalle temsilcilikleri organize edilecek,semt örgütlenmeleri
TMMOB İKK bünyesinde yaygınlaştırılacaktır.
Ücretli çalışan mimarların Oda çalışmalarına katılımının sağlanması, çalışma
koşullarının düzenlenmesi için “çalışan dostu ofis” uygulaması başlatılacak, SGK
ile TMMOB arasında yapılan asgari ücret protokolunun takibi yapılacaktır.
Meslek Bilimsel çalışma kurullarını etkin olarak çalıştırılması için mimarlarla birlikte
diğer disiplinlerinde yer alacağı geniş bir örgütlenme sürecine dönüştürecektir.
Yapı MBÇK kapsamında 1.Ulusal Yapı fuarı ve Kongresi, Bilgisayar MBÇK
kapsamında kurslar, erişilebilirlik MBÇK kapsamında, eğitmler ve kongreler
yapılacak adaptasyon projeleri başlatılacak, mesleki denetim süreçlerinde
erişilebilirlik denetimleri yapılacktır.
MİMARLIK ARAŞTIRMALARI İLE KENDİ BİLGİSİNİ ÜRETEN BİR ŞUBE
Bilginin tekelleştiği bir süreçte, hem mesleki hemde kentsel mücadele alanında sorunların
çözümü startejilerin belirlenmesi doğrultusunda ,yürütülen tüm faaliyetler bilimsel bilginin
üretilmesi olan ihtiyaç kaçınılmazdır. Bu aşamada Mimarlar Odası Ankara şubesi 40,41
ve 42. dönmde deneyimlediği Mimarlık araştırmalrının yapılabilmesi için, Mimarlık
Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulunu(MİM-AR MBÇK) ‘yi 43. dönemde aktif bir
şekilde yeniden örgütleyerek , mimarlık üretim sürecinde farklılaşan serbest mimarlık
hizmeti veren ofislerin araştırılması, üyerelin çalışma alanlarındaki farklılıklarının ve
sorunlarının araştırılması ile birlikte Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hem mimarlık
ölçeğinde, hem de kentsel ölçekte yürütülen tüm faaliyetlerde, hemde kendi örgütsel
alanına dair bilimsel bilginin üretilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak bir yapılanma
içerisinde olacaktır. Bu kapsamda ,Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 43. Dönemde;
•
•
•
Mimarlar Odası Ankara Şubesi üye profilinin hazırlanması çalışmalarını yürütüen,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde faaliyet yürüten 1200 serbest mimarlık
bürolarının profilini hazırlayan
Kamuda değişik statülerde çalışan, üyelerin profilini oluşturan
•
İnşaat sektörü ile kentsel rant ilişkisinden, konut üretimine, Gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ile 13 kentsel rantın bölüşümüne, kadar değişik alanlarda raporlar
hazırlayan,
• Yapı üretim sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin araştırmasını yapan,
• Mimarlık ortamının ihityacı olan bilimsel bilginin üretilmesi alamasında, mester ve
doktora tezleri hazırlayanları buluşturarak, bilimsel bilginin paylaşılmasını sağlayan,
• Ekonomik göstergelerle ve TÜİK, Dünya Bankası, Dünya Sağlık örgütü,BM ,OECD
raporları,Kalkınma Planları ge stratejik planları takip ederek mimarlık alanına dair
bilgilerin süzülmesini sağlayarak,mimarlık ortamını besleyen,
• Değişik uzmanlık alanlarından, üniversitelerden destek alarak, güncel kent ve
mimarlık sorunlarına ilişkin raporlar hazırlayan,
• Mimarlık alanına ve yapı üretim sürecine dair, yenilikçi yaklaşımlarla standartlar
üreten, TSE’ye sunan,
bir oda olarak, Uluslararası ortamlarda üretilen bilimsel bilginin mimarlık ortamı ile
buluşmasını sağlayan bir çalışma anlayışıyla kendi bilimsel bilgisini üretecektir. Bu süreçte,
Mimarlar Odası’nın kurumsal olarak üniversitelerle, kamu kurumları, yerel yönetimler,
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası örgütler ile kurduğu ilişkiler yol açıcı olacaktır.
BİLGİ BİRİKİMİ VE DENEYİMİNİ MİMARLAR ODASI VE ŞUBELERİ İLE PAYLAŞAN BİR ŞUBE
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ülkenin geçtiği zor günlerde, meslek alanımaza yönelik
ağır baskının olduğu koşullarda, dayanışma içerisinde olmayı önemsemektedir. Ankara
Şubesinin Kent, mimarlık, medya alanında Oda bünyesinde oluşturduğu pratiklerin ve
deneyimlerin diğer Şubelerle paylaşılması için ortamların sağlanması, Mimarlar Odasının
bütünlüğünün ve demokratikliğinin oluşturulması, katılımcılığının arttırılması kapsamında
iletişimin ve tartışma ortamların güçlendirilmesi 43. dönemin öncelikli eylemlikleri
arasındadır. Tarihsel bir dönemden geçerken Mimarlar Odası’nı dayanışma ortamından
dayatma ortamına çeviren, katılımcılığı ve demokratik ortamları göstermelik hale getiren
kast yapıya karşı, Mimarlar Odası ortamının demokratikleştirilmesi,şeffaflaşması,katılımcı
olması, mücadelesini her ortamda dile getirerek, mücadelesini “arama toplantıları” ile
güçlendirecektir.Bu kapsamda 43.dönemde;
•
•
•
•
•
Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin ve TMMOB’nin komite ve komisyonlarında
aktif görev üstlenilerek ve çalışma tarzının demokratikleştirilmesini sağlayacaktır.
Şubelerle ortak tartışma platformları, temalı gelecek tartışmaları örgütlenecektir.
Şubelerin Mimarlar Odası etkinlik ve çalışmalarına katılımının sağlanması için
çağrılar yapılacaktır.
Gazete sobe ve moblogankara’nın Şubelerle iletişime geçilerek şubelerin etkinlik
ve eylemlerinin paylaşılması, kentinsesi. tv üzerinden şubelerle programlar
yapılması sağlanacaktır.
Şubelerin uyguladıkları iyi örneklerin paylaşılması ile mimarlık ortamının
sosyalleşmesi ve güçlendirilmesi hedeflenecektir.
KENDİ KAYNAĞINI YARATAN, ÜYELERİNE OLANAK SAĞLAYAN BİR ŞUBE
Hükümetin kentsel rant üzerinden uyguladığı politkalar ile yapılı çevre üzerindeki
tahakküm ürünü olarak 14 meslek odalarının işlevsizleştirilmesi, denetimsiz bir yapı üretim
süreci oluşturmak için, mesleki denetim sürecinin kaldırılması sicil durum belgelerin
istenmemesi ile oda gelirleri azaltılmıştır. Böylesi bir süreçte Oda’nın kendi kaynaklarını
yaratması ve dayanışma süreciyle mali sorunların aşılması kaçınılmazdır. Bu kapsamda
43. dönemde ;
•
•
•
•
•
•
Üye aidatlarının, aidiyet anlamına geldiği gerçeğiyle, üye aidatlarının ödenmesini
%80 lere ulaştıracaktır.
Oda ortamlarında proje bazlı gönüllü çalışma katkısı teşvik edilecektir.
Reklam ve sponsurluk destekleri arttırılacaktır.,
Mimarların yürüttüğü mücadeleyi ve projeleri, dayanışma ve bağış sistemi ile
güçlendirmek için kampanyalar başlatılacaktır.
Üyelerin mimarlık alanında ve mimarlık dışındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
başlatımış olan anlaşmalı kurumlar projesi geliştirilecektir.
Yapı malzemeleri alanında malzeme tanıtım seminerleri programlanarak hem
üyelerin yeni malzemeler hakkında bilgi alması hemde odanın gelirlerinin
arttırılması sağlanacaktır.
MİMARLIK KÜLTÜRÜNÜ VE DAYANIŞMAYI VAR EDEN, OLANAKLARINI PAYLAŞAN BİR
ŞUBE
Mimarlar Odası Ankara Şubesi mimarlık kültürünün paylaşılmasında, mimarlık ortamının
değişik etkinlik söyleşiler, kültürel teknik geziler, değişik ülkelerin mimarlık ve kültür
birikimlerinin paylaşılması,sergiler, film gösterimleri ile zenginleşmesi, mimarlığın
dokunduğu her alanla ilgili ortaya çıkartılan değerlerin kaynağının mekansal olarak
Mimarlar Odası’nda 43.Dönemde de var edilebilmesini önemsemektedir. Yürüttüğü
kentsel ve toplumsal mücadele ile kentin odası olan ve her kesimin bir şekliyle kendisini
varettiği Mimarlar Odası, 43. Dönemde de kendi olanaklarını toplumsal bir dayanışma
sürecinin her aşamasında toplum hizmetine sunacaktır. Bu çerçevede, 43. Dönemde
Mimarlar Odası Ankara Şubesi;
•
•
•
•
Kentlilik bilincinin ve kent yaşamının çağdaşlığının, hayata geçirildiği Mimarlık
kültürünün kaynak merkezi,
Toplumu tüm kesimlerine kucak açan bilimsel bilgisini paylaşan, bir kent
akademisi, aydınlanma merkezi
Bireyleri özgürleştiren, birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan bir sosyal
buluşma mekânı,
Toplumun tüm duyarlı aydın sanatçı gazetecileri ve uzmanları ile birlikte üyelerinin
birikimlerinin paylaşıldığı entelektüel üretim merkezi,
•
Gençlerin kadınların, kentlilerin üyelerin Mimarlık ortamının, sosyal kültürel ve
entelektüel ihtiyaçlarını lokal, lokal, kültür merkezi ve sosyal tesis mekanlarında
paylaşan, örgütlenme alanı, olarak sorumluluk üstlenecektir.
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 43.DÖNEM YÖNETİM KURULU
O1 KENT
•
•
•
•
•
•
•
•
ÇALIŞMALARI
Aoç Mücadelesi
Kent Izleme Merkezi
Risk Altindaki Alanlar
Şehircilik Komisyonu
Tescil Raporları
Başkent Dayanışması
Mimarlik Haftasi
Hukuk Bürosu
_ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ
VE KAÇAK SARAY MÜCADELESİ
Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray Mücadelesi ile
mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücünü,
toplumla buluşturan,
ulusal ve uluslalarası ortamlarda gündem yaratan,
yeni bir hukukun yaratılmasının önünü açan,
fikri takip ve süreklilikle,
yeni mücadele yöntemlerini bilimin ve aklın gücüyle yaratarak,
milyonların gündemine giren,
mimarlık kavramlarının paylaşılmasına olanak sağlayan,
bir sürecin doğrudan aktörü olarak
mimarlığın dinamiklerini ve isyanını toplumsallıştıran
bir süreci toplumsal muhalefetle buluşturduk.
Atatürk Orman Çiftliği Mücadelesi, 42.Dönemde başlayan farklı çalışma yöntemiyle, 43.
Dönemde ülke gündemine ve uluslarası gündeme mimarlık alanından
taşınan,
milyonların gündemine giren önemli bir mücadele deneyimini birktirdi. Her aşamasında
mimarlık sürecinin izlerini taşıyan Atatürk Orman Çiftliği Mücadelesi, Kaçak Sarayın gözle
görünür hale gelmesi ile birlikte,43. dönemde önemli bir ivme yakaldı.Atatürk Orman
Çiftliği ve Kaçak Saray ile ilgili hukuk mücadelesi, bilgi edinme kanunu ile, bürokrasinin
zorlanması, sürekli takip, hızlı hareket ve toplumun ihitiyaç duyduğu bilginin paylaşılması
ve şeffaflık ile özenle tasarlanmış bir mücadele projesi olarak geliştirildi.Mücadele
sürecinde birikitirlen tüm deneyimler, AOÇ turnede etkinlikeri ile Mimarlar Odasının
şubeleri, toplumsal hareketlerle yeni bir örgütlenme ve deneyim paylaşımına olanak
sağlandı.Medyadan siyasete, toplumun tüm kesimlerince, kaynak olarak kullanılan
gündem belirleyen, söylem üreten bir yaklaşımla güvenilir bir kurum olma imajını
güçlendirmiştir.Bu süreç toplumsal açıdan bir değerler tartışmasını gündeme getiriken,
mimarlık alanında, etik, sorumluluk,telif hakkı, mesleki denetim ,bilirkişilik,
malzeme,kamuyararını sorgulatan bir iç devinim süreci ile birlikte ele alınmıştır.Mimarlık
ve hukuk, mimarlık ve medya, mimarlık ve iletişim,mimarlık ve toplum,mimarlık ve
örgütlenme, alanlarında içiçe geçen birbirini geliştiren değerlerin tartışılmasına ve tavır
alınmasına olanak sağlanmıştır.Mimarlık ortamının toplum tarafından sahiplenilen, umut
olarak görülen bir sürecin önünüde açan Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray
mücadelesi, istendiğinde her şeyin yapılabileceğini,örnek bir meslek odası çalışma tarzını
ortaya çıkartması ve genel seçimlerde anketlerde hükümete oy kaybettiren hatalar
arasında 4.sırada yer alması ile öenmli bir deneyim olarak sürekliliğini devam
ettirmektedir.
_KENT İZLEME MERKEZİ
Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde çalışmalar yürüten Kent İzleme Merkezi,
Şube’nin kuruluşundan bugüne büyük önem verdiği ve her koşulda sürdürmeye çalıştığı
kent mücadelesinin etkili bir şekilde yürümesi için faaliyet göstermektedir. Bu mücadelenin
kuramsal altyapısını oluşturan Kent İzleme Merkezi, gerek paneller, söyleşiler, raporlar ve
çalıştaylarla gerekse alan araştırmaları ve yerinde inceleme gezileri ile kentin her alanı ile
ilgili gerekli teknik bilgiyi sağlamaktadır. Sorun alanlarını önceden belirleyerek,
üniversitelerle, alanında uzman akademisyenlerle raporlarını oluşturan ve gündem
belirleme sürecinde hızlı hareket eden; yasal düzenlemeleri ve her ölçekte planlama
kararlarını yerinde izleyen, haberdar olan; kent mücadelesinin siyasetini,TBMM, yerel
yönetimler,belediye meclisleri ve siyasal yapılarla paylaşarak geniş eten ve siyaseti
kentleştirebilen; kentsel sorunların yaşandığı alanlarda halkla buluşan ve doğru bilgiyi
paylaşan ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak özellikle son yıllarda hızla değişen kent
gündemine hızlı tepki verilmesi ve etkili bir şekilde refleks geliştirilmesi bağlamında
oldukça aktif rol oynayan Kent İzleme Merkezi, çalışmalarına özellikle Şube’nin mücadele
aksları olan Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Vadiler
ve Eymir Gölü gibi tehdit altındaki alanlar kapsamında devam etmektedir. Danışma
Kurulları ve çalıştaylarla gündem oluşturan kent izleme merkezi alanında uzman değişik
disiplinlerden oluşmaktadır.
“ANKARA’DA KENTSEL ULAŞIM” ÇALIŞTAYI-15.04.2014
Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile
devam eden Ankara Ulaşım Ana Planının, kentin gelişimi, yerleşim alanları,
altyapısı ve kent nüfusunun değerlendirilerek hazırlanması için yöntem tespit etmek
için 15 Nisan 2014, 29 Nisan 2014 ve 17 Haziran 2014 tarihlerinde üç çalıştay
düzenlenmiştir.
KENT İZLEME MERKEZİ 1. DANIŞMA KURULU-27.06.2014
Hükümetin uyguladığı rant politikaları, meslek alanlarının yok edilmesi ve yaşam
alanlarının daraltılmasına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından
yürütülmekte olan mücadelenin 43. Dönemdeki ilk ayağını oluşturan toplantı
Mimarlar odası 5. Katta gerçekleştirilmiştir. Kent İzleme Komisyonunun oluşturduğu
18 kişilik toplantıda kentteki sorunlar, ruhsatsız yapı çokluğu, günümüz yönetiminin
kentleşme politikasının yarattıkları tartışılmıştır. Bu politikaların yaratacağı zararlara
engel olmak için en önemli konunun fikri takip olduğu, bilgi ve algı yönetiminin
önemi, bu mücadelenin siyaset ayağının da güçlendirilmesi gereği, simgesel
eylemler yapılmasının önemli olduğu konuşulmuştur. Bundan sonraki eylemlerin
sorun alanlarının tespiti (AKM alanları gibi). Ayrıca Kent kültürünün yaratılması
sürecinde bilginin toplumla buluşması önemli bir ihtiyaç olduğundan buna yönelik
‘Kent Enstitüleri’nin kurulabileceği konuşulmuştur. Kente karşı işlenen suçların
izlenmesi için toplantıların belli aralıklarla yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı
daha sonra arka bahçede sohbet şeklinde devam ettirilmiştir.
ODTÜ İMAR PLANI TOPLANTISI-23.07.2014
Kent İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında, ODTÜ İmar Planı ile ilgili olarak,
yerinde yapılan keşif sonrası, 21 Temmuz 2014 tarihinde ODTÜ Rektörü ile
görüşülmüştür. Elde edilen ön bilgiler ve incelemeler sonrasında, 23 Temmuz
2014 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısında; ODTÜ alanına ilişkin olarak
yapılan imar planı düzenlemeleri, planlar hakkında tartışmalara neden olan Eymir
Gölü ve çevresi alan, ODTÜ Yolu ve Tünel konuları hakkında sorunlar tespit eilmiş
ve dava süreçleri başlatılmıştır.
1.
2.
3.
4.
“TÜM YÖNLERİ İLE OTOPARK” ÇALIŞTAYI-26.08.2014
Amacı, otopark konusundaki problemlerin aşılabilmesi için 4 ana başlıkta çalışma
grupları oluşturarak tüm tarafların görüş ve önerilerinin alınması yoluyla çözüm
sağlamak olan çalıştaya Ankara Şube’den bir kişi ve Oda üyesi bir konu uzmanının
katılımı sağlanmıştır.
Çalıştay’daki 4 grubun çalıştığı 4 ana konu başlığı:
Bölge planlarında otopark
Yapı ve projelerde otopark düzenlemeleri
Otopark çözümlerinde teknolojik sistemler/uygulamalar
Otopark işletmeciliği ve yönetimi
Farklı masalarda atölye şeklinde yapılan bir günlük çalışma sonucunda tüm
konularda çalışma masalarının görüşleri sunulmuş ve bu konu başlıkları altında 4
adet daha çalıştay düzenlenmesinin iyi olacağı kararı ile çalıştay sona erdirilmiştir.
“TEMEL GÖSTERGELERDE ANKARA KENT EKONOMİSİ” ÇALIŞTAYI19.09.2014
Kent politikalarının yönelimlerinin hakkında yapılan tespitlerin, kentsel ölçekte
yaşadığımız sorunlar için geliştirilen çözüm önerilerinin, kamuoyu ile paylaşılması
amacıyla çalıştaylar planlanmıştır. Bunun ilki 19.09.2014 tarihinde Metin
Özarslan’ın sunumuyla Temel Göstergelerde Ankara Kent Ekonomisi Çalıştay’dır.
İLLER BANKASI VE CUMHURİYET MİRASI TOPLANTISI-01.12.2014
Seyfi Arkan’ın tasarladığı Ulus’ta yer alan İller Bankası Binası’nın yapının bititişik
parselinde yer alan İtfaiye Meydanı’nda süren cami iinşaatı sebebiyle tehdit altında
olma ihtimali ve Ankara 2 no’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
tescilinin kaldırılması duyumunun alınması üzerine yapının izlenmesi ve oluşacak
bir tehditin zamanında engellenebilmesi amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi
olarak tepki göstermek ve bu yolla kamuoyu oluşturarak oluşabilecek bir tehditin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
9.
geri çekilmesini sağlamak amacıyla 1 Aralık 2014 tarihinde diğer Mimarlık
örgütleriyle ortak bir toplantı düzenlendi. Sürecin takipçisi olunduğunun
gösterilmesi adına sosyal medya üzerinden de gruplar kurularak konuyla ilgili
güncel gelişmelerin bu kanalla da paylaşılması sağlandı. Alınan kararlar
çerçevesinde üniversitelerin de desteğini alarak bir kampanya başlatılmasına karar
verildi.
Ayrıca tüm Cumhuriyet mirası yapılarının da aynı şekilde tehdit altında olduğundan
hareketle aşağıda yazılı olan eylemler planlanmıştır:
Üniversitelerin örgütlenmesi ile akademik nitelikli bir platform oluşturulması.
Ankara’daki tüm mimarlık, şehir plancılığı bölümleri ile bu platformu.
Akademisyenlerin katkısını isteme, bir koordinasyon kurulu kurma.
Ortak bir manifesto kaleme alma.
Kamuoyunda ses getirebilecek bazı kişilere (Levent Erdem, Nuri Çolakoğlu,
Hasan Bülent Kahraman, Can Dündar vb) bilgi altlığı oluşturarak onların bu
konuları dile getirmelerini sağlamak. Bu altlık için Mimarlar Odası Ank. Şb.
arşivinde araştırma yapılması.
Yine ulaşılabilen bazı önemli isimlerle görüşme yapılarak durumun anlatılması (Ör.
Aslı Özbay Veysel Tiryaki görüşmesi).
Bu alanlarda proje yapmış mimarlarla görüşerek projeler ile ilgili bilgi edinme.
Var olan mevzuatın incelenmesi, takibinin nasıl yapılacağının belirlenmesi, bu
şekilde Oda’nın şu anda var olan Kent İzleme sistemini destekleme. Bu konuda
uzman olanlarla bir ekip oluşturma. Ayrıca Baro’dan bu konuda destek alınması.
Yurtdışında Birleşmiş Milletler’in zorla yerinden etmelere karşı nasıl mücadele
ettiğinin araştırılması. Bu konuda Oda’da yapılmış olan Barınma Hakkı yayınının
bulunması.
10 yıl önce yapıldığı gibi “Ulus benim” türünde bir kampanya başlatmak,
Cumhuriyetin mimari mirasının korunması kampanyası. Bu kapsamda:
Emre Madran’ın çizdiği Ulus rotasını takip ederek her hafta rehberli bir gezi
yapmak ve burayı halka tanıtma.
Akademisyenlerin mimarlık tarihi derslerini çeşitli önemli yapıların (İller Bankası
örneğin) önünde gerçekleştirme.
Hergelen Meydanı’nda olanları görselleştirerek halka anlatmak, örneğin
karikatürcülerle bir atölye çalışması gerçekleştirmek.
KAHVALTILI KENT İZLEME MERKEZİ TOPLANTISI-06.12.2014
Aynı gün öğleden sonra yapılacak olan “Gündem:AOÇ ve Kaçak Saray” öncesi
sabah kahvaltısı eşliğinde yapılan bu toplantıda ağırlıklı olarak AOÇ alanları
konuşulmuştur. Bugüne kadar olan süreç, bundan sonra alınması gereken hukuki
adımlar ile ilgili farklı disiplinlerden gelen katılımcıların görüşleri alınmıştır.
“GÜNDEM: AOÇ VE KAÇAK SARAY” PANELİ-06.12.2014
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yürüttüğümüz AOÇ
mücadelesi Kaçak Saray olarak tanımladığımız Ak Saray’ın hukuksuzluğunu
ortaya koyan ve hem açtığımız davalar hem de düzenlediğimiz eylemlerle tüm
süreci anlatan rapor aracılığıyla ulusal ve uluslar arası kamuoyuna aktarılmıştır.
Hazırlanan bu rapora ek olarak söz konusu yapı hakkında mimari ve tarihsel
kritiklerin de yapılması hem kamuoyunun bu konuda bilgilenmesi hem de yapıya
dair teknik eleştiri ve bilgi birikiminin oluşmasının önemi ve gerekliliği göz önünde
bulundurularak 6 Aralık 2014 tarihinde “Gündem: AOÇ ve Kaçak Saray” paneli
düzenlenmiştir. Kent İzleme Merkezi etkinlikleri kapsmında düzenlenen panelde
açılış konuşmaları ve üç farklı oturum ile AOÇ talanı sürdürülen mücadele
yönünden, Kaçak Saray ise mimarlık tarihi ve eleştirisi açısından değerlendirilmiştir.
Etkinliğin açılış konuşmaları Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş
Candan, Gazeteci ve yazar Can Dündar, Ankara Üniversitesi Eski Rektörü
Prof.Dr.Cemal Talu ve Prof. Dr. Ruşen Keleş yapılmıştır. Sürecin mücadele yönünün
tartışıldığı ilk oturumun moderatörlüğünü Ali Hakkan, konuşmalarını ise Tezcan
Karakuş Candan, Levent Gök ve Redife Kolçak,;mimarlık tarihçilerinden oluşan
ikinci oturumda moderatörlüğü Prof. Dr. Elvan Altan Ergut, konuşmalarını ise Jale
Erzen ve Uğur Tanyeli yapmıştır. Son oturumda ise Kaçak Saray bir politik nesne
olarak mimari açıdan eleştirilmiştir ve bu oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr.
Berin Gür, konuşmalarını ise Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Doç. Dr. Neşe Gurallar,
Doç. Dr. Bülent Batuman ve Ömer Kanıpak yapmıştır.
“İMAR HAKLARININ TRANSFERİ VE MENKULLEŞTİRİLMESİ” PANELİ14.01.2015
Kent İzleme Merkezi, imar haklarının transferi ve menkulleştirilmesine dair güncel
uygulamalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve karşılaşılan sorunların
tartışılması, çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak 14 Ocak 2015
tarihinde, “İmar Haklarının Transferi ve Menkulleştirilmesi” başlığı altında panelforum düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Atılım Üniversitesi Bölüm Başkanı Emel
Akın’ın yaptığı panelde, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Aziz
Konukman, Gazeteci Mustafa Sönmez, Şehir Plancısı Müfit Bayram ve ODTÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden Doç Dr. Tarik Şengül konuşmacı olarak
katılmışlardır.
“İMRAHOR VADİSİNİN KENT BÜTÜNÜ İÇERİSİNDEKİ
YERİ VE TAŞIDIĞI DEĞERLER” PANELİ-17.02.2015
Kent İzleme Merkezi tarafından, Ankara'nın son vadisi olan İmrahor Vadisinin yok
olmasına karşı yürütülen mücadelede İmrahor Vadisine ilişkin değerlerin
uzmanlarınca değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması için, 17 Şubat 2015
tarihinde "İmrahor Vadisi'nin Kent Bütünü İçerisindeki Yeri ve Taşıdığı Değerler "
konulu panel forum düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Prof.Dr.Ziraat Mühendisi
Cemal Taluğ’un yaptığı panele, Prof.Dr.Ziraat Mühendisi Yalçın Memlük, Orman
Mühendisi Ahmet Demirtaş, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül İbici
Oruçkaptan, Mimar, Şehir Y.Plancısı Erhan Öncü, Doç.Dr. Şehir Plancısı Zafer
Savaş Şahin, Peyzaj Mimarı Redife Kolçak ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan katılımcı olarak yer almışlardır.
_RİSK ALTINDAKİ ALANLAR
Şube’nin mücadele akslarında yer alan ve Kent İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında
gündeme alınan Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu Mahallesi, AKM Alanları, İmrahor
Vadisi, Eymir Gölü ve Cebeci Stadyumu gibi kentsel rantla karşı karşıya kalan ve tehdit
altında olan yapılar ve alanlar için “Risk Altındaki Alanlar” çalışması başlatılmıştır. Bu
kapsamda düzenlenen panaller mümkün olduğunca panel konusu olan alana yapılan
geziler veya Kent Yürüyüşçüleri Rotaları ile birleşitirilmiş, böylece panellerde teorik ve
teknik olarak tartışılan alanlar yerinde de incelenmiştir. Risk Altındaki Alanlar bünyesinde
Atatürk Orman Çiftliği, AKM Alanları, Cebeci Stadyumu ve İmrahor Vadisi panelleri
gerçekleştirilmiş, Kıbrısköy Vadisi, İmrahor Vadisi ve Cebeci Stadyumu’na ise geziler
düzenlenmiştir.
“RİSK ALTINDAKİ ALANLAR:AKM ALANLARI” PANELİ-1-11.11.2014
3.12.2014 tarihinde yapılan ikinci “Risk Altındaki alanlar, Atatürk Kültür Merkezi
Alanları” toplantısı Feridun Duyguluer ve Funda Bütüner’in katılımı ile
gerçekleştirildi. Konuşmacılar AKM alanları 1. Bölge’nin, Hipodrom’un tüm
planlama tarihçesini, önerilen birbirinden farklı tüm projeleri ve farklı yaklaşımları
aktararak alanı mekânsal açıdan ele incelediler. Ayrıca konuşmacılar AKM
alanındaki 5 ayrı bölgenin farklı özelliklerini anlattı ve buraya doğru yaklaşımın
nasıl olabileceğinden bahsederek dünyadaki benzer alanlarda yapılmış olan
uygulamalardan başarılı örnekleri aktardılar.
“RİSK ALTINDAKİ ALANLAR:CEBECİ STADYUMU” PANELİ-19.11.2014
Risk Altındaki Alanlar Cebeci İnönü Stadyumu ve Çevresi Paneli Tomris Elvan Ergut
moderatörlüğünde plancı Fuat Eraslan ve FSE yönetim kurulu üyesi Başar
Yarımoğlu katılımıyla gerçekleşmiştir. Stadların kentteki rolü, plancılık, mimarlık,
kullanıcılar ve sosyal açıdan kentle ilişkileri dünyadan örneklerle tartışılmıştır.
Cebeci Stadı’nın konumsal ve mimari önemine de değinilerek yıkıma karşı nasıl
bir mücadele yürütülebilir konusu da katılımcı ve dinleyicilerle birlikte St. Pauli
futbol klübü örneği üzerinden irdelenmiştir.
“RİSK ALTINDAKİ ALANLAR:AKM ALANLARI” PANELİ-2-02.12.2014
03.12.2014 tarihinde yapılan ikinci “Risk Altındaki alanlar, Atatürk Kültür Merkezi
Alanları” toplantısı Feridun Duyguluer ve Funda Bütüner’in katılımı ile
gerçekleştirildi. Konuşmacılar AKM alanları 1. Bölge’nin, Hipodrom’un tüm
planlama tarihçesini, önerilen birbirinden farklı tüm projeleri ve farklı yaklaşımları
aktararak alanı mekânsal açıdan ele incelediler. Ayrıca konuşmacılar AKM
alanındaki 5 ayrı bölgenin farklı özelliklerini anlattı ve buraya doğru yaklaşımın
nasıl olabileceğinden bahsederek dünyadaki benzer alanlarda yapılmış olan
uygulamalardan başarılı örnekleri aktardılar.
_TESCİL RAPORLARI
Cumhuriyet Dönemi Mimari mirasının belgelenmesi, arşivlenmesi, kayıt ve koruma altına
alınması çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere ek olarak kentteki korunmaya değer
ve tehdit altındaki mimarlık örneklerinin tescil edilmesi için tescil öneri raporları
hazırlanarak ilgili koruma kurullarına iletilmiştir. Bu kapsamda, özellikle risk altındaki
alanlara ilişkin öncelikli hazırlanan raporlar sonrasında tescil edilemeyen alanlarla ilgili
hukuksal süreçler başlatılmaktadır.Atatürk orman Çiftliği yerleşkesinde bulunan tüm
yapıların tespit edilerek tescil başvurularının yapılmasında raporlama,TCDD Hastanesi,
Cebeci Stadyumu,Meclis Halkla ilişkiler Binası ve Meclis Camiisi,Maltepe Havagazı
Yerleşkesi tescil raporları hazırlanmıştır.Yürütücülüğünü Nuray Bayraktar'ın yaptığı 19301980 yılları arasında sivil mimari bellek TÜBİTAK projesinde araştırılan yapıların tescil
başvurularının yapılması üzerine karar alınmış olup, Bina Kimlikleri envanteri çalışma
grubu ile tescil raporu hazırlayacak bir çalışma başlatılmıştır.
_ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU
Kent mücadelelerinin hukuksal süreçlerinin hangi alanda nasıl şekilleneceği ve açılacak
olan davaların gerekçe ve metinlerinin oluşturulması konularında Kent İzleme Merkezi
bünyesinde faaliyet gösteren Şehircilik Komisyonu düzenli aralıklarla toplantı yapmakta ve
belediye meclis Kararları takip edilerek sorun alanlarını incelemektedir. Gerektiğinde
yerinde incelemeler de yapan uzman ekip dava süreçlerinde önemli katkılarda
bulunmaktadır. Bu kapsamda Şehircilik Komisyonu tarafından dava açılma süreçlerinde
yerinde gözlem yapabilmek için Gölbaşı Keşif Gezisi, Uçhisar Keşif Gezisi, Milli Botanik
Bahçesi Keşif Gezisi, Pursaklar Keşif Gezisi gerçekleştirmiştir.
GÖLBAŞI KEŞİF GEZİSİ-28.10.2014
Şehircilik Komisyonunun öngörmesi üzerine belediye Meclis kararlarıonda plan
değişkiliği teklif edilen alanların Mogan ve Eymir gölü ve Çevre Koruma Alan
Sınırları ile ilişkisinin yerinde tespit edilmesi için inceleme yapılmıuştır.
UÇHİSAR KEŞİF GEZİSİ-31.10.2014
Kent İzleme Merkezi ve Şehircilik Komisyonu çalışmaları kapsamında Uçhisar
Koruma Amaçlı İmar Planında tespit edilmiş olan bazı sorunları yerinde incelemek
amacıyla Kapadokya Uçhisar’a günübirlik bir ziyaret yapılmıştır. İmar planının
incelenmesi ve planın yerinde dolaşarak detaylı bir şekilde kontrol edilmesi
sonucunda sorunlar belirlenmiştir.
MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ KEŞİF GEZİSİ-09.03.2015
Tarım Bakanlığı tarafından yapılan Milli Botanik Bahçesi’nin, plan değişikliklerinin
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askı sürecinde değerlendirilen plana dav açma
sürecinde, tarım bakanlığı yetkililerin görüşme talepleri ile yerinde incelem yapılmış
olup, Botanik bahçesinin ortasından tünel şeklinde geçen yolun, ODTÜ'den geçen
tünel yolla bağlantısı düşünüldüğünden,
botanik bahçesine zarar vereceği
yaklaşımıyla yerinde inceleme yapıldıktan sonra dava açılmasına karar verilmiştir.
PURSAKLAR KEŞİF GEZİSİ-16.03.2015
Bütünşehir Yasası iel kırsalların bir anda kentleşmesi ile bu alanlarda plan
değişiklikleri ile bir yapılaşma süreci başlamıştır. Bu kapsamda bu tür alanlarda
halkın bağlantı kurmasıyla bir çok süreç oratay çıkartılmıştır.Bu kapsamda
Pursaklar bölgesinde, plan değişiklikleri, üzüm bağlarının ve meraların
yapılaşmaya açılması için çıkartılan plan değişiklikleri yerinde incelenmiş, halkla
toplantılar yapılmıştır.Dava hazırlık süreci devam etmektedir.
_BAŞKENT DAYANIŞMASI
“GÖKÇEK BU NE” EYLEMİ-07.03.2014
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği (!) Dairesi Başkanlığı’nca ihale edilen,
Sıhhiye Orduevi’nden, Vekâletler Caddesi bitimine kadar olan bölgede “Tarihi ve
Simgesel Özeliği Olan Binaların Cephe Aydınlatma İşi” için alınmış olan çalışma
izni gereğince; ihaleyi alan firma yetkilileri bulvardaki tarihi ve simgesel özeliği olan
asırlık ağaçları matkaplarla delip kablo döşemeleri 7 Mart 2014 Cuma günü
bileşenleri arasında EMO Ankara Şubesi’nin de bulunduğu Başkent Dayanışması
(Ben Ankara) tarafından düzenlenen kitlesel basın açıklaması ile protesto edildi.
“ADALETE FENER YAK” EYLEMİ-23.03.2014
23 Mart 2014 Tarihinde Ankara Fenerbahçeliler Derneği "Adalete Fener Yak"
yürüyüşü gerçekleştirdi. Başkent Dayanışması desteğe gitti.
“AOÇ KARARI SANA DERS OLSUN” EYLEMİ-24.03.2014
Başkent Dayanışması bileşenleri Güvenpark’ta Gökçek’e ders verdi.
Başkent Dayanışması bileşenleri Güvenpark’ta bir araya gelerek yetkilileri hukuka
uymaya çağırdı. Başkent Dayanışması AOÇ ana plan davasında verilen yürütmeyi
durdurma kararlarını sayfa sayfa Güvenpark’a taşıyarak, “AOÇ kararı sana ders
olsun” eylemi gerçekleştirdi. Teneke Orkestrası da Gökçek’e bestelediği “
Gökçek’in yalanları bitmiyor talanları bir daha seçerseniz götürür
kalanları” şarkısını seslendirdi. Grup Güvenpark’ta mahkemenin karar sayfasını
ellerinde taşırken “Gökçek gidecek, hesap verecek” sloganı attı.
“AOÇ KARARINI SEN ANLAMADIN GÖZÜNE GÖZLÜK” EYLEMİ25.03.2014
“Bir de bu gözlükle bakın”
Başkent Dayanışması bileşenleri Güvenpark’ta Başbakan’a ve Melih Gökçek
gözlük uzattı.
Başkent Dayanışması Kızılay Güvenpark’ta bir araya gelerek “AOÇ kararını sen
anlamadın: Gözüne Gözlük” eylemi yaptı. Bileşenler AOÇ ana plan davasında
verilen 30 sayfalık yürütmeyi durdurma kararını Güvenpark’ta okudu. Ankapark,
Başbakanlık Sarayı ve AOÇ’deki yolları kapsayan yürütmeyi durdurma kararına
rağmen inşaatların devam etmesi protesto edildi Vatandaşlar gözlüğü takarak
AOÇ kararına bir de AOÇ kararını büyüten gözlükle baktı.
“BU TİYATRO BİTER: ALO BABACIM AOÇ’DE NE YAPIYORUZ”27.03.2014
Dünya Tiyatrolar gününde AOÇ mesajı
Başkent Dayanışması bileşenleri Dünya Tiyatrolar günü nedeniyle Güvenpark’ta
tiyatro ile “AOÇ’de ki kıyımı” anlattı.
Başkent Dayanışması bileşenleri Tiyatro grupları ile beraber Menekşe Sokak’tan
Güvenpark’a yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen grup, “Her yer sanat her yer
direniş” “Tüsak’a hayır yaşasın sanat” dedi. Başkent Dayanışması yürüyüşün
ardından, 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü nedeniyle Güvenpark’ta kentlilere tiyatro
şöleni yaşattı. Başkent Dayanışması tiyatro topluluğu Güvenpark’ta “Alo
babacım AOÇ’de ne yapıyoruz?” oyununu sergiledi. Başkent Dayanışması adına
basın açıklaması okundu.
“AOÇ’DE MÜHÜR BİZDE”-27.03.2014
Başkent Dayanışması bileşenleri AOÇ ana plan davasında yürütmeyi durdurma
kararından sonra AOÇ için eylem haftası ilan etti. Her gün AOÇ eylemleri
düzenleyen bileşenler bugün Başbakanlık Hizmet binası önünde mühürleme eylemi
yaptı. Mahkeme kararlarına uyulmamasını protesto eden Başkent Dayanışması
bileşenleri mahkeme kararı ile birlikte Başbakanlık Hizmet binasının önünde hala
inşaatı devam eden bina duvarını mühürledi. Yapılan temsili mühürleme eyleminin
ardından Başkent Dayanışması adına basın açıklaması okundu.
SANDIK FESTİVALİ-09.04.2014
“Yaramaz kediler, oyumuzu yediler”
Başkent Dayanışması tartışmalı yerel seçimler için “Sandık Festivali” düzenledi.
Yerel seçimler sürecindeki itirazlar sonucu YSK' nın bulunduğu Mithatpaşa Caddesi
trafiğe kapandı. Cadde’nin trafiğe kapanışını , “yayalaştırılmış alanlar özlemimiz
var, Sandık festivali” yapacağız şeklinde karşılayan Başkent Dayanışması bugün
Mithatpaşa Caddesi’nde festival düzenledi. Festival sırasında Teneke Orkestrası
“yaramaz kediler oyumuzu yediler” şarkısı ile enerji bakanının açıklamasına
gönderme yaptı.
Şaibeli seçim sonuçlarını protesto eden, bileşenler “Sandık festivali” ismini
verdikleri protestoları sokak festivali havasında gerçekleştirdi. Grup üyeleri
Mithatpaşa Caddesi’nde ip atlayarak, dans ederek, top oynayarak, şarkılar
söyleyerek, hükümeti ve seçim hilelerini protesto etti.
AOÇ'DE VASİYETİ İHLAL DAVASI-05.05.2014
Kamu yararı şartı ile bağışlanmış olan Atatürk Orman Çiftliği'nin parçalanan toprak
bütünlüğü devir ve tahsisler yoluyla talanına karşı açılan davada Başkent Dayanışması
Bileşenleri Adliye önündeydi. Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluş yıldönümünde açılan
Atatürk’ün vasiyetini ihlal davasında adliye önüne destek çağrısı yapan bileşenler,
yöneticilerin yaptığı ihlali protesto ederek davaya destek olmak amacıyla Ankara Adliyesi
önünde buluştu ve basın açıklaması gerçekleştirdi.
SOMA EYLEMİ-16.05.2014
“Kaza değil cinayet”
Başkent Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum örgütleri Soma’daki
ölümleri protesto etti. Olgunlar Sokak’ta bulunan Madenciler anıtına karanfiller ve kömür
bırakan Başkent Dayanışması bileşenleri ardından Güvenpark’a yürüdü.
TOPLA TAŞIM -25.06.2014
Toplu taşıma ‘toplu’ eylem Başkent Dayanışması Bileşenleri, Büyükşehir
Belediyesi’nin toplu taşıma yüzde 15 zam yapmasını protesto etti. Güvenpark’ta
yapılan eylemde temsili olarak yapılan Mamak, Batıkent ve Kızılay duraklarına
plates toplarıyla ulaşım sağlandı.
BAŞKENT DAYANIŞMASI İFTİHARLA SUNAR!-25.06.2014
Tiyatro Sanatçısı Ali Nihat Yavşan, Adnan Erbaş, Eray Eserol "Ölümün Ötesine
Geçmek" Galileo Galilei - Giordano Bruno başlıklı teatral sunumu 25 Haziran
2014 Çarşamba günü saat:20.00 da Mimarlar Odası arka bahçesinde
gerçekleştirildi.
AKÜN VE ŞİNASİ BASIN AÇIKLAMASI-08.07.2014
Akün ve Şinasi sahnelerinin satışa çıkarılmasıyla, Başkent Dayanışması sanatı
savunmak için eylem programını açıkladı. Başkent Dayanışması bileşenleri bugün
gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla Akün ve Şinasi Sahneleri’nin satılamayacağı
mesajını iletti. Bileşenler Konur Sokak’ta Mimarlar Odası Ankara Şubesi önünde
basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube
Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Başkent Dayanışması olarak daha dört kez
ihalenin iptal edilmesi için eylem yaptık. Bir şekilde 4 ihalede yapılamadı. Kültür
ve sanat mekânlarını yok edilmesi yaşam alanlarımızın yok edilmesi anlamına
gelmektedir. Geçen hafta 21 Temmuz’da sahneler için ihale ilanı verildi. Başkent
Ankara’nın Kültür ve Sanat mekânlarını giderek yok edilmesine karşıyız. Akün ve
Şinasi sahnesi ile ilgili Başkent Dayanışması olarak eylem kararı aldık.
SUSUZ YAŞAM TATBİKATI-15.09.2014
"Temiz Su Hakkı, Herkesin Hakkı"
Başkent Dayanışması, Ankara’nın içme suyu kirliliğini protesto etmek için ‘Susuz
Hayat Tatbikatı’ yaptı. Başkent Dayanışması Güvenpark’ta yaptığı basın
toplantısında Ankara’nın içme suyu kirliliği ile ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamanın
ardından kısa bir tiyatral gösteri hazırlayan Başkent Dayanışması, “İçme suyu,
içme!” sloganı ile sudaki kirliliği anlattı. Dayanışma üyeleri soruna medyanın
ilgisizliğini protesto etmek için de penguen dansı yaptı.
AKÜN VE ŞİNASİ PROTESTO-24.11.2014
Başkent
dayanışması
bileşenleri
sahnelerini
savunarak
“Perdelerimizi
kapattırmıyoruz” diye haykırdı.Başkent Dayanışması bileşenleri Şinasi sahnesi
önünde bir araya gelerek, “Perdelerimizi kapattırmıyoruz” dedi. Bileşenler,
Ankara’da kent merkezinde bulunan Akün ve Şinasi tiyatro sahnelerinin gizlice
satışını protesto etti. Bileşenlere tiyatro oyuncuları destek verdi. Şinasi sahnesinde
oyun izlemekte olan seyirci tiyatro çıkışında, alkışlarla ve sloganlarla Başkent
Danışması’nın eylemine katıldı. Tiyatro izleyicisi “ Ben Devlet Tiyatrosuyum”, “Sanat
satılamaz” “perdeler kapatılamaz”, “karanlığa inat yaşasın sanat” sloganıyla satışı
protesto etti.
AYAKKABI KUTUSU EYLEMİ-17.12.2014
Kızılay Güvenpark’ta toplanan Başkent Dayanışması ‘Ben Ankara’ üyeleri, 17
Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yıl dönümünü ‘Ayakkabı kutusu performansı’
adını verdikleri etkinlikle protesto etti. Ayakkabı kutusundan yaptıkları temsili sazı
çalan grup, bir süre şarkı söyledi. Biz bu ülkede çalsak çalsak ayakkabı
kutusundan yapılmış üç telli saz çalarız." denildi.
VASİYETİ İHLAL DAVASI-25.12.2014
Başkent Dayanışması’nın çağrısıyla Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları,
bugün Atatürk’ün mirasının görüleceği Atatürk Orman Çiftliği’nin şartlı bağışı
davasına müdahillik başvurusu yaptı.Başkent Dayanışması’nın çağrısıyla Ankara
Adliyesi önünde toplanan Meslek Odaları yöneticileri, Demokratik Kitle Örgütleri
temsilcileri ve çok sayıda Ankaralı Atatürk’ün vasiyetini ihlal davasına bireysel
müdahillik başvurusunda bulundu.
MÜHYE ÇED TOPLANTISI-07.01.2014
Mühye’de yapılacak diplomatik otelin ÇED toplantısına Başkent dayanışması
bileşenleri katıldı. Bileşenler Diplomatik Otelin yapılaşma tehdidi ve çevreye
oluşturacağı tehdit konusunda toplantıda söz aldı. Toplantı Mühye köy
kahvehanesinde yapılırken dışarıda Çevik kuvvet bekledi. Polis eşliğinde yapılan
toplantıyı kınayan bileşenler, bu anti-demokratik tutumu da eleştirdi.
EYMİR GEZİSİ-18.01.2015
Başkent Dayanışması bileşenleri İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü çevresinde teknik
inceleme gezisi düzenledi, halkla toplantı yaparak alana dair sorunları dinledi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Sekreteryasını yürüttüğü Başkent Dayanışması
bileşenleri ,Diplomatik otel tesisi ile birlikte Eymir Gölü'nün ve İmrahor Vadisinin
yapılaşma tehdidi altına olduğu yaklaşımıyla, yeni bir yol haritası çizmek üzere
inceleme ve tespit çalışması yaptı.
İncesu deresinden başlayan teknik
inceleme gezisine, mimarlar, ziraat mühendisleri, peyzaj mimarları, Ankara'nın
eymiri grubu, yoğun ilgi gösterirken, teknik gezi süresince, orman
mühendisi Ahmet Demirtaş ve Peyzaj Mimarı Şükran Şahin bilgilendirmelerde
bulundu.
SEVGİLİM TMMOB-14.02.2015
Başkent Dayanışması bileşenleri TMMOB’ye dokunma kampanyasına destek olmak
için
14 Şubatta kırmızı giyerek “Sevgilim TMMOB” dedi.TMMOB yasası ve
imar kanunu gibi birçok kanunu kapsayan torba yasayı protesto etmek isteyen
TMMOB tüm illerden yürüyüşle Ankara’ya geldi. TMMOB Olağanüstü Genel
Kurulu ülkenin dört bir yanından gelen delegelerle 14 Şubatta yapıldı. Genel
Kurul’a Başkent Dayanışması bileşenleri de kırmızı giyerek “sevgilim TMMOB ”
renkleriyle katıldı.
İÇ GÜVENSİZLİK YASASI TATBİKATI -04.03.2015
Başkent Dayanışması bileşenleri İç güvenlik paketi için iç güvenlik tatbikatı yapmak
istedi, tatbikat polis müdahalesi ile gerçeğe dönüştü. Güvenpark’ta protesto
amacıyla yapılacak tiyatro gösterisine polis izin vermedi. Polislerin katılımıyla
gerçek bir tatbikat görüntüsüne dönüşen protesto için Mimarlar Odası Ankara
Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ İç güvenlik paketinin Anayasa’ya
aykırılığını burada emniyet güçlerinin gerçek tatbikatını yaşayarak göstermiş olduk.
Bunun adı faşizmdir” ifadelerini kullandı.
AOÇ BÜYÜK DAVA-10.03.2015
Tarihi davada devlet arşivlerinden skandal yanıt: “Atatürk’ün vasiyeti yok”. Başkent
Dayanışması Bileşenleri Adliye önünde bir araya gelerek Atatürk’ün vasiyeti ihlal
davasına destek oldu.
_MİMARLIK HAFTASI 2015
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekim ayının ilk
pazartesi günü, Dünya Mimarlık Günü’nü de içine alan tarihlerde mimarlığın toplumla
buluşması hedefiyle Mimarlık Haftası düzenlemektedir.Mimarlık Haftası’nın 2014 yılı
teması Ulusal Mimarlar Birliği’nin duyurduğu ‘Sağlıklı Kentler, Mutlu Kentler’ temasından
uyarlanarak “Demokrasi, Barış ve Özgürlük Gelinceye Dek Ne Mutlu Kent Ne de Sağlıklı
Kent” olarak belirlenmiştir. Mimarlık Haftası etkinlikleri boyunca temel hedef mimarlığın
“insan” için olduğu vurgusunu yapmaktır. Ortadoğu kentlerinde devam eden savaşlar ve
ülkemizde meydana gelen ve temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, demokratik bir hak
olan direnmeye karşı orantısız şiddetin uygulandığı olaylar ile büyük bir insanlık suçu
işlenmektedir. Bu süreçler son bulmadan ne mutlu kentlerden ne de sağlıklı kentlerden söz
edilebilir. Mimarlar olarak yapacağımız şey kentlerimizi ve insanları mutsuzluğa iten,
sağlıksız hale getiren tüm bu süreçleri ve uygulamaları gündemimize almak, tartışmak ve
alternatifler üretmektir. Bunun da yolu mücadeleye devam etmekten geçmektedir.
Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenen söyleşi, forum, film gösterimi, gezi ve atölye
çalışması gibi etkinliklerle hem Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mücadele akslarında
yer alan konuları tartışmak hem de gerek kentlerimizi, gerekse insanlığı tehdit eden savaş
süreçlerine inat, barış diyecek bir programı yürütmek için mimarlar, mimarlık öğrencileri
ve Ankaralılar ile birçok çalışma yürütülmüş, etkinlikler düzenlenmiştir. Mimarlık Haftası
sonunda ise atölye sunumları gerçekleştirilmiş, hafta kapsamında yapılan çalışmalar halk
ile paylaşılmıştır.
“MİMARLAR NE KADAR MUTLU” FORMAT TARTIŞMA-16.10.2014
16 Ekim tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi 5. Kat toplantı salonunda
yapılan toplantıda Bülent Batuman’ın moderatörlüğünde bir araya gelen Ali
Haydar Alptekin: Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar konusunda, Özen
Abanoz: Kamuda Çalışan Mimarlar konusunda, Önder Kaya: Serbest Çalışan
Mimarlar konusunda ve Ayşengül Şimşek: Şantiye Uygulamalarında Çalışan
Mimarlar konularında çalışan mimarların ve genelde tüm çalışan mimarların
mesleki sorunları hakkında katılımcıların da yoğun katkıda bulunduğu bir tartışma
gerçekleştirmiştir.
“ANADOLU’DA İLK DİNLER” SÖYLEŞİSİ-17.10.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu tarafından
Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenen Anadolu’da İlk Dinler Söyleşisi Prof. Dr.
Yıldırım Yavuz’un sunuşuyla 17 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşti. Sunum
kapsamında tarih öncesinden, Hititler’e, Uratular’a, Frigler’e ve Lidyalılar’a kadar
Anadolu’da yaşamış uygarlıkların kültürlerine ve bu kültürlerin sürdürmüş oldukları
dinler anlatıldı.
DEFTER TASARIM ATÖLYESİ-18.10.2014
Mimarlık Haftası 2014 kapsamında düzenlenen Defter Atölyesi mimar-tasarımcı
Dicle Yazıcı’nın yürütücülüğünde 18 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Atölye
çalışması kapsamında katılımcılara sağlanan farklı renk ve kalınlıktaki kartonlar, iç
sayfalar, çeşitli desenlerde kumaşlar ve süsleme malzemeleri ile bir defterin basitçe
nasıl tasarlanabileceği gösterildi. Bu malzemeler ile iki farklı tipte defter tasarlandı
ve yapıldı. Birincisi A5 boyutunda ve ortadan zımbalı ve kalın karton üzerine kumaş
kaplama olacak şekilde tasarlanırken, diğeri ise anahtarlık ile birlikte
kullanılabilecek bir mini-defter olarak düşünüldü. Atölyenin sonunda ise her
katılımcı iki tipten de defterler üreterek defter tasarım-üretim sürecini deneyimlemiş
oldu.
KENT YÜRÜYÜŞÇÜLERİ ROTASI:KIBRISKÖY VADİSİ-19.10.2014
Mimarlar odası Ankara Şubesinin sürekli takip alanında olan kent dış çeperinde yer
alan vadiler kapsamında sürekli tehdit altında olan vadilerden Kıbrısköy Vadisine
bir gezi gerçekleştirilmiştir. Otobüsle Kıbrısköy’e gidilip daha sonra yaya olarak
vadiye paralel yolda yürünen güzergâh boyunca Yüksek Orman Mühendisi Ahmet
Demirtaş’ın hem vadi hem doğa ve bitkiler, vadideki bitki örtüsü özellikleri
konusundaki çok değerli anlatımları ile yürüyüş tamamlanmıştır. Daha sonra
Kıbrısköy Vadisi Derneği başkanı Hasan Bağ’dan vadi ile ilgili planlama
çalışmaları, vadinin korunması için yapılması gerekenleri konulu bir sohbet
gerçekleştirilmiştir.
“RANT RADARI” STRATEJİ ATÖLYESİ-20.10.2014
43. Dönem Mimarlık etkinlikleri kapsamında, Erhan Öncü, Ethem Torunoğlu,
Redife Koçak, Zafer Şahin tarafından yürütülen Rant Radarı Strateji Atölyesi
sunuşları 20 Ekim 2014’te gerçekleştirilmiştir.
“AOÇ DÜŞLERİ MÜMNLÜN” PANELİ-21.10.2014
Atatürk Orman Çiftliği Mücadelesinde, alana dair umutlarımızı büyütmek,
düşlerimizi kurmak ve ve bu düşleri hayata geçirmek için, Mimarlık Haftası
kapsamında 21 Ekim 2014 tarihinde, AOÇ “Atatürk Orman Çiftliği'ni Yeniden Var
Etmek - AOÇ Düşleri Mümkün” paneli düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Mimar
Ali Hakkan’ın yaptığı panele, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı
Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden
Güngör, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, TMMOB
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, CHP Ankara Milletvekili
Aylin Nazlıaka ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi
Duygu Kaçar konuşmacı olarak katılmışlardır.
“AVM’Yİ YOK ET, MUTLULUĞU VAR ET” ATÖLYESİ-21.10.2014
43. Dönem Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında çalışma yapan atölyelerden
birisi olan AVM’yi yok et mutluluğu var et atölyesi Atılım Üniversitesi Mimarlık
Bölümü 2. Ve 3. Sınıf öğrencilerinin oluşturduğu atölye Emel Akın ve Ali Hakkan
tarafından yürütülmüştür. Atölye çalışmaları sonucunda kentlilerin yaşamında
AVM’lerin yarattığı kısıtlamalar, kentsel yaşamı ne şekilde fakirleştiğini gösteren
sunumlar yapılmıştır.
ATİLLA ŞENKON KİTAP TANITIMI-22.10.2014
Kendisi de mimar ve Ankara Şube üyesi olan Attila Şenkon’un ilk kitabı 1990
yılında yayınlanmıştır. İçinde çocuk kitaplarının da olduğu toplam 12 adet kitabı
yayınlanmıştır. Attila Şenkon Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlemiş olduğu
Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında bir söyleşi gerçekleştirmiş ve askeri
darbelerin ilkini bebekken, ikincisini çocukluk çağlarında yaşayan, sonuncusu 12
Eylül'ü ise yüreklerinde hisseden bir kuşağın hikâyesini anlattığı “Gökkuşağına İki
Bilet” adlı kitabının tanıtımı yapmıştır.
“ÇAYYOLU’NDA MUTLULUĞU VAR ETMEK” FORUM -24.10.2014
24 Ekim 2014 tarihinde Çayyolu Semt Meclisi Binasında düzenlenen “Çayyolunda
Mutluluğu Var Etmek Forumu”’nda, Çayyolu’nda önceki ve mevcut planlama,
halkın yaşadığı sorunlar tartışılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Foruma,
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. Tarık Şengül, Çankaya
Belediye Başkan Yrd. Anıl Sevinç, Mimarlar Odası Ankara Şb Bşk Tezcan Karakuş
Candan konuşmacı olarak katılmışlardır.
“BELLEĞİMDEKİ ANKARA” SÖZLÜ TARİH-25.10.2014
Farklı disiplinlerden gelmiş ve uzun yıllardır Ankara’da yaşayıp kentin farklı
dönemlerine tanıklık etmiş farklı mesleklerdeki katılımcıların kentin kimliği, kendi
geçmişlerindeki durumu, o zamandan bugüne yer alan gelişme/bozulma ve
değişiklikleri paylaştıkları bir sohbet gerçekleştirilmiştir. Tamamen kentsel ranta
teslim edilmiş olan kentin artık yok olmaya yüz tutmuş belleğini tazeleyen anılar
Kentin Sesi TV’de de yayınlanarak sohbet yaygınlaştırılmıştır.
_HUKUK BÜROSU
Bir yarı zamanlı bir tam zamanlı çalışan avukattan oluşan hukuk bürosu tarafından
43.dönemde de düzenli olarak Büyükşehir belediye meclis kararları, Koruma Kurulu
kararları takip edilerek, Kent İzleme Merkezi ve Şehircilik Komisyonu tarafından imar
mevzuatına, şehircilik esaslarına, planlama ilkelerine, kamu yararına aykırı olduğu tespit
edilen bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulmuştur. Kente ilişkin açılan davalardan
olumlu sonuçlar alınmış, bu sonuçları yerine getirmeyen idare ve idari görevliler hakkında
Savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunmuştur.
Öte yandan meslek örgütü sorumluluğu içerisinde her gün resmi gazete takip edilerek,
yasal düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları izlenmiş, yasal düzenleme ve değişikliklerine
ilişkin görüş oluşturularak ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır.
Kent çalışmalarının diğer bir boyutunda ise kentsel dönüşüm sonucunda mağduriyetleri
artan toplum kesimlerinden odamıza bilgi ve belge temini için başvuran kişi ve kurumlara
gerekli hukuki danışmanlık desteği sağlanmıştır.
Üyelere bu dönemde de hukuki danışmanlık hizmeti verilmiştir; Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’ne kayıtlı üyelerin şube hukuk bürosuna başvurularında gerekli bilgi ve danışmanlık
hizmeti sağlanmıştır. Üyelerimizin meslekte yaşadıkları hukuki sorunlara ilişkin gerek
telefon gerekse yüz yüze görüşülmek suretiyle bilgi aktarımı sağlanmıştır. Bu kapsamda,
üyelerimizin fikir ve sanat eserleri kanunundan kaynaklanan hakları ve yükümlülükleri
konusunda hukuki ihtilafları olduğu, İş Kanununa tabi çalışan üyelerin iş sözleşmelerinden
kaynaklı işveren ile hukuki sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu hususlar başta olmak
üzere üyelerimizin tüm başvurularında hukuki destek sağlanmıştır.
43.Dönemde kent mücadelesi kapsamında 122 adet dava açılmış, 22 adet suç duyurusu
başvurusunda bulunulmuştur. Önceki dönemlerden devam edenler ile birlikte dava sayısı
toplamı 300 adettir.
43.Dönemde; Kentteki ayrıcalıklı emsal artışlarına ilişkin imar plan değişikliği kararlarına
karşı toplam 28 adet dava açılmıştır. Koruma Kurulunun tescil hususunda verdiği koruma
mevzuatına karşı alınan kararlarına karşı 5 tane dava açılmıştır. Ankara Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri aleyhine yargı kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle görevi kötüye
kullanmadan 6 tane suç duyurusunda bulunulmuş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Oda
aleyhine 2 kere suç duyurusunda bulunmuştur. 43.Dönemde idarelerin Odamıza Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi vermemeleri nedeniyle 7 adet Bilgi Edinme
Hakkı Kanunundan kaynaklı dava açılmıştır.
Atatürk Orman Çiftliği arazilerindeki talan sürecine ilişkin bu dönemde toplam 48 adet
dava açılmıştır, davalar devam etmektedir. Başbakanlık Hizmet Binası olarak yapımına
başlanan Cumhurbaşkanlığınca kullanılan yapı ve yerleşkeyi kapsayan imar planlarının
yürütmesinin durdurulmasına karşın idarelerce kararlar uygulanmamış, bu durum Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu ile taşınmıştır. Bireysel başvuru neticesi
değerlendirilerek, konu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacaktır.
BİLGİ VE BELGE TEMİNİ
43. Dönem boyunca meslek örgütünü yakından ilgilendiren belgeler düzenli olarak
takip edilmiştir. Bu açıdan Resmi Gazete her gün takip edilerek düzenli olarak
üyeler bilgilendirilmiştir. Diğer yandan da Büyükşehir Belediye Meclisi kararları
aylık olarak takip edilerek hukuka aykırı olan kararlar konusunda girişimlerde
bulunulmuş, kente ilişkin imar kararlarına, kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin
ilgili idarelerden Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi belge talep edilmiş,
yazışmalar yapılmış, gelen bilgi ve belgeler birbirleri ile teyit edilerek kamuoyuyla
paylaşılmıştır.
MESLEKİ DENETİM VE HUKUK
Hukuk bürosu mesleki denetim çalışmalarının etkin hale getirilmesi boyutunda da
görev almıştır. Odadan sicil durum belgesi almadan ruhsat veren belediyeler ve
belediye yetkilileri hakkında yasal yollar işletilmiştir. Bu durum, bu kurumların sicil
durum belgesi almadan ruhsat verme tasarruflarından geri adım atmaları
sağlanmaya çalışılmıştır.
MEVZUAT HAZIRLIKLARI
43. Dönem boyunca yasa hazırlıkları da hukuk bürosunun katkılarıyla daha olgun
bir biçimde yürütüldü. İmar Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri üzerine görüş ve öneriler oluşturularak ilgili
kurumlarla paylaşılmıştır. Bu dönemde İç Güvenlik Kanun tasarısı ve Torba Kanun
görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.
O2 MESLEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PRATİKLERİ
Mesleki Denetim
SMGM MBÇK-Bilirkişilik Eğitimleri
Yapı MBÇK
Erişilebilirlik MBÇK
Bilgisayar MBÇK
MİM-AR MBÇK
Meslek Yılına Saygı
Yarışmalar
Emre Madran İzinde: “Edep Ya Hu”
Buluşmaları
2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi
_MESLEKİ DENETİM
Hükümet’in uyguladığı kentsel politikalarla birlikte
meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren,
yapı üretim sürecinde bir denetimsizliği öngören yasal düzenlemelre karşı
hukusal mücadele yürütülürken Mesleki Denetim süreci ,
Oda mevzautları açısından ele alınarak
etik, mücadele, sorumluluk, planlama ve kulanıcı ihitiyaçları üzerinden geliştirildi.
Mimarın telif haklarının ve projenin mimar tarafından yapıldığının tescili olan Mesleki
Denetim süreci Çevresel etki değerlerndirme ile, sorumluluk ve toplumsal olarak denetimle
birlikte yeni bir aşmaya getirildi. Planlama ilkeleri açısından sorunlu olan projeler mesleki
denetim onayı yapılmayarak, ruhsat ve plan iptalişne giden davalar açılmaya başlandı.
Dava açıpda kazabdığımız alanlarda yürütülen işlemlere ilişkin hiçbir mesleki dentim
işlemi ve üye işlemleri verilmeyerek, hukuksuzla karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesinin
hukuka uygun davranışı meslek alanına yansıtıldı. Bu aşamda, Yönetim Kurulullarında
olupda, Oda Mevzutauı açısında, mesleki denetim sorumluluğunu yewrine getirmeyen
temsilciliklerimizle, ortak toplantıda alınan karar gereği, temsilcilik yönetim kuruluı
üyelrinin görevden alınmaları, temsilciliklerin kapatılarak yeni bir örgütlenme süreçleri
başlatılmıştır. Mesleki Denetim ile ilgili güncel sorunların çözümü yasal düzenlemlerin
mesleki lanlara etkisi ise, Komisyonlar aracılığı ile çözümlenmeye çalışıldı. Mesleki
Denetimin yaygınlaştırılması için Belediyelerle görüşmeler yapıldı. Yine tasarım
süreçlerinde karşılaşılan hatalardan kaynaklı yaşanan probelmlerin çözümüne ilişkin TSE
‘ye yönelik satndart geliştirme çalışmalrı başlamıştır. Çocuk ölümnleriyle sonuçlana ve
kamuopyunda da gündeme getirilen, Balkon korkulularının satndarlarının oluşturularak
TSE’ye sunulması gibi tekni standarlatların hazırlanması devam etmektedir.
MESLEKİ DENETİMDE ÇED UYGULAMALARI
Mesleki denetim uygulamasını; mimarlar için telif haklarının korunması, hizmet
kalitesinin artırılması, projenin toplumsal temelli denetimini yapıldığı, güvenli,
engelliler için ulaşılabilir, çocuk dostu, doğa dostu, kadın dostu ve enerji etkin
yapılarda yaşam talebinin denetimini yeniden düzenleyen anlayış odak noktası
olarak benimsenmiştir.
MEKANSAL PLANLAMA ÇALIŞTAYI-13.06.2014
Ülkemizin idari sisteminin, fiziksel planlama süreçlerine yansımasının
karşılıklarından biri olarak çıkartılan Mekansal Planlama Yönetmeliğinin, öncelik
olarak kamu ve toplum yararını gözetmesi, toplumsal ihtiyaçları karşılaması ve
bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesi için 13 Haziran 2014 tarihinde çalıştay
yapılmıştır. Bu çalıştay da, yönetmelik, mekânsal planlama süreci, her düzeyde
mekânsal planlamada stratejik planlama yaklaşımı, metropoliten planlama, önceki
ve yürürlükte olan yönetmelikler ve planlama süreçlerinde halk katılımı gibi
başlıklar altında değerlendirilmiştir.
_SMGM MBÇK-BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ
Meslek alanımızda, değişen yönetmeliklerle birlikte tasarım sürecinde ihitiyacımız olan
eğitimlerin , mimarların gelişime katkı sağlaması için Sürekli mesleki gelişim kapsamında
eğitimler düzenlenmektedir.Bilrkişieğitmleri, Enerji kimlik belgesi uzmanlıkaşlrı eğitimleriş
ile birlikte, Yeni Mezunların İmar süreçlerindeki karşlılaştıkları sorunlara yönelik eğitimler
ve özelleştirilmiş projelere ilişkin (hastane, otel, okul v.b) eğitimlerin hazırlıkları devam
etmektedir.
KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMLERİ
Yargı süreçlerinin güvenilir, doğru ve toplum yararı doğrultusunda işlemesi için,
bilirkişilik hizmeti oldukça önemli bir sorumluluktur. Kent ve mimarlık
mücadelesinde idarelere açtığımız ve kazandığımız davaların en önemli dayanağı
bilirkişi raporlarıdır. Bu kapsamda Mimarlar Odası, toplum yararı doğrultusunda
doğru, güvenilir raporlamanın yapılabilmesi için konusunda uzman bilirkişiler
yetiştirmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Kamulaştırma Bilirkişilinde
49, Gelir İdaresi Başkanlığı Daimi Takdir Komisyonu Bilirkişiliğinde 24, Ceza
Davaları Bilirkişiliğinde 29, Hukuk Mahkemeleri Bilirkişiliğinde 42, Kaymakamlıklar
Mülk Bilirkişiliğinde 14 kişi olmak üzere toplam 158 bilirkişi görev yapmıştır.
43.dönemde başta Kamulaştırma Bilirkişiliği olmak üzere, mülk ve teknik bilirkişilik
alanında üyelerimizin mesleki ve hukuksal açıdan daha donanımlı raporlar
sunmaları için Kamulaştırma Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik Güncelleme
Eğitimleri düzenlenmiştir. Kamulaştırma Bilirkişiliğini ve Gayrimenkul Değerleme
Uzmanlığını
destekleyici
nitelikte
‘”Kamulaştırma
ve
Uygulamaları‘’,
“Kamulaştırmasız El Atma”, “Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları”, “Tespit
Davaları ve Tespit Raporları” adlı yayınlar hazırlanmıştır. Gerek Mimarlar Odası
Genel Merkezi Bilirkişilik Komitesi’nde, gerekse TMMOB Bilirkişilik Çalışma
Komisyonu’nda aktif olarak yer alınarak Şubemizin görüşleri ve bilirkişilerimizin
sorunları komitelere ve komisyonlara aktarılmıştır. Bilirkişilik çalışmaları sürecinde
meslektaşlarımız bilirkişilerinin, uygulamada karşılaştıkları dosya okuma
konusundaki sorunlarını gündeme taşımak, kamulaştırma konusundaki yerel
sorunlarını paylaşmak ve doğru raporlama yapmak adına, doğru bilgi edinmeleri
konusunda deneyim aktarımı toplantıları düzenlenmektedir.
_YAPI MBÇK
43. Dönemde yapı üretim sürecindeki tüm gelişmelerin takip edilme süreci yine Yapı
MBÇK tarafından yürütülmüştür. Mesleki pratiklerin geliştirilmesi, konunun uzmanları ile
karşılıklı fikir alışverişinin sağlanması ile mesleki alanlara katkıda bulunulması,
gündemdeki yapı pratikleri sorunlarına çözüm aranması (Fransız balkon standartlarının
araştırılması vb) gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yapı MBÇK ayrıca ulusal ölçekte ilk
defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında "Birinci Türk Yapı Kongresi" adı ile Bayındırlık
Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan “yapı kongre”lerini bir gelenek haline getirmek
niyeti ile yapılması planlanan yapı kongresi hazırlıklarını da yürütmektedir.
_ERİŞİLEBİLİRLİK MBÇK
Mimari tasarım sürecinde, engellilerin ihtiyaçları üzerinden farkındalık geliştirmek üzere,
çalışmalar yürüten Erişilebilirlik MBÇK Sürekli Mesleki Gelişim eğitimleri kapsamında
eğitim program moluşturarak, bu sürecin sadece tasarım boyutuyla değil sosyal boyutuyla
ele alınmasında olanak sağlayan bir genişlikle çalışmalrını yürütmektedir. Hazırlanan
eğitim programları, hem ulusal standartlar, hemde uluslalalrı standartlar, sosyal
rahbilitasyon ve uygulmalar üzerinden gerçkelşmekte,diğer şubelerden konuyla ilgili eğitim
taleplkeri,nin gelmesiyle, Erişilebilirk MBÇK eğitmlerini Şube sınırlarına taşıyacaktır.
_BİLGİSAYAR MBÇK
43. dönem, görevi devraldığı tarihten itibaren meslek ve özellikle ülke gündeminin takibi,
duyurucusu ve sorgulayıcısı olma sıfatlarını daha geniş alanlarda ve daha yüksek enerjili
bir duruşla gerçekleştirebilmek adına, önceki dönemlerin ve kendi güncelinin şartlarında
genç meslektaşlarının oda hareketlerindeki yokluğunu sorgulamaya başlamıştır. Mimarlık
bölümü öğrencileri ve özellikle sisteme dahil olmalarına ramak kalmış son sınıflar ile yeni
mezun mimarların, okul hayatları boyunca içinde yer aldıkları, mesleğin icrasında
karşılaşacakları zorluk ve çoğu zaman öğrenimlerindeki idea ile olan zıtlıkların farkına geç
olmadan varabilmeleri, farkındalık kazanmaları ve yanlışa dur diyebilmelerinin, ancak oda
kanalıyla tariflenebilecek olduğu sonucuna varılmış; bu genç mimarlar ile mimar
adaylarının oda hayatı ve çalışmalarına dahil olabilmelerinin yolları aranmıştır.
Bu arayış içerisinde Bilgisayar MBÇK olarak eğitimlerini tamamlamış ya da tamamlamakta
olan geleceğin mimarlarına, günümüz koşullarında sisteme dahil olabilmeleri için
ediniminin kaçınılmaz olduğu mesleki uygulamaya yönelik beceri setlerinden "yazılım
bilgisi" başlığı altına işlenecek kazanımların, yine ve ancak Mimarlar Odası tarafından
sağlandığı takdirde güvenilir olabileceği kararlaştırılmıştır.
Kullanımı ülkemizde 1985 yılından itibaren mimarlık alanına girmiş olan bilgisayar, bu 30
yıllık sürenin sonunda, mimarın -aksi iddia edilemeyecek kadar- güçlü bir aracı haline
gelmiştir. Böylesi bir aracın etkin ve verimli kullanımı için gerekli olan yazılımların
eğitimlerinin verilebilmesi adına, 43. dönemde bilgisayar dersliğinin yeniden hayata
geçmesi sağlanmış, eğitmen kadrosu kurulmuş ve kurs süreçleri tasarlanmıştır. Verilecek
eğitimlerin geçerliliğini sağlayabilmek adına günümüz uygulamalarının içerisinde en
yaygın ve geçerli sistemlerin sunucusu Autodesk ile bağlantıya geçilmiş, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi'nin yetkili eğitim ve sertifikasyon merkezi olması sağlanmıştır.
Autodesk Yetkili Eğitim ve Sertifika Merkezi olma durumu Mimarlar odasına uluslararası
platformda eğitim merkezi olarak tanınma imkanı sağlamış, yine açılan kurslar sonunda
yapılan sınavlarla kursiyerlere eğitimi verilen programlar için uluslararası geçerliliğe sahip
olan sertifikaların kazanılma hakkı tanınmıştır. Eğitim kalitesinin ve ulaşabileceği kitlenin
büyüklüğünün arttırılması için sürekli mesleki gelişim merkezi çalışmaları organize edilmiş,
kurs formatı temel, ileri ve uzman seviyelerini kapsayacak şekilde geleceğe dönük
çalışmalara başlanmış, bilgisayar kullanımının geldiği ve geleceği boyutların tartışılması,
tanıtılması ve bilgilendirmesinin yapılması üzerine, çalıştay, seminer ve söyleşiler MBÇK
gündeme alınmıştır.
Hali hazırda 3. dönem kurslarına başlamış olan eğitim merkezimiz, program becerilerini
bahsi geçen uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla kanıtlamak isteyen üyelerimiz için
kurs harici sertifika sınavları da önermeye başlamıştır.
Takip eden dönemlerde de Bilgisayar MBÇK olarak hedeflenen; eğitim merkezinin önce
maksimum kapasitesine taşınarak tanınmışlığını yayması ve böylece daha fazla üyeye
ulaşması ve ulaşılan üyelere meslek hayatları boyunca kullanacakları bu beceri setlerinin
en üst seviyede aktarılması; ileri vadede ise kalite ve kapasitesini üyelerine ispatı ile
güvenilir ve ilk tercih olacak bir merkez haline dönüşmesini sağlamak olacaktır.
_MİM-AR MBÇK
43. Dönem çalışma komisyonları arasında MİM-AR faaliyetlerine devam etmiştir.
Çalışmalar kapsamında Mayıs-Haziran 2014 tarihlerinde 28 adet devlet kurumundan
elde edilmiş 349 adet çalışan mimarın ad-soy ad, çalıştığı birim ve meslek bilgilerini
içeren bir mimari veritabanı hazırlanmıştır.
Planlanan çalışmalar arasında meslek araştırmaları ile ilgili makalelerin/yazıların/tezlerin
toplanması, bibliografya çıkarma, serbest mimarlık bürolarının profilinin çıkarılması için ön
çalışmalara başlanması (iş programı, hedefe yönelik bir anket formu hazırlanması), Genel
Merkezin bu konudaki araştırmasına ne şekilde katkı konulacağının araştırılması. Aynı
şekilde Ankara Şube’nin elindeki kamu çalışanı mimarlar envanteri de göz önüne alınarak
Merkez’in çalışmasına katkı konulması, mimarların konut üretim sürecindeki yerini,
meslekteki diğer soruları, gelir düzeylerini (eski-yeni) araştıran, mimarlığın eskiden ve şimdi
ne kadar tercih edildiğini karşılaştıran bir atölye çalışması yapılması amacıyla bir danışma
kurulu oluşturularak geniş katılımlı bir toplantı yapılması bulunmaktadır.
_MESLEK YILINA SAYGI
14 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen Meslek Yılına Saygı töreninde, meslekte bir
ömür ve ömre bir türlü sığdırmakla bitirmediğimiz, mimarlık aşkı, deneyimlerle, kuşaktan
kuşağa aktarıldı. 30, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimizi bir araya getiren bu önemli
buluşmanın, 60 yılını dolduran üyelerimizin fotoğraflarından oluşan görsel paftalarla ve bu
meslektaşlarımızla yapılan röportajların katılımcılarla paylaşılmasıyla kalıcı hale
getirilmiştir. Deneyimler, birikimler, çizgiler, kuşakları ömrün en güz el anında, özenle
buluşturmaya her dönemde devam edecektir.
_YARIŞMALAR
Mimarlar Odası Ankara Şubesi projelerin ve mimari fikirlerin öncelikli olarak yarışma
süreciyle elde edilmesi önemsenmiş, yarışma süreçlerinde de katılımcı bir model izlenmiş
ve kamuoyu bu yönde teşvik edilmiştir. Yarışma süreçlerinde geliştirilen katılımcı model ile
salt mimarlardan değil farklı disiplinlerden gerek teknik gerek kültürel, sosyal ve politik
konularda görüş sunabilecek ve katkı koyabilecek jürinin yanı sıra halkın da proje
değerlendirme süreçlerine katılması ve fikir beyan etmesi üzerine bir yarışma ortamı
kurgulanmıştır. Bu kurgudan hareketle başlayan Kent Düşleri-Projefikir serisi ile yarışma ile
sadece mimari proje veya fikir elde edilmesi değil aynı zamanda belirlenen alanla ilgili
kamuoyu oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda bu dönemde AOÇ mücadelesinin
de hem ülke hem de dünya genelinde gündem yarattığı şu günlerde Kent Düşleri
Yarışması’nın dokuzuncusunun açılması için çalışmalar devam etmektedir. Uluslar arası ve
iki kategoride açılacak yarışma ile mimarların, plancıların, tasarımcıların ve öğrencilerin
AOÇ ile ilgili yeni fikirler geliştirmeleri beklenmektedir. Bunun haricinde açılması
planlanan diğer yarışma ise “Saraçoğlu Geleceğini Arıyor” yarışması olarak
belirlenmiştir. Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili açılan Kent Düşleri yarışmasının ardından
açılacak bu yeni yarışmanın profesyonel bir fikir yarışması olması düşünülmüş ve
yarışmada birinci seçilecek projenin Saraçoğlu Mahallesi’nin geleceği için mevcut
yapılarının ve dokusunun korunarak yaşatılmasına dair fikir oluşturması amaçlanmıştır
_EMRE MADRAN İZİNDE:
“EDEP YA HU” BULUŞMALARI
Emre Madran'ın aramızdan ayrılışının birinci yılında, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Emre Madran'ın Koruma alanında alanında yürüttüğü çalışmaları, güncel gelişmelerle
değerlendiren , eleştiren ve çözüm önerileri oluşturan bir yaklaşımla yeniden üreten ve
Emre Madran İzinde:"Edep Yahu" Buluşmaları organize etmektedir. Buluşmanın ilki 26-27
Eylül 2014 tarihlerinde "Tehdit Altındaki Cumhuriyet Dönemi Kültürel Mirası" teması ile 2
gün gerçekleşmiştir. Emre Madran izinde: "Edep Yahu" Buluşmalarının 2014 teması,
tehdit altındaki Cumhuriyet Dönemi Kültürel Mirası olarak belirlenmiştir. Tema, kültürel
miras, endüstri mirası, alan yönetimi ve kültürel peyzaj ana başlıkları altında incelenmiştir.
Etkinlik çerçevesinde Emre Madran adına pul bastırılmış ve Emre Madran belgesel film
gösterimi ve tematik sunuşlar yapılmış ve Kızılay-Saraçoğlu Rotası ile etkinlik sona ermiştir.
_2. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ
TMMOB Ankara Şubesi’nin bu yıl ilk defa yapacağı 3-5 Haziran 2015 tarihinde yapılması
planlanan Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim,
kullanım, koruma, denetim yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin
tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla
düzenlenmiştir.
Ülkemizde ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında
"Birinci Türk Yapı Kongresi" adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek
topluluğumuzun o tarihteki örgütü "Türk Yüksek Mimarlar Birliği" kongreye geniş destek ve
katılım sağlamıştır. Beş gün süren
bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın
kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı
ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlamak
amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi “yapı kongre”lerini bir gelenek haline
getirmek niyetindedir.
Kongre mekânı olarak hem akademisyen hem de öğrencilerle buluşmayı sağlayacak,
daha mesleki bir kongre ortamı sağlayacak olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Bölümü binası ve Mimarlık amfisi seçilmiştir. Kongrede 8 farklı ana başlıkta bildiri
sunuşları yapılacak ve bünyesinde AR-GE’si olan çeşitli yapı firmalarının standlarda sergi
açmaları sağlanacaktır.
Ongre hazırlıkları kapsamında 31 kişilik, konusunda uzman akademisyenden oluşan bir
Kongre Bilim Kurulu ve 13 kişiden oluşan bir Kongre Düzenleme Kurulu oluşturulmuştur.
kongrede sunulacak olan ön bildirilerin değerlendirmesi yapılmış olup şu anda tam bildiri
teslimi aşaması devam etmektedir.
O3 PROJELER
•
•
•
•
Çocuk ve Mimarlık
Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi
AOÇ Turnede
Gezi’nin Çocuklarına Anıt Mezar Projesi
_ÇOCUK VE MİMARLIK
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Merkezi olarak 2002 yılından beri 13
yıldır sürdürdüğümüz Çocuk ve Mimarlık çalışmaları ile çocuğun yaratıcılığı ile mimarlıüın
yaratıcılığını birleştirip çocukların oyunlar aracılığıyla kent ve mekan algılarını
geliştirmeleri, çevrelerine dair düşler kurmalarını ve bunu okullarda süren öğrenciöğretmen ilişkisi ile değil, çocuklar ve yürütücüler bir oyunun parçası olacak şekilde
çocukların özgürce kendilerini ifade etmeleri için uygun bir ortam oluşturmayı amaçladık
ve bunu gerçekleştirdik. Bu amaçla 43. Dönem çalışmalarımızda da devam eden
1000Mimar1000Okulda projemize bu dönem özellikle mimarlık öğrencilerini de projeye
dahil ederek bu konuda yetişmelerini sağladık. Bunun haricinde atölye çalışmaları, yaz
okulu ve kış okulunun yanı sıra Ankara Valiliği Çocuk Dostu Şehir projesinde de aktif rol
üstlenerek Çocuk ve Mimarlık projemizi farklı alanlarda yaygınlaştırdık. Ayrıca çalışmaları
hala devam eden ve Çanakaya Belediyesi ile ortak yürütülecek Kent Tarihi Ofisi projesi ile
Ankara kent tarihini ve dokusunu mimarlık öğrencilerinin rehberliğinde ilkokul
öğrencilerine anlatmayı , Ofis’te yer alacak broşürler, çocuk kitapları ve çizgi filmler ile
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına tüm çocukların ulaşmasını sağlamayı ve Ofis bünyesinde
düzenlenecek atölye çalışmaları ile kent merkezinde çocuklara hitap eden bir bilgi-tarihkültür merkezi oluşturmayı amaçlamaktayız. Yine Çankaya Belediyesi ile ortak
düzenlenecek çocuk kitapları ve çizgi film yarışmaları ile çocuklara kent-mekan
kavramlarını aktarabilecek özgün yayınlar elde etmek için çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
1000MİMAR1000OKULDA
1000 Mimar 1000 Okulda Projesi ilk defa 2003–2004 eğitim-öğretim yılı başında
ilköğretim okullarında aktif olarak uygulanmaya başlamıştır. İlköğretim,
ortaöğretim ve okul öncesini kapsayan çalışmalardır. Ankara Valiliği ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün izinleriyle okullarda yürütülür.
Ankara merkez ilçelerindeki farklı sosyoekonomik yapılardaki okullar, farklı yaş
grupları ile yapılan bu çalışmalarda; yakın çevre, duyarlılık, hayallerimdeki sınıf,
park tasarımı, zaman ve kent, kentin katmanları, kent yaşamı ve iletişim, çocuk
oyun alanları, mimarlık mesleği, spor alanları, koruma ve mimarlık, mekân algısı,
vb. konularda çalışmalar kurgulanmaktadır.
1000 Mimar 1000 Okulda Projesi kapsamında; 2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim
Dönemi için de Ankara Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne izin talep yazıları
yazılarak onay alınmıştır.
Bu dönem, 1000 Mimar 1000 Okulda Projesi kapsamında 7 okulda çalışmalar ve
buluşmalar gerçekleştirildi.
Kültürel miras, kent planlaması, mimarlıkta malzeme, tasarım, ölçek, oran, iki
boyut, üç boyut, renk, mahalle, okul, doğal çevre v.b. konusunda yapılan
çalışmalarda üçyüze yakın çocuğa ulaşıldı ve onlarca ürün ortaya çıkartıldı.
BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN GİRİŞİMİ ORTAK TOPLANTI-04.04.2014
04.04.2014 tarihinde Şubemize gelen Başka Bir Okul Mümkün Derneği Ankara
temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda, girişim temsilcilerinden Doç. Dr. Tülin
Şener bizleri proje hakkında bilgilendirdi. Başka Bir Okul Mümkün projesinin dört
temel aksının demokratik yapı, ekolojik duruş, alternatif eğitim ve özgün finansman
olduğunu anlatan Tülin Şener, çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların
kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik
dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi ve ilk okulların kurulması
ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürmekte olduklarını
anlattı; Şubemizin Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi ile dayanışma ve işbirliği
içerisinde olmak istediklerini dile getirdi.
ÇOCUK VE MİMARLIK YAZ OKULU 2014-13.06.2014
Çocuk ve Mimarlık çalışmalrı kapsamında düzenlenen yaz okulu ,Ankara
Üniversitesi Zirraat Fakültesinin Haymana yolu üzerinde bulunan uygulama
alanında gerçeklşetirildi.Çocukların doğaya dokunduğu yaz okulunda, Doğada
barınam, doğada yaşam, doğal ve kültürel varlıkların farkında olunması ille
birlikte, çocukların ağçatan kiraz topladığı, hayvanlara baırnak yaptıkları , çok
yönlü bir çalışma olarak gerçkleştirilmiştir. Yaz Okulu kapsamında yapılan atölye
çalışmaları şu şekildedir: Doğa Keşfi, Ağaç Tanıma Atölyesi, Gavurkale Fotoğraf
Atölyesi, Süt ve Meyve Suyu Üretim Tesisleri Gezisi, Doğada Barınma Atölyesi.
Yapılan bütün atölye çalışmaları ile çocuklar, kent yaşamından farklı bir yaşamı
yerinde gözlemleyip deneyimlediler. Kiraz hasadına katılıp, her sabaha kahvaltıda
içtikleri sütün sağılma anından şişelenmesine kadar geçirdiği evreleri izlediler.
Doğayı keşfe çıkıp bitkileri, ağaçları, kuşları, böcekleri gözlemlediler, konuştular,
tartıştılar. Yaz okulunun sonunda, beş günlük birikimleri ve gözlemlerinin ışığında
karınca, kedi ve kuş için barınak tasarlayarak atık malzemeler ve doğadan
topladıkları malzemelerle maketlerini yaptılar.
ÇOCUK VE MİMARLIK EĞİTİMLERİ 2014-13-14.11.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Merkezi tarafından Ankara
Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve yaratıcı drama
eğitmenleri ile ortak olarak gerçekleştirilen Çocuk Gelişimi Eğitimi ve Yaratıcı
Drama Eğitimi ile Çocuk ve Mimarlık çalışması yapmak isteyen mimarlar ve
mimarlık öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. Böylece
mimarların ve mimarlık öğrencilerinin çocuklarla buluşmadan once ön bir
pedagojik eğitimden geçmeleri sağlandı. Çocuk Gelişimi Eğitimi 13 Kasım 2014
tarihinde Yar. Doç. Dr. Tülin Şener tarafından yapıldı ve bu kapsamda çocukların
bebeklikten ergenliğe farklı yaş evrelerindeki fiziksel ve psikolojik değişimleri
anlatıldı. 14 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen Yaratıcı Drama Eğitimi’nde ise Pelin
Özgümüş yürütücülüğünde her katılımcının gup içerisinde kendini daha iyi ifade
edebilmesi, duygu ve düşüncelerini yazarak, okuyarak, canlandırarak, çizerek veya
maketni yaparak, fakat her seferinde oyun yolu ile aktarabilmesi üzerine çalışmalar
yapıldı. Okullarda çocuklarla birlikte oynanacak oyunlara örnek olması açısından
farklı içeriğe ve yönteme sahip oyunlar oynandı
ÇOCUK VE MİMARLIK KIŞ OKULU 2015-5-6-7.02.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen
Çocuk ve Mimarlık KIş Okulu 5-6-7 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. 11-13
yaş arası 11 çocuğun katıldığı Kış Okulu’nun bu seneki teması “Tarihi Ulusu
Bölgesi’nde Kent Okuması” olarak belirlenmişti. Çocukların günlük yaşamlarında
ulaşımlarını özellikle servis otobüsleri veya özel araçlarla sağlaması sebebiyle eksik
olan toplu taşıma alternatifleri, ulaşım hatları ve bir yerden bir yere yaya olarak
gitme gibi kavramlarla birlikte ortaya çıkan kent farkındalığı sorunu ve yaşanılan
çevrenin etkili bir biçimde gözlemlenmemesi, Kış Okulu’nun bu seneki temasının
çıkış noktası oldu. Çocukların yaşadıkları kentle kurdukları ilişki göz önünde
bulundurulduğunda görülen bu eksikleri gidermeleri, belediye otobüs yolculuğu
sırasında veya yaya olarak yaşadıkları çevreyi daha etkin bir şekilde gözlemlemeleri
ve bir boş zaman aktivitesi ve hafta sonu kaçış mekanı olarak tercih edilen
AVM’lerde sunulan alışveriş ortamı yerine hal, han ve çarşılarda süren esnaf-halk
ilişkisine dayalı alışveriş kültürünü hissetmeleri amacıyla hazırlanan 3 günlük
programda çocuklar daha önce yaşadıkları kent olan Ankara’da hiç gitmedikleri
yerleri görme fırsatı buldular. Hem tarihi yerleri gezip Ulus’un çok katmanlı tarihi
yapısını kronolojik olarak inceleme fırsatı bulan çocuklar, hem de gezdikleri Hal,
Suluhan, Sobacılar Çarşısı, ve Tenekeciler Sokak gibi farklı bir alışveriş ortamı
sunan mekanlarda esnafla sohbet ederek Ulus merkezini deneyimlediler. İlk 2
günkü programda yer alan farklı rotalarla mimari, tarihi, kültürel ve sosyal
gözlemler yapan çocuklar, gün sonlarında yapılan hikaye, resim ve heykel gibi
farklı atölye çalışmaları ile bu deneyim ve gözlemlerini aktardılar. Kış Okulu’nun
son gününde ise, yapılan tüm çalışmaların ve rotalar boyunca çekilen fotoğrafların
sunulduğu sergi çocuklarla birlikte hazırlanarak 3 gün süren Çocuk ve Mimarlık Kış
Okulu deneyimi ailelerle paylaşıldı.
ANKARA VALİLİĞİ ÇOCUK DOSTU ŞEHİR TOPLANTISI-16.02.2015
Ankara Valiliği tarafından farklı bileşenlerin katılımıyla yürütülen Çocuk Dostu Şehir
projesinin aktif yürütücülerinden biri olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk
ve Mimarlık Merkezi üyelerimizin katılımıyla 16.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıya katıldık. Ana gündemi Çocuk Kültürü Merkezi olan toplantıda Beytepe
Köyü’nde açılması planlanan merkezin içerisinde yer alacak atölyeler ve işleyiş
üzerine konuşuldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Merkezi
olarak bizden talep edilen atölyeler ve merkezin dış mekanında yapılması
planlanan çocuk parkı ve macera parkuru tasarımı gibi konular üzerine fikir
alışverişleri yapıldı. Çocuk Kültür Merkezi projesi kapsamında yapacağımız
çalışmalar önümüzdeki yıl da devam edecektir. Bu prohe haricinde toplantının
diğer gündemlerine istinaden Çocuk Dostu Şehir projesi kapsamında yürütlecek
TUBİTAK projelerinin bilgilendirmesi yapıldı.
_BİNA KİMLİKLERİ ENVANTERİ PROJESİ
40. Dönemde başlayan Bina Kimlikleri envanter çalışması 43. Dönemde tüm yapılan
çalışmaların derlenmesi ve görünür hale getirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla bir
Bina Kimlikleri web sayfası hazırlanma çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan söyleşilerin
derlenerek web sayfasında sunulması ve ayrıca e-kitap olarak da satışa sunulması
planlanmaktadır.
Ayrıca Mimarlar Odası Ankara Şubesi çalışmaları kapsamında bugüne kadar belgelenmiş
ve bundan sonra belgelenecek olan tüm yapılar için bir “yapı envanter bilgi fişi”
hazırlanmıştır. Yapıların harita üzerinde konumlarının da gösterileceği bu envanter fişi
ileride yapılacak tüm belgeleme çalışmalarına da kaynak oluşturacağı gibi diğer
kuruluşların envanter çalışmalarını içeren web sayfaları ile de iletişimli olacaktır.
Bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları görünür hale getirdikten hemen sonra başlayacak
yeni söyleşi ve kent rotası gezileri planlanmaktadır.
_GEZİNİN ÇOCUKLARINA
ANIT MEZAR PROJESİ
Haziran Direnişi’nde, halka karşı uygulanan polis terörü sonucu yaşamını yitiren “Gezinin
Çocukları” için yaptırılan Anıt Mezarlar süreci Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 42.
Döneminde başlatılmış; 43. Dönem de devam etmiştir. Haziran halk hareketinin simgeleri
olan genç değerlerimizin ölümlerinin birinci yıldönümünde mezarlarının anıt mezarlara
dönüştürülmesi için başlatılan katılımcı süreçte, TMMOB’ye bağlı odalardan Elektrik
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,
Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri
Odası’nın yanı sıra sanatçılar ve ailelerin katıldığı platformda, Şubemiz sekretaryalık
görevini üstlenmiştir. Aralık 2013’de başlatılan süreç, aileler ve sanatçılarla yapılan
düzenli toplantılar sonucunda, Haziran 2014’de sonlanmış; ailesi anıt mezar yapımını
talep eden çocuklarımızdan Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş’ın
anıt mezarları ölüm yıldönümlerinde TMMOB İKK’ların da katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Kollektif bir çalışma olan Anıt Mezar projesinde yer alan sanatçılardan Heykel Sanatçısı
Seval Şener anıt mezarın tasarımını, mezar üzerindeki simgelerin anlamlarını anlatarak şu
şekilde ifade etmiştir: mezar bloğunun üzerine 8 ayrı delik konulduğunu, bu deliklerin
kuşlar için su kabı, Berkin Elvan‘ın oynadığı bilyeler olarak tasarlandığını söylemiştir.
O4 BASIN-YAYIN
•
•
•
•
•
•
•
•
Basınla ilşkiler (Ulusal ve Uluslararası
Basın)
Sobe Gazetesi ve Web Sayfası
Dosya
MOblog Dijital Bülten
Sosyal Medya
Kentinsesi.tv İnternet Televizyonu
Görsel Yayınlar
Bandrol İşlemleri
_BASINLA İLİŞKİLER
43.dönemde Basın ve medya kuruluşları
aracılığıyla kent ve mimarlık gündemini
Ulusal ve Uluslarası boyuta taşıdık.
Kaynak oda olduk,
güvenilir haber kaynağı haline geldik,
meslek alanımıza ait dili
toplumla buluşturduk.
43.dönem birinci yılında,
gazetelerde 2138 haberimiz,
sosyal medya ve internnette yüzbini aşan haberimiz,
160 kez TV haberi ve program ile,
yeni bir aşamaya geçtik.
Mimarlar Odası’nın bilinirliğini,
güvenilirliğini perçimledik.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 42. Dönemde
başladığı medyave basın ilişkilerini
43.Dönemde kurumsallaştırarak, ulusal ve uluslarası basınla ilişkiler köşe yazarları ile
temasla kurarark yeni bir aşamaya evirmiştir. Her Çarşamba yapılan düzenli basın
toplantıları, kent gündeminin takibiyle, günlük olarak basına atılan açıklama ve basın
bildirileri, basınla yerinde inceleme toplantıları, basının araştırmalarıyla birlikte araştırmacı
kent haberciliği, televizyon programları ile mimarlığın ve verilen kentsel mücadelenin
görünür olmasına olanak sağlanmıştır. BAzren haftada iki gün yapılan gündeme gore
daha fazla yapılan basın toplantıları ile birlikte bir yılda 60 basın toplantısı
gerçekleştirlmiştir. Yazılı ve görsel basınla kurulan ilişkilerle birlikte Teknik bilgin,in halka
ulaştırılması konusunda özel bir çalışmanın ele alındığı v eve bu konuda oldukça başarılı
olduğuna dair değerlendirmelerin alındı bir süreç olan 43.Dönemde Mimarlar Odası
Ankara Şubes basın açısından güvenilir kaynak olarak ifadelendirilmiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43. Dönemde Kent gündeminde önemli bir yer almakla
kalmayıp, kamuoyunu bilgilendirme,hızlı hareket ederek gündem belirleme görevini de
medya üzerinden gerçekleştirmiştir.Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü bu
kararlı, mücadele , bilimin ve tekniği mimarlığın yaratıcı gücüyle yeniden harmanlamış ve
toplumun tüm kesimlerinde Mimarlar Odasını görünür ve bilinir kılmıştır. 43.dönemin
birinci yılında, ulusal ve uluslararası basında dahil olmak üzere, hergün Mimarlar Odası
Ankara Şubesinin haberi yayınlanmıştır.
Uluslararası basında 168 kez haber
olmuştur
Der Spiegel, Guardian v.b yayınlarda röportajlar yayınlanmıştır. Atatürk Orman Çiftliği ve
Kaçak Saray mücadelesi ve Yurtdışlına devlet başkanlıarın yazılan mektuplar ve gönderiler
raporlarla birlikte yoğunluk yaşanan Uluslararası basın gündeminde, yabancı
televizyonlara ve radyolara da röportajlar verilmiştir.
43.Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haberleri İnternet medaysında yüzbinler
aşan şekilde haber olmuştur.Ulusal basında görünür olma ve haberlerimizin yayınlanması
42.Dönemde başlayan ritmi birinci yılda 2 katına katına sıçratmış 2138 kez
haberlerimiz yayınlanmıştır.43.Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mücadele
_DOSYA
Mimarlık mesleği ve güncel ülke gündemine dair bilgi üretimini/paylaşımını sağlama
amaçlı, bilimsel içerikli ve tematik olarak çıkarılan Dosya Dergisi uzman akademisyen
üyelerin oluşturduğu Yayın Kurulu’nun katkısı ve işbölümü ile yürütülmektedir.
43. Dönem süresi içinde, 2014 Haziran ayında yapılan Yayın Kurulu toplantısında Dosya
Dergisinin gelecek sayıları konuşulmuş, daha önce yayına hazırlanmakta olan Dosya
Dergisinin “Kimlik ve Yer” konulu 33. Sayısı Temmuz ayında bastırılmıştır.
2015 yılına ait ilk dergi 6 Aralık 2014’te yapılmış olan “Gündem AOÇ – Kaçaksaray
Paneli”’nde yer alan konuşmaların oluşturduğu sayı olarak planlanmıştır. Bir sonraki
“Mimarlıkta Sayısal Fırsatlar” sayısı ile birlikte yayına hazırlanma aşamasındadır.
Engellilerin konu alınacağı 3. bir sayı ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. _MOblog DİJİTAL BÜLTEN
Şube’nin tam 107 sayı olarak bastığı ve üyelerine gönderdiği Bülten dergisinin Oda’nın
içinde bulunduğu mali sıkıntılardan kaynaklı olarak önce sayfa sayısı azaltılmış, ardından
107. Sayısı itibatriyle basılı olarak yaynı durmuş ve bir süre pdf formatında yayını devam
etmiştir. Gelişen teknolojiler ve günümüzde özellikle sosyal medyanın aktif olarak
kullanılması sebebiyle bu gelişmelere ayak uydurmak ve bilgiyi herkese ulaştırabilmek
adına Bülten dijital olarak moblogankara.org adresi üzerinden yayın hayatına devam
etmiştir. MOblog Bülten Yayın Komisyonu tarafından içeriği tartışılan ve oluşturulan Blog,
güncel mimarlık tartışmaları, yeni çıkan kitap ve dergiler, Şube haberleri ve etkinlik
duyuruları ile mimarlık ve ketn alanında bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.
Facebook üzerinden de ulaşılabilen MOblog sayfası ile daha geniş bir kitleye ulaşabilmek
için hem Facebook hem de Twitter üzerinden yapılan bağlantılarla MOblog’da yer alan
yeni girdilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
_SOSYAL MEDYA
Son yıllarda giderek etkili olan ve her yaş ve meslek grunu tarafından aftif bir şekilde
kullanılan ve neredeyse yazılı medyanın yerine geçen sosyal medya kullanımı Şubemiz
tarafından da önemsenmiş, bu sebeple Facebook ve Twitter hesapları üzerinden Şube ile
ilgili haberler, etkinlikler ve duyurular ve mimarlık ve kent gündemiyle ilgili bilgi paylaşımı
sosyal medya üzerinden de sağlanarak edinilen bilginin hızlıca ve güvenilir bir kaynaktan
aktarılması sağlanmıştır. Ayrıca Facebokk hsabı üzerinden açılan MOblog sayfası ile dijital
bültenin yayınları da bu kanal aracılığıyla paylaşılmaktadır.
_KENTİNSESİ.TV İNTERNET TELEVİZYONU
2013 yılının Haziran ayında yaşanan ve ülke siyasi tarihine “Gezi Direnişi-Haziran
Direnişi” isimleriyle damgasını vuran süreçte can yakıcı bir ihtiyaç olarak kendisini
hissettiren “alternatif medya” arayışı içerisinde kendisini var eden bir araçtır Kentin Sesi
Televizyonu. Kente dair duyarlı ve yaşanan olumsuz kent politikalarına karşı muhalif bir
bakış oluşturmaya çalışan kentin sesi televizyonu, Mimarlar Odası Ankara şubenin 42.
Faaliyet Döneminde basit birkaç cihazla teknik alt yapısı oluşturularak yayın hayatına
başlamıştır.
Kente dair yaşananları gerek canlı yayınla gerekse çekim yaptıktan sonra hemen web
sayfasına koyarak en kısa sürede izleyicisine ulaştırmayı hedef edinmiş olan kentin sesi
televizyonu iç mekanlarda yüksek hızda internet teknolojisini kullanarak izleyicisine kaliteli
yayınlar ulaştırmaya çalışmaktadır. Dış mekanlarda ise yine en ileri 3g internet
teknolojisini kullanan kentin sesi tv, mobilitesinin yüksek olması açısından çok basit
cihazlarla internet üzerinden canlı yayın yapabilmektedir. Daha önceki yayınlarımızı ve
canlı olarak yayınlanan programlarımızı izlemek için http://kentinsesi.tv web adresimizi
ziyaret edebilirsiniz.
_GÖRSEL YAYINLAR
Mimarlar Odası Ankara Şubesi düzenlediği her etkinlik ve her eylemlilik sürecinde gerek
yapılan elektronik duyurular ve sosyal medyada kulanılması için gerekirse de basılı olarak
ilgili kurumlara gönderilmek üzere afiş, banner, davetiye, sertifika, sergi, döviz, pankart ve
sticker gibi görsel malzemelerin bir tasarım ürünü olarak ele alınmasını benimsemiştir. Bu
noktada kullanılan her görsel malzemenin özgün bir biçimde tasarlayarak oluşturulmasına
özen gösterilmiştir. Yine bu kapsamda her ay yayınlanan etkinlik takvimi ile yapılacak
etkinliker üyelere duyurulmuştur.
Ayrıca 2014 yılında Emre Madran’ın ölüm
yıldönümünde kendisinin anısına bir pul tasarlanmış ve 500 adet basılarak anısına
düzenlenen Ede Ya Hu Buluşmaları’nda sevenlerine dağıtılmıştır. Bu görsel yayınların yanı
sıra üyelerinin günlük yaşamlarında kullanması için 2015 Ajandası tasarlanmış ve
basılmıştır.
_BANDROL İŞLEMLERİ
42. Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yayın deposu basılarak bandrol
uygulamasından önceki yıllara ait tüm yayınlara el konulmuştur. Mart 2014’ten beri dava
devam etmektedir. 43. Dönem çalışma dönemi içinde Daha önceki dönemlerde
yayınlanmış olan bandrolsüz kitaplara açılmış olan dava sürmekte olup dava
kapsamındaki tüm yayınlar için bandrol başvurularında bulunulmuştur. Dava süreci henüz
bitmeden, 2005-2012 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından
bastırılmış olan 42 adet kitap için geçmişe yönelik bandrol başvurusu yapılarak toplam
17382 kitaba bandrol alınmıştır.
Mahkeme süreçleri sonuçlanana kadar yeni yapılacak olan yayınların e-kitap olarak
hazırlanması kararlaştırılarak bunun için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
O5 MİMARLIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VE KÜLTÜR
Kültür MBÇK
Söyleşiler
Sergiler
Kültürel ve Teknik Geziler
Kent Yürüyüşçüleri Rotaları
Film Gösterimleri
Kurslar
59. Yıl Mimarlar Balosu
Anmalar
_KÜLTÜR MBÇK
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu çalışma alanı
kapsamında söyleşiler, film gösterimleri, müze gezileri, çevre gezileri, yurt içi ve yurt dışı
geziler, sergiler ve anma günleri organize edilerek mimarların ve mimarlık öğrencilerinin
kültürel ve sosyal etkinliklere buluşmalarını sağlamak ve bu etkinlikler aracılığıyla mimarlar
ve öğrenciler için sosyal bir buluşma ve kaynaşma ortamı oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen
etkinliklerimize ek olarak Nisan ayında gerçeklecek Kıbrıs ve Küba gezilerimizin yanı sıra
Temmuz ayında Berlin-Dresden gezisi ve Eylğl ayında Yunan Adaları gezisi planlanan
etkinlikler arasındadır. Diğer etkinliklerimiz de aylık programlarımızda belirttiğimiz şekliyle
yapılmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra ÇAHEM ile ortak açılan kurslar ile mimarların
kendilerini istedikleri ilgi alanında geliştirmelerine olanak sağlanmıştır. ÇAHEM
bünyesinde yaşanan sorunlar nedeniyle açmayı planladığımız bazı kurslarımız aktif
olamamış fakat diğer kurslar başarıyla tamamlanmıştır.
_SÖYLEŞİLER
ATATÜRK VE MODERNİZM SÖYLEŞİSİ-10.11.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu etkinlikleri
kapsamında düzenlenen Atatütk ve Modernizm söyleşisi Prof. Dr. Yıldırım Yavuz’un
sunuşuyla 10 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşti. Sunuş kapsamında Atatürk’ün
modernist görüşleri ve özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin modernleşmesi
için yapılan çalışmalar aktarıldı. Bu çalışmalardan bir kısmı elbette mimarık
alanında yapılan girişimlerdi. Atatürk’ün Mimarı olarak anılan Seyfi Arkan ve o
dönemde tasarladığı yapılar sunumun en geniş bölümünü oluşturdu. Arkan’ın
tasarladığı yapılardan Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım için yaptırılan ve
Çankaya Köşkü Yerleşkesi’nde yer alan Camlı Köşk mimari özelliklerinden yine
Arkan’ın tasarladığı mobilyalara kadar detaylı olarak anlatıldı. Sunumda ye alan
bir diğer Arkan tasarımı ise Florya Deniz Köşkü’dü. Yapının tasarlanması sürecinde
açılan mimari proje yarışması, yapının mimari açından önemi ve özellikleri de
izleyicilerle paylaşıldı.
SEVİLAY ARMAĞAN KİTAP TANITIMI-16.01.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi yürüttüğü kentsel mücadelenin yanı sıra mimarlık
pratikleri ile ilgili bilgi paylaşımını sağlayacak etkinlikler çerçevesinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığında uzun yıllar çalışmış olan Sevilay Armağan ile bir söyleşi
gerçekleştirmiştir. Alanında tecrübeli bir uzman olan Sevilay Armağan, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı mevzuatının nasıl okunması/yorumlanması gerektiğini anlattığı
“Çizimlerle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Uygulamaları ve Değişen
Maddeleri” adlı kitabının tanıtımını içeren bir sunum yapmıştır. Geniş katılım
sağlanan toplantıda katılımcılar mesleki konularda soru sormuş ve karşılıklı fikir
alışverişi yapılan bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
ÖRNEK BİR TOPLUMSAL KORUMA VE DÖNÜŞÜM PROJESİ OLARAK
NEW YORK HIGH LINE -21.01.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu etkinlikleri
kapsamında düzenlenen Örnek Bir Toplumsal Koruma ve Dönüşüm Projesi Olarak
New York High Line söyleşisi Prof. Dr. Yıldırım Yavuz’un sunuşuyla 21 Ocak 2015
tarihinde gerçekleşti. Sunıuşta New York’ta yer alan ve artık kullanılmayan tren
yollarından birisinin halkın girişimiyle yıkılmaktan kurtatılarak kentin ortasında bir
yeşil alana dönüştürülmesi anlatıldı. Bahsedilen bu dönüşümüm hikayesi oldukça
ilham vericiydi: Tren yolunun yıkılması kararının ardından bölgede düzenlenen halk
katılımlı toplantısında yıkıma karşı çıkan iki aktivist daha sonar tren yolunun yeşil
bir kamusal mekana dönüşmesi sürecini de örgütleyerek katılımcı bir uygulama
yürüttüler. Dönüşümün ardından halka geri kazandırılan “New York High Line”
artık rekreatif, kültürel, sanatsal ve sportif birçok aktiviteyle topluma servis veren bir
kamusal mekan haline geldi. Sunum kapsamında bu dönüşümün hikayesini
aktaran Yavuz, sunuşunu toplumlara örnek olması gereken bu dönüşümün
AOÇ’de uygulanmasının mümkün olabileceğini vurgulayarak bitirdi.
ÇANKAYA KÖŞKÜ SÖYLEŞİSİ-18.02.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen Çankaya Köşkü Söyleşisi Prof. Dr. Yıldırım Yavuz’un
sunuşuyla 18 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşti. Çankaya Köşkü’nün tasarlanma ve
yapım sürecinden, farklı dönemlerde geçirdiği tadilat ve restorasyon süreçlerine
kadar her evresini içeren sunumda Köşk’ün mimarisi ve tarihi ayrıntılı olarak
aktarıldı. Köşk Kompleksi içerisinde yer alan ve Arif Hikmet Koyunoğlu, Seyfi Arkan
ve Clemens Holzmeister gibi farklı mimarlar tarafından tasarlanmış yapılarla
birlikte Vedat Tek tarafından tasarlanan ve bugün Müze Köşk olarak kullanılan
yapının Atatürk döneminden başlayarak günümüze kadar geçirdiği değişiklikler
hem mekansal olarak hem de yapı malzeme değişiklikleri bakımından paylaşıldı.
Sunumun sonunda ise Köşk’ün bugün gelinen noktada Cumhubaşkanlığı
Kompleksi fonksiyonundan çıkarılıp, yeni Cumhurbaşkanlığı makamı olarak
yapılan Kaçak Saray’ın bu amaçla kullanılmaya başlandığı aktarıldı.
_SERGİLER
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kültürel etkinliklere verilen sergi düzenlemeleri ile
de devam etmiştir. Özellikle 43. Dönem çalışmaları içerisinde yapılan anma etkinliklerinde
çeşitli sergiler açılmıştır. Emre Madran anısına düzenlenen
“Edep
Ya
Hu”
buluşmalarının birincisinde Emre Hoca’nın pul sergisinden örnekle bir sergi açılmıştır.
Benzer şekilde “Sinan Cemgil 70 Yaşında” anma etkinliğinde Cemgil’in ODTÜ Mimarlık
Bölümü 1. Sınıf Temel Tasarım dersi çizimlerinden, tasarladığı afişlerden ve
fotoğraflarından oluşan bir serge düzenlenmiştir. “Mehmet Adam’ı Anıyoruz” etkinliğinde
Adam’ın ODTÜ 1. Sınıf Yaz Stajı sırasından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açılmıştır.
Bunların haricinde her ay basında çıkan haberlerden oluşan “Basında Mimarlar Odası
Ankara Şubesi” sergisi bina girişinde sergilenmekte ve Mimarlık Haftası ve Danışma
Kurulları gibi etkinlik ve toplantılarda toplu olarak basın sergisi de açılmaktadır.
_KÜLTÜREL VE TEKNİK GEZİLER
NALLIHAN ANIT AĞAÇ GEZİSİ-12.07.2014
12 Temmuz 2014 tarihinde yapılan gezi, Orman Mühendisi Ahmet Demirtaş
rehberliğinde gerçekleşmiştir. Çayırhan, Gülşehri Juliopolis Nekropol alanı,
Danişment Köyü, Durhanlar Köyü, Beycik Ormanı, sarılar Köyü, Uluhan Sıtma
Çamı, Uyuzsuyu Şelalesi, Karacasu Köyü’ndeki anıt ağaçlar gezilmiştir.
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZE GEZİSİ-04.12.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen müze gezileri 4 Aralık 2014 tarihinde Anadolu
Medeniyetleri Müze Gezisi ile devam etti. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 2010
yılından bu yana devam eden yenileme ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanması
ve yeni salonlarının ziyarete açılmasıyla birlikte planlanan gezi, müzede görevli
uzman arkeolog eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Müzenin bedesten ve han kısımlarının
restororasyon çalışmalarının yapılmasıyla eklenen yeni bölümler ve yeni teşhir
tasarımları mimarlar tarafından ilgiyle izlenmiştir. Hem uzman arkeologun hem de
müzenin restorasyonunda görev alan mimarlardan birinin anlatımlarıyla birlikte
müze hem yapısı, tarihi ve mimari özellikleri, hem de içinde teşhir edilen nesneler
bakımından detaylıca incelenmiştir.
VAKIF ESERLERİ-PTT MÜZE GEZİSİ-22.01.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Bilimsel Çalışma Komisyonu
tarafından düzenlenen müze gezileri kapsamında Ocak ayında Vakıf Eserleri
Müzesi ve PTT Pul Müzesi gezildi. Prof. Dr. Yıldırım Yavuz rehberliğinde gezilen
Vakıf Eserleri Müzesi’nde 13. ve 14. Yüzyıldan kalma ahşap eserler ve 16.
yüzyıldan kalma el yazmaları, çiniler ve halılar hakkında detaylı bilgi elde etme
imkanı olmuştur. Bu müzenin ardından gezilen PTT Pul Müzesi’nde ise pul ve filateli
tarihinin yanı sıra çeşitli temalarda ve farklı yıllarda basılan pullara ait koleksiyonlar
izlenmiştir.
ÇANKAYA KÖŞKÜ MÜZE GEZİSİ-26.02.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Çalışma Komisyonu etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen müze gezileri kapsamında 26 Şubat 2015 tarihinde
Çankaya Müze Köşk gezisi düzenlendi. Müze Köşk’ün son restorasyonunu yürüten
Prof. Dr. Yıldırım Yavuz ve Prof. Dr. Ayşıl Yavuz rehberliğinde gerçekleştirilen
gezide hem Köşk’ün tarihi hem de bu tarih süresince geçirdiği restorasyon süreçleri
anlatıldı. Yapının mimari özellikleri, kullanılan malzemeler ve tekniklerin yanı sıra iç
mekanında yer alan molbilyaların tasarımı ve iç mekan düzeni gibi noktalar da
katılımcılarla paylaşıldı. Müze Köşk’ün her bir odasının hikayesi de aktarılırken her
mekan orijinal haliyle korunarak sergilendiği için katılımcılar binanın kullanıldığı
zamanı ve orada sürmüş olan yaşamı hayal etmekte zorlanmadılar. Odaların
gezilmesinin ardından köşkün tarihini ve restorasyon aşamalarını anlatan sergi de
gezi kapsamında gezildi.
_KENT YÜRÜYÜŞÇÜLERİ ROTALARI
Kent İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında değerlendirilen ve özellikle risk altındaki
alanlar için oluşturulan Kent Yürüyüşçüleri Rotaları ile o alanın uzmanı ile rehberli rota
gezileri gerçekleştirilmektedir. Risk Altındaki Alanlar panel serisi ile de bütünleşik çalışan
Kent Yürüyüşçüleri ile Ankara içerisinde yer alan ve özellikle Hükümet ve Büyükşehir
Belediyesi’nin rant odaklı politikaları yüzünden varlığı tehdit altında olan Kıbrısköy Vadisi
ve İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü gibi alanlara yürüyüşler yapılmış, Cebeci Stadyumu ve
Endüstri Mirası gibi rotalar ile de kent içerisindeki önemli yapılar gezilmiştir.
ENDÜSTRİ MİRASI ROTASI-27.12.2014
Ankara endüstri mirasının önemli örneklerinden olan Ankara Rüzgar Tüneli, AOÇ
Bira Fabrikası’nın bulunduğu yerleşke, AOÇ Şarap ve Meyve Suyu Fabrikası,
Çubuk 1 Barajı Ece Küreli rehberliğinde gezilmiştir.
_FİLM GÖSTERİMLERİ
“ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ” FİLM GÖSTERİMİ-21.08.2014
43. dönemde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK kapsamında,
“Arka Bahçede Yaz Akşamları” etkinlikleri kapsamında kaybettiğimiz Robin
Williams'ı anmak için, 21 Ağustos 2014 tarihinde 'Ölü Ozanlar Derneği' filminin
gösterimi yapılmıştır.
“NO” FİLM GÖSTERİMİ-11.09.2014
43. Dönem’de üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik olarak ve dünya,
kent gündemine paralel olarak düzenlenen film gösterimlerinde, Şili ve ABD ortak
yapımı olan Pablo Larrain’in yönetmenliğini üstlendiği “NO” filmi ve Fransa ve
ABD ortak yapımı olan Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud’in yönetmenliğini
üstlendiği “Persepolis” filmi gösterilmiştir.
_KURSLAR
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Çankaya Halkeğitim Merkezi ile işbirliği halinde bir
süredir sürdürdüğümüz dil ve kişisel gelişim kurslarımız ile ilgili protokol 14-05-2014
tarihinde yenilenmiş ve üyelerimize duyurulmuştur .Yoğun talep gören kurs kayıtlarımızdan
;açılan kurslar Diksiyon, Drama ve Fransızca I kurslarıdır. İlk dönem kurs faaliyetleri
bitmiştir. 2. dönem için görüşmeler yapılmıştır ve Çankaya Halkeğitim Merkezi’nden cevap
beklenmektedir.
_59. YIL MİMARLAR BALOSU
Mimarlık Odası kurulduğu 1954 yılından bu yana, insana ait her şeyin yansıdığı mimarlık
ortamında bilgi ve tecrübelerini biriktirmiş ve gelenekleriyle kuşaktan kuşağa aktarmıştır.
Her yeni dönem, geçmiş dönemden aldığı deneyimlerle, bir sonraki dönem için zemin
oluşturmuştur. Bu nedenle, 25 Aralık 2015 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin
59.yıl kuruluş yıldönümünde Raymar Hotel’de yapılan balo ile geçmiş dönem çalışmaları,
faaliyetler, eylemler ve etkinlikler katılımcılarla paylaşıldı. Balo başlangıcında gösterilen
slayt gösterisi ile kuruluşundan bugüne Şube’nin tarihi ve yapılan çalışmalar aktarıldı.
Mimarların keyifli ve eğlenceli bir ortamda yılın yorgunluğun atması için de, şubemizin
kuruluş günü olan 25 Aralık gününde kuruluş kutlamaları ile birlikte yeni yıl kutlamaları,
hediye çekilişleri yapıldı. Balo sonunda yapılan çekiliş ile tatil, uçak bileti, sinema-tiyatro
bileti, konser bileti, fotoğraf kursu, check-up, tasarım ürünler ve daha birçok hediye
baloya katılan konuklara dağıtıldı.
MEHMET ADAM’I ANIYORUZ-21.11.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43. Dönemi’nde düzenlenen anma etkinlikleri
kapsamında 21 Kasım 2014 tarihinde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu
üyeliği yapmış, Oda yayın kurullarında aktif görev almış ve ODTÜ Mimarlık
Bölümü’nün eski hocalarından Mehmet Yiğit Adam'ı
anma programı
gerçekleştirildi. Ailesi, öğrencileri ve dostları Sevgi Aktüre, Ali Artun, Ertuğrul
Kürkçü, Umman Ölçer, Arif Şentek ve Çetin Ünalın’ın katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte Adam’ın mimarlığa, kentlere ve topluma ilişkin düşünceleri katılılanların
anıları aracılığıyla paylaşıldı. Etkinlik kapsamında Mehmet Adam’ın ODTÜ
Mimarlık Bölümü Yaz Stajı’nda çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı da
yapıldı.
SAYIL ÖZMEN ANMASI-05.12.2014
7 Kasım 2014 tarihinde aramızdan ayrılan, 30. dönem Mimarlar Odası Genel Merkez ve
28. Dönem Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi olmuş, Yenimahalle Belediyesi’nde İmar
Müdürlüğü yapmış ve Gölbaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde çeşitli görevler almış Sayıl
Özmen için ailesi, dostları ve meslektaşlarının katılımıyla 5 Aralık 2015 günü anma
etkinliği düzenlenmiştir.
O6 ÖRGÜTLENME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Şube Örgütlenmesi
Temsilcilikler
Danışma Kurulları
İşyeri Temsilcilikleri
Öğrenci Temsilcileri
Yeni Mezun Mimarlar
Diğer Mimarlık Örgütleri
TMMOB Ankara İKK
Mimarlar Odası Genel Merkezi
Diğer Kurumlar
_ŞUBE ÖRGÜTLENMESİ
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43.dönemde örgütlenmenin geliştirilmesine, şeffaf ve
hesap verebilen bir yaklaşımla yönetim kurulu toplantılarını hareketli olarak toplamıştır.1
yıllık süreçte 49 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş, sokakta, semtlerde ve değişik
sektörlerin katılımıyla-yapı denetimci, iş güvenlikçi mimarlarla, sorun alanındaki halkla
birlikte yönetim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Herkese açık yönetim kurulu toplantıları
düzenli olarak pazartesi gerçekleştirilmekte olup gündem yoğunluğuna göre hızlı şekilde
toplanmaktadır. Katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla 43.dönemde üye danışma kurulları
Delegasyon danışma kuruluları toplantıları yapılarak, gündem üzerine örgütlenme
süreçlerin koordine edilmiştir. Bu kapsamda Mart Nisan Aralık aylarında olmak üzere
2014 yılında 6 kez delegasyon danışma kurulu gerçekleştirilmiştir. Ülke gündemi ve
mimarlık gündemlerini yoğunluğu yasal düzenlemeler ve TMMOB torba kanun
kapsamında ise bir yıllık süre içerisinde 5 üye danışma kurulu gerçekleştirilmiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi bağlı temsilcilikleri ile birlikte bölge toplantıları
gerçekleştirerek sorunların çözümüne ilişkin ortak akıl geliştirmektedir. 2014 Eylül’ünde
yapılan toplantıda oy birliği ile tüm temsilciliklerin ve başta temsilcilik Yönetim Kurulu
üyelerinin Oda mevzuatına uyması konusunda karar alınmış. Oda Mesleki Denetim
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerine yönelik yaptırım uygulanmış.
Oda mevzuatları ve politikaları konusunda faaliyet göstermeyen birimlerin, Mimarlar
Odası genel merkez ile birlikte kapatılması yönünde karar alınmıştır. Temsilciliklerimizle
birlikte bu dönemde Çorum’da ve Ankara’da olmak üzere 2 bölge toplantısı yapılmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında, Çaycuma Temsilciliği kendi isteğiyle, Bartın Temsilciliği, Düzce
Temsilciliği, Erzincan Temsilciliği, Yozgat Temsilciliği, kapatılarak yeni örgütlenme
çalışmaları başlatılmıştır. Sivas Temsilciliği ise kapatılarak Ankara Şube irtibat birimi haline
getirilerek Ankara’ya bağlanmıştır.
Örgütlenme sürecinde işyeri temsilcilik seçimleri işyerlerinde devam etmekte olup iki yılını
dolduran İşyeri temsilciliklerinde yeni toplantı ve seçimler yapılmaktadır. Mahallelerde
kentsel ölçekte önemli bir iletişim aksı oluşturan Mahalle temsilcilikleri, Çayyolu ve Birlik
Mahallesi deneyimleri ile devam etmektedir.
42.dönemde başlayan ofis ziyaretleri, özel sektörde ücretli çalışan ve serbest çalışan
mimarların olduğu alanlarda devam etmektedir.
TORBA YASA KONULU TOPLANTI-08.12.2014
AKP, TMMOB'nin kuruluş yasası olan "6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunu” Üzerinde değişiklik yapmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu'nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başlayan,
KHK'lerle kurulan Çevreve Şehircilik Bakanlığı'nda Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü'nün oluşturulması ile devam eden, çok sayıda mesleğimiz ve
meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan yönetmeliklerle sürdürülen, gece yarısı
operasyonu ile 3194 Sayılı Yasa'ya ekleme yapılması ve iki yıl once TMMOB’nin
yetkilerini sınırlandıran ve örgütlülüğünü bozmaya çalışan torbayasa ile devam
eden süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı” isimli yeni bir torba yasa hazırlığı ile tekrar gündeme gelmiştir.
Torba yasa içinde; 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu,
4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri
Kanunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2644 sayılıTapu Kanunu, 6083 sayılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
6107 sayılı İller Bankası Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda
değişiklikler ile 6235sayılı TMMOB Kanunu değişikliği bulunmaktadır. Yapılan
değişikliklerle getirilmeye çalışılan il odacılığı sistemiyle TMMOB örgütlenmesini
zayıflatma amacı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Torba yasaya karşı reaksiyon
geliştirmek ve Şube örgütlenmesi ile konuyu tartışmak üzere 8 Aralık 2014
tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
_TEMSİLCİLİKLER
ÇORUM BÖLGE TOPLANTISI VE ANDREAS SCHAHNER BOĞAZKÖY
SUNUMU İLE KAZI ALANI GEZİSİ -20-21.09.2014
Mimarlar Odası Ankara Şubesi örgütlenmenin yaygınlaşması ve temsilciliklerle yüz
yüze iletişimin güçlendirilmesi için yapmakta olduğu temsilcilik toplantılarının ilkini
Çorum’da gerçekleştirmiştir. Mesleki denetimlerin usulüne uygun yapılması
konusuna yoğunlaşan toplantının ertesi günü Boğazköy kazı başkanı Andreas
Schahner’in rehberliğinde Boğazköy Hitit yerleşimi gezilmiş ve Çorum Müzesi
ziyaret edilmiştir.
_DANIŞMA KURULLARI
43. Dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi, mesleki gelişmelerin, yasal düzenlemelerin
örgütlenme sürecinde katılımcı yöntemle değerlendirilmesi için üye ve delege danışma
kurul toplantıları düzenlemiştir. Bu kapsamda, Genel Merkez Genel Kurulu ve seçimlerine
yönelik olarak 08.04.2014 ve 17.04.2014 tarihlerinde delegasyon danışma kurulu
toplantısı, 24.05.2014 tarihinde “Ülkemize Demokrasi Özgürlük ve Barış Gelene Kadar
Mücadeleye Devam” metni ile 43. Dönem Çalışma ve Eylem Programının tartışmaya
açılması için Üye Danışma Kurulu, gündem ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla
31.10.2014 tarihinde Üye ve 09.12.2014 tarihinde Delege Danışma Kurulu yapılmıştır.
22-23 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen 44. Dönem 1. Merkez Danışma Kurulu’nda,
Şubemizin yürüttüğü mücadele deneyimleri ve önerileri Mimarlar Odası örgütlülükleriyle
paylaşılmıştır.
_İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İşyeri Temsilcilikleri Yönetmeliğinin hazırlandığı
1990 yılından bugüne kadar geçen süre boyunca arada kesintiler olsa da çeşitli
sektörlerdeki işyeri temsilciliklerini kurma çalışmalarını sürdürmüştür. 43. Dönemde
kamuda çalışan mimarlar ile görüşmeler yapılmış ve işyeri temsilcileri seçilmiştir.
Görüşmeler sırasında kamuda çalışan mimarların sorunları da konuşulmuş, görüş, istek ve
önerileri alınmıştır. İşyeri temsilci seçimi görüşmeleri halen devam etmekte olup şu ana
kadar Sağlık Bakanlığından - 2 kişi, Mamak Belediyesinden – 2 kişi, Çankaya
Belediyesinden – 2 kişi, Yenimahalle Belediyesinden– 3 kişi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 3 ayrı dairesinden toplam 8 kişi temsilci olarak seçilmiştir.
_SEMT TEMSİLCİLİKLERİ
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, semt temsilcilikleri ile işbirliğini ve iletişimi
arttırmak amacı ile çeşitli Yönetim Kurulu toplantılarını semt temsilcilerinin mekânlarında
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Çayyolu Mahallesi’nde, Kavaklıdere’de ve Birlik
mahallesinde toplantılar yapılmıştır. Mimarlık haftası kapsamında yapılan etkinliklerden
“Çayyolu’nda Mutluluğu Var Etmek” konulu forum semt temsicliğimiz ile ortak olarak
gerçekleştirilmiştir. Birlik Mahallesi’nde ise Gür Dalkıran’ın ofisinde ise Birlik Mahallesi
Semt Temsilciliğimiz ile ortak Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
_ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak mimar üyelerimizi olduğu kadar öğrenci üyelerimizi
de önemsemekte, fikirlerini, önerilerini ve katılımlarını önemsemekteyiz. Bu sebeple
kurulan Öğrenci Temsilcileri Komisyonu 2014-2015 temsilcileri her okulda yapılan
seçimlerle belirlenmiştir. Ankara’da bulunan üniversitelerin mimarlık bölümlerinden
(ODTÜ, Gazi Üniversitesi, TOBB ETU, Bilkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya
Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
temsilcilerile mimarlık öğrencileriyle farklı etkinlikler düzenleyerek hem farklı
üniversitedekilerin öğrencilerin birbirini tanıması hem de Mimarlar Odası ortamında
mimarlarla ve kentle buluşma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
düzenlenen Yaşanılan Kentler sunumları ve Kent Gezileri devam etmektedir. Ayrıca bu yaz
Eğin’de düzenlenecek yaz kampı çalışmaları da sürmektedir.
EĞİN SUNUMU 28.02.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Temsilcileri Komisyonu’nun düzenlediği
etkinlikler her öğrencinin yaşadığı, büyüdüğü yerleri gerek tarihi, kültürel ve mimari
özellikleriyle gerekse bu yerlere ait anılar ve deneyimler üzerinden anlattığı
“Yaşanılan Kentler” sunumları ile başladı. Bu sunumların ilki Başkent Üniversitesi 1.
sınıf öğrencisi Gülşah Birler’in Eğin üzerine yaptığı sunumla gerçekleşti. Gülşah
doğup büyüdüğü ve hala ailesinin yaşamaya devam ettiği kent Eğin üzerine yaptığı
sunumda öncelikle kentin bilinmesi gereken tarihi, doğal, yerel, kültürel ve mimari
özelliklerinden bahsetti. Kent hakkındaki genel bir ön bilgiden sonra ise ailesinin
geçen yıla kadar içinde yaşadığı konağın hikayesini paylaştı. Konağın bir
pansiyona dönüştürülmesi kararının ardından yapının geçirdiği restorasyon sürecini
ve bu süreçle birlikte özellikle ailesinin yaşlı bireylerinin yaşamlarının
konaktankoparılıp TOKİ evine sıkışması ile girdikleri mutsuz dönemi insan-mekan
ve insanın yaşadığı mekanla kurduğu naif ilişki yönünden anlattı. Gülşah yapı
ölçeğinden başlayarak kent ölçeğine varan bu insan-mekan ilişkisiyle insanların
yaşamları süresince anılarıyla ve deneyimleriyle bir yer’e dönüştürdüğü mekanların
ve çevrelerin büyük ölçüde ekonomik çıkarlar nedeniyle tahrip olduğunu ve
böylece insanların yaşadıkları yerlere yabancılaşma ve mutsuzluk durumlarını hem
kendi gözünden hem de konağın asıl sahibi anneannesinin gözünden sundu.
SARAÇOĞLU GEZİSİ-15.03.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Temsilcileri Komisyonu’nun tarafından
düzenlenen Kent Gezileri Saraçoğlu Mahallesi Gezisi ile başladı. Özellikle son
günlerde mahalledeki bazı konutların boşaltılmasıya varlığı daha da tehdit altına
giren mahalleyi geleceğin mimar adayları olan öğrencilerin kent merkezinde yer
alan ve hem mimarlık hem de kentsel yerleşim açısından önemli bir örnek olan bu
mahalleyi ve yeşil doku-yapılaşma arasındaki dengeli ilişkiyi deneyimlemesi için ilk
gezi rotası olarak Saraçoğlu Mahallesi seçilmişti. 15Mart 2015 tarihinde
gerçekleştirilen geziye farklı okullardan öğrenciler ile Şube Başkanı Tezcan Karakuş
Candan’ın yürüttüğü Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kent ve Deneyim dersinin
öğrencileri katıldı. Adnan Ötüken Kütüphanesi önünde başlayan gezi mahallenin
farlı tipteki yapılarının ve sokak/mahalle dokusunun incelenmesiyle devam etti.
Mahalle halkı ve Namık Kemal Mahallesi’ni Koruma ve Yaşatma Derneği
üyelerinin de katılımıyla mahalle ile ilgili yapılacak çalışmalar ve mahallenin
korunması ve yaşatılması içinbahar aylarında yapılacak etkinlikler üzerine
konuşuldu.
YERSİZLİK SUNUMU -19.03.2015
Mimarlar Odası Ankata Şubesi Öğrenci Temsilcileri Komisyonu’nun tarafından
düzenlenen “Yaşanılan Kentler” sunumları TOBB ETU Mimarlık bölümü 2. Sınıf
öğrencisi Duygu Gökoğlu’nun “Yersizlik” temalı sunumuyla 19 Mart 2015
tarihinde gerçekleşti. Varna göçmeni bir aileden gelen Duygu, sunumunda sürekli
göç eden ailelerin yaşadığı yersizlik durumunu anlattı. Başlangıçta yer kavramı
üzerine orta atılan kavramlardan ve görüşlerden hareketle mekan ve yer arasındaki
ilişkiden bahsetti. Yersiz olma durumunu ise kendi ailesinin göç hikayesi üzerinden
kurgulayan Duygu, Varna’dan başlayarak göç ettikleri her şehirde “yer
edinememe” durumlarını ve buralara dair bir “aitlik” olgularının gelişmemesini
anlattı. Duygu’nun yaşanan hikayeler üzerinden anlattığı bu “yersizlik” durumu ile
ilgili sunumu dinleyicilerin de yersizlik ve aitlik üzerine kendilerini sorgulamalarını
sağladı ve sunumun ardından salonda bu kavramlar üzerine tartışmalar yürütüldü.
DİKMEN GEZİSİ -22.03.2015
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Temsilcileri Komisyonu’nun tarafından
düzenlenen Kent Gezileri 22 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Dikmen Vadisi
Gezisi ile devam etti. Mimarlık Öğrenci Temsilcileri Komsiyonu ve Atılım
Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kent ve Deneyim dersi öğrencileriile birlikte yapılan
gezide öğrencilerin Vadi’yi tanıması ve oradaki süreci ilk ağızdan öğrenmesi
amacıyla Barınma Hakkı Bürosu’nda Vadi Halkı ile kahvaltı yapıldı.
KahvaltısırasındaVadi’nin Ankara kenti açısından ve Ankara konut yerleşim tarihi
açısından önemi, kentsel dönüşüm yüzünden içinde bulunduğu zorlu sureç ve bu
sürece ve tüm müdahalelere ragmen Vadi Halkı tarafından 9 yıldır sürendireniş
öğrencilerle paylaşıldı. Kahvaltının ardından öğrencilerle birlikte Vadi
topografyasını ve doğrudan halk tarafından doğayla uyumlu olarak yapılmış evleri
incelemek üzere bir yürüyüş gerçekleştirildi.Hiçbiri daha önceden Dikmen Vadisi
gecekondu yerleşim bölgesine gitmemiş hatta Vadi’nin bu kısmından haberdar
olmayan öğrenciler için bu gezi kent ve yaşam adına farklı bir deneyim ve ufuk
açıcı bir gezi oldu.
_DİĞER MİMARLIK ÖRGÜTLERİ
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, farklı alanlarda etkinlik yürüten diğer mimarlık
örgütleri ile arasındaki örgütsel bütünlüğü ve dayanışmayı güçlendirme, örgütlenme
çalışmalarının geliştirilmesi, meslek örgütleri birlikteliğini arttırmak, bilginin paylaşımı ve
katılımın arttırılması, mimarlık ve kent sorunlarında birlikte hareket ederek güçlerininin
birleştirilmesi amacıyla 43. Dönemde de çeşitli toplantılar gerçekleştirmiştir. Diğer
mimarlık örgütleriyle mimarlık ortamına ve mimaların sorunlarına ilişkin saptamalar
yapmak, bu sorunlara ortak akıl ile çözümler üretmek ve mimarlık alanine ilişkin geliştirici
çalışmalarda bulunmak amacıyla çeşirtli toplantılar düzenlenmiştir. Mimarlar Odası
Ankara Şubesi, Mimarlar Derneği 1927 (MD 1927), Koruma Uzmanları Derneği (Kor-Der)
ve Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar18 Haziran
2014, 26 Haziran 2014, 9 Ağuatos ve 17 Ekim 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Toplantıda
mimarlık meslek gündemindeki çeşitli konularda ortak hareket etme yolları konuşulmuştur.
Her örgütten birkaç kişinin oluşturacağı bir ortak çalışma grubu kurularak mimarlık
gündemindeki konuların ele alınması kararlaştırılmıştır. Bu toplantıların haricinde 6 Mayıs
2014 tarihinde Mimarlar Derneği 1927 (MD 1927), Koruma Uzmanları Derneği (KorDer) ve Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) ile ortak Halkla İlişkiler Binası toplantısı ve
1 Aralık 2014 tarihinde diğer örgütlere ek olarak Şevki Vanlı Vakfı’nın da katılımı ile tescili
kaldırılan İller Bankası ile ilgili bir toplantı düzenlenmiştir.
_TMMOB ANKARA İKK
TMMOB çatısı altında bulunan diğer odalarla, ülke ve meslek sorunlarına çözüm önerileri
geliştirmek için ortak çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, TMMOB Ankara İKK
bünyesinde yürütülen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde, Nükleer Karşıtı
Platform Nükleer Karşıtı Kongresinde, 2 Temmuz’dan Roboski’ye Gezi’den Soma’ya bu
acı bizim mitinginde, Kobane Yardım Kampanyasında, TMMOB Ankara İKK tarafından
gerçekleştirilen Torba Yasa meşaleli yürüyüşünde Şubemiz aktif olarak yer almıştır.
TMMOB Ankara İKK bünyesinde, Kent Sempozyumu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
TMMOB Ankara İKK kapsamında ülke sorunlarına yönelik gerçekleştirilen tüm etkinlerde,
mitinglerde, çalışmalarda şubemiz tarafından katılım sağlanmıştır.
_MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ
IABA HAZIRLIK TOPLANTISI -20.02.2015
Ulusararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA) 2015 kapsamında düzenlenen IABA
Hazırlık toplantılarının dördüncüsü 20 Şubat 2015 tarihinde Şubemizin ev
sahipliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof.
Dr. Abdi Güzer’in yaptığı toplantıda Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Prof. Dr. Nur
Çağlar ve Prof. Dr. FerhanYürekli’nin konuşmalarıyla katkı sundu. Teması
“Mimarlık Eğitiminin Geleceği” olarak belirlenen toplantıda mimarlık eğitiminin
geldği nokta, son yıllarda artan mimarlık okullarının sayısı ve bu okullarda verilen
eğitim kalitesi gibi konuların yanında mimarlık eğitiminde önemli bir yeri olan
temel tasarım eğitimine dair saptamalar üzerine konuşuldu. Özellikle temel tasarım
derslerinin her okulda kendi ekollerine gore oluşturulması ile ilgili olarak salondaki
öğrencilerden de konuyla ilgili sorular ve yorumlarla birlikte katılım oldu. Prof. Dr.
Ferhan Yürekli konuşmasında Bauhaus ekolünü ve mimarlığın güzel olanı aramak
üzere kurulu olduğu eğitim modellerini eleştirdi. Prof. Dr. Nur Çağlar ise mimarlık
eğitiminde moda saplantısı, imaj takıntısı ve yeni açılan okulların eski okulların
programlarını taklit etmesini eleştirenbir konuşma yaptı. Son konuşmacı Prof. Dr.
Güven Arif Sargın ise konuşmasına Özgecan Aslan’dan ve Çağ Üniversitesi
özelinde yeniaçılan özellikle vakıf üniversitelerinin kar amaçlı politakaları yüzünden
öğrenciyi ve eğitimi ikinci plana atan sistemlerinden bahsederek başladı.
Konuşması genelinde ise yine bu kar ilişkisi bağlamında eğitimin ve mimarlığın
metalaşmasını eleştirdi.
TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ MİMARLIK BAŞARI
ÖDÜLLERİ TED YUMRUBEL YERLEŞKESİ PLAKET TÖRENİ 08.12.2014
8 Aralık Pazartesi günü Türkiye Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Üyesi Namık Kemal Kaya ve Sekreter Yardımcısı Suna Kabasakal, Mimar Özcan
Uygur ve Genel Müdürümüz Sevinç Atabay ile Teknik Hizmetler ve Yapı İşleri
Müdürümüz Nejat Özdoğan'ın hazır bulunduğu küçük bir törenle plaket, İdari Bina
girişindeki duvarda yerini aldı.
TMMOB Mimarlar Odası’nın Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı
kapsamında Yapı Dalı Ödülü almış olan TED Yumrubel Yerleşkesi yapısına 8 Aralık
2014 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal
Kaya, Sekreter Yardımcısı Suna Kabasakal, yapının mimarı Özcan Uygur ve TED
Genel Müdürü Sevinç Atabay ile Teknik Hizmetler ve Yapı İşleri Müdürü Nejat
Özdoğan'ın hazır bulunduğu küçük bir törenle plaket, İdari Bina girişindeki duvara
yerleştirilmiştir.
_DİĞER KURUMLAR
MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTISI -28.11.2014
Farklı üniversitelerdeki öğrencilerin kaynaşması amacıyla Üniversite/Oda işbirliği
ile 25-40 kişilik ve bir hafta süreli bir yaz kampı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Kampın yapılması için önerilen yerler Kastamonu, Amasra, Bartın, Halfeti, Eğin
(Kemaliye) olarak belirlenmiştir. Kent farkındalığının arttırılması amacıyla Üniversite
eğitim dönemi başlarında Oda’nın gündemi paylaşmasının iyi olacağına karar
verilmiştir. Bu amaçla Mimarlık Bölümleri toplantıları yapılması planlanmıştır.
Mimarlık Bölümleri arasındaki iletişimin arttırılması, tanışma/bir araya
getirme/bilinçlendirme amaçlarına yönelik olarak hızlı düşün hızlı yap türü kısa
süreli yarışmalar düzenlenmesi ve bu konuda bölümler arası fikir alışverişi
yapılmasına karar verilmiştir. Bu grubun iletişiminin sağlanması için Oda üzerinden
ortak bir internet grubu kurularak yazışmaların bu grup üzerinden yapılması
sağlanmıştır.
O7 RAPORLAR
•
•
•
Mali Rapor
Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu Raporu
İstatistikler
_SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA
KURULU RAPORU
43.Dönem TMMOB Mimarlar odası Ankara Şubesi Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu,
seçilen yeni üyeleri ile ilk çalışma toplantısını 27.03.2014 tarihinde yapmıştır. 42.
Dönemden devreden ve savunma talep yazıları daha önce yazılan dosyalar, bu dönem
içinde değerlendirilmiştir.
27.03.2014-28.03.2015 arası dönem içerisinde üyelerimize ilişkin yönetim kurulunca
alınan kararlar gereğince de şikâyet konusu olan dosyalar incelenmiş ve üyelerden
TMMOB Disiplin Yönetmeliği 17.Madde kapsamında savunma yazıları talebinde
bulunulmuştur. Kurulumuzca ele alınan dosyalardan, soruşturma sürecinde şikâyetle ilgili
problemlerinin ortadan kalkması sonucunda kapatılması önerisiyle gündeme gelen 6 adet
dosya, Şube Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Diğer taraftan üzerinde çalışılan 39 adet
dosya, ilgili TMMOB Mimarlar Odası mevzuatlarına uymazlıklar nedeniyle Mimarlar
Odası Merkez Yönetim Kurulu’na sunulması önerisiyle Şube Yönetim Kuruluna
sunulmuştur. Üyelerimizden savunma talebinde bulunulduğu halde adresinin çalışmaması
yüzünden kendilerine ulaşılamayan 10 adet dosya “adres tespiti” yapılması sürecinde
Şube Yönetim Kuruluna iade edilmiştir.
Bu dönemde Yönetim Kurulu kararıyla
soruşturulması yapılan dosyaların konularının ağırlıklı dağılımı şöyledir.
• Mimarlıkla ilgili faaliyetlerinin mesleki denetimini yaptırmayan üyelere ait odamıza
iletilen şikâyetler, yasa ile belirlenen ve öncelikle belediye ruhsat servislerince iletilen
bilgilere göre,
• TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan tespitlerle 4708 sayılı Yapı Denetimi
hakkındaki kanun ve ilgili yönetmeliğine aykırı davrandığı tespit edilen yapı denetçisi
üyelerimizin hakkında bakanlıkça yapılan soruşturmaya ilaveten Mimarlar Odasından
üyeleri hakkında kendi mevzuatlarına göre gerekli soruşturmayı yapması talebiyle
gönderilen dosyalar,
• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki bilirkişilik faaliyetleri ile ilgili mağduriyetler
nedeniyle üyelerce ve diğer şahıslarca şikâyet edilen üyelerimizle ilgili dosyalar,
• TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki
aykırılıklar nedeniyle diğer şahıslarca şikâyet edilen üyelerimizle ilgili dosyalar
• Diğer münferit şikâyetler,
şeklindedir.
Download