TASARIMIN MİMARİ KORUMA – ONARIM PROJELERİNDE ROLÜ

advertisement
TASARIMIN
MİMARİ KORUMA – ONARIM PROJELERİNDE
ROLÜ NEDİR?
MİMARİ KORUMA ALANI
YENİLİKLERİ NE KADAR TAKİP EDİYOR?
Arzu Temizsoy1
24 Nisan 2008, saat 13:30
Mimarlık Fakültesi A Blok, Zemin Kat Seminer Salonu
SEMİNER İÇERİĞİ:
Tasarım eğitimi alan biz mimarlar için, Türkiye’de uygulanmakta olan Mimari Koruma Onarım Projelerinde tasarımın rolü konusu, uygulanmış pekçok kötü örnek nedeniyle,
şüphe ve önyargı ile yaklaştığımız bir konudur. Bu sunuşun esas odaklandığı nokta, bu
nedenle, uzmanlaşma gerektiren ve pekçok disiplinde uzman ekipler tarafından
hazırlanan ve uygulanan bu projelerin, sürecin başından sonuna kadar, tasarımla ne
kadar iç içe olduğunu tartışmaktır. Sunuşun ikinci bölümünde ise, son on yıldır yapı ve
mimarlık alanında tartışılan pek çok yeni kavram (alan yönetimi, tasarım ve planlama,
sürdürülebilirlik, bilgi teknolojileri, gibi) hakkında koruma-onarım alanının genel
yaklaşımı kısaca ele alınacaktır.
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin
Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı’nda, yüksek lisansını “Osmanlının Geç Döneminde Balkan
Göçmenlerinin İzmir Kentine Yerleştirilmeleri: Planlı Değirmendağı Bölgesinin Kentsel ve Mimari Özellikleri
Üstüne Bir Araştırma” başlıklı tezini vererek 2002 yılında tamamladı. Aynı yıl Restorasyon Ana Bilim
Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Halen devam etmekte olan doktora çalışmasında “Osmanlı Dönemi
ehir Hanlarının Tasarım Süreçlerinde İşlevin Rolü: Koruma Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi ehir
Hanlarının Değerlendirilmeleri” konusunu araştırmaktadır.
Akademik ve profesyonel olarak, 1995-1999 yılları arasında, Side, Efes, Hierapolis, Troia Arkeoloji
kazılarında, kazı üyesi olarak, çalıştı. Daha sonra, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1999-2006 yılları
arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından beri Cengiz Kabaoğlu’nun Ka-ba Eski Eserler
Koruma ve Değerlendirme – Mimarlık Ltd. firmasında çalışmaktadır.
Download