istanbul medipol üniversitesi tasarımcılar için matematik ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EUT112406, GIT112406 Tasarımcılar için Matematik
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü:
Öğr.Gör.Tahir Akkoyunlu
Öğr.Gör.Kenan Göçer
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü:
Yard. Doç. Dr. Mehveş Çetinkaya Şendaş
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Salı/Perşembe 08:00 - 10:00
Dersin Amacı
Tasarımcı olarak ihtiyaç duyulacak matematiksel yöntemlerin ve kavramların anlaşılması
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1) Temel Matematik kavramlarını bilir,
2) Oran, orantı ve simetri prensiplerini bilir,
3) Alan, Hacim, Ağırlık Merkezi hesaplarını bilir,
4) Gördüğü tasarımlarda matematiğin kullanımını algılayabilir,
5) Tasarım projelerine matematiğin kullanımını dahil etmeyi becerebilir.
Genel Yeterlilikler
Temel matematik kavramlarını anlama ve problemlerini çözme, tasarım projelerine matematiğin
kullanımını dahil etme
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
Matematiksel Düşünce
Aritmetiğin Atomu: Asal Sayılar; İkili Sitemler; Şifreleme
Alan ve Hacim hesapları, Ağırlık Merkezini bulabilmek
Trigonometri
Temel Cebir
Olasılık, İstatistik
Altın Oran ve Tarihçesi
Öklid ve Pisagor
Fibonacci ve Dizilimleri
Altın Oranın Mimarlık, Sanat ve Tasarımdaki yeri
Matematiksel Tasarım Uygulamaları
Öğretim ve Teknikleri
Elektronik Sunumlar, Teorik Anlatım, Sınıf içi uygulamalar
Dersin Koşulları
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
Ders Notu
%10 Derslere katılım
%20 Proje
%30 Ara Sınav
%40 Final
Önerilen
Kaynaklar
1) Khan Academy web sitesi
2) Hemenway, Priya, The Secret Code: The Myterious Formula that rules art, nature, and science. Cologne:
Evergreen, 2008
3) Mathematics Illuminated web sitesi
Kaynaklar
Download