Proje Adı : Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni

advertisement
Proje Adı
: Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı Etmeni Ralstonia
solanacearum’un Endofitik Bakterilerle Biyolojik Mücadele
Olanaklarının Araştırılması (Doktora Projesi)
Başlama Tarihi
: 2015 -
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Proje Yürütücüsü
: Uzm. Neziha ARSLAN
Proje Danışmanı
: Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
Proje Özeti
: İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan patates
(Solanum tuberosum L.) tüm dünyada en fazla üretilen bitki
türlerindendir. Patatesin en önemli patojenlerinden biri
patateste kahverengi çürüklük hastalığına neden olan Ralstonia
solanacearum isimli bakteridir. Birçok ülkede karantinaya tabi
olan etmen ülkemizde çok sınırlı olarak bulunmakta olup bugüne
dek Balıkesir (Altınova), İzmir (Dikili) ve Bolu’da tespit edilmiştir.
Patojenin mücadelesinde, yayılmasını engellemeye yönelik yasal
ve kültürel önlemler alınmakta olup etkili bir kimyasal savaşım
yöntemi bulunmamaktadır. Ancak tüm önlemlere rağmen
etmen yayılabilmektedir. Bu nedenle mücadelesi için alternatif
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Biyolojik mücadele çevre dostu özelliği ile alternatif mücadele
yöntemlerinin başında gelmektedir. Bunun içersinde de bitki
hastalıklarına karşı endofitik bakterilerin kullanımı son yıllarda
yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada; R. solanacearum etmeninin biyolojik
mücadelesinde bitki gelişimini olumlu etkileyen endofitik
bakterilerden yararlanma olanaklarının ve etkili bulunan
endofitlerin bitki içinde kolonize olma durumunun araştırılması
hedeflenmektedir.
Bu amaçla, İzmir İli Ödemiş, Kiraz, Tire, Dikili, Beydağ ve Bergama
ilçeleri ile Balıkesir İli Altınova beldesindeki patates üretim
alanlarından çiçeklenme dönemindeki sağlıklı patates
bitkilerinden örnekler toplanacak ve farklı bitki organlarından
endofitik bakteriler izole edilecektir. Elde edilen bu endofitler
öncelikle morfolojik ve biyokimyasal özelliklerine göre
tanılanacak, bitki patojeni olanlar elenecektir. Bitki patojeni
olmayanlar için in vitro biyokontrol ve bitki gelişimine etki
testleri uygulacaktır. Bu testlere göre etkililik bakımından en
yüksek değeri alan endofitik bakteri izolatları in vivo koşullarda
biyokontrol ve bitki gelişimine etki testlerinde kullanılanacaktır.
In vitro ve in vivo testlerinde etkili olan izolatların 16S rRNA gen
dizisi
ve
sekans
analizleri
ile
moleküler
tanısı
gerçekleştirilecektir. Ayrıca in vivo testlerde en başarılı bulunan
iki endofitik bakteri izolatının bitki içindeki kolonizasyonu
izlenecektir.
Çalışma sonucunda etmene karşı antagonistik etki gösteren ve
aynı zamanda bitki gelişimini arttıran endofitik bakterilerin
bulunması durumunda; etkin mücadelesi olmayan bu bakteriyel
patojene karşı alternatif bir çözüm ortaya konulabilecektir.
Download