PowerPoint Sunusu

advertisement
Tire
Devlet Hastanesi
HOŞGELDİNİZ
T re Devlet Hastanesi
Fatoş YÜRÜRDURMAZ ( Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü )
•Hemşire Servis Ekranı
•Hemşire KKDS
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
Düşme
Ağrı
İtaki
Düşme
riski
skalası
Harizmi
Düşme
riski
skalası
Nipss ağrı
ölçeği
Flacc ağrı
ölçeği
Visuel ağrı
ölçeği
(Yetişkin)
(Çocuk)
0-12 Aylık
1-7 Yaş
8 Yaş +
Bası
Bilinci
kapalı
hasta
Entübe /
Sedatize
hasta
Ödem
Ağız
Değerlendirme
(ADR)
Braden
Skalası
Yoğun Bakım
Düşük Tidal
Volume alarm
yapısı
Sat O2 alarm
yapısı
Sistolik kan
basıncı yüksek
alarm yapısı
Sistolik kan
basıncı düşük
alarm yapısı
Solunum Sayısı
Solunum Sayısı
SS < 10 Alarm
SS > 30 Alarm
Yüksek ateş
alarmı
38,2
Yüksek nabız
alarm yapısı
T re Devlet Hastanesi
HASTAYA AİT HEMŞİRELİK DEĞERLENDİRMELERİNİ
( SİSTEM TANILAMA , SKALALAR VE HASTA DEĞERLERİ)
KULLANARAK HASTA BAKIMININ PLANLANMASI VE
UYGULAMALARIN OTOMATİK ORDER EDİLEREK DOĞRU
HASTA BAKIMINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ORTAK DİL
OLUŞTURMAK.
T re Devlet Hastanesi
KDS TETİK MEKANİZMASI
SİSTEM TANILAMA
Ağız değerlendirme skalası
Ödem
KDS BESELEYEN VERİLER
SKALALAR
HASTA BİLGİLERİ
Braden
ANEMNEZ
Yetişkin düşme riski skalası
SKALA İÇERİĞİ
Çocuk düşme riski skalası
FİZİK MUAYENE
TEDAVİ ORDER
Ağrı
VİTAL BULGULAR
KDS ÇALIŞMA MEKANİZMASI
BAKIM PLANI
TEDAVİ ORDER İŞ EMRİ
HEKİME UYARI
HEMŞİRE UYARI
UYARI İKONU
T re Devlet Hastanesi
BRADEN RİSK SKORU
YETİŞKİN-ÇOCUK
SKALA > 18
SKALA < 18
BASI YARSI VAR
GÜNLÜK SKALA TEKRAR UYARSI
HAFTALIK SKALA TEKRAR UYARISI
TEDAVİ ORDER İŞ EMRİ
EVRE BAZINDA
TEDAVİ ORDER İŞ EMRİ
Deri Bütünlüğünde Bozulma
Riski BAKIM PLANI (NANDA)
Evre Bazında
Deri Bütünlüğünde Bozulma
BAKIM PLANI (NANDA)
EVRE 1
EVRE 2
EVRE 3
EVRE 4
BASI YARASI
TAKİBİ
İNDİKATÖRÜNE
VERİ AKTARIMI
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
T re Devlet Hastanesi
YAŞ
GENEL DURUMA GÖRE
1-7 YAŞ
FLACC
SKALASI
0-12 AYLIK
NIPSS
SKALASI
0-2 PUAN
İŞLEM YOK
TEDAVİ
PLANI
3-4 PUAN
BİLİNCİ KAPALI
HASTA
HASTA AĞRI
SKALASI
BİLİNCİ AÇIK HASTA
SÖZLÜ / VİSUEL
AĞRI SKALASI
0-2 PUAN
İŞLEM YOK
TEDAVİ
PLANI
3-4 PUAN
0-2
PUAN
2-4
PUAN
İŞLEM
YOK
AĞRI
BÖLGE
SEÇİMİ
0-2
PUAN
ENTÜBE HASTA
ENTÜBE /
SEDATİZE AĞRI
SKALASI
İŞLEM YOK
3-5
PUAN
İŞLEM YOK
6-8
PUAN
İŞ EMRİ
9-12
PUAN
AĞRI BAKIM
PLANI
BÖLGE BAZLI TEDAVİ
ORDERA İŞ EMRİ
2-4
PUAN
PUAN > 4
İŞ EMRİ
PUAN > 4
DOKTOR
UYARI
YENİ
DOĞAN İÇİN
BAKIM
PLANI
Not: Tedavi order
da aneljezik ilaç
varsa uyarı gitmez!
DOKTOR
UYARI
TEDAVİ
PLANI
AĞRI
BÖLGE
SEÇİMİ
PUAN > 5
DOKTOR
UYARI
AĞRI
BAKIM
PLANI
PUAN >
5
BÖLGE BAZLI TEDAVİ
ORDERA İŞ EMRİ
DOKTOR
UYARI
AĞRI BAKIM
PLANI
DOKTOR
UYARI
AĞRI BAKIM
PLANI
İŞ EMRİ
Not: Ağrı şiddetine göre
uyarı ikonları yatan
hasta ekranına yansır.
İŞ EMRİ
BAKIM
PLANI İŞ
EMRİ
Not: Bakım planlarında tanıyla ilişkili faktörler ,hedef , planlanan
girişimler ve uygulamalar otomatik yansımaktadır. Değerlendirme
manuel yapılmaktadır.
BAKIM PLANI
İŞ EMRİ
T re Devlet Hastanesi
DÜŞME RİSK SKORU
HARİZMİ RİSK SKORU
( YAŞ < 16)
0-14 PUAN
HAFTADA BİR SKOR
TEKRARI UYARISI
TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
UYARI EKRANLARI
DÜŞME OLAYI
GERÇEKLEŞİRSE
OLAY HATA BİLDİRİMİ
İTAKİ RİSK SKORU
( YAŞ > 16)
0-4 PUAN
HAFTADA BİR SKOR
TERKRARI UYARISI
TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
UYARI EKRANLARI
DÜŞEN HASTA
İNDİKATÖR ANALİZİ
PUAN > 5
PUAN > 15
HAFTADA BİR SKOR TEKRARI
UYARISI
DÜZENLEYİCİ
ÖNCELEYİCİ FAALİYET
(DÖF)
GÜNLÜK SKOR TEKRARI
UYARISI
YÜKSEK RİSK GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ UYARI EKRANILARI
YÜKSEK RİSK GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ UYARI EKRANILARI
UYARI İKONU
UYARI İKONU
PEDİATRİK DÜŞME RİSKİ
BAKIM PLANI
Not: Bakım planlarında tanıyla ilişkili faktörler ,hedef
, planlanan girişimler ve uygulamalar otomatik
yansımaktadır. Değerlendirme manuel yapılmaktadır.
DÜŞME RİSKİ BAKIM PLANI
T re Devlet Hastanesi
HASTA MUAYENESİ
NORMAL HASTA
ENTÜBE / SEDATİZE HASTA
AĞIZ DEĞERLENDİRME
REHBERİ
ENTÜBE / SEDATİZE
AĞIZ DEĞERLENDİRME REHBERİ
0-8 PUAN
İŞ EMRİ
AĞIZ BAKIM 3X1
0-7
PUAN
İŞ EMRİ
AĞIZ BAKIM 2X1
9-19 PUAN
İŞ EMRİ
AĞIZ BAKIM 6X1
8-14
PUAN
İŞ EMRİ
AĞIZ BAKIM 4X1
ORAL MUKOZ MEMBRANDA
DEĞİŞİKLİK BAKIM PLANI
PUAN ≥ 20
İŞ EMRİ
AĞIZ BAKIM 12X1
ORAL MUKOZ MEMBRANDA
DEĞİŞİKLİK BAKIM PLANI
15-21
PUAN
İŞ EMRİ
AĞIZ BAKIM 6X1
Not: Bakım planlarında tanıyla ilişkili faktörler ,hedef , planlanan girişimler ve uygulamalar otomatik yansımaktadır. Değerlendirme manuel yapılmaktadır.
T re Devlet Hastanesi
HASTA MUAYENE
ÖDEM BÖLGESİ BELİRLEME
ÖDEM NABIZ EKRANINA
OTOMATİK YÖNLENDİRME
ÖDEM POZİTİF (+)
GODE +1
GODE +2
GODE +3
GODE +4
HEMŞİRE UYARI EKRANI
HEMŞİRE UYARI EKRANI
HEMŞİRE UYARI EKRANI
HEMŞİRE UYARI EKRANI
BAKIM PLANI
BAKIM PLANI
BAKIM PLANI
BAKIM PLANI
İŞ EMRİ
İŞ EMRİ
İŞ EMRİ
İŞ EMRİ
Not: Bakım planlarında tanıyla ilişkili faktörler ,hedef , planlanan girişimler ve uygulamalar otomatik yansımaktadır. Değerlendirme manuel yapılmaktadır.
Tire
Devlet Hastanesi
TEŞEKKÜRLER
www.tiredh.saglik.gov.tr
Download