Üreme Sağlığı

advertisement
ÜREME SAĞLIĞI VE EVLİLİK
ÖNCESİ DANIŞMANLIK
EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK



Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı
nesillerin yetiştirildiği bir ocak, sevgi, saygı, sadakat
ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese,
karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin
oluşturduğu bir kurumdur.
Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Eşler için huzur ve
paylaşım, çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı
olan ailenin son derece önemli olduğu inkâr
edilemeyecek bir gerçektir.
Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve sağlıklı
temellere oturur ise, o aileden meydana gelen
toplum da o nispette sağlam ve sağlıklı olur.
EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK
Sağlıklı Ailenin Özellikleri Şunlardır:
 Sağlıklı aile üyeleri birbirleriyle açık,
tamamlayıcı, uygun iletişim kurarlar
 Aile üyeleri birbirine güvenir, dürüst ve
içten yaklaşır
 Ailedeki haklar, görevler bütün aile
üyelerinin kabul edeceği biçimde dağıtılır
 Aile üyeleri kendilerine ve birbirlerine
saygılıdır

EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Evlilik Kararı Vermiş Çiftler;

Birbirlerine karşılıklı saygı ve sevgi duymalı
Arkadaş olabilmeli
Birbirlerine bağlı olmalı ve güven duymalı
Sadık olmalı
Doğacak çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere
sahip olmalı
Çatışma çözmeyi başarma becerisine sahip olmalı
Geleceğe dair ortak ideallere sahip olmalı
Birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını desteklemeli
Dini – politik görüşlerinde ortaklık olmalı veya farklılık
durumunda birbirlerinin görüşlerine saygı göstermeli
Birbirlerine duygusal ve fiziksel şiddet uygulamamalı









EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Bakanlığımızca “Evlilik Öncesi
Danışmanlık Programı”
yürütülmektedir. Program kapsamında
evlilik öncesinde kadın ve erkeklere
üreme sağlığı konularında gerekli düzeyde
bilgi, tutum, davranış kazandırmak
istenmektedir.
EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK






Bu program doğrultusunda;
Sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, gebeliği önleyici yöntemler,
bulaşıcı hastalıklar, akraba evliliği ve genetik geçişli
hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
Kişilerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları
konularında bilinçlendirilmesi,
Gebelik isteği ile başvuran çiftlere de gebelik öncesi
danışmanlık verilmesi,
Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi açısından, risk
oluşturabilecek durumların gebelik öncesinde tespit edilmesi
ve erken önlem alınmasının sağlanması amaçlanmıştır.
İlimiz genelinde Aile Sağlığı Merkezlerinde danışmanlık
hizmeti verilmekte ve «Evliliğe Sağlıklı Başlangıç Kitapçığı»
dağıtılmaktadır.
ÜREME SAĞLIĞI
Kadın ve erkeğin hayat boyu üreme sağlığı
ihtiyaçlarını karşılamak, gerek duydukları
bilgi ve hizmetlere ulaşmalarını sağlamak,
hastalık ve ölümleri azaltmak amacıyla
Bakanlığımızca Aile Sağlığı Merkezlerinde,
 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Merkezlerinde, Hastanelerin Aile
Planlaması Kliniklerinde üreme sağlığı
hizmetleri sunulmaktadır.


Cinsellik; Cinsellik insanların değerleri,
tutumları, davranışları, fiziksel görünümleri,
inanışları, duyguları, kişilikleri, sevdikleri ve
sevmedikleri şeyler ve içinde yaşadıkları
toplumlara göre şekillenir. Cinsellik
doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam
eder, kültürel ve ahlaki faktörlerden
etkilenir.



Cinsel Sağlık; Cinsel sağlık bir kişinin cinsel
hayatını zorlama olmadan, mutlu olarak ve
zarar görmeden sürdürebilmesidir.
Cinsel sağlık bir anlamda, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar, istenmeyen gebelik, güç kullanma,
şiddet ve ayrımcılık riskinden bağımsız olarak
cinselliği yaşama halidir.
Cinselliği karşılıklı saygıya dayalı, mutlu ve
güvenli ilişkiler ağında yaşama, bireyleri
zenginleştirir.

Cinsel Hayat; Bireyler cinsel hayatlarının
sağlıklı olması konusunda sorumluluklar
yüklenmeli ve bu sorumluluk eşler
arasında eşit bölüşülmelidir.
DÜNYADA
YILDA 200 MİLYONA YAKIN KADIN GEBE
KALMAKTA VE BUNLARIN 120 MİLYONU
CANLI DOĞUMLA SONLANMAKTADIR.
GEBELİK , DOĞUM VE LOĞUSALIK
DÖNEMİNDE ÖLEN ANNE SAYISI YILDA
ORTALAMA 600 BİN DİR.
ÜLKEMİZDE
HER YIL 2 MİLYONA YAKIN KADIN GEBE
KALMAKTA VE 1.380 BİN’İ CANLI DOĞUMLA
SONLANMAKTADIR.
CANLI DOĞUMLARIN YAKLAŞIK 50 BİNİ
1YAŞINA GELMEDEN ÖLMEKTEDİR.
GEBELİK , DOĞUM VE LOĞUSALIK
DÖNEMİNDE ÖLEN ANNELERİN SAYISI İSE
700 DEN FAZLADIR.
AİLE PLANLAMASI
NEDİR
AİLELERİN
İSTEDİKLERİ ZAMAN
İSTEDİKLERİ SAYIDA
ÇOCUK SAHİBİ
OLMALARIDIR.
AİLE PLANLAMASININ AMACI
 Çok ve sık gebelikte oluşan olumsuz
etkilerin ortaya çıkmasını engellemek
Anne ve çocuk sağlığına
gelecek sakıncaları önlemek
Özellikle istenmeyen gebeliklerin tehlikeli
yollarla giderilmesini önlemek
Doğurganlık çağındaki bireyleri üreme ile
ilgili konularda bilgilendirmek
ANNE SAĞLIĞI AÇISINDAN
YARARLARI
 Gebelik düşük ve doğuma bağlı ana
ölümleri azalır.
 Doğum yaşının ayarlanmasına bağlı olarak
gebelik ve doğumun annede oluşturduğu
hastalıklar azalır.
 Düşük ve kürtaj sayısı azalır.
 Annenin gebe kalma korkusuyla
psikolojisinin bozulması önlenir.
ÇOCUK SAĞLIĞI
AÇISINDAN YARARLARI
 Bebek ölümleri azalır.
 Erken doğumlar önlenir.
 Yeterli ve dengeli beslenmesine bağlı
olarak zeka düzeyleri gelişir.
 Anne çocuklarıyla ilgilenmek için daha
fazla zaman ayırabilir.
 Bunların sonucunda bedenen ve ruhen
sağlıklı çocukların yetiştirilmesi sağlanır.
TOPLUMSAL AÇIDAN
YARARLARI
 Sağlıklı annelerin sayısı artar.
 Sağlıklı çocukların sayısı artar.
 Hızlı nüfus artışının ekonomik gelişme
üzerindeki olumsuz etkisi azalır.
 Bunların sonucunda toplumun refah
düzeyi yükselir, sağlıklı bir toplum oluşur.
Etkili(Modern)Yöntemler
Gebeliği Önleyici Haplar
Kondom(Kılıf, Prezervatif)
RİA(Rahim İçi Araç)
Enjeksiyonlar(İğne)
Norplant
Cerrahi Yöntemler
-Kadında Tüplerin Bağlanması
-Erkekte Kanalların Bağlanması
20 yaşından küçük gebelikler
35 yaşından sonraki gebelikler
Gebelik sayısının 4 den fazla olması
Sık aralıklı gebelikler
RİSK OLUŞTURURLAR
İki gebelik arasındaki süre en
az 2 yıl olmalıdır.
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM (GEBELİK DÖNEMİNDE
BAKIM

)
Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık
esnasındaki komplikasyonlar, gelişmekte
olan ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar
arasında önde gelen ölüm ve sakatlık
nedenidir. Çok boyutlu bir kalkınma
göstergesi olarak anne ölüm düzeyi,
üreme sağlığı hizmet sunumu kalitesi ile
yakından ilişkilidir.
GEBELİK İZLEMLERİ
BİRİNCİ İZLEM (İlk İzlem)
 Gebeliğin ilk 14 haftası içerisinde yapılır. İlk ziyaret de
gebeyle ilgilenen sağlık personeli; gebenin kişisel
bilgilerini (yaş, akraba evliliği mi, eğitim düzeyi vb.), sağlık
öyküsünü, alışkanlıklarını, tıbbi ve gebelikleriyle ilgili
önceki ve mevcut bilgilerini alır. Gebenin fiziksel olarak
muayenesini ve laboratuvar testleri yapar (idrar tahlili,
kan tetkiki, gerekli gördüğü diğer tahlilleri yapar.)
 İKİNCİ İZLEM (18-24. haftalar)
 ÜÇÜNCÜ İZLEM (28-32. haftalar)
 DÖRDÜNCÜ İZLEM (36-38. haftalar)

GEBELİK DÖNEMİNDE SIK KARŞILAŞILAN SAĞLIK
SORUNLARI
Gebeliğin ilk 3
ayında sık
karşılaşılan
sorunlar


Bulantı kusma
Tükrük
salgısında
artma
Tüm gebelik dönemlerinde sık
karşılaşılan sorunlar









Kabızlık ve gaz problemleri
Diş eti problemleri
Vaginal akıntıda artma
Memelerde Hassasiyet
Sık idrara çıkma ve idrar kaçırma
Bayılma hissi
Varis ve hemoroidler
Cilt problemleri
Yorgunluk
Gebeliğin son 3 ayında sık
karşılaşılan sorunlar







Mide yanması ve reflü
Kas krampları
Ödem
Solunum sıkıntısı
Sırt ve bel ağrısı
Uykusuzluk
Ellerde rahatsızlık
DOĞUM SONU BAKIM (LOHUSALIK DÖNEMİNDE
BAKIM)
Sağlıklı anne ve bebek için;
 Annenin doğumunu hastanede yapması,
 Normal doğumda 24 saatten önce
hastaneden taburcu olmaması,
 Sezaryen doğumda ise 48 saatten önce
hastaneden taburcu olmaması,
 Annenin doğum sonu izlemlerinin belirtilen
aralıklarda 6 kez yapılması gerekmektedir.
 LOHUSANIN İLK 24 SAAT BAKIMI ÇOK
ÖNEMLİDİR.”

Lohusalıkta Tehlike İşaretleri













Ani veya yoğun kan kaybı
Doğum sonrasında 20-30 dakika içinde 2-3’den fazla pedi kirletecek
kanama olması,
Zaman geçtikçe kanamanın azalmayarak artması,
Kan basıncının 140/ 90 mm/hg ve üzerinde olması
Kasılma nöbetleri,
Solunum güçlüğü ve hızlı solunum,
Ciddi karın ağrısı,
Kötü kokulu akıntı,
İdrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma.
Şiddetli veya sürekli baş ağrısı, bulanık görme
Ateş 38°c'nın üstünde olması
Tek taraflı baldır ağrısı, kızarıklık ve şişme olması
Nefes darlığı veya göğüs ağrısı olması
DİKKAT
 ANNEDE LOHUSALIK DÖNEMİNDE
.
TEHLİKE
İŞARETLERİNDEN EN AZ BİR
TANESİ BİLE GÖRÜLDÜĞÜNDE HANGİ
SAAT OLURSA OLSUN HİÇ ZAMAN
KAYBETMEDEN ANNE SAĞLIK
KURULUŞUNA ULAŞTIRILMALIDIR

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download