Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri

advertisement
VERİ TABANI VE
YÖNETİM SİSTEMLERİ




MS Access Veri Tabanı Yönetim Sistemi
MS Access VTYS Nesneleri
Örnek bir Access Veri Tabanı Uygulaması
Yeni Bir Access Veri Tabanı Yaratmak
05/03/2007
Microsoft Access VTYS
Microsoft Access gibi karmaşık Veri Tabanı programları,
verileri birden çok ilişkili Tablo’larda tutabilir. Böylece
İlişkisel Veri Tabanı olarak adlandırılan Veri Tabanlarını
oluştururlar.
İlişkisel Veri Tabanlarındaki veriler, yukarıdaki tablolarda
olduğu gibi doğru bir biçimde düzenlenmişse, birden çok
tabloya tek bir depolama alanı (Tablo) gibi davranabiliriz.
Bilgileri farklı tablolardan istediğiniz sırada elektronik
olarak ayıklayabilirsiniz.
2
MS Access Veri Tabanı Nesneleri
Veri Depolama alanları olan Tablolar, MS Access’te
çalışabileceğiniz Veri Tabanı Nesnelerinden yalnızca
birisidir.
Diğer Access Veri Tabanı Nesneleri;
Tablolar
Sorgular
Formlar
Raporlar
Sayfalar
Makrolar
Modüller
3
MS Access Veri Tabanı Nesneleri
Bütün bu nesne türleri içinde sadece Tablo’lar veri depolar. Geri kalan diğer 6 Veri Tabanı Nesneleri ise Tablolardaki verileri yönetme, değiştirme, çözümleme, yeniden elde etme, görüntüleme yada yayınlama amacı
ile, bir başka ifadeyle verileri kolay erişilebilir, dolayısıyla
daha yararlı kılmak için kullanılır.
4
1. Tablolar ve İlişkiler
Tablolar en temel Veri Tabanı nesneleridir.
Amaçları bilgi
depolamaktır. Verilerinizi saklamak üzere, izlediğiniz her bilgi
türü için bir tablo oluşturmalısınız. Birden çok tablodan gelen
verileri bir Sorgu, Form, Rapor veya Veri Erişim Sayfasında bir
araya getirmek için, tablolar arasında ilişkiler tanımlanmalıdır.
Daha
önce bir adres listesinde bulunan veriler artık
Müşteriler tablosunda yer almaktadır.
Daha
önce bir elektronik tabloda bulunan sipariş
bilgileri artık Siparişler tablosunda yer almaktadır.
Benzersiz
Kimlik (örneğin Müşteri No) tablodaki bir
kaydı diğerlerinden ayırt etmenizi sağlar. Microsoft
Access, tablonun benzersiz Kimlik alanını başka
bir tabloya ekleyerek ve bir ilişki tanımlayarak, her
iki tabloda ilgili kayıtları eşleştirebilir; böylece bun-
ları bir Form, Rapor veya Sorguda bir araya
getirebilirsiniz.
5
1. Tablolar ve İlişkiler
Her Access Veri tabanı nesnesinin iki yada daha çok görünümü
vardır. Tabloların en sık kullanılan iki görünümü;
1.
Tabloların Verilerini görüp değiştirebileceğimiz Veri Sayfası
Görünümü,
2.
Tablonun Yapısını görüp değiştirebileceğimiz Tasarım
Görünümü’dür.
6
2. Sorgular
Access Veri Tabanlarında bilgiye ulaşmanın diğer bir yolu da
Sorgu oluşturmaktır. Birden çok tablodan gelen veriler de
içinde olmak üzere, yalnızca tam olarak belirlediğiniz koşulları
karşılayan verileri bulmak ve almak için bir sorgu oluşturulmalıdır. Bir sorgu bunun yanı sıra, birden çok kaydı aynı anda
güncelleştirebilir veya silebilir ve verileriniz üzerinde önceden
tanımlanmış özel hesaplamalar yapabilir.
Bursa için Nisan Siparişleri Sorgusu
Bu sorgu, siparişleri Nisan ayında
karşılanması gereken Bursa'daki
müşteriler için Sipariş No, Teslim
Tarihi, Şirket Adı ve Şehir bilgilerini
almak üzere iki ayrı tabloya erişir.
7
2. Sorgular
Bir Sorgu aslında bir Sorudur. Örneğin Müşteriler tablosunun
hangi kayıtları, Posta Kodu alanında 32700 değerini içeriyor?
Sorusunu sorabiliriz. Bir Sorguyu çalıştırdığımızda (Tabloya
Soru Sorduğumuzda) Access belirtilen tablodaki yada tablolardaki bütün kayıtlara bakıp belirttiğimiz ölçütlere uyan kayıtları
bulur ve bir Veri Sayfası biçiminde görüntüler.
Access VTYS’nin sorularınıza yanıt verebilmesi için,Sorgularınızı
özel yöntemlerle yapılandırmalısınız.
1
Tasarım Görünümü
2
SQL Görünümü
8
3. Formlar
Formlar, üzerine kullanıcının bilgiyi görmelerine yada bilgi girmelerini sağlayan denetimler ekleyebileceğimiz pencerelerdir.
Access, içinde etiketler, metin kutuları, seçenek düğmeleri ve
onay kutuları gibi bir çok standart Windows denetimi barındıran
bir araç çubuğu sunar. Bu denetimler kullanılarak Tasarım Görünümünde formlar oluşturulabilir.
Form bir seferde tek bir
kayıt üzerinde odaklanır
ve birden çok tablonun
alanlarını görüntüleyebilir. Ayrıca, resimleri ve
diğer nesneleri de görüntüleyebilir.
Form verileri yazdıran, başka nesneleri açan veya
görevleri diğer şekillerde otomatikleştiren bir
düğme içerebilir.
9
3. Formlar
Formları, temeli oluşturan Tablodaki verileri kolayca görüntülemek, veri girmek ve değiştirmek için oluşturabilirsiniz. Formu
açtığınızda, Microsoft Access bir veya birden çok tablodan gelen verileri alır ve bunları ekranda Form Sihirbazı'nda seçtiğiniz
veya Tasarım görünümünde kendi oluşturduğunuz düzende
görüntüleyebilir.
Formları da, tablo ve sorgularda olduğu gibi birkaç görünümde
görüntüleyebilirsiniz.
1. Form Görünümü (Görsel olarak Kayıtlar görüntülenir)
2. Veri Sayfası Görünümü (Kayıtlar, Tablolarda olduğu gibi liste
şeklinde görüntülenir)
3. Tasarım Görünümü (Formun görünüş, işleyiş biçimini ve
tasarımını düzenlemek için form nesneleri üzerine değişiklik
yapılabilir)
10
4. Raporlar
Raporlar, Tablolardan veya Sorgulardan gelen bilgileri, güzelce
düzenlenmiş ve kolay erişilebilir bir biçimde, bilgisayar monitöründe veya kağıt üzerinde görüntülemek için kullanılan Access
nesnesidir. Verilerinizi çözümlemek veya onları kağıt üzerinde
belirli bir yolla sunmak üzere bir rapor oluşturabilirsiniz. Örneğin,
verileri gruplandıran ve toplamları hesaplayan bir rapor ve farklı
verilerin postalama etiketlerini yazdırmak üzere biçimlendirilmiş
olduğu başka bir rapor yazdırabilirsiniz.
Postalama etiketleri oluşturmak için bir
rapor hazırlayabilir,
Bir grafikte toplamları göstermek için
bir rapor oluşturabilir,
Toplamları hesaplamak için bir rapor
kullanabilirsiniz.
11
4. Raporlar
Raporlar birden çok Tablo veya Sorgudan seçilmiş bilgileri, veri
tabanından hesaplanmış değerleri, üstbilgiler, altbilgiler ve
başlıklar gibi biçimlendirme öğeleri içerebilir.
Raporlara üç değişik görünümde bakabiliriz. Raporların tasarımını değiştirebileceğimiz Tasarım Görünümü, Yazdırıldığında
nasıl görüntüleneceğini görebileceğimiz Baskı Ön İzleme, fazla
ayrıntılı olmayan sadece öğelerin yerleşim düzenini görebileceğimiz Yerleşim Ön İzleme’dir.
12
5. Sayfalar
Kullanıcıların Veri Tabanınızdaki bilgileri Internet yada İntranet
aracılığı ile görüntülemelerini yada değiştirmelerini sağlamak
amacıyla Veri Erişim Sayfaları oluşturabilirsiniz. Ağ üzerinde
veri erişim sayfalarıyla çalışmak, Access’te doğrudan Tablo ve
Formalarla çalışmaya benzer, kullanıcılar verilerle çalışabilir,
sorguları çalıştırabilir ve formlar aracılığı ile bilgi girebilir.
Microsoft Access verileri bir veya daha fazla tablodan alır ve
ekranda Tasarım görünümünde kendi oluşturduğunuz veya
Sayfa Sihirbazı'nda seçtiğiniz sayfa düzeninde görüntüler.
Genişletme göstergesini tıklatarak ...
Verileri ve kayıt gezinme araç çubuğunu bir
sonraki ayrıntı düzeyinde görüntüleyebilirsiniz
Kayıtları taşımak, sıralamak, filtre uygulamak
ve Yardım almak için kayıt gezinme araç
çubuklarını kullanabilirsiniz.
13
6. Makrolar
Makro, form açma veya rapor yazdırma gibi, her biri belirli bir
işlemi gerçekleştiren bir veya daha çok eylem kümesidir.
Access'ın bir butona tıklanması, bir formun açılması yada bir
kaydın güncellenmesi gibi olaylara tepki göstermesini sağlamak için kullanılan Makrolar, ortak görevleri otomatikleştirmede size yardımcı olabilir.
Çeşitli görevleri bir kerede gerçekleştirebilen Makrolar, bir veri
tabanı uygulamasında sizden daha az deneyimli olduğunu
düşündüğünüz kişilerin veri tabanınızı kullandığında yararlı
olacaktır.
Bir makro oluşturduğunuzda, Makro penceresinin bu bölümünde gerçekleştirmek istenilen
eylemler belirlenir.
Pencerenin bu bölümünde, bir eylem için
gerekli olan değişkenler belirtilir.
14
7. Modüller
Makrolardan daha güçlü olan Modüller, üst düzey programlama
dili olan Microsoft Visual Basic ile yazılmış uygulamalardır(VBA)
Ortak bir VBA komutlar kümesi, hemen hemen bütün Microsoft
Office uygulamalarında kullanılabilir.
Makrolar birkaç düzine eylemi gerçekleştirebilirken, Modüller
yüzlerce komutu bir araya getirebilir.
15
Download