Slayt 1 - gumusgozefen

advertisement
NASIL İŞİTİRİZ?
HAZIRLAYAN:SUNA GÜLÇEK
Dış, orta ve iç kulaktaki yapılar. Dış kulak yolu (1), kulak zarı (3), çekiç kemikçiği (5), örs (4), üzengi
(7), koklea (2), işitme ve denge siniri (8), Östaki borusu (9), yarım daire kanalları (6)
SUNA GÜLÇEK
Kulak
Kulağın iki temel görevi vardır,
birincisi baş hareketleri ile ilgili
bilgi sağlamak, ikincisi
çevredeki sesleri işitmektir.
Atmosferde yayılan herhangi
bir dalganın ses olarak
tanımlanabilmesi için kulağa ve
kulağın işitme işlevine ihtiyaç
vardır. Çevredeki seslerin beyin
tarafından algılanabilmesi için
kulağın üç ana bölümünde
işlem görmesi gerekir: Dış, orta
ve iç kulak
SUNA GÜLÇEK
SUNA GÜLÇEK
Dış kulak
Sesleri toplayıp orta kulağa
iletmekle görevlidir
Kulak kepçesi, kulak yolu ve
kulak zarından meydana
gelir.
Kulak kepçesi: Ses
dalgalarını toplayarak kulak
yoluna iletir.
Kulak yolu: İçinde yağlı
madde, tüyler vardır.
Havadaki toz ve kirleri tutar.
Kulak zarı: Titreşerek ses
dalgalarını orta kulağa iletir.
SUNA GÜLÇEK
b. Orta Kulak
Kulak zarı çekiç, örs, üzengi
kemiklerinden oluşur. Östaki
borusu orta kulağa açılır. Kulak
yoluyla gelen ses dalgaları
kulak zarını titreştirir. Çekiç, örs
ve üzengi kemikleri bu
titreşimleri iç kulağa aktarır.
Östaki borusu orta kulağı,
yutağa bağlar. Dış kulak ve
orta kulak arasındaki basıncı
dengeler.
SUNA GÜLÇEK
c. İç Kulak
İç kulakta hem işitme hem de
vücudun dengesini sağlamakla ilgili
yapılar bulunur. Oval pencere, yarım
daire kanalları ve salyangozdan
oluşur. Orta kulaktan küçük
kemiklerle taşınan titreşimler iç
kulakta oval pencereye aktarılır.
Salyangozda, korti organı denilen
yapıda işitme duyu hücreleri vardır.
Salyangoz içindeki sıvı tarafından
iletilen ses uyarıları, duyu
hücreleriyle algılanarak işitme
sinirleriyle beyne iletilir. Beyinde bu
uyarılar yorumlanarak işitme olayı
tamamlanır
SUNA GÜLÇEK
Yarım Daire Kanalları
Salyangozun üst
kısmında bulunur.
Birbirine dik yarım
daire şeklinde üç
kanaldan oluşur. Her
iki kulağımızda
bulunur. İçinde sıvı
vardır. Yarım daire
kanalları beyincik ile
birlikte görev yaparak
dengede durmamızı
sağlar. İşitme olayı ile
ilgisi yoktur.
SUNA GÜLÇEK
Nasıl İşitiriz ?
1-Kulak kepçesi ses dalgalarını
toplayarak kulak yoluyla kulak
zarına iletir.
2-Kulak zarını titreşimlerini
kemik köprü, iç kulağa
iletir.Titreşimler iç kulaktaki
sıvıyı dalgalandırarak salyangoz
içindeki duyu hücrelerini
etkiler.Bu etkiyi işitme sinirleri
beynimize iletir. Böylece sesleri
duyarız.
SUNA GÜLÇEK
3. Kulağımızın ikinci görevi
de dengemizin
sağlanmasına yardımcı
olmaktır. Yarım daire
kanallarında bulunan
denge sinirleri dengemizin
bozulup bozulmadığını
beynimize bildirir. Beyincik
dengeyi yeniden düzenler.
SUNA GÜLÇEK
SUNA GÜLÇEK
Kulak Sağlığı ve Korunması :
Kulak sağlığını korumak için;
1- Kulak yolu kirlendiğinde
temizlenmelidir. (İşitme zorluğuna yol
açabilir).
2- Ucu sivri eşyalarla kulak
karıştırılmamalıdır. (Kulak zarı
yırtılabilir).
3- Kulağa su kaçtığında
temizlenmelidir.
4- Şiddetli darbelerden korunmalıdır.
(Kulak zarı yırtılabilir veya kulak
kemikleri yerlerinden oynayabilir).
5- Gürültülü (yüksek) ortamlarda
bulunulmamalıdır.
SUNA GÜLÇEK
6- Çok yüksek gürültüde ağız
açılıp kulaklar kapatılmalıdır.
(Ağızdan giren hava ile orta
kulaktaki hava basıncını
dengelemek için).
7- Yüksek sesle bağırılmamalıdır.
(Kulak zarının gerilmesine neden
olur).
8- Diş sağlığına dikkat edilmelidir.
(Çürük dişler orta kulak iltihabına
yol açar).
9- Rahatsızlıklarda doktora
gidilmelidir.
SUNA GÜLÇEK
İşitme Bozuklukları :
İşitme bozuklukları doğuştan veya sonrada
hastalıklara veya kazalara bağlı olarak
oluşabilir.
Kulak zarının sertleşmesi, orta kulaktaki
kemiklerin kaynaşması veya iç kulaktaki
zedelenmeler doğuştan sağırlığa yol açar.
Şiddetli darbeler sonucu kulak zarının
yırtılması, kulak kemiklerinin yerinden
oynaması veya işitme duyu sinirlerinin
zedelenmesi sağırlığa yol açar.
Ağız ve burundan giren mikroplar östaki
borusundan geçerek orta kulağa gelir ve orta
kulak iltihabına yol açar. Tedavi edilmezse
iltihap beyne geçebilir veya kulaktan dışarı
akabilir. Bu hastalıkta kulakta çınlama, uğultu,
şiddetli ağrı ve işitme bozuklukları görülür.
Beyne geçen iltihap menenjit hastalığına yol
açar.
SUNA GÜLÇEK
NOT : 1- Ses, havada (veya diğer maddesel
ortamlarda) (su dalgaları gibi) dalgalar halinde
yayılır.
2- Yüksek gürültülü ortamlarda ağız açılıp kulak
kapatılmalıdır. Bu sayede dış kulaktan giren ses
dalgalarının kulak zarına yaptığı basınç ile
ağızdan girerek orta kulağa bağlı olan östaki
borusu ile gelen havanın kulak zarında yaptığı
basınç birbirini dengeler ve kulak zarı yırtılmaz.
3- Çekiç–örs–üzengi kemikleri şekillerinden
dolayı bu isimleri alır ve vücudun en küçük
kemikleridir.
4- Olduğu yerde sürekli dönen insanın yarım
daire kanallarındaki sıvı da döner. İnsan
durduğunda sıvı halen dönmeye devam eder ve
insanda dönme hissi uyandırır.
5- Kulak zarına bağlı olan kaslar, düşük
şiddetteki seste kulak zarını gerginleştirir,
yüksek şiddetteki seste kulak zarının
gerginliğini azaltır. Bu sayede ses iyi işitilir.
SUNA GÜLÇEK
6- Oval pencerede zar bulunur. Çekiç kemiği
kulak zarına, üzengi kemiği oval pencereye
bağlıdır.
7- İnsan kulağı her sesi algılayamaz,
duyamaz. Kulak, 16 – 20000 hertz (sn–1)
frekansındaki seslere karşı duyarlıdır. (Her
sesi algılasaydı kasların kasılıp gevşemesi
bile duyulabilirdi).
8- Kulak kepçesi, üzerindeki girinti ve
çıkıntılardan dolayı çevreden gelen ses
dalgalarını yönlerine göre yansıtarak sesin
geldiği yönün belirlenmesini sağlar.
9- Yarım daire kanallarının tulumcuğa
bağlandığı yerde bulunan ampul şeklideki
yapılar ile tulumcuk ve keseciğin içindeki
CaCO3 kristallerinden oluşan otolit denilen
denge taşları dengenin sağlanmasında
görevlidir. Denge sinirleri önce beyne, sonra
da beyinciğe gelir. Asıl dengeyi beyincik
sağlar.
SUNA GÜLÇEK
KULAKLARIMIZI TEMİZ TUTALIM
SUNA GÜLÇEK
Kaynaklar
www.ozida.gov.tr/egitim/egitimseti/isitme.htm
www.geocities.com/yorulmazi/disease/vt.htm
(biyolojiegitim.yyu.edu.tr/.../Kulak_jpg.htm
www.starmed.com.tr/isitmehakkinda.htm
www.yankiisitme.com/kulak.html
www.alternatif-tip.net/.../kulak_cinlamasi.asp
www.saglikyeri.com/category/anatomi/p age/2/
www.harunyahya.org
odm.berrin.sitemynet.com/beray/index.
onpunto.com/ShowBlog.aspx?archives
www.fenokulu.net
www.habervitrini.com/haber.asp?id=54808tm
www.indigodergisi.com/gulsen_kbb_06.htm
www.yenisafak.com.tr
www.yonja.com/NewsTagSearch.jsp?tid=11396
www.gebelik.org/dosyalar/haftalar/hafta23.htm
www.sabah.com.tr/2007/07/26/gny/bolum,sag.html
wwwyonja.com/NewsTagSearch.jsp?tid=11396
pedi.iletmax.com/Seminer_Goster.asp?ID=229
www.ntvmsnbc.com/news/376731.asp
www.yankiisitme.com/hakkimizda.html
www.tekdenhastanesi.com.tr/bolumlerimiz/detay
www.leventcerrahi.com/brans.php?detay=21
www.aspendoshospital.com/poliklinikdetay.asp?...
. pedi.iletmax.com/QDetay.asp?QID=3317
anaokulu.kou.edu.tr/saglik.html
SUNA GÜLÇEK
Download