Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Uluslararası Para ve Finans

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bölüm/Program/ABD:
Uluslararası Para ve Finans
İktisat
Kredi:
Yıl-Dönem:
Ders Kodu:
Ders Düzeyi:
Seçmeli/Zorunlu:
5
2012-2013/Güz
İKT
Lisans
Seçmeli
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
T 3 U 0 L 0 K 3 Yrd. Doç. Dr. Semra PURKİS ([email protected])
Öğretim Dili:
Türkçe
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır
.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru Cevap Şeklinde Tartıştırma, Örneklerle Çözme, Görsel Araçlar.
Ders Amaçları: Finansallaşma olgusuyla dünya ekonomisinde ortaya çıkan kriz arasındaki ilişkiyi analiz etmek,
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının finansmanı açısından önlerinde duran seçenekleri tanımlamak, karşılaştırmalı
olarak analiz etmek, Dünya finans piyasalarında çeşitlenen türev araçları tanımlamak, kullanılış biçimlerini örneklerle
açıklamak, türev piyasalarının riskten korunma ve spekülasyon amacı ile kullanılış biçimlerini açıklamaktır.
Ders İçeriği:
Temel Kavramlar, Tanımlar, Finansallaşma Olgusuyla Dünya Ekonomisinde Kriz Arasında İlişkinin
I. Hafta
Kurulması, Genel Değerlendirme.
Uluslararası Para Sistemi
Bretton Woods Sistemi
II. Hafta
Döviz Kuru Sistemleri
Bugünkü Uluslararası Para Sistemi
IMF ve Dünya Bankası’nın İşleyişleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmalarının Finansmanı
III. Hafta
(Tarihçe, Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borç Sorunları, Türkiye, IMF ve Dünya Bankası İlişkileri).
Dış Ödemeler Bilançosu
Tanım, Ödemeler Bilançosunun Yapısı, Dış Ödemeler Açık ve Fazlaları, Ödemeler Bilançosunun
IV. Hafta
Denkleşmesi ile İlgili Yaklaşımlar.
Döviz Piyasası
Döviz Piyasası İşlem Türleri, İşlemciler, Döviz Kurları, Döviz Piyasasının Fonksiyonları ve Dövizin
V. Hafta
Vadeli Teslim Piyasası
Döviz Kuru Değişmelerini Açıklayan Teoriler, Döviz Kurlarında Hedefi Aşma Olayı, Para İkamesi ve
VI. Hafta
Döviz Kurları, Haber ve Açıklamaların Etkisi, Döviz Kurlarının Tahmini.
VII. Hafta
Döviz Piyasasında Gelecek İşlemleri
VIII. Hafta
IX. Hafta
X. Hafta
XI. Hafta
XII. Hafta
XIII. Hafta
XIV. Hafta
XV. Hafta
Ara Sınav
Döviz Opsiyonları
Döviz ve Faiz Swapları
Uluslararası Risk Yönetimi
Uluslararası Mali Piyasalar: Para Piyasaları
Uluslararası Mali Piyasalar: Sermaye Piyasaları
Dış Ticaretin Finansmanı
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Genel Değerlendirme
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Finansallaşma olgusuyla dünya ekonomisinde kriz arasındaki ilişkiyi kurar.
2. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının finansmanı konusunda karşılaşabilecekleri araçları ve sorunları tanır
ve bu sorunların çözümüne yönelik karşılaştırmalı analiz yapar.
3. Türev araçları tanır, hangi durumlarda hangi araçların kullanılması gerektiğini bilir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: (%40), Yarıyıl Sonu Sınavı: (%60)
Ders Kitabı:
Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, 2003.
Önerilen Kaynaklar:
Havva TUNÇ, Uluslararası Ticaret, Para ve Finans, Alfa Yayınları, 2005.
Hatice DOĞUKANLI, Uluslararası Finans, Karahan Kitabevi, Adana, 2008.
Ön/Yan Koşulları:
Download