2011 – 71 31 Ekim 2011 FİNANSAL TÜREVLERİN PARA

advertisement
Sayı: 2011 – 71
31 Ekim 2011
FİNANSAL TÜREVLERİN PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİNE
YANSITILMASINA İLİŞKİN
BASIN DUYURUSU
Uluslararası istatistik standartlarına uyum çerçevesinde, para ve banka
istatistiklerinde daha önce sektörel ayırımı yapılamayan türev finansal varlık ve
yükümlülük verileri, 31 Ekim 2011 tarihi itibarıyla yayımlanmaya başlanmıştır. Bu
çerçevede, banka bilançolarında daha önce “Kredi ve Diğer Faiz Gelir / Gider
Tahakkuk ve Reeskontları” ve sektörel hesaplarda “Sınıflandırılamayan Varlık /
Yükümlülük” kalemleri içinde yer alan türev finansal varlık ve yükümlülükler, bu
tarihten itibaren ayrı bir kalem olarak ve karşı sektörler itibarıyla sınıflandırılmıştır.
Yeni düzenleme, Ocak 2010 tarihli verilerden başlamak üzere Bankamız Genel Ağ
sitesinde (http://www.tcmb.gov.tr) “Veriler / Dönemsel Veriler” bölümünde “Parasal ve
Finansal İstatistikler / Para ve Banka İstatistikleri” başlığı altında yayımlanmakta olan
ilgili tablolara yansıtılmış ve zaman serisi olarak Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nde
kullanıcılara sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Download