Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Okuma

advertisement
OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA
LİSTESİ
1. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi,
Ankara 2014.
2. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat,
İstanbul 2013.
3. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları,
İstanbul 2001.
4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları,
İstanbul 2001.
5. Robert Mantran, 16. ve 17. Yüzyılda İstanbul'da Gündelik Hayat, Çev. Mehmet Ali
Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul 1991.
6. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2009.
7. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı II, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2009.
8. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali - Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı
Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
2008.
9. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, 1703 İsyanı Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş
Sümer, Tan Yayınevi, İstanbul 2011.
10. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul 2002.
11. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları,
İstanbul 2012.
12. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar,
Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009.
Download