Document

advertisement
Hazırlık Dönemi Dini Bilgiler
ÖĞRETİM YILI
KURSUN ADI
: : 2016-2017
:
YILLIK PLAN
DERSİN ADI
: DİNİ BİLGİLER
SINIF / DÖNEM :Hafızlık ( Hazırlık Dönemi )
1
3
3
1.
AY
2
Saat
Hafta
Tarih
Ay
S Ü R E
3
4
5
3
3
3
2.
AY
6
3
7
8
3
3
K O N U L A R
Din ve Bilgi : Din Nedir? (1)
Bilgi Nedir?(1)
Dini Bilgi tanımıyla ne
kastedilmektedir?(1)
İslam, İman ve İnsan : İslam ve İman
nedir.(1)
İnsan için imanın önemi ve İman esasları
nelerdir?(1)
İman Çeşitleri: Taklidi ve Tahkiki İman
Nedir? (1)
İcmali ve Tafsili İman Nedir?(1)
Allah’ın Varlığının Delilleri (2)
İnanç Esasları :
Allah’a iman ve Allah’ın varlığı ve birliği(1)
Allah inancının insana kazandırdıkları (1)
Allah’ın Yarattıklarına Rahmet ve Sevgisini
ifade eden güzel isimleri (Esma-i Hüsna) (1)
Allah’ın Kudretini ifade eden güzel
isimleri (1)
Allah’a ve Hz. Peygambere İtaat (2)
Allah’a ve Hz. Peygambere İtaat (2)
Hz. Muhammed’in Peygamberliği :
Allah’tan aldığı emirlere uyma
yükümlülüğü (1)
Hz. Peygamber’in Tebliğ görevi (1)
Hz. Peygamber’in İnzar ve Tebşir
görevi (2)
AMAÇLAR
KONUYLA İLGİLİ AYETLER
Din ve bilgini tanımını anlar ve ikisini
ilişkilendirir. Dini bilginin içeriğini
kavrar.
En’am/91
En’am/ 116
Maide/100
Lokman/21
İslam ve imanın tanımını yapar.İman
esaslarını bilir. İmanın önemini
kavrar.
İman çeşitlerinden taklidi ve tahkiki
imanın birbirinden farkını bilir.
3/19 ve 85ve 179 ,5/3, 4/136,
16/99-100 ,2/177 6/74-79, 2/177
6/125, 9/74 , 39/22, 49/29 ,61/27
Cibril Hadisi
İcmali ve Tafsili imanın özelliklerini
bilir.
Allah’ın varlığının delilleri üzerinde
bilgi sahibi olur.
2/260
36/33-44 ; 35/27-28 ; 26/7-8 ; 27/93 ;
31/31 ; 42/ 29 ; 41/37
41/39 ; 30/20-25
İnanç esaslarından Allah’a imanın
kazanımlarını bilir. Allah’ın Varlığı ve
Birliği ile ilgili belirli ayetleri bilir.
Allah’ın Rahmetini ifade eden güzel
isimlerini manalarıyla bilir.
112/1-4 ; 2/ 255(İman- İslam konusundaki
ayetler de işlenebilir.)
Allah’ı Kudretini ifade eden güzel
isimlerini manalarıyla bilir.
Allah’a ve peygambere itaatin önemini
kavrar.
Allah’a Ve Peygambere İtaatle ilgili
önemli ayetleri bilir.
Hz. Peygamber’in Peygamber olarak
görevlerini öğrenir.
59/22-24 ; 2/255 vb. İlgili Hadisler
Hz. Peygamber’in Peygamber olarak
görevlerini öğrenir.
Meleklere İman--Melekler ve özellikleri(1)
Meleklerin özelliklerini bilir.
Meleklere imanın insana kazandırdıkları(1)
Kitaplara İman—Vahiy ve Vahye duyulan Meleklere imanın önemini kavrar.
ihtiyaç (1)
Vahyin manasını ve önemini öğrenir.
YÖNTEM
VE
TEKNİK
Anlatım
Soru- Cevap
Tartışma
Kitaptan okuma
Araştırma
İnceleme
Takrir
Olay inceleme
Benzetme
KAYNAK
ARAÇ VE
GEREÇLER
*Kur’anKerim ve meali
(Diyanet
Yay.)
*Kur’an Yolu
*DVD Player
Tefsiri (D.İ.B.) *Projeksiyon
*İslam
*Kavram
Ansiklopedisi
Haritası
(TDV
Yayınları)
*Konularına
göre Kur’an
Meali
59/22-24 ; 2/255 vb.
İlgili hadisler
3/31-32 ; 4/59-65 ; 7/157 ; 33/21 ; 4/80 ;
24/54
Emirlere uyma:72/ 20-23; 10/15-17 ;
10/104-106 ;
10/108 ; 6/ 106 ; 34/50 ; 39/11-14 vb.
Tebliğ: 81/24 ; 50/45 ; 72/22-23 ; 28/56 ;
10/15-17 , 12/103
İnzar ve tebşir : 53/56 ; 74/1-7 ; 87/9 ;
38/65,38/70 ; 25/56 ; 35/23 vb.
Meleklere iman : 30/31 ;53/26 ; 53/5-14 ; 97/ 3
;35/1 ; 7/206 ; 19/64 ;37/164-166 ; 39/75
Vahiy : 73/5 ; 81/15-21 ; 53/1-18 ; 75/16-19 ;
25/32 ; 20/114 ;26/192-195
Anlatım
Soru- Cevap
Tartışma
Kitaptan okuma
Araştırma
İnceleme
Takrir
Olay inceleme
*Kur’anKerim ve meali
(Diyanet
Yay.)
*Kur’an Yolu
*DVD Player
Tefsiri (D.İ.B.) *Projeksiyon
*İslam
*Kavram
Ansiklopedisi
Haritası
(TDV
Yayınları)
*Konularına
göre Kur’an
Meali
Hazırlık Dönemi Dini Bilgiler
9
3
3
İbadetler : İbadet Nedir? (1)
İbadetin insan hayatındaki önemi (1)
İbadetler: Namaz ve Önemi(1)
3
3.
11
K O N U L A R
Kur’an-ı Kerim ve özellikleri (1)
Peygamberlere İman :
Peygamberlik ve Peygamberlere duyulan
ihtiyaç (1)
Peygamberlerin özellikleri (1)
AY
10
SAAT
HAFTA
TARİH
AY
SÜRE
AMAÇLAR
Kur’an-ı Kerim’in genel özelliklerini
bütünüyle bilir.
Peygamberlik ve Peygamberlerin
özellİklerini bilir.
3
Hz. Peygamber’in İnsan olarak Örnek
davranışlarını öğrenir.
13
3
Hz. Peygamber’in Kişiliği:
Hz. Peygamber’in insani ve peygamberlik
yönü (1)
Kur’an Ahlak’ının Kapsamı ve İçeriği (2)
Hz. Peygamber’in insani ve
peygamberlik yönünü kavrar.
Kur’an’ın amaçladığı genel ahlak
ilkelerini öğrenir.
14
3
Ayetler Işığında Erdemli Davranışlar: Kardeşlik, hoşgörü ve bağışlama ile
1-Kardeşlik(1)
ilgili ayetleri bilir ve örnek
2-Hoşgörü ve Bağışlama (2)
davranışları gösterir.
3
4.
AY
15
16
3
17
3
2- Hoşgörü ve Bağışlama (1)
Ayetler Işığında Yerilen Tutum ve
Davranışlar:
Genel Olarak Kötülük (2)
HZ. Peygamber’den Davranış Örnekleri-1
Dini Temsil ve Tebliğ (2)
Ashab-ı Kiram’dan Davranış Örnekleri-1
İlk Müslümanların Dayanışmaaı ve
Yardımlaşması
Kur’an-ı Kerim’den Kıssalar-1
Hz. Adem Kıssası
Kötülüğün genel olarak anlamını
kavrar ve örneklerle bunu açıklar.
Hz. Peygamber’in Dini temsilini ve
tebliğ görevini öğrenir.
YÖNTEM VE
TEKNİK
6//56-58 ; 52/48 (bunlarla alakalı hadisler
ve siyerden olaylar.)
İlgili Hadisler
3/144 ; 7/188 ; 10/49 ; 6/14-17 ; 6/50 ; 41/6 ;
46/9 , 18/110 ; 16/43-44 ; 21/34 ; 22/52-54;
33/56
Kur’an Ahlakı: 95/4-6 ;36/7-11 ; 35/8 ; 8/24 ;
4/78 ; 57/22-23 ; 76/29-30 ;9/77
Kardeşlik : 3/103 ;49/110; 49/13
Hoşgörü ve Bağışlama 25/63,72 ; 28/54 ;42/4
;16/126 ; 2/263 ; 3/134 ; 4/149; 24/22 ; 22/60
;64/14
İlgili Hadisler
Kötülük
: 68/10-16 ; 7/33 ; 17/36-39; 16/90 ;
4/148 ; 4/85
Tebliğ: Tebliğ: 81/24 ; 50/45 ; 72/22-23 ;
28/56 ; 10/15-17 , 12/103
Anlatım
Soru- Cevap
Tartışma
Kitaptan okuma
Araştırma
İnceleme
Takrir
Olay inceleme
Anlatım
Soru- Cevap
Tartışma
Kitaptan okuma
Araştırma
İnceleme
Takrir
Olay inceleme
Hz. Adem’in Kur’an’da geçen
2/30-39 ;7/11-25 ; 20/115-123 ; 5/27-31
Yaratılışı,İmtihanı Cennetten çıkarılışı ;15/28-43
vb. kıssasını ayetlerle öğrenir.
YILLIK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU:
KAYNAK
ARAÇ VE
GEREÇLER
K.K. : 74/54-55 ; 81/25-28 , 80/13-16 ; 86/11-14 ;
54/17,22,32,40 ; 38/29 ;38/67-68 ;38/87-88
Peygamberlik: 7/35-36 ; 25/20 ; 25/51 ; 19/51-61 ;
17/55 ; 17/94 ; 10/74 ; 6/130 ; 6/48 ; 6/84-90; 14/911; 2/253,285
İbadet :73/20 ;25/17 ; 19/65 ; 17/22-23 ;
İbadetin ve kulluğun tanımını yapar ve
39/2-3; 40/14,60 ;51/56; 2/21; 22/78
insan için önemini kavrar.
Namaz : 50/39-40 ; 20/130 ;17/78-79 ;
İbadetler içinde namazın önemini bilir.
11/114; 30/17-18 ; 2/238-239
İlgili
Hadisler
Namazın rükünleri ve çağrıştırdıkları
Namazın Rükünlerini manalarıyla
Namaz:
107/4-7 ; 7/170 ;7/29 ; 25/64
manalar(2)
bilir.
;19/31 ; 19/54-55 ; 19/59 ; 20/14, 132 ;
Namaz ibadetinin insana kazandırdıkları Namaz ibadetini insana
17/110
(1)
kazandırdıklarını kavrar.
İlgili Hadisler
Hz. Peygamber’in Kişiliği ve Örnekliği:
İslam’ı anlama ve yaşamada örnekliği(1)
Hz. Peygamber’in güvenilirliği, sabırlı
olması ve davasına bağlılığı(2)
12
KONUYLA İLGİLİ AYETLER
UYGUNDUR. …/…/201..
*Kur’anKerim ve meali
(Diyanet Yay.)
*Kur’an Yolu
*DVD Player
Tefsiri (D.İ.B.)
*Projeksiyon
*İslam
*Kavram
Ansiklopedisi
Haritası
(TDV
Yayınları)
*Konularına
göre Kur’an
Meali
Kur’an- Kerim
ve meali
(Diyanet Yay.)
*Kur’an Yolu
Tefsiri (D.İ.B.)
*İslam
*DVD Player
Ansiklopedisi *Projeksiyon
(TDV
*Kavram
Yayınları)
Haritası
*Konularına
göre Kur’an
Meali
Download