Avrupa Siyasi Tarihi I (IR207) Ders Detayları

advertisement
Avrupa Siyasi Tarihi I (IR207) Ders
Detayları
Ders Adı Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Avrupa
Siyasi
Tarihi I
Güz
IR207
3
0
0
Ön Koşul Ders(ler)i yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma
Dersin
Koordinatörü
3
6
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Prof. Dr. Hasan Ünal
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Dersin temel amacı geçmişle günümüz arasındaki
bağlantıyı ortaya koyarak diplomasi tarihinin genel
çerçevesini vermektir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
1814 Viyana Kongresi’nden başlayarak 19.
yüzyılda Avrupa güçleri ve Osmanlı İmparatorluğu
arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Avrupa’nın
büyük güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili
politikaları ve bu politikaları etkileyen faktörler
incelenmektedir. Avrupa’daki siyasi gelişmeler ve
ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1.
Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve
Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya
Savaşı’na neden olan gelişmeler ele alınmaktadır.
• Bu derste öğrenciler uluslararası sistemin
oluşumundaki önemli yapı taşlarını öğreneceklerdir.
• Aynı zamanda diplomasinin gelişim süreci
hakkında bilgi edineceklerdir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş
2
Yeni kıtada Keşifler ve Portekiz ile Palmer, pp. 151-159
İspanya'nın yükselişi ve düşüşü
3
Otuz Yıl Savaşı ve 1648 Vestfalya
Barışı
Palmer, pp.140-150, pp. 160-209
4
Avrupa'da Fransa Üstünlüğü
Palmer, pp.176-199
5
İspanyol veraset savaşı ve
Utrecht Antlaşması
Palmer, pp. 210-273
6
Kuzey Amerika üstünlüğü üzerine Palmer, pp. 351-360
İngiliz-Fransız savaşı ve Amerikan
Devrimi
7
Ara Sınav
8
Fransız İhtilali
Palmer, pp.361-403
9
Napolyon Savaşları ve Viyana
Sisteminin Kurulması
Palmer, pp. 417-441
10
Avrupa'da 1830 ve 1848
Devrimleri
Palmer, pp. 453-495
11
İtalya ve Almanya'nın Birliklerinin Palmer, pp. 542-577
kurulması
12
19. ve 20. yüzyıllarda Kuvvetler
Dengesi
Palmer, pp. 583-683
13
Birinci Dünya Savaşı Nedenleri
Palmer, pp.695-722
14
Birinci Dünya Savaşı
Palmer, pp. 732-772
15
Birinci Dünya Savaşı sonunda
Avrupa
Palmer, pp. 777-799
16
Revize Haftası
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Palmer, Colton, and Kramer, A History of the Modern World,
McGraw-Hill Education, 2013
2. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, 2000
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
60
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1- Uluslararası İlişkileri anlama, açıklama, temel
kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine
sahip olmak
2 2- Uluslararası İlişkileri teorik bir düzeyde analiz etme
becerisine sahip olmak.
X
X
3 3- Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler
konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip
olmak.
X
4 4- Türkiye’nin diğer devletlerle olan ilişkileri konusunda
farklı perspektiflere sahip olmak.
X
5 5- Türkiye ve diğer dünya devletlerinin gelecekteki
pozisyonlarına ilişkin mantıklı tahminlerde bulunmak.
X
6 6 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma
becerilerini geliştirmek.
X
7 7- Modern yazılım, donanım ve teknolojik alet
kullanımını geliştirmek.
X
8 8- Disiplin içi ve dışı grup çalışması becerilerini
geliştirmek.
X
9 9- Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli
öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.
X
10 10- Çalışma etiği ve sosyal sorumluluk kazandırmak.
X
11 11- İletişim becerilerini geliştirmek.
X
12 12- Gerek Türkçe gerekse İngilizce’de argüman
geliştirme yeteneğini kazandırmak.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
12
8
96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
8
16
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Toplam İş Yükü
180
Download