ÇANAKKALE SAVAŞI

advertisement
ÇANAKKALE SAVAŞI
(1915-1916)
FARUK KARADAĞ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.DÜNYA SAVAŞI
ÇANAKKALE SAVAŞLARI
TARAFLAR
KUMANDANLAR
CEPHELER
ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN NEDENLERİ
DENİZ SAVAŞLARI
KARA SAVAŞLARI
ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN ÖNEMİ VE
SONUÇLARI
• KAYNAKLAR
1. DÜNYA SAVAŞI
Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı içinde,
tarihin en kanlı bölümü
olarak bilinir.
Ancak, Dünya savaş tarihi açısından büyük önem
taşıyan ve Mustafa Kemal
komutasındaki Türk ordu
birliklerinin dünyayı şaşırtan cesaret ve kahramanlıklar
gösterdiği savaşdır
“ÇANAKKALE SAVAŞI”.
O nedenle, Türk’ün sayısız zafer, şan
ve şerefle
dolu tarihinin
EN PARLAK SAYFASIDIR.
İşte
Çanakkale
Zaferini
yaratan
kuvvet;
1914
yazında küçümsenen, değeri hakkında yanlış teşhis konan
“TÜRK ORDUSU”
dur.
ÇANAKKALE
SAVAŞLARI



I. dünya Savaşı sırasında 19 Şubat 1915 9 Ocak 1916 yılları arasında,
Gelibolu Yarımadası'nda,
Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri
arasında yapılan ,

deniz ve

kara savaşlarıdır.
TARAFLAR







Britanya İmparatorluğu
Fransa
Hindistan
Avustralya
Yeni Zelanda
Newfoundland
Osmanlı Devleti
KUMANDANLAR








Sir lan Hamilton
Lord Kitchener
John de Robeck Sanders Paşa
Esat Paşa
Vehip Paşa
Cevat Paşa
Fevzi Bey
Mustafa Kemal Bey
CEPHELER
 Seddülbahir Cephesi







1.Kirte
2.Kirte
3.Kirte
1.Kerevizdere
Zığındere
2.Kerevizdere
Kirte Bağları
 Arıburnu Cephesi
Kanlı sırt
 Sarı Bayır
 Kılıçbayır
 Kocaçimen tepe
 Conk Bayırı
 Anafartalar Cephesi
 I. Anafartalar
 II. Anafartalar
1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son
Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi’yi
İtalya’ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti
ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli’deki son Türk
hakimiyetini yok etmişti. Bu yüzden,
Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri
almak istemesi.
2.
İngiliz
geçirmek
İstanbul
ve
Fransızların
istemesi,
kapılarını
İstanbul’u
Bulgar
zorlaması
ele
ordularının
ve
bunun
sonucu olarak;
İstanbul
ve
tehlikeye girmesi.
boğazların
güvenliğinin
3. Ekonomisi kötüye giden Rusya’ya gerekli
yardımı götürmek ve Anadolu’daki petrol
yataklarını ele geçirmek.
4. Balkan Savaşları’ nda yara almış,
Osmanlı
devleti’ne
ikinci
darbeyi
vurarak
tamamen çökertmek.
Bu sayede de Avrupa’ya açılabilme emellerini
gerçekleştirmek.
5. İki Alman gemisinin Akdeniz’de İngiliz ve
Fransız
bayrağı
donanmasından
altında
kaçarak
Rus
Türk
limanlarını
bombalaması.
6.
Osmanlı Devleti’nin bu sebeplerden dolayı
savaşa
müttefiği
girmek
olduğu
zorunda
kalması
Almanya’nın
kazanacaklarına inanması.
ve
savaşı
Çanakkale Savaşı;

18 Mart 1915'e kadar yapılan "Deniz
Savaşları" ve

Sonrasındaki
"Kara
üzere iki ana bölüme ayrılır.
Savaşları"
olmak
DENİZ SAVAŞLARI
İtilaf Devletleri’nin deniz harekatı;

19 Şubat 1915’te başladı.

13 Mart 1915’e kadar düşman gemileri
tabyaları
top ateşine tuttu, mayın tarama
gemileri olabildiğince yol açtı.

Boğazları
zorlayarak
geçebileceklerine
inanan düşman kuvvetlerinin, kararlı ve dirençli
bir karşılık almaları bu işin o kadar da kolay
olmadığını gösteriyordu.
18
dönemde
Mart
boğazın
1915’e
kadar
girişinde
geçen
bulunan
bu
Rumeli
yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları
ile, Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye
tabyaları
tahrip
edilmişti.
Boğaza
giriş
kapıları aralanmış ama istenen başarı elde
edilememişti.
İtilaf devletleri, bir sonraki saldırıyı 18
Mart 1915’de gerçekleştirmişlerdir. Hedef,
Çanakkale
Boğazı'nın
sadece
1
mil
genişliğindeki en dar noktasıdır. Admiral de
Robeck komutasındaki aşağı yukarı 16 savaş
gemilik dev donanma Çanakkale'yi geçmeye
kalkmıştır.
Ancak, her gemi Nusrat(Nusret) adlı
Türk mayın gemisinin boğazın Asya tarafına
yerleştirdiği deniz mayınları tarafından hasar
almıştır. Bazı balıkçılar, İngilizler tarafından
mayın toplama işiyle görevlendirilmiştir; ama
Türk ordusunun açtığı top atışlarıyla korkarak
kaçmışlar, mayınlara dokunulmamıştır.
Yerinde kalmış bu mayınlar İngiliz HMS
Ocean, HMS Irresistible ve Fransız Bouvet
adlı üç savaş gemisini batırmıştır.
Ayrıca,
İngiliz
HMS
Inflexible
ve
Fransız savaş gemileri Suffren ve Gaulois çok
ağır bir şekilde hasar almıştır.
Bu ağır kayıplar İtilaf devletlerine,
Çanakkale'yi deniz yoluyla geçemeyeceklerini
göstermiştir.
İngiliz
donanmasının
yenilmesi
askerlerine inanılmaz bir moral olmuştur.
Türk
Sonuç olarak,
18
Mart
1915'te
İtilaf
devletleri,
Türkler tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
Böylece
operasyonlarına
İtilaf
girişerek
devletleri,
kıyıyı
temizlemeyi hedeflemişlerdir.
kara
toplardan
KARA SAVAŞLARI
İtilaf Devletleri Gelibolu Yarımadası üzerine
çıkarak Türkleri karadan yenmeyi planlamışlardır.
Gelibolu Yarımadası’nda Müttefik çıkartmaları
yarımadanın
güney
cephede yapılmıştır.
bölümündeki
altı
kumsala,
iki
Seddülbahir
Cephesi'ne
29.
İngiliz
Tümeni ile Fransız Kolordusu (Fransız Doğu
Sefer Kuvveti) çıkartma yaparken Arıburnu
Cephesi'nde ise Anzaklar Kolordusu çıkartma
yapmıştır.
Her
iki
cephedeki
kanlı
çatışmalar
ardından 1915 yılının Temmuz Ayı sonlarında
cepheler kilitlenmiş, çatışmalar mevzi harbine
dönüşmüştü.
Gelibolu Yarımadası’nda bir sonuç elde
edebilmek için İngiliz General Sir Lan
Hamilton, daha kuzeyde üçüncü bir cephe
açmak
gereği
duymuş,
Suvla
Koyu'nda
çıkartma yaparak Anafartalar Cephesi'ni
açmıştır.
6 Ağustos 1915 tarihinde Suvla Koyu'na
yapılan çıkartmayla Çanakkale Savaşları bu
bölgeye
kaymış,
Arıburnu'ndaki
Anzak
Kolordusu ile Suvla çıkartma kuvvetleri,
dolayısıyla bu iki cephe birleşmiştir. Gelibolu
Yarımadası'nın
Müttefik
kuvvetlerce
tahliyesine kadar asıl çatışmalar bu bölgede
olmuştur.
Müttefiklerin Gelibolu Seferi'ne eklenen
yeni takviyelerle üçüncü bir cephe açılmasına
karşın kara harekatı Müttefikler açısından bir
sonuç getirmemiş, Türk kuvvetlerinin direnci
karşısında cepheler yeniden kilitlenmiştir.
İtilaf Devletleri, zaten 2 yıldır ilerleme
kaydetmeden sürekli zayiat verdiklerini de
hesaba katarak Aralık 1915'te geceleri yavaş
yavaş
ve
ayrılmışlardır.
sessiz
sedasız
Gelibolu'dan
Böylece 2 yıldır süren şiddetli ve kanlı
çarpışmalar,
Türklerin galibiyetiyle sona ermiştir.
 Çanakkale Zaferi, müttefikleriyle Rusya'nın
irtibatını önlemiş, dolayısıyla savaş iki yıl
uzamış, bu arada çıkan Bolşevik ihtilali ile
Rusya savaş dışı kalmıştır. Bu durum ihtilal
Rusyası ile müttefiklerini birbirinden ayırmış,
Kurtuluş
Savaşı
yıllarında
kuzeyde
güvenliğimizi sağlamış ve zafere ulaşmamızı
kolaylaştırmıştır.
 Bu savaşlar, İngiliz ve Fransız kuvvetlerini
Gelibolu Yarımadasına bağlamış, Almanya ve
müttefiklerinin yükleri azalmıştır.
 Düşmana çok büyük insan ve malzeme
zayiatı verdirilmiştir.
 Türk
ordusunun zaferi, İngiltere ve
Fransa'nın sömürgelerindeki prestjlerine
bir darbe, esir milletlere bir ümit ve
istiklal ışığı olmuştur.
 Çanakkale Zaferi, Türk askerinin direnme
gücünün,
fedakarlık
ruhunun
ve
vatanseverlik şuurunun bir abidesidir.
Harpten önce kıymeti üzerinde tereddüt
edilen Türk ordusu, iyi sevk ve idare
edildiği zaman ehliyetli ellerde, bin bir
yokluk ve zarurete rağmen neler yapmaya
muktedir olduğunu dünyaya göstermiş ve
Balkan yenilgisinin kara lekesini tertemiz
kanıyla silmiştir.
 Bilindiği gibi, büyük hadiseler olağanüstü
şahsiyetleri,
büyük
ve
müstesna
kabiliyetleri
meydana
çıkarmaktadır.
Mustafa
Kemal'in
ortaya
çıkışında
Çanakkale savaşları kader tayin edici bir
merhale olarak gözümüze çarpmaktadır.
 Çanakkale Zaferleri, Mustafa KEMAL'in
ordu içinde olduğu kadar tüm milletçe de
tanınmasına vesile olmuştur. Bu suretle
Türk
Milleti,
1966'dan
beri
makus
istikamette gelişen talihini yenecek olan
liderlerini bulmuştur. Ordu ve millet,
Anafartalar Kahramanı'nın bu işte bu
güven, ATATÜRK'ün Milli Mücadele'yi
zaferle sonuçlandırmasında genç, dinamik
ve yepyeni modern bir devlet kurmasında
en büyük ilham ve kuvvet kaynağı olmuştur.
 Çanakkale,
Milli mücadelenin bir nevi
başlangıcı
sayılmaktadır.
Çanakkale,
Türk'ün
vatanseverliğinin,
cesaretinin,
mücadele
azminin
ve
kahramanlığının
sembolüdür.
1.
2.
3.
4.
5.
http://www.burasicanakkale.com
http://www.canakkale.gen.tr
http://tr.wikipedia.org
http://www.msxlabs.org
http://www.forumdas.netri
TEŞEKKÜR EDERİM…
Download