ders plânı - Fen Bilimleri Dersi Paylaşım Forumu

advertisement
DERS PLÂNI
BÖLÜM I
Fen Bilimleri
Dersin adı
7
Sınıf
Vücudumuzda Sistemler
Ünitenin Adı/No
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler, Duyu Organları
Konu
4 ders saati (3-6 KASIM 2015)
Önerilen Süre
BÖLÜM II
7.1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.
7.1.4. DUYU ORGANLARI
7.1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde gösterir ve açıklar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış
Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler
ve Kaynakça
Açıklamalar
Etkinlikler
Özet
Soru-Cevap, Buluş, Araştırma, Gösteri, İnceleme, Deney
Ders Kitabı, dergi, internet
Duyu organlarında bulunan özel almaçların uyarıları nasıl aldığı ve cevap verme
süreci açıklanır.
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Uyumu
Düşünmek, yürümek ve konuşmak gibi birçok olayı aynı anda yapabiliriz. Bu kadar çok ve karmaşık olan bu
olaylar birbirinden bağımsız değildir. Vücudunuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz biçimde
eşgüdümlü olarak çalışmasını denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar.
DUYU ORGANLARI
Çevremizde meydana gelen değişiklikler vücudumuz tarafından rahatlıkla algılanır. Yaşadığımız çevreyi
algılamada insana yardımcı olan vücut kısımlarına duyu organları denir.
GÖZ (GÖRME ORGANI)
Göz; görmeyi sağlayan ve bunları korumakla
görevli olan yardımcı yapılardan oluşmuştur.
Gözümüz, çevreden alınan ışık sayesinde
görmemizi sağlar.
Gözdeki koruyucu yapılar; kaşlar, göz kapakları,
kirpikler, göz yaşı bezleri, yağ bezleri ve gözün
hareketini sağlayan kaslardır.
a) Sert Tabaka
Göz yuvarlağını en dıştan saran beyaz renkli
kısımdır. Gözü korur ve dayanıklılığını sağlar.
Sert tabakanın ön tarafı hafifçe ileriye doğru
şişkin ve cam gibi saydamlaşmıştır. Işığı kıran
bu kısma saydam tabaka (kornea) denir. Gözün
şeklini koruyan sert ve dayanıklı olan sert
tabaka, göz kürelerinin yuvaları içinde hareket
etmesini sağlayan kasların tutunma yeridir.
b) Damar Tabaka
Sert tabakanın altında bulunur. Gözü besleyen kan damarları bakımından zengindir. Damar tabaka, gözün ön
kısmındaki irisi oluşturur. İris gözün renkli kısmına denir. İrisin dairesel ve ışınsal olan düz kasları, iris
büyüklüğünü değiştirir ve böylece göz bebeğinden göze giren ışık miktarı ayarlanır. İrisin ortasındaki kısma ise
göz bebeği adı verilir. Göz bebeği, dış ortamdan gelen ışığın miktarına göre büyüyüp küçülebilir. İristeki kaslar
göz bebeğini ışığa göre ayarlar.
c) Ağ Tabaka (Retina)
Gözün ışık ve renk uyartılarını alan ve görmeyi sağlayan tabakasıdır. Bu tabakada ışığa duyarlı almaçlar bulunur.
Ağ tabakada bulunan sinirler birleşerek göz yuvarlağının arka kısmından çıkıp beyne gider. Sinirlerin göz
yuvarlağından çıktığı bölgede görüntü meydana gelmediği için buraya kör nokta denir. Kör noktanın üst kısmında
ve göz bebeğinin hizasında bulunan çukur kısma sarı leke denir. Görüntü sarı lekede oluşur. Ayrıca ağ tabakanın
ön kısmında yakın ve uzağı rahat görmek için uyum yapabilen göz merceği bulunur.
Görüntünün Oluşması
1. Cisimden yansıyan ışık ışınları, gözdeki saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Kırılan ışın daha sonra göz
bebeğine ulaşır.
2. Işın gözbebeğinden geçerek göz merceğine gelir. Mercekte tekrar kırılan ışın ağ tabakanın üzerine düşer.
3. Ağ tabakada bulunan sarı leke üzerinde ters bir görüntü oluşur. Görüntü, gözdeki almaçlar tarafından algılanır.
4. Algılanan görüntü, görme sinirleri aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Oluşan ters görüntü,
beyindeki görme merkezinde düz olarak algılanır ve görme gerçekleşir.
Göz Uyumu
Göz, yakında ve uzaktaki bir cisme bakarken cismin hayalinin retinada bulunan sarı lekede oluşması gerekir ki net
görüş sağlanabilsin. Uzaklığın değişmesine bağlı olarak göz merceğinin şeklinde değişiklikler olur. Bu
değişikliklere göz uyumu denir.
Göz Kusurları ve Tedavi Yolları
Miyopluk
Görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Bu durumda kişi, yakını net görür ama uzağı net göremez. Kalın kenarlı
mercekle düzeltilir.
Hipermetropluk
Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Bu durumda kişi, uzağı net görür, yakını net göremez. İnce kenarlı mercekle
düzeltilir.
Astigmatizm
Kornea veya göz merceğinin kavislenmesi sonucunda görüntü sarı lekenin üzerin de bulanık ve bozuk şekilli
olarak düşer. Silindirik mercekle düzeltilir.
Katarakt
Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu görüntü sarı leke üzerine düşmez. Ameliyatla düzeltilebilir.
Renk körlüğü (Daltonizm)
Yeşil ve kırmızı renklerin birbirinden ayırt edilemediği göz kusurudur. Tedavisi yoktur.
Şaşılık
Göz kaslarının uyumlu çalışmaması sonucunda oluşur. Ameliyatla düzeltilebilir.
Prespitlik
Yaşlanma ile göz merceği esnekliğini kaybetmeye başlar ve uyum yeteneği azalır. Uzağı iyi gördüğü halde yakını
göremez. İnce kenarlı mercekle yakının görülmesi sağlanır.
Glokom
Mercekle kornea arasındaki ön bölümde bulunan saydam sıvının fazlası bir kanala atılır. Bu kanal tıkanırsa gözün
iç basıncı artar, retina hücreleri zarar görür ve körlük meydana gelir.
Göz Sağlığını Korumak İçin,
• Kitap okurken, ders çalışırken ve yazı yazarken ışığın yeterli olmasına dikkat etmeliyiz.
• Televizyonu yakından, çok karanlık veya çok aydınlıkta seyretmemeliyiz.
• Tozlu, dumanlı ve buharlı ortamlarda fazla kalmamalıyız.
• Güneş gibi parlak ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmamalıyız.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri
düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek
Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
www.fendersi.gen.tr
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
www.fendersi.gen.tr
OKUL MÜDÜRÜ
Download